Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Sergey Kullanda (Moscow) Dialectal traits and external relations of Scythian.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Sergey Kullanda (Moscow) Dialectal traits and external relations of Scythian."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Sergey Kullanda (Moscow) Dialectal traits and external relations of Scythian

2 . Com. IranianScythian *d-, *-d-l (except γd, nd clusters) Παραλάται = авест. paraδāta- *xš-š/s- Σαιταφάρνης < *Xšaitafarna- *śθ Σπαργαπείθης < *Spargapaiśa- *h- ∅ - ’Ατέας < *Hati ̯ a-, Α ὐ -< *vahu- (see below) *-nt--d- (?) Μαδύης < *mantu- *u ̯ - ∅ - (?) ’Όρικος < *U ̯ arika-/U ̯ aryaka- *x v - Ϝ - (?) * Ϝ οιτόσυρος < *x v aitu-sūra- *-x v --χ- (?) Α ὐ -χάται < *vahu-x v aitu-

3 Irregular correspondences implying (substratum?) borrowings: West Iranian κτ (xt)- instead of East Iranian -γd-, cf. Ὀ κταμασάδης, a Scythian king (Herod. IV 80); s instead of θ < Common Iranian *ś, cf. * Ϝ οιτόσυρος/Ο ἰ τόσυρος/Γοιτόσυρος, a Scythian god (Herod. IV 59); Voiced stops instead of unvoiced and vice versa, as in Indo-European language posited by Holzer; cf. Ταβιτί, a Scythian goddess identified with Greek Hestia, goddess of the hearth and domestic life (Herod. IV 59), probably from IE *dh 2 p- ‘[to cook/apportion] sacrificial meal’.

4 *σανάπη/σάναπτις ‘drunkard’ in Scythian (in Ms σάναπτιν; Scaliger’s conjecture σανάπην). The first part, i.e. σανά- ‘wine’ (cf. Ossetic sæn/sænæ ‘id.’), goes back to North Caucasian *swĭ ̵ nē ‘barberry; currants’ (Avar saní ‘barberry’, Lak sunū ‘pomegranate’, Adyghe sāna ‘grapes, wine’, Kabardian sāna ‘wine’ – NCED: 971) and, judging from phonetics and semantics, is a West Caucasian loanword. The second part seemingly goes back to Indo-European root meaning ‘to drink’.

5 East Caucasian *u ̯ ĕlθi ‘felt,’ ‘felt cloak’ (Archi warti ‘felt cloak,’ Tabasaran verč ‘felt,’ Lak warsi ‘felt cloak,’ Chechen werta ‘felt cloak,’ etc. (Климов 1972: 54; Старостин 1988: 113) was borrowed from an Iranian language where *ś > θ as in Old Persian and Scythian – cf. Avestan varəsa- ‘hair,’ Old Indian válśa- ‘shoot, twig,’ Russian волос, etc. (Proto) Old Persian, however, borrowed the native name of Assyria, i.e. Aššur, as *Aśura, hence Old Persian Aθura. The Persians could hardly render Akkadian -šš- directly as -θ-: they had for it such sounds as s and š. It seems likely therefore that East Caucasian word was borrowed from Scythian.

6 Thank you for your attention


Κατέβασμα ppt "Sergey Kullanda (Moscow) Dialectal traits and external relations of Scythian."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google