Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δίκτυα Ύδρευσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δίκτυα Ύδρευσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δίκτυα Ύδρευσης
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δίκτυα Ύδρευσης Κιορπές Περικλής Πολιτικός Μηχανικός

2 Τι είναι Γεωγραφικά Συστήματα
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) είναι τα πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν την δυνατότητα: Συλλογής Διαχείρισης (Αποθήκευση/Επεξεργασία) Ανάλυσης και Οπτικοποίησης Ψηφιακών δεδομένων

3 Τεχνολογική υποδομή συστημάτων GIS
Εξοπλισμός Χαρτογραφικό υπόβαθρο Ψηφιακοί χάρτες Αρχεία Bitmap Ορθοφωτοχάρτες Λογισμικό Βάση δεδομένων Προγράμματα διαχείρισης Ανθρώπινοι πόροι (Προσωπικό)

4 ΕΓΣΑ 87 Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς
ΕΓΣΑ 87 Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς Βασίζεται στο δορυφορικό σταθμό του Διονύσου. Ορίζει ένα νέο γεωδαιτικό datum για τη χώρα. Προσαρμοσμένο στο γεωειδές του ελληνικού χώρου

5 ΕΓΣΑ 87 Πλεονεκτήματα/ Οφέλη
ΕΓΣΑ 87 Πλεονεκτήματα/ Οφέλη Ενιαίο σύστημα αναφοράς γεωγραφικών δεδομένων Αξιοποίηση συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και εντοπισμού (GPS) Αναβάθμιση ποιότητας εργασιών και μελετών. Μείωση κόστους (διαθεσιμότητα δεδομένων)

6 Δορυφορική πλοήγηση (GPS) (Τι είναι)
Δίκτυο των δορυφόρων Μετάδοση ραδιοσημάτων Στοιχεία χρόνου και απόστασης Λήψη από δέκτες Εντοπισμός θέσης

7 Δορυφορική πλοήγηση (GPS) (Πώς λειτουργεί)
Ταχύτης μετάδοσης ραδιοσημάτων Θέσεις δορυφόρων Χρονοαπόσταση Υπολογισμοί = Εντοπισμός θέσης

8 Δορυφορική πλοήγηση (GPS) (Ακρίβεια εντοπισμού)
Περίπου 15 μέτρα. Κατόπιν διορθώσεων 3 μέτρα Με την βοήθεια επίγειων σταθμών μερικά εκατοστά

9 Δορυφορική πλοήγηση GPS (Διαθέσιμα συστήματα)
το Ρωσικό GLONASS. Το ευρωπαϊκό GALILEO (υπο ανάπτυξη)

10 Εφαρμογές GIS (Γενικώς)
Περιβαλλοντική Διαχείριση Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πολεοδομία και Χωροταξία Κατασκευές έργων μεγάλης κλίμακας Διαχείριση Δικτύων Κοινής Ωφελείας

11 Εφαρμογές GIS (..συνέχεια)
Κτηματολόγιο και Κτηματογραφήσεις Τοπογραφία, Γεωδαισία και Υδρογραφία Γεωλογία και Υδρογεωλογία Δίκτυα Μεταφορών και Επικοινωνιών Αυτόματη Πλοήγηση

12 Υλοποίηση GIS σε δίκτυα Υδρευσης (Παρούσα κατάσταση)
Ελλειπείς καταγραφές δικτύων Αδυναμία σχεδιασμού Αστοχία παρεμβάσεων Φτωχές λύσεις Συντηρήσεις «στα τυφλά»

13 Παράδειγμα εφαρμογής GIS διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης στο Ν. Σερρών
Δήμος Πετριτσίου Επί δημαρχίας της κυρίας Αννας Μαυρίδου, Ψηφιακή καταγραφή δικτύων ύδρευσης

14 Παράδειγμα εφαρμογής GIS διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης στο Ν. Σερρών
Καταγραφή γεωγραφικών και υδραυλικών δεδομένων όλων των οικισμών Εκπόνηση λογισμικού διαχείρισης Εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού

15 Παράδειγμα εφαρμογής GIS διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης στο Ν. Σερρών
Παράδειγμα εντοπισμού αγωγού

16 Παράδειγμα εφαρμογής GIS διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης στο Ν. Σερρών
Εγγραφα που αφορούν συνκεκριμένο αγωγό.

17 Παράδειγμα εφαρμογής GIS διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης στο Ν. Σερρών
Χαρακτηριστικά / Προτεραιότητες : Απλός χειρισμός των λειτουργιών του λογισμικού Εύκολη ενσωμάτωση πρόσθετων δικτύων (όμβρια, Ακάθαρτα)

18 Παράδειγμα εφαρμογής GIS διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης στο Ν. Σερρών
Ειδικά χαρακτηριστικά : Χρήση Τοπικού συστήματος συντεταγμένων Αξιοποίηση διαθεσίμων στοιχείων Συνεργασία με φορείς ΔΕΗ ΟΤΕ Τοπογραφική υπηρεσία

19 Παράδειγμα εφαρμογής GIS διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης στο Ν. Σερρών
Πλεονεκτήματα για την Τεχνική υπηρεσία : Θέση στοιχείων δικτύου Υλικά κατασκευής Χρόνο εγκατάστασης

20 Παράδειγμα εφαρμογής GIS διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης στο Ν. Σερρών
Πλεονεκτήματα για την Διοίκηση του Δήμου : Γνώση στοιχείων κόστους Εντοπισμός προβλημάτων Λήψη αποφάσεων

21 Συμπεράσματα : «Τα συστήματα GIS μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε ζητήματα της καθημερινότητας» «Αφορούν πολλούς πολίτες» «Είναι εργαλεία που έχουν πρακτική εφαρμογή»


Κατέβασμα ppt "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δίκτυα Ύδρευσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google