Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασίλα Βασιλική Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Ν. Πιερίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασίλα Βασιλική Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Ν. Πιερίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασίλα Βασιλική Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Ν. Πιερίας
NΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Βασίλα Βασιλική Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Ν. Πιερίας

2 Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη Το νέο πρόγραμμα σπουδών για το Νηπιαγωγείο δίνει έμφαση στην Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη του παιδιού, (Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο) ως μια μαθησιακή περιοχή Ο /Η εκπαιδευτικός οργανώνει και αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του δίνουν τα παιδιά με δραστηριότητες στοχευμένες για την καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αντιλήψεων, χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο το βιβλίο, το παραμύθι, την ιστορία, το λογοτεχνικό κείμενο.

3 1. Η θέση του στο πρόγραμμα
Μαθησιακή περιοχή Δεν διδάσκεται με τον ίδιο τρόπο Στοχευμένες δράσεις Διατρέχει όλο το πρόγραμμα Οργανωμένες και ελεύθερες δραστηριότητες

4 2. Περιεχόμενα και στόχοι
Α. Προσωπική Ταυτότητα Αυτοεπίγνωση Προσωπική αξία Εξωτερική εμφάνιση Θετική εικόνα για τον εαυτό του Αυτονομία Αυτοπεποίθηση

5 Περιεχόμενα και στόχοι
Β. Αυτορρύθμιση Διαχείριση συναισθημάτων Αναγνώριση και αποδοχή Οριοθέτηση της συμπεριφοράς Απόκτηση ηθικών αξιών

6 Περιεχόμενα και στόχοι
Γ. Προσωπική ενδυνάμωση Προάσπιση της ψυχικής υγείας Σεξουαλικότητα Επιθετικότητα Αποτυχία Ενδο-οικογενειακές σχέσεις Αδελφική αντιπαλότητα Ασθένειες Θάνατος οικείου προσώπου Διαζύγιο γονέων Υιοθεσία

7 Περιεχόμενα και στόχοι
Δ. Κοινωνικές δεξιότητες Αυτοεξυπηρέτηση Συμμόρφωση σε κανόνες Ενσυναίσθηση Διαχείριση συγκρούσεων Η έννοια της ομάδας

8 Περιεχόμενα και στόχοι
Ε. Κοινωνική αλληλεπίδραση Διαμόρφωση προσωπικών σχέσεων Συλλογικότητα Αποδοχή της διαφορετικότητας Μοίρασμα Συνεργασία

9 3. Στρατηγικές εφαρμογής
Σε ομαδικό επίπεδο 1. δράσεις που προκύπτουν από τα παιδιά (τσακωμός) 2. δράσεις που προτείνει ο εκπαιδευτικός (ορισμός κανόνων λειτουργίας της ομάδας) Σε ατομικό επίπεδο στον χρόνο των ελεύθερων δραστηριοτήτων Σχόλια Ερωτήσεις προτάσεις για τη στήριξη και καθοδήγηση ενός παιδιού

10 4. Τεχνικές υποστήριξης Ενθάρρυνση Ενίσχυση – επιβράβευση Συζήτηση
Ενεργητική ακρόαση Χρήση εκφραστικών μέσων (παραμύθι, ιστορία, λογοτεχνικό κείμενο, σχέδιο, παιχνίδι, μουσική – κίνηση)

11 Φιλαναγνωσία ή βιβλιοφίλια ή κοινωνικός γραμματισμός
Ο όρος φιλαναγνωσία: Νεότροπος για την ελληνική πραγματικότητα Ελάχιστη βιβλιογραφία Απουσία θεσμοποιημένων φιλαναγνωστικών πρακτικών Απουσία βιβλιοθηκών Αγάπη για την ανάγνωση Σχέση πολυδύναμη και πολυδιάστατη βιβλίου – αναγνώστη Ελεύθερη επιλογή και όχι μια επιπλέον σχολική υποχρέωση Νέο Σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα

12 Ορισμός χρησιμοποιείται στο σημερινό σχολείο, για να περιγράψει τη θετική σχέση, που αναπτύσσεται ανάμεσα στον αναγνώστη και το γραπτό κείμενο, αλλά και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στη διαμόρφωση αυτής της σχέσης, για την οποία είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν συγκεκριμένες γνωστικές δεξιότητες και αισθητικά κριτήρια. (Μαρτίδης 2011) Ο όρος βιβλιοφιλία, που προτείνεται (Τσιλιμένη 2008, Καρακίτσιος 2011) ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, εμπεριέχει το βιβλίο σαν αντικείμενο, όπου το σχήμα, το μέγεθος, η μορφή παίζουν εξίσου σοβαρό ρόλο με το περιεχόμενο Έχει αποδοθεί με τον όρο κοινωνικός γραμματισμός

13 Σκοπός της φιλαναγνωσίας
είναι η εξοικείωση του παιδιού με το βιβλίο και μέσω αυτού η ανάπτυξη του γραμματισμού κειμενικού εικονογραφικού και πολιτισμικού

14 Επιμέρους στόχοι Η φιλική σχέση που αποκτά το παιδί σταδιακά με το βιβλίο θέτει τα θεμέλια: για την αισθητική απόλαυση, την καλλιέργεια της φαντασίας, την ανάπτυξη της γλωσσικής έκφρασης, την καλλιέργεια του συναισθηματικού κόσμου, της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το λογοτεχνικό κείμενο να συγκινεί και να κινητοποιεί το ενδιαφέρον του παιδιού, ώστε να προχωρήσει σε διαδικασίες ταύτισης με τους ήρωες και ενεργητικής συμμετοχής στην ανάγνωση

15 Ο ρόλος της παιδικής λογοτεχνίας…
να βοηθήσει τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τις συναισθηματικές και κοινωνικές προκλήσεις της παιδικής ηλικίας. Η έκφραση και η κατανόηση συναισθημάτων μετά την ανάγνωση ή την αφήγηση ιστοριών ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναπτύξουν: την προσωπική τους ταυτότητα, την κριτική σκέψη, τον αναστοχασμό, την ενσυναίσθηση. Επομένως η παιδική λογοτεχνία επιδρά σημαντικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών. Τα λογοτεχνικά κείμενα με τις αξίες, ιδέες, αρχές, σχέσεις συντελούν στην συναισθηματική και ψυχική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη και ωρίμανση τους

16 Πως βοηθά;…στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών
έχοντας τους ήρωες των βιβλίων, ως μοντέλα συμπεριφοράς τα παιδιά εξασκούνται: σε στρατηγικές αντιμετώπισης των δυσκολιών της καθημερινής ζωής, γεγονός που ενδυναμώνει την ψυχική υγεία και ανθεκτικότητα, τη διαχείριση συναισθημάτων, την αυτονομία, και αυτοπεποίθηση, τη διαμόρφωση προσωπικών σχέσεων, την κοινωνική ευαισθησία με την αποδοχή της διαφορετικότητας, την καλλιέργεια κοινωνικών σχέσεων με διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας.

17 Παράγοντες ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας
1. Η οικογένεια: Βασική πηγή εμπειριών για τη διαμόρφωση προσωπικών χαρακτηριστικών και την απόκτηση δεξιοτήτων και στάσεων. 2. Το νηπιαγωγείο – το σχολείο : παρέχει ερεθίσματα, εμπλουτίζει, συμπληρώνει, αναπληρώνει, επεκτείνει τις εμπειρίες των παιδιών

18 Η συνεργασία εκπαιδευτικού με την οικογένεια
Δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης και στις δύο πλευρές. Η αμοιβαία ενημέρωση βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του παιδιού. Η αναγνώριση και η κατανόηση της ιδιαιτερότητας της κάθε οικογένειας βοηθά στην διαμόρφωση κατάλληλων στόχων, προσδοκιών και τρόπων αντιμετώπισης. Η άσκηση σε δεξιότητες είναι πιο αποτελεσματική στα δύο περιβάλλοντα

19 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε σχέση με την οικογένεια
Ενδυνάμωση των γονέων ως προς το ρόλο τους 1. Ατομικές συναντήσεις Περιγράφει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού Τονίζει θετικά συναισθήματα και εμπειρίες του παιδιού σε σχέση με οικογενειακές δραστηριότητες Δεν ενοχοποιεί τους γονείς. Δεν τονίζει τη δική του δυσκολία, αλλά προβληματισμό και ενδιαφέρον για τη βελτίωση του. Προτείνει τρόπους στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού

20 2. Με ομαδικές συναντήσεις
Συναντήσεις προγραμματισμένες με όλους τους γονείς. Αναφορά στο σχολικό πρόγραμμα Πως μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς Κατάλληλες τεχνικές στήριξης των παιδιών Ενθάρρυνση για επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους

21 Β. Στήριξη του παιδιού στις ενδοοικογενειακές σχέσεις
Δραστηριότητες σχετικά με την οικογένεια και τις διάφορες δομές της Μοίρασμα εμπειριών θετικών και αρνητικών, για εδραίωση των σχέσεων Απενοχοποίηση συναισθημάτων και καταστάσεων Αποφόρτιση και ενίσχυση θετικής εικόνας για την οικογένεια

22 Προσέγγιση ευαίσθητων θεμάτων
Σεξουαλικότητα Απώλεια – Πένθος Διαζύγιο Υιοθεσία Αδελφική αντιζηλία Θυμός Επιθετικότητα Σχολικός Εκφοβισμός

23 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Δύσκολη η θέση του Ανέτοιμος να ανταποκριθεί Γιατί: Συναισθηματικά και ηθικά φορτισμένα Εγείρουν ερωτήματα που αφορούν στάσεις, αξίες και προσωπικές εμπειρίες επώδυνες Οι λεκτικές και μη λεκτικές αντιδράσεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τα παιδιά Δεν πρέπει να αγνοεί τα αιτήματα των παιδιών για πληροφόρηση και στήριξη

24 Σεξουαλικότητα Απασχολεί ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά
Πολλές αφορμές (εγκυμοσύνη, η περιέργεια του άλλου φύλου, ο αυνανισμός) Ο εκπαιδευτικός προετοιμασμένος να δίνει απαντήσεις Να οργανώσει δραστηριότητες Να χρησιμοποιήσει το σχέδιο, το βιβλίο ως μέσο Να μη δημιουργήσει το αίσθημα του απαγορευμένου και της ενοχής Να οριοθετήσει κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές Αυτοπροστασία, σεβασμός, υγιής σχέση με θέματα σεξουαλικότητας

25 Γεγονότα ζωής Αγχογόνα γεγονότα ζωής Θίγουν την οικογενειακή ισορροπία
Δημιουργούν ανησυχία και ανασφάλεια Προκαλούν ένταση Ο εκπαιδευτικός: Ευαισθητοποιημένος σε κάθε αναφορά Οργάνωση δραστηριοτήτων Συνεργασία με ειδικούς συμβούλους

26 Ο εκπαιδευτικός στηρίζει:
Ακούει με προσοχή και κατανόηση το παιδί Δείχνει με διάφορους τρόπους τη συμπαράστάση του Δεν επικεντρώνεται στα γεγονότα αλλά στα συναισθήματα Δημιουργεί κλίμα ασφάλειας Αισιόδοξη προοπτική Δραστηριότητες με παραμύθι, ζωγραφική, δράμα

27 Διδακτικές προσεγγίσεις -προτάσεις
1. Σχεδιασμός της Παρουσίασης του βιβλίου Ο εκπαιδευτικός επιλέγει προσεκτικά το βιβλίο, μελετώντας το περιεχόμενό του Προετοιμάζει τις ερωτήσεις βασιζόμενος στο γνωστικό, συναισθηματικό επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού Σύνδεση της ιστορίας με το «θέμα» που θέλει να αναδείξει.

28 2. Παρουσίαση του βιβλίου – Aνάγνωση
Ο εκπαιδευτικός διαβάζει την ιστορία επιτρέποντας να παρεμβάλλονται ερωτήσεις των παιδιών και επεκτείνοντας και με δικές του ερωτήσεις, που έχει ετοιμάσει ανταπόκριση στα σχόλια των παιδιών απαντήσεις στις ερωτήσεις των παιδιών κλίμα αποδοχής όλων των συναισθηματικών αντιδράσεων ολοκλήρωση της συζήτησης αναγνώριση και ενθάρρυνση για συμμετοχή των παιδιών σε περαιτέρω δραστηριότητες

29 3. Ανάδυση - επέκταση δραστηριοτήτων
3. Ανάδυση - επέκταση δραστηριοτήτων Αναδιήγηση της ιστορίας Δραματοποίηση Κουκλοθέατρο Ζωγραφική - κατασκευές Παιχνίδια ρόλων Χορός, κίνηση, μουσική Δημιουργική γραφή

30 Καλές πρακτικές για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας
Α. ΓΩΝΙΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Ένας ξεχωριστός χώρος, γωνιά στην τάξη μας. Τα έπιπλα, τα ράφια, απλά και λιτά προσβάσιμα στα παιδιά Τα βιβλία ταξινομημένα με βάση τα περιεχόμενα, σε έκθεση μερικά από αυτά, που αλλάζουν σε εβδομαδιαία βάση. Την ταξινόμηση την κάνουμε μαζί με τα παιδιά Κουτιά σκληρά χρωματιστά για μικρά, σκληρά βιβλία Αναπαυτικά μαξιλάρια ή καναπεδάκια Τραπέζι με το cd για την ακρόαση παραμυθιών Διακόσμηση με αφίσες και εικόνες από εκθέσεις βιβλίων, ζωγραφιές και έργα των παιδιών Μια υδρόγειος σφαίρα ή ένας χάρτης κρεμασμένος, Μικρά φυτά σε γλασταράκια Μια εξέχουσα θέση, όπως ένα καβαλέτο για ένα ξεχωριστό βιβλίο, Η «ηρεμόσκονη», «το μαγικό άγγιγμα» για χαλάρωση και ησυχία

31 Μερικοί τρόποι για να σεβόμαστε τα βιβλία
Μερικοί τρόποι για να σεβόμαστε τα βιβλία Ένα τραγούδι που θα επινοήσουμε με τα παιδιά… Ζωγραφιές και λεζάντες για τους εχθρούς του βιβλίου… Κάρτες κανόνων… με σύμβολα Σελιδοδείκτες με φράσεις για την φροντίδα των βιβλίων

32 ΤΑ 10 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ (Daniel Pennac)
Έχεις δικαίωμα: Να μη διαβάζεις Να ξεφυλλίζεις απλά ένα βιβλίο Να αφήνεις στη μέση ένα βιβλίο Να διαβάζεις όσες φορές θέλεις ένα βιβλίο Να διαβάζεις ό, τι σου αρέσει Να μπαίνεις στη θέση του ήρωα του βιβλίου Να διαβάζεις οπουδήποτε. Να ψάχνεις πληροφορίες στο βιβλίο, που διαβάζεις. Να διαβάζεις δυνατά, χωρίς να ενοχλείς. Να απαιτείς ησυχία, όταν διαβάζεις. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΕΊΝΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ. ΌΧΙ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

33 ΑΦΙΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΑΦΙΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Ενδεικτική δραστηριότητα - ιδέα Χωρίζουμε τα παιδιά σε 2 ομάδες, πρόσωπα και τόποι Βρίσκουν σε εικόνες ή ζωγραφίζουν διάφορα πρόσωπα , ζώων, φυτών, παιδιών, ηρώων παραμυθιών, Χώροι, όπως ένα δέντρο, ένα ράφι, μια γλάστρα, ένα αστέρι, ένα διαστημόπλοιο, Επιλέγουν από ένα τόπο και ένα πρόσωπο τυχαία και περιγράφουν που διαβάζει ποιος, τοποθετώντας με αυτοκόλλητο ένα βιβλίο. Έτσι πάνω σ’ ένα δέντρο κάθεται η κουκουβάγια και διαβάζει το βιβλίο της

34 Αν η ανάγνωση ήταν άθλημα θα ήσουν: Πάντα άρρωστος;
ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΙΑ ΝΑ «ΑΝΑΚΡΙΝΟΥΝ» ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. Αν η ανάγνωση ήταν άθλημα θα ήσουν: Πάντα άρρωστος; Αθλητής κάθε Κυριακή; Πρωταθλητής; Αν ήσουν ένα επάγγελμα σχετικό με βιβλία, θα ήσουν: Εικονογράφος; Συγγραφέας; Βιβλιοπώλης; Αν ήσουν ένα μέρος για διάβασμα θα ήσουν: Η σκιά ενός δέντρου; Μια παραλία; Ένα μαλακό κρεβάτι; Αν μπορούσες να πάρεις σε ένα ερημικό μέρος μόνο ένα βιβλίο, θα έπαιρνες: Βιβλίο συνταγών; Ιστορίες για τα βράδια; Μαστορέματα;

35 ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
Πως κάθονται τα παιδιά; Που κάθεται ο ενήλικας; Πως κρατάμε το βιβλίο; Δείχνουμε τις εικόνες σε κάθε παιδί; Απαντάμε στις ερωτήσεις των παιδιών; Αφήνουμε τα παιδιά να πιάσουν το βιβλίο; Είναι χρήσιμα: Η κούκλα της τάξης στη συντροφιά της ανάγνωσης… Χρησιμοποιούμε όλες τις δυνατότητες της φωνής, του σώματος… Χρησιμοποιούμε στιχάκια και ρίμες πριν την έναρξη και το τέλος της ιστορίας …

36 Ερωτήσεις…πριν κατά τη διάρκεια και μετά την ανάγνωση
Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου Σχετικά με τα συναισθήματα που προκαλεί το κείμενο Σχετικά με την ταυτότητα του ήρωα Σχετικά με το τέλος της ιστορίας ΟΧΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

37 Εξερεύνηση στην ποικιλία των βιβλίων με απλές δραστηριότητες
Παρουσιάζει το κάθε παιδί το αγαπημένο του βιβλίο στους άλλους. Βρίσκουμε κοινά σημεία με μια ομάδα βιβλίων (ΧΡΩΜΑ, ΜΕΓΕΘΟΣ, ΣΧΗΜΑ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ…ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) Ανοίγουμε το δικό μας βιβλιοπωλείο Επισκεπτόμαστε ένα βιβλιοπωλείο, μια βιβλιοθήκη, ένα τυπογραφείο . Φέρνουμε στο νηπιαγωγείο ένα παλιό βιβλίο της οικογένειας, ένα ξεχωριστό βιβλίο, ένα ξενόγλωσο βιβλίο.

38 ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ Ή ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Από τα βάζα των λέξεων (Ηρώες, Τόποι, Αντικείμενα, Γεγονότα ) κατασκευάζουμε μια καινούργια ιστορία Κατασκευή του Αλαφαβητάριου μ’ ένα συγκεκριμένο θέμα μιας ιστορίας ή διαφόρων ιστοριών Μια ιστορία χωρίς τέλος, που δίνουν ελεύθερα τα παιδιά Κατασκευάζουμε την ιστορία σε κόμικς Αν μπορούσα να μεταμορφωθώ στον ήρωα της ιστορίας τι θα έκανα εγώ …

39 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΑ
Κατασκευάζουμε ένα ασυνήθιστο βιβλίο από Ψωμί, λαχανικά, φρούτα, καραμέλες, ξηρούς καρπούς, μικροαντικείμενα… Ζωγραφίζουμε μια τοιχογραφία με την την ιστορία μας Κατασκευάζουμε τρισδιάστατα βιβλία Φτιάχνουμε βιβλία με το αγαπημένο μας χρώμα, σχήμα, μέγεθος, αριθμούς…

40 ΔΡΑΜΑ, ΘΕΑΤΡΟ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Μέσα από συζήτηση αυτοσχεδιάζουμε και χρησιμοποιούμε παιχνίδια ρόλων. Αξιοποιούμε: τη μουσική, την κίνηση και το χορό, το κουκλοθέατρο, το θέατρο σκιών, την παντομίμα, το μαύρο θέατρο για μια παράσταση της ιστορίας.

41 Βιβλιογραφία Πατέρα Α. –Τσιλιμένη Τ.(2012): Φιλαναγνωσία και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη. Τσιλιμένη Τ. (2011): Αφήγηση και Εκπαίδευση, Εισαγωγή στην τέχνη της αφήγησης, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη Τσιλιμένη Τ. (2007): Εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. Όψεις και απόψεις, Πανεπιστημικές εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος Γκλιάου – Χριστοδούλου Ν. (2007): Φιλαναγνωσία, παιδικά έντυπα και δημιουργικότητα των παιδιών , Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 12. Γιαννικοπούλου Α. (1994): Η αφήγηση και οι τεχνικές της στην προσέγγιση της παιδικής λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο, Επιθεώρηση παιδικής λογοτεχνίας, Αθήνα Κατσίκη – Γκίβαλου Α. (2008): Λογοτεχνία και Εκπαίδευση. Από τα στενά όρια της διδασκαλίας στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, Πατάκης , Αθήνα. Καρακίτσιος Α. (2011): Φιλαναγνωσία… φανατική συνήθεια στο Αρτζανίδου – Γουλής –Γρόσδος – Καρακίτσιος: Παιχνίδια φιλαναγνωσίας και αναγνωστικές εμψυχώσεις, Gutenberg, Aθήνα. Κοψιδά – Βρεττού (2011): Φιλαναγνωσία και σχολικές βιβλιοθήκες, Καστανιώτης, Αθήνα Μητακίδου- Τρέσσου (2012): Διδάσκοντας Γλώσσα και Μαθηματικά με λογοτεχνία, Επίκεντρο Θεσσανονίκη. Μπρασνέρ Φ. μετ. Γεροκώστα Ε. (2005): 1001 δραστηριότητες, Μεταίχμιο, Αθήνα Παπαδάτος Γ. (2009): Παιδικό βιβλίο και Φιλαναγνωσία, Θεωρητικές αναφορές και προσεγγίσεις- δραστηριότητες, Πατάκης, Αθήνα

42 «Τι ευτυχία ν’ ανοίγεις ένα βιβλίο, Να το απολαμβάνεις, Να βυθίζεσαι, να χάνεσαι μέσα του, Να το πιστεύεις!!!» Β. Ουγκώ Σας ευχαριστώ θερμά για την υπομονή και το χρόνο σας!


Κατέβασμα ppt "Βασίλα Βασιλική Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Ν. Πιερίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google