Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
«Ο ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στην ανασυγκρότηση της χώρας» ΕΜΠΕΙΡΙΑ & BΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: - Νομική & τεχνική επεξεργασία συλλεχθέντων στοιχείων. - Ειδικά Νομικά & Τεχνικά ζητήματα κατά την επεξεργασία των δηλώσεων. Τάπα Στέλλα Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Εισαγωγή Έλεγχος ορθότητας και επεξεργασία των καταχωρισμένων στοιχείων των δικαιωμάτων Έλεγχος νομιμότητας και πρόκριση δικαιωμάτων Ειδικότερα ζητήματα: Επεξεργασία δηλώσεων Ελληνικού Δημοσίου Κατατμήσεις γεωτεμαχίων Ιδιωτικές οδοί Πράξεις εφαρμογής Πράξεις τακτοποίησης Φερόμενοι ιδιοκτήτες Επεξεργασία δικαιωμάτων δουλείας Περιπτώσεις βαρών όπου πλέον έχει επέλθει αλλαγή στην ιδιοκτησία ή στο δικαίωμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ : η οργάνωση των χωρικών και περιγραφικών δεδομένων σε μία κτηματοκεντρική βάση ανά ακίνητο. Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων χωρικών κτηματολογικών στοιχείων. Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων περιγραφικών κτηματολογικών στοιχείων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

4 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έλεγχος των καταχωρισμένων δικαιωμάτων στη κτηματολογική βάση. Κριτήρια: Το σημείο γεωαναφοράς Ταυτότητα δηλωθέντος εμβαδού Χρήση του γεωτεμαχίου Έλεγχος ορθότητας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

5 ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κριτήρια ο τίτλος που προσκομίζεται από τον δηλούντα να είναι πρόσφορος ορθή καταχώρηση των περιγραφικών στοιχείων της δήλωσης Περιπτώσεις σύγκρουσης ή διεκδίκησης δικαιωμάτων Κριτήρια Πρόκρισης δικαιώματος Λαμβάνονται υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία (δηλώσεις ιδιοκτησίας, συνυποβαλλόμενα έγγραφα, απώτεροι τίτλοι, έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

6 1) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Διάκριση δηλώσεων που υποβλήθηκαν για: εντός σχεδίου περιοχές εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3127/2003 για την χρησικτησία Προϋποθέσεις εφαρμογής. εκτός σχεδίου περιοχές εφαρμογή του Α.Ν. 1539/38 «περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων». Διαχείριση δηλώσεων ιδιοκτησίας της Κτηματικής Υπηρεσίας. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

7 2) ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2) ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ Ισχύουσα νομοθεσία Έλεγχος νομιμότητας της κατάτμησης των γεωτεμαχίων με βάση τα προσκομιζόμενα στοιχεία Εφόσον προκύψει: Νόμιμη κατάτμηση- τα γεωτεμάχια κτηματογραφούνται ως διαιρετά, ενώ η εναπομείνασα αρχική έκταση καταχωρείται σε «άγνωστο ιδιοκτήτη». Παράνομη κατάτμηση-τα γεωτεμάχια κτηματογραφούνται ως ενιαία έκταση – οι αρχικοί κληρούχοι καταχωρίζονται ως δικαιούχοι κυριότητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

8 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3) ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ Διάκριση αν πρόκειται για εντός ή εκτός σχεδίου περιοχή Ελέγχεται αν πρόκειται για κοινόχρηστες ή όχι οδούς με βάση την κείμενη νομοθεσία. Τρόπος κτηματογράφησης ιδιωτικών οδών Α) εντός σχεδίου- κτηματογραφούνται ως ειδικές εκτάσεις που ανήκουν στον ΟΤΑ, αν: χαρακτηρίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ως κοινόχρηστοι και έχουν αφεθεί σε κοινή χρήση από τον ιδιοκτήτη τους. Β) εκτός σχεδίου- κτηματογραφούνται ως εναπομείνασα έκταση από το αρχικό γεωτεμάχιο και ανήκουν σε ιδιώτη, εκτός αν ο κύριος παραιτήθηκε από της κυριότητα τους. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

9 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αντιστοίχιση των ορίων των γεωτεμαχίων της κτηματογράφησης με τις αρχικές ιδιοκτησίες Αντιστοίχιση των στοιχείων των ιδιοκτητών των γεωτεμαχίων της κτηματογράφησης και των στοιχείων των αρχικών ιδιοκτητών της Π.Ε. σύμφωνα με το τον πίνακά της Περιπτωσιολογία Δήλωση προσκυρωτέων τμημάτων που προκύπτουν από τον πίνακα της Π.Ε. Εντοπισμός στην τελική ιδιοκτησία Είδος δικαιώματος «λοιπό εγγραπτέο δικαίωμα - οφειλή αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης/ ρυμοτόμησης». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

10 5) ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5) ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ορισμός προσκύρωσης Προσκόμιση της πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού (λεκτικό και διάγραμμα) Όταν ΔΕΝ έχουν τακτοποιηθεί οι υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας- κτηματογραφείται η αρχική ιδιοκτησία στο αρχικό της εμβαδόν. Μεταβίβαση προσκυρωτέου τμήματος με συμβολαιογραφική πράξη στην όμορη ιδιοκτησία- κτηματογραφείται μαζί με την ιδιοκτησία στην οποία το τμήμα προσκυρώνεται. Ρυμοτομούμενα τμήματα- κρίσιμο είναι έχει καταβληθεί η αποζημίωση- αν όχι κτηματογραφείται η αρχική ιδιοκτησία. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

11 6) ΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6) ΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ Προϋποθέσεις καταχώρισης Κριτήριο: να υπάρχει «ταυτότητα» φερομένων ιδιοκτητών Προέλευση δήλωσης φερομένων ιδιοκτητών Α) Έγγραφο προερχόμενο από δήλωση ετέρου δικαιούχου-συνιδιοκτήτη Β) Έγγραφο προερχόμενο από δήλωση εγγραπτέου βάρους Γ) Περίληψη πράξης από το Υποθηκοφυλακείο Δ) Διοικητικές Πράξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

12 7) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΟΥΛΕΙΑΣ Καταχώριση και επεξεργασία σε περιπτώσεις : Δικαιωμάτων περιορισμένης προσωπικής δουλείας Δικαιωμάτων δουλείας «πολλαπλού» περιεχομένου Δικαιωμάτων δουλείας σε δουλεύον ακίνητο στο οποίο υφίστανται διηρημένες ιδιοκτησίες. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

13 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
8) ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΑΡΩΝ ΟΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΧΕΙ ΕΠΕΛΘΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ή ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Καταχώριση και επεξεργασία εμπράγματων ασφαλειών σε περίπτωση: Α) Αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή των ποσοστών συγκυριότητας ή άλλων περιγραφικών στοιχείων διηρημένης ιδιοκτησίας σε σχέση με την αρχική στην οποία αναφέρεται το βάρος Περιπτώσεις – αντιμετώπιση Β) Εμπράγματης ασφάλειας σε γεωτεμάχιο επί του οποίου συστήθηκε μεταγενέστερα διηρημένη ιδιοκτησία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

14 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!


Κατέβασμα ppt "4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google