Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ancient Greek for Everyone: A New Digital Resource for Beginning Greek Units 3 part 2: Feminine Nouns Biblical Reading 2015 edition Wilfred E. Major

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ancient Greek for Everyone: A New Digital Resource for Beginning Greek Units 3 part 2: Feminine Nouns Biblical Reading 2015 edition Wilfred E. Major"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ancient Greek for Everyone: A New Digital Resource for Beginning Greek Units 3 part 2: Feminine Nouns Biblical Reading 2015 edition Wilfred E. Major wmajor@lsu.edu

2 Ancient Greek for Everyone Unit 3 part 2 Biblical reading – Be able to: read the sentences aloud parse each verb and noun (with article where it appears) translate the sentences into English.

3 Ancient Greek for Everyone All the sentences here come from ancient Greek writings related to the Bible, Jewish history and early Christianity. The passages are unchanged, except where … indicates a short omission. To provide context for the quotation, there are brief introductions for the writings and stories. At the bottom of each slide are vocabulary entries and notes. These supply vocabulary and information for any words that have not yet appeared in the required vocabulary.

4 Ancient Greek for Everyone Hebrew scripture was translated into koine Greek in the second century B.C., a collection called the Septuagint. Early Christian writings cite scripture from the Septuagint and culled the Old Testament from it. The Septuagint derives its name from the Latin versio septuaginta interpretum, "translation of the seventy interpreters," (Greek: ἡ μετάφρασις τῶν ἑβδομήκοντα, "translation of the seventy." The Roman numeral LXX (seventy) is commonly used as an abbreviation. The following readings are quoted from the Septuagint.

5 Ancient Greek for Everyone One of Job’s friends insists that Job can yet triumph: ἔστιν σοι ἐλπίς. LXX Job 11:18 σύ (dat sg) you

6 Ancient Greek for Everyone Job later replies to another of his friends: ποῦ οὖν μου ἔτι ἐστὶν ἡ ἐλπίς; LXX Job 17:15 ἔτι still, yet, now μου my οὖν therefore ποῦ where?

7 Ancient Greek for Everyone From a prayer for deliverance: σή ἐστιν ἡ ἡμέρα, καὶ σή ἐστιν ἡ νύξ, LXX Ps. 73:16 ἡμέρα (nom sg) ἡ day καί and σή yours

8 Ancient Greek for Everyone From a prayer by David when he was in a cave: Σὺ εἶ ἡ ἐλπίς μου, LXX Ps. 141:6 μου my σύ (nom sg) you

9 Ancient Greek for Everyone From the prophecies of Ezra: καὶ νῦν ἐστιν ἐλπὶς τῷ Ισραηλ. LXX Ezra 1 8:89 καί and νῦν now

10 Ancient Greek for Everyone The following reading is quoted from the New Testament.

11 Ancient Greek for Everyone Paul is reassuring the congregation at Thessalonica. He famously describes the day of the Lord coming like a thief in the night. He then addresses the Thessalonians directly: πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας. οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους Πρὸς Θεσσαλονικεῖς α’ 5 :5 γάρ because, for ἡμέρας (gen sg) ἡ day οὐδέ and not πάντες (nom pl) all σκότους (gen sg) dark υἱοί (nom pl) ὁ sons ὑμεῖς (nom pl) y’all φωτός (gen sg) light


Κατέβασμα ppt "Ancient Greek for Everyone: A New Digital Resource for Beginning Greek Units 3 part 2: Feminine Nouns Biblical Reading 2015 edition Wilfred E. Major"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google