Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 H Ειδικότητα Σχεδιαστών δομικών έργων απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τη σχεδίαση των τεχνικών έργων και προϋποθέτει  την δημιουργική φαντασία,  την καλαισθησία,  την παρατηρητικότητα και την  κλίση στο σχέδιο.

3  Το σχέδιο υπάρχει σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.  Μπορεί να σχεδιάζεται κάτι που υπάρχει (αποτύπωση αντικειμένου).  Μπορεί να σχεδιάζεται κάτι που πρόκειται να κατασκευαστεί.

4  Στην καθημερινή του ζωή ο άνθρωπος, χρησιμοποιεί τον προφορικό και τον γραπτό λόγο σαν μέσο επικοινωνίας με τους ανθρώπους.  Οι τεχνικοί έχουν τον δικό τους τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους, το σχέδιο.  Από τους τεχνικούς άλλοι μελετούν τα τεχνικά έργα και άλλοι τα κατασκευάζουν.  Για να μπορέσουν λοιπόν να συνεννοηθούν ο μελετητής ενός έργου με τον κατασκευαστή χρησιμοποιούν το σχέδιο.  Σχέδιο είναι o συνδετικός κρίκος μεταξύ μελετητή και κατασκευαστή.

5  Το σχέδιο, σαν εργαλείο της Τεχνολογίας, είναι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας γιατί: Είναι διεθνής. Είναι σύντομος. Είναι ακριβής.

6  Σκοπό έχει να μεταφέρει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την ανακατασκευή του απεικονιζόμενου αντικείμενου.  Αν το αντικείμενο υπάρχει τότε θα πρέπει το σχέδιο να το περιγράφει πλήρως και χωρίς αβεβαιότητες.

7  Το κτίριο συνήθως περιγράφεται επαρκώς με τρείς τύπους σχεδίων: Κάτοψη, Όψεις, Τομές.

8

9

10  Το κατ’ εξοχήν τοπογραφικό σχέδιο είναι ο χάρτης.  Βασικό ζητούμενο η απόδοση της θέσης του αντικειμένου στον τρισδιάστατο χώρο.

11  Σε κάθε υποψήφιο αγοραστή κατοικίας.  Σε όποιον θέλει να κάνει μία αλλαγή στην κατοικία του.  Σε καθένα που πρέπει να συναρμολογήσει ένα αντικείμενο.  Στην ανάγνωση χαρτών.  Στην κατανόηση λειτουργίας ενός αντικειμένου από τα σχέδιά του.

12  Δομικά έργα είναι όλες οι κατασκευές που προορίζονται να χρησιμοποιούνται σταθερά συνδεδεμένες με το έδαφος, εδράζονται απευθείας ή διά μέσου άλλων στοιχείων σε αυτό, δεν έχουν δυνατότητα αυτοκίνησης και δεν μπορούν να ρυμουλκυθούν με απλό ή άμεσο τρόπο.κατασκευές  Παραδείγματα δομικών έργων είναι τα κτίρια, οι γέφυρες, οι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων υλών, αλλά και οι πέργκολες, οι περιφράξεις, οι τοίχοι αντιστήριξης κλπ.κτίρια γέφυρες

13

14  Η ειδικότητα Σχεδιαστών Δομικών έργων και Γεωπληροφορικής των ΕΠΑΛ καλύπτει τη μέση βαθμίδα.  Προετοιμάζει τον αυριανό επαγγελματία ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στη μελέτη και τον σχεδιασμό κάθε τεχνικής εργασίας.  Ο Σχεδιαστής Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής είναι ο επαγγελματίας που συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή δομικών έργων (κατοικιών, δρόμων, γεφυρών, εργοστασίων, σταδίων, κ.ά.). Είναι το κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο, που μπορεί να επέμβει σε όλα τα στάδια των μελετών, καθώς και στα αρχιτεκτονικά/τοπογραφικά σχέδια. Επιπλέον, συντονίζει όλες τις εργασίες, σε άμεση συνεργασία με τον αρμόδιο μηχανικό.

15  Καταρτίζει λεπτομερή σχέδια μελέτης και κατασκευής  Κάνει την επιμέτρηση του έργου  Επιβλέπει και συντονίζει τα συνεργεία που το κατασκευάζουν  Λειτουργεί με βάση τους κανονισμούς που ισχύουν  Αξιολογεί την καταλληλότητα των υλικών  Συμμετέχει στη κατάρτιση προϋπολογισμού  Προγραμματίζει το σύνολο των εργασιών και την εργοταξιακή διάταξη

16  Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για αποτύπωση και εμβαδομέτρηση ενός οικοπέδου – περιοχής.  Συμμετέχει στην επιλογή μηχανολογικού και εργατοτεχνικού εξοπλισμού.  Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και την σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας. Κατασκευάζει στοιχεία μίας οικοδομής, όπως στέγες, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, δάπεδα.  Αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους μηχανικούς.

17  Β΄ τάξη  Κτιριακά έργα και Δομικά υλικά  Τοπογραφία και Πολεοδομία  Σχεδίαση με Η/Υ  Γ΄ τάξη  Τοπογραφικό Σχέδιο και Ψηφιακή Χαρτογραφία  Οικοδομικό Σχέδιο  Αγγλικά ειδικότητας  Σχέδιο Τεχνικών Έργων με Η/Υ και Γεωπληροφορικής  Σχέδιο Πολιτικού μηχανικού  Σχέδιο Έργων Υποδομής

18  Αρχιτεκτονικό Σχέδιο  Οικοδομική  Σχέδιο Τεχνικών Έργων και Γεωπληροφορικής οργάνωση Τεχνικών Έργων

19  Βάσει του Π.Δ.301/2003 και του ΦΕΚ 257/ Α 75-11-2003.  Σε γραφεία εκπόνησης μελετών τεχνικών έργων ως σχεδιαστής.  Σε τεχνικές εταιρίες κατασκευής έργων (εργολαβικά γραφεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων) ως σχεδιαστής ή εργοδηγός, εκτιμητής κόστους, ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου, τεχνίτης τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών.

20  Σαν ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του τεχνικό γραφείο αναλαμβάνοντας την εκτέλεση τεχνικών έργων μικρού προϋπολογισμού μετά τη λήψη εργοληπτικού πτυχίου.  Σε αντιπροσωπείες οικοδομικών υλικών και εργοστάσια παρασκευής σκυροδέματος ή οικοδομικών υλικών.  Στις τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Δήμων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εθνικό Κτηματολόγιο,στη Πολεοδομία κτλ).

21 Οι απόφοιτοι του τομέα Δομικών Έργων των ΕΠΑΛ εισάγονται στα τμήματα:  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

22  Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι απόφοιτοι του τμήματος κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι:  Αρχιτεκτονικό Σχέδιο  Οικοδομική  Νεοελληνική Γλώσσα  Μαθηματικά

23

24

25

26  1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ Εκπαιδευτικός: Θεοδοσία Μπακόλα  C:/Users/Admin/Documents/επαλ/Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής - YouTube.htm


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google