Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. Αντικείμενο του Τμήματος  Το Τμήμα ασχολείται με τη μελέτη των πολιτικών φαινομένων, των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών.  Χειρίζεται θεωρητικά και εμπειρικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την επιστημονική ανάλυση της ταυτότητας και των σχέσεων των συλλογικών και των ατομικών υποκειμένων στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας.

3 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. Στόχος Προγράμματος Σπουδών  Ισορροπία θεωρίας και εμπειρικής ανάλυσης με στόχο την πολυδιάστατη και διεισδυτική προσέγγιση της πολιτικής δράσης και των πολιτικών δομών.  Στοχεύει στη διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να περιγράφουν και να ερμηνεύουν ταυτότητες, σχέσεις, ιδεολογίες και πολιτικές και να υποστηρίζουν διαδικασίες λήψης αποφάσεων στη δημόσια σφαίρα.

4 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. Γενικά  Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2000-1.  Αριθμός κατ’ έτος εισακτέων: περίπου 130  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα.  Προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος.

5 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. Πρόγραμμα Σπουδών  Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος διακρίνει τέσσερις κατηγορίες μαθημάτων: Τα υποχρεωτικά μαθήματα (Y) Τα μαθήματα επιλογής (E) Τα σεμιναριακά μαθήματα επιλογής (EΣ) Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ)  Για την απόκτηση του πτυχίου: 50 μαθήματα: 38 Υ και 12 (Ε-ΕΣ-ΕΕ).

6 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. Διεθνείς Συνεργασίες & Ερευνητικά Έργα  Comparative Candidate Survey http://www.comparativecandidates.org/  True European Voter http://true-european-voter.eu/  Διαδικτυακές έρευνες http://webdatanet.cbs.dk/  Ηλεκτρονικός Σύμβουλος Ψήφου http://www.helpmevote.gr

7 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. Διεθνείς συνεργασίες: Σας ενδιαφέρει;  True European Voter Schools 1 st Nottingham (UK) 8-11/3/2010 2 nd Warsaw, Poland 7-10/2/2011 3 rd Rome, Italy 06–09/02/2012 Think-Tank Trento, Italy 18-20/2/2013  Comparative Candidates Lisbon, Portugal (2 διπλωματικές αυτό το εξάμηνο)  WebDataNet Ljubljana, Slovenia (Απρίλιος 2013) Amsterdam, The Netherlands (2014)

8 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. Πρακτική άσκηση φοιτητών Ι  Απασχόληση των φοιτητών του Τμήματος σε πολιτικούς θεσμούς (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί κ.τ.λ.) θεσμοθετώντας και στελεχώνοντας ένα Γραφείο Υποστήριξης του πολιτικού τους προσωπικού.  Παραδείγματα αντικειμένων απασχόλησης: Η οικοδόμηση νέων συλλογικών συμμετοχικών θεσμών (Τοπικά Συμβούλια Νεολαίας) Η οργάνωση και διανομή κοινωνικών υπηρεσιών (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Πολιτιστικά Κέντρα, Κέντρα Στήριξης Απασχόλησης)

9 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. Πρακτική άσκηση φοιτητών ΙΙ  Δίνεται έμφαση σε θέματα της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα, διοικητικός εκσυγχρονισμός υπηρεσιών)  Πρακτική άσκηση 2011: Καλλικράτης Παρακολούθηση των διαδικασιών, αξιολόγηση και προτάσεις βελτίωσης

10 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας στις Πολιτικές Επιστήμες με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στις ειδικεύσεις της Πολιτικής Θεωρίας και Φιλοσοφίας και της Πολιτικής Ανάλυσης.  Αποβλέπει στη βελτίωση των δυνατοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδίκευσης και αποκατάστασης των Διπλωματούχων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.  Έμφαση στις σύγχρονες ανάγκες και τον τρέχοντα πολιτικό προβληματισμό.

11 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία  Πολιτική Θεωρία Ι, ΙΙ  Πολιτική Φιλοσοφία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ  Ιστορία Πολιτικών Ιδεών Ι, ΙΙ  Κοινωνική Θεωρία  Σύγχρονες Πολιτικές Ιδεολογίες

12 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. Πολιτική Ανάλυση  Πολιτικό Σύστημα και Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ  Μέθοδοι Πολιτικής Ανάλυσης  Συγκριτική Πολιτική  Εκλογική Ανάλυση Ι, ΙΙ  Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία  Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. Επαγγελματική Απασχόληση (Δημόσιος Τομέας)  Οι πιθανοί χώροι επαγγελματικής απασχόλησης αφορούν, κατά πρώτον, στο Δημόσιο και τις υπηρεσίες του, από τον διοικητικό μηχανισμό του κράτους μέχρι το Διπλωματικό Σώμα.  Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών διαθέτουν ένα σχετικό πλεονέκτημα γνώσεων σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την δομή, οργάνωση και λειτουργία του κράτους.  Το ίδιο ισχύει και για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία των πολιτικών επιστημόνων σε μια σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν στη διοικητική και πολιτική ιδιοσυστασία των τοπικών κοινωνιών.

14 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. Επαγγελματική Απασχόληση (Ιδιωτικός Τομέας)  Ο ιδιωτικός τομέας προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα πιθανής απασχόλησης σε πολιτικούς επιστήμονες. Αναφέρονται ενδεικτικά: εταιρείες δημοσκοπήσεων, διαφήμισης και επικοινωνίας μέσα μαζικής ενημέρωσης, γραφεία μελετών και υποβολής ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης, γραφεία εταιρειών που εδρεύουν σε διοικητικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς ή περιφερειακοί οργανισμοί διεθνή ερευνητικά κέντρα


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google