Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οριζόντιες Δραστηριότητες Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κρήτης Πέμπτη 17 Μαίου 2007.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οριζόντιες Δραστηριότητες Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κρήτης Πέμπτη 17 Μαίου 2007."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οριζόντιες Δραστηριότητες Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κρήτης Πέμπτη 17 Μαίου 2007

2  Δημιουργία Tαυτότητας & Ενέργειες Προώθησης  Στρατηγική ανάπτυξης και Αξιολόγηση  Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Καινοτομίας  Δράσεις Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Πατέντες  Φυτώριο Ιδεών Φοιτητών Πανεπιστημίων (UNISTEP PLUS) Πέμπτη 17 Μαίου 2007 Οριζόντιες Δραστηριότητες

3  Ταυτότητα & Ενέργειες Προώθησης Ανάδειξη των δραστηριοτήτων, της καινοτομικής και τεχνολογικής ταυτότητας και η προβολή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Παραδοτέα  Μελέτη Ταυτότητας  Δικτυακός Τόπος - Λογότυπο Πέμπτη 17 Μαίου 2007

4 Οριζόντιες Δραστηριότητες  Στρατηγική Ανάπτυξης & Αξιολόγηση Διαμόρφωση ενός συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα του ΠΠΚ-ΚΡ, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την εσωτερική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων Παραδοτέα  Διαμόρφωση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης  Αναφορά Υλοποίησης Σχεδίου Ανάπτυξης-Αξιολόγηση Πέμπτη 17 Μαίου 2007

5 Οριζόντιες Δραστηριότητες  Περιφερειακό Παρατηρητήριο Καινοτομίας Ανάπτυξη ενός κόμβου επικοινωνίας και πληροφόρησης για την καινοτομία, διερεύνηση των τεχνολογικών προκλήσεων και προτεραιοτήτων για την Περιφέρεια και εφαρμογή δράσεων παρακολούθησης και καταγραφής τεχνολογικών αναγκών Παραδοτέα  Παρατηρητήριο Καινοτομίας, Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση  Ενέργειες Technology Watch, Audit και Benchmarking σε 7 ομοειδείς επιχειρήσεις της Κρήτης ανά θεματική περιοχή Πέμπτη 17 Μαίου 2007

6 Οριζόντιες Δραστηριότητες  Δράσεις Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Πατέντες Προώθηση και Προβολή των προκυπτόντων ερευνητικών αποτελεσμάτων, κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων και διασύνδεση έρευνας και παραγωγής μέσω δράσεων εξωστρέφειας Παραδοτέα  Επιλογή και Χρηματοδότηση 1 ερευνητικού αποτελέσματος σε συνεργασία με το European Patent Office  Επιλογή & προώθηση 7 προ-ερευνών για κατοχύρωση βιομηχανικής ιδιοκτησίας στον ΟΒΙ  Σχέδιο Δράσης στο πρότυπο των βέλτιστων πρακτικών  Διοργάνωση Έκθεσης Τεχνολογίας & διμερούς Partenariat Πέμπτη 17 Μαίου 2007

7 Οριζόντιες Δραστηριότητες  Φυτώριο Ιδεών Φοιτητών Πανεπιστημίων Προώθηση της φοιτητικής επιχειρηματικότητας και ενθάρρυνση εκκίνησης νέων δραστηριοτήτων για αξιοποίηση των παραχθέντων αποτελεσμάτων Παραδοτέα  Επιμόρφωση Φοιτητών στην Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη νέων εγχειρημάτων  Υλοποίηση 11 Φυτωρίων Ιδεών στα 4 Ιδρύματα & δημιουργία Επιτροπής Αξιολόγησης Πέμπτη 17 Μαίου 2007


Κατέβασμα ppt "Οριζόντιες Δραστηριότητες Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κρήτης Πέμπτη 17 Μαίου 2007."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google