Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

3 Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

4

5 ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής

6 Το Πρόγραμμα Σπουδών Διάρκεια: 8 εξάμηνα Ειδικεύσεις πτυχίου:
Διάρκεια: 8 εξάμηνα Ειδικεύσεις πτυχίου: (α) Φιλοσοφία (β) Παιδαγωγική

7 Λήψη πτυχίου Σύνολο μαθημάτων 55 μαθήματα
πιστωτικές μονάδες (ECTS) Μαθήματα 3ωρα Δηλώσεις μαθημάτων αρχή κάθε εξαμήνου μέγιστο: 8 μαθήματα / 36 ECTS ηλεκτρονική δήλωση + βιβλία Αξιολόγηση δύο εξεταστικές περίοδοι ανά εξάμηνο

8 Κοινά μαθήματα Κατεύθυνση Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
Η δομή του Προγράμματος Σπουδών Κοινά μαθήματα Φιλοσοφία – Παιδαγωγική (16) Φιλοσοφία κορμού (5) Παιδαγωγική κορμού (5) Κατεύθυνση Φιλοσοφίας (17) Φιλοσοφικά κείμενα (3) (3) Διδακτικές μεθοδολογίες Παιδαγωγικής Φιλολογικά μαθήματα (14) Αρχαία & Νέα Ελληνικά Ιστορία, Γλωσσολογία Πληροφορική (2) Ξένη Γλώσσα (4) Ελεύθερες επιλογές (2) Η δομή του Προγράμματος Σπουδών

9 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Φιλοσοφία Παιδαγωγική μαθήματα από τους εξής κλάδους:
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη Φιλοσοφία Σύγχρονη Φιλοσοφία Πολιτική Φιλοσοφία Ηθική Φιλοσοφία Φιλοσοφία της Τέχνης Οντολογία-Μεταφυσική Γνωσιολογία Φιλοσοφία της Επιστήμης Παιδαγωγική μαθήματα από τους εξής κλάδους: Σχολική Παιδαγωγική Ιστορία της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ψυχολογικές προϋποθέσεις της Αγωγής Συγκριτική Παιδαγωγική Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας Εκπαίδευση Ενηλίκων και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ) Φιλοσοφία – Παιδαγωγική (16)
Φιλοσοφία κορμού (5) Εισαγωγή στη φιλοσοφία Γνωσιοθεωρία Πολιτική φιλοσοφία Αρχαία & νεότερη φιλοσοφία Παιδαγωγικά (5) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Σχολική Παιδαγωγική Ιστορία ελληνικής εκπαίδευσης Μεθοδολογία έρευνας Φιλοσοφικά κείμενα (3) Διδακτικές Μεθοδολογίες (3) Αρχαία Ελληνικά Νέα Ελληνικά Ιστορία Πρακτική άσκηση σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

11 Υποχρεωτικά μαθήματα – Φιλολογικά μαθήματα 1
Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία (5) από το Τμήμα ΦΠ και από το Τμήμα Φιλολογίας Νέα Ελληνική Φιλολογία (5) από το Τμήμα ΦΠ

12 Υποχρεωτικά μαθήματα – Φιλολογικά μαθήματα 2
Ιστορία (αρχαία, βυζαντινή, νεότερη, σύγχρονη) Αρχαιολογία, Ιστορία Τέχνης (3) από το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Γλωσσολογία (1) από το Τμήμα ΦΠ

13 Υποχρεωτικά μαθήματα - Φιλοσοφικά
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (3) Ανάλυση κειμένων της αρχαίας φιλοσοφίας (από το πρωτότυπο) ή της νεότερης και σύγχρονης φιλοσοφίας

14 Υποχρεωτικά μαθήματα – Μαθήματα Παιδαγωγικής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ (3) 701 Νεοελληνική γλώσσα 702 Ιστορία 703 Αρχαία Ελληνικά Μετά την παρακολούθηση των φιλολογικών μαθημάτων Πρακτική Άσκηση Από το Ε΄ Εξάμηνο

15 Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (2)
Άλλα μαθήματα Πληροφορική (2) Ξένη γλώσσα (4) Πληροφορική Ι Πληροφορική ΙΙ Επιλογή μίας ξένης γλώσσας Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (2) από οποιοδήποτε Τμήμα του ΑΠΘ

16 Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας

17 Κατεύθυνση Φιλοσοφίας – Φιλοσοφικά μαθήματα 3
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΟΡΜΟΥ ΙΙ (6) Φ 102 Οντολογία – Μεταφυσική Φ 104 Φιλοσοφία των Επιστημών Φ 107 Αισθητική και Φιλοσοφία της Τέχνης Φ 109 Ηθική φιλοσοφία Φ 113 Φιλοσοφία Ύστερης Αρχαιότητας & Μεσαίωνα Φ 114 Σύγχρονη Φιλοσοφία Η κατεύθυνση επιλέγεται στο 3ο-5ο Εξάμηνο

18 Κατεύθυνση Φιλοσοφίας – Φιλοσοφικά μαθήματα 4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (11) Επιλογής Κατεύθυνσης (9) Προσφέρονται κάθε εξάμηνο με διαφορετικό θέμα Ειδικότερα θέματα για φιλοσόφους, ρεύματα, προβλήματα Δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής (=2 μαθήματα) Σεμινάρια (2) Παρουσίαση/συγγραφή εργασίας σε ειδικό θέμα

19

20 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μέρος της παιδαγωγικής κατάρτισης την οποία προσφέρει το Τμήμα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ασκούνται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τύπων) α) στο διοικητικό και παιδαγωγικό έργο της σχολικής μονάδας και β) στη διδακτική μεθόδευση φιλολογικών μαθημάτων (Αρχαίων Ελληνικών, Νεοελληνικής Γλώσ-σας και Ιστορίας).

21 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ έχει διάρκεια πέντε έως επτά εβδομάδες, αρχίζει στο 5ο εξάμηνο των σπουδών & διεξάγεται σε τρεις κύκλους : Ο πρώτος συνίσταται σε δύο εβδομάδες άσκησης των φοιτητών σε σχολεία. Ο δεύτερος αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων που έχουν οι φοιτητές στο πλαίσιο των μαθημάτων Διδακτικής Μεθοδολογίας και έχει διάρκεια τριών εβδομάδων. Ο τρίτος κύκλος συνίσταται σε εργασία των φοιτητών σε σχολεία που αφορά διοικητικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες και διαρκεί δύο εβδομάδες.

22 ΠΤΥΧΙΟ Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στη Φιλοσοφία
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική

23 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΙΠΛΩΜΑ
Θέματα φύλου και ισότητας Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

24 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία με ειδίκευση στα θεωρητικά μαθήματα. Εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εκπαιδευτικό ή/και διοικητικό προσωπικό σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων όπως ΚΕΕ, ή σε δομές αρχικής ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης όπως ΟΑΕΔ, ΙΕΚ & ΚΕΚ.

25 Ερευνητικό δυναμικό σε εκπαιδευτικές δομές και φορείς.
Με την κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα: απασχόληση σε επιχειρήσεις, π.χ. σε θέσεις προώθησης προϊόντων, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, ανάπτυξης προσωπικού, κτλ. Με την κατάρτιση σε θέματα φύλου: απασχόληση σε Κέντρα και Οργανισμούς που προωθούν ζητήματα ισότητας όπως το ΚΕΘΙ.

26 Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Μετά το πρώτο πτυχίο; Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής Κατεύθυνση Φιλοσοφία Κατεύθυνση Παιδαγωγική Διάρκεια 2 χρόνια

27 Χρήσιμες πληροφορίες Οδηγός Σπουδών του Τμήματος
Ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστοσελίδα του Forum του Τμήματος Γραμματεία του Τμήματος (Κτήριο Διοίκησης) Διδάσκοντες – σύμβουλοι σπουδών

28 Καλή επιτυχία στις εξετάσεις
Σας περιμένουμε την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά !! Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής


Κατέβασμα ppt "Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google