Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. ΑΣΚΗΣΗ 1  Σε 400 g νερού διαλύονται 20 g υδροξειδίου του νατρίου (NaOH), οπότε προκύπτει διάλυμα με πυκνότητα 1,04.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. ΑΣΚΗΣΗ 1  Σε 400 g νερού διαλύονται 20 g υδροξειδίου του νατρίου (NaOH), οπότε προκύπτει διάλυμα με πυκνότητα 1,04."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

2 ΑΣΚΗΣΗ 1  Σε 400 g νερού διαλύονται 20 g υδροξειδίου του νατρίου (NaOH), οπότε προκύπτει διάλυμα με πυκνότητα 1,04 g/mL. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του διαλύματος, και την %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος. Δίνονται: Να = 23, Ο = 16, Η = 1.

3 ΛΥΣΗ  400 g H 2 O + 20 g NaOH = 420 g δ/τος  420 g δ/τος περιέχουν 20 g διαλ. ουσία  Μετατρέπουμε τη μάζα του δ/τος σε ml με τον τύπο της πυκνότητας  d = m/V => V = m/d => V = 420/1,04 => V = 403,84 ml V = 403,84 ml

4  Mετατρέπουμε τα 20 g ΝαΟΗ σε mol.  M r = 23 + 16 + 1 = 40 g/mol  n = m/M r => n = 20/40 => n = 0,5 mol c = n/V =>c = 0,5/0,40384 =>c = 1,238 M

5  403,84 ml διαλύματος περιέχουν 20 g δ.ο.  100 ml διαλύματος περιέχουν x g δ.ο.  x = 4,95 % w/v

6 ΑΣΚΗΣΗ 2  Να υπολογίσετε τη μοριακότητα κατ’όγκον (συγκέντρωση) ενός διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου, περιεκτικότητας 2% κατ’όγκον (w/v). Πόση θα γίνει η συγκέντρωση του παραπάνω διαλύματος αν το αραιώσουμε στο διπλάσιο του όγκου του; Δίνονται: Να = 23, Ο = 16, Η = 1.

7 ΑΣΚΗΣΗ 3  α) Να υπολογίσετε την % κατά βάρος (w/w) περιεκτικότητα διαλύματος θειικού οξέος (H 2 SO 4 ), του οποίου η συγκέντρωση είναι 2 Μ και η πυκνότητά του είναι 1,1 g/mL. (H 2 SO 4 ), του οποίου η συγκέντρωση είναι 2 Μ και η πυκνότητά του είναι 1,1 g/mL.  β) 400 mL του παραπάνω διαλύματος H 2 SO 4 το αναμιγνύουμε με 600 mL διαλύματος H 2 SO 4 4 Μ. Ποια είναι η συγκέντρωση του διαλύματος που προκύπτει; H 2 SO 4 4 Μ. Ποια είναι η συγκέντρωση του διαλύματος που προκύπτει;

8 ΑΣΚΗΣΗ 4  Σε 200 mL θαλασσινού νερού περιέχονται 5,85 g καθαρού χλωριούχου νατρίου (NaCl).  α) Να βρείτε τη συγκέντρωση του θαλασσινού νερού σε NaCl.  β) Πόσα g ΝαCl περιέχει η παραπάνω ποσότητα θαλασσινού νερού;  γ) Αν στο παραπάνω διάλυμα προσθέσουμε 800 mL νερού ποια είναι η συγκέντρωση του διαλύματος που θα προκύψει;  Δίνονται: Na = 23, Cl = 35,5


Κατέβασμα ppt "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. ΑΣΚΗΣΗ 1  Σε 400 g νερού διαλύονται 20 g υδροξειδίου του νατρίου (NaOH), οπότε προκύπτει διάλυμα με πυκνότητα 1,04."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google