Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Άξονας 4 Εφαρμογή Προσέγγισης LEADER Μέτρο 421β –Διακρατική συνεργασία: Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων Εύα Κατσαράκη, Αθήνα,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Άξονας 4 Εφαρμογή Προσέγγισης LEADER Μέτρο 421β –Διακρατική συνεργασία: Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων Εύα Κατσαράκη, Αθήνα,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Άξονας 4 Εφαρμογή Προσέγγισης LEADER Μέτρο 421β –Διακρατική συνεργασία: Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων Εύα Κατσαράκη, Αθήνα, 22/02/2013

2 Ιστορικό Δικτύου – Κ.Π. LEADER II «Δίκτυο για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού» 5 Ομάδες Τοπικής Δράσης: Ελλάδα (2), Ιταλία (2), Ισπανία (1) Συντονιστής: CoGAL Monte Poro Εθνικός Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ηρακλείου

3 Ιστορικό Δικτύου – Κ.Π. LEADER+ «Δίκτυο για την προώθηση τοπικών προϊόντων και αγροτουρισμού» 15 Ομάδες Τοπικής Δράσης: [ Ελλάδα (5), Ιταλία (3), Ισπανία (3), Πορτογαλία (2), Κύπρος (1), Γαλλία (1) ] Συνολικός Προϋπολογισμός Ελληνικών ΟΤΔ: 467.687,47€ Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.255.785,00€ Συντονιστής: CoGAL Monte Poro Εθνικός Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ηρακλείου

4 Αποτελέσματα προηγούμενης συνεργασίας Στόχος: Ενδυνάμωση επιχειρήσεων τοπικών αγροτικών προϊόντων και των αγροτουριστικών επιχειρήσεων των περιοχών παρέμβασης Οργάνωση Σεμιναρίων (4) και Workshops (4) Συμμετοχή σε Εκθέσεις (3) Συμμετοχή σε διεθνούς εμβέλειας εκδηλώσεις (Open Days) (3) Ιστοσελίδα, καταχωρήσεις, υλικό προβολής Έκδοση Θεματικών Τουριστικών Οδηγών (2)

5 Open Days 2007 – 2009

6 Barcelona Fiera 2008

7 Έκθεση Γούρνες 2008

8 Άξονας 4: Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων Προπαρασκευαστική Φάση (χωρίς να είναι Ά Φάση) διάρκειας περίπου 2,5 ετών (10/2009 – 03/2012) Κατά το διάστημα αυτό, οργανώθηκαν (6) συναντήσεις: Οριστικοποίηση εταίρων, υπογραφές νέων συμφώνων συνεργασίας, εγκρίσεις προϋπολογισμών και τοπικών σχεδίων, εγκρίσεις δράσεων και προϋπολογισμών διακρατικού σχεδίου συνεργασίας, χρονοδιαγράμματος, μεθοδολογίας κτλ

9 Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων 18 Ομάδες Τοπικής Δράσης: Ελλάδα (9), Ιταλία (7) Πορτογαλία (1) και Κύπρο (1) Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.089.943,82€ Συντονιστής: CoGAL Monte Poro Εθνικός Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ηρακλείου Ελληνικές ΟΤΔ: 518.250€:  Κρήτη: ΑΝΗ, ΑΝΛΑΣ, ΟΑΔΥΚ  Κέρκυρα: ΑΝΙΟΝ  Ζάκυνθο: ΣΑΖ  Ημαθία: ΑΝΗΜΑ  Κιλκίς: ΑΝΚΙ  Φλώρινα: ΑΝΦΛΩ  Κοζάνη: ΑΝΚΟ

10 Βασικοί Στόχοι σχεδίου (1) Διατήρηση και προώθηση ιστορικών, πολιτιστικών και ποιοτικών διαστάσεων της τοπικής γαστρονομίας Προβολή, ενίσχυση της φήμης και δημιουργία ισχυρής ταυτότητας με άξονες την τοπική γαστρονομία, τα πολιτιστικά στοιχεία, τις παραδόσεις και των ανθρώπινο δυναμικό Σύνδεση της τοπικής γαστρονομίας με την τοπική βιοτεχνία α΄κυρίως μεταποίησης, τον πολιτισμό, εκδηλώσεις και τουριστικές δραστηριότητες

11 Βασικοί Στόχοι σχεδίου (2) Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της μεταφοράς καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας γύρω από το γαστρονομικό τουρισμό. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού με στόχο την επιστροφή στις διατροφικές γευστικές και υγιεινές συνήθειες του παρελθόντος Αφύπνιση της τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας μέσω της ενεργούς συμμετοχής σε γαστρονομικές δραστηριότητες

12 Δράσεις σχεδίου (συνοπτικά) 1. Σχεδιασμός και προώθηση Κοινών Διαδρομών Γεύσεων και Πολιτισμού και προτάσεων επίσκεψης 2. Γαστρονομικοί χάρτες – οδηγοί και διαφημιστικά σποτ 3. Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – διάχυση 4. Εκπαιδευτικά πακέτα και δράσεις 5. Συνέδριο 6. Ιστοσελίδα 7. Εκθέσεις εναλλακτικού τουρισμού 8. Επισκέψεις δημοσιογράφων και καταχωρήσεις 9. Συντονισμός

13 Δράση 1: Διαδρομές Γεύσεων και Πολιτισμού Διαδρομές που περιλαμβάνουν τα σημαντικότερα σημεία γαστρονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία θα έχουν επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών και ποιοτικών κριτηρίων, ώστε να διασφαλίζεται η συνολική ποιότητα της ενέργειας και τα σημεία να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές της περιοχής παρέμβασης.

14 Δράση 1: Διαδρομές Γεύσεων και Πολιτισμού Σχεδιασμός διαδρομών σε περιοχές ως εξής:  Κρήτη 8 Διαδρομές  Κέρκυρα 3 Διαδρομές  Ζάκυνθο 2 Διαδρομές  Ν. Ημαθίας, Φλώρινας, Κιλκίς, Κοζάνη 7 Διαδρομές Αντίστοιχα τουριστικά πακέτα (16min.) Υπογραφή σύμβασης με Ανάδοχο μέχρι τέλος 02/2013

15 Δράση 2: Γαστρονομικοί χάρτες – οδηγοί & τηλεοπτικά σποτ Οι χάρτες θα απεικονίζουν τις γαστρονομικές διαδρομές της Δράσης 1 και πλήθος πρακτικών πληροφοριών για τους σχετικούς επισκέψιμους χώρους. Τα διαφημιστικά σποτ (διάρκειας 7-10΄) θα καλύπτουν σειρά θεματικών ενοτήτων όπως γαστρονομικός πολιτισμός, οινικές δραστηριότητες, οπτικοποίηση των προτάσεων επίσκεψης δράσης 1 ή άλλες γαστρονομικές / πολιτιστικές δραστηριότητες.

16 Δράση 3: Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση Ενημέρωση ιστοσελίδων ΟΤΔ Διάθεση των παραδοτέων του δικτύου στο κοινό Δελτία τύπου και συνεντεύξεις τύπου Ραδιοφωνικές – τηλεοπτικές συνεντεύξεις Διοργάνωση ή συμμετοχή σε ενημερωτικές συναντήσεις – συνέδρια – ημερίδες Συμμετοχή σε εκδηλώσεις δημοσίου διαλόγου ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα Διοργάνωση τοπικών τεχνικών συσκέψεων – συναντήσεων

17 Δράση 4: Εκπαιδευτικό πακέτο – δράσεις Στοχευμένες δράσεις για παιδιά Α΄βάθμιας ή/και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης που θα αφορούν τοπική γαστρονομία – βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις – τοπικά προϊόντα – μεθόδους παραγωγής κ.ά. Η δράση θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις: 1. Τοπικά, σε σχολεία δημοτικού - γυμνασίου 2. Διακρατικά, με συμμετοχή σε διακρατικό γεγονός

18 Δράση 5: Συνέδριο Θέμα: «Γαστρονομικός Πολιτισμός και Τουρισμός» Τόπος διεξαγωγής: Βρυξέλλες Χρόνος διεξαγωγής: 2014 – 2015 Παράλληλες εκδηλώσεις: έκθεση προϊόντων και αποτελεσμάτων σχεδίου, networking, στρογγυλά τραπέζια - συσκέψεις, γαστρονομικές εκδηλώσεις κ.ά.

19 Δράση 6: Ιστοσελίδα δικτύου Ενσωμάτωση – επέκταση ήδη υπάρχουσας ιστοσελίδας δικτύου από την προηγούμενη περίοδο συνεργασίας. Υλικό: γαστρονομικές διαδρομές, επισκέψιμοι χώροι, παραδοτέα δράσεων, λοιπό ψηφιοποιημένο υλικό θεματολογίας δικτύου κ.ά. Πρόταση: Περαιτέρω χρήση και ανάπτυξη του δικτύου Intranet και δημιουργία εφαρμογών για κινητά / tablets / iphone κτλ.

20 Δράση 7: Εξειδικευμένες εκθέσεις Διοργάνωση και συμμετοχή σε 3 προωθητικά γεγονότα – εκθέσεις θεματολογίας Γαστρονομίας και Τουρισμού 1 ο γεγονός: Διεθνής Έκθεση Τουρισμού ΜΙΤΤ 2013 Ρωσία, Μόσχα 20-23/03/2013 2 ο γεγονός: Έκθεση σχετικής θεματολογίας σε άλλη Ευρωπαϊκή πόλη 3 ο γεγονός: προωθητική ενέργεια – γεγονός εκτός χωρών ΕΕ

21 Δράση 8: Επισκέψεις Δημοσιογράφων Διοργάνωση 2 επισκέψεων ανά περιοχή παρέμβασης εξειδικευμένων δημοσιογράφων με περιήγηση γαστρονομικού ενδιαφέροντος. Οι επισκέψεις μπορεί να διοργανωθούν από κοινού μεταξύ ΟΤΔ ανά «περιφερειακές ενότητες», θα συνοδεύονται από αντίστοιχο δημοσίευμα – αφιέρωμα σε εξειδικευμένα θεματικά ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, περιοδικά).

22 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Χρονοδιάγραμμα Γλώσσα επικοινωνίας Διερμηνεία Αποφάσεις ένταξης Μετάφραση Προϋπολογισμοί Δ ι Α θ Ε σ Η ΣΥΝεργασίας Ο.Π.Σ.Α.Α. Εγκρίσεις Εταίρων Τρόπος Παρακολούθησης Αλλαγές στο Εταιρικό Σχήμα Απόσταση Ενεργοποίηση / Ανταπόκριση / Συμμετοχή Εταίρων Προκηρύξεις / Αναθέσεις Πιστοποίηση δαπανών

23 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, Εύα Κατσαράκη – 2810-753324 europa@anher.gr europa@anher.gr


Κατέβασμα ppt "Άξονας 4 Εφαρμογή Προσέγγισης LEADER Μέτρο 421β –Διακρατική συνεργασία: Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων Εύα Κατσαράκη, Αθήνα,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google