Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΜΠΕΙΡΙΑ & BΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: - Νομική & τεχνική επεξεργασία συλλεχθέντων στοιχείων. - Ειδικά Νομικά & Τεχνικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΜΠΕΙΡΙΑ & BΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: - Νομική & τεχνική επεξεργασία συλλεχθέντων στοιχείων. - Ειδικά Νομικά & Τεχνικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΜΠΕΙΡΙΑ & BΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: - Νομική & τεχνική επεξεργασία συλλεχθέντων στοιχείων. - Ειδικά Νομικά & Τεχνικά ζητήματα κατά την επεξεργασία των δηλώσεων. 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «Ο ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στην ανασυγκρότηση της χώρας» Τάπα Στέλλα Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ  Εισαγωγή  Έλεγχος ορθότητας και επεξεργασία των καταχωρισμένων στοιχείων των δικαιωμάτων  Έλεγχος νομιμότητας και πρόκριση δικαιωμάτων  Ειδικότερα ζητήματα: 1)Επεξεργασία δηλώσεων Ελληνικού Δημοσίου 2)Κατατμήσεις γεωτεμαχίων 3)Ιδιωτικές οδοί 4)Πράξεις εφαρμογής 5)Πράξεις τακτοποίησης 6)Φερόμενοι ιδιοκτήτες 7)Επεξεργασία δικαιωμάτων δουλείας 8)Περιπτώσεις βαρών όπου πλέον έχει επέλθει αλλαγή στην ιδιοκτησία ή στο δικαίωμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ : η οργάνωση των χωρικών και περιγραφικών δεδομένων σε μία κτηματοκεντρική βάση ανά ακίνητο.  Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων χωρικών κτηματολογικών στοιχείων.  Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων περιγραφικών κτηματολογικών στοιχείων. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Έλεγχος των καταχωρισμένων δικαιωμάτων στη κτηματολογική βάση. Κριτήρια:  Το σημείο γεωαναφοράς  Ταυτότητα δηλωθέντος εμβαδού  Χρήση του γεωτεμαχίου  Έλεγχος ορθότητας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Κριτήρια  ο τίτλος που προσκομίζεται από τον δηλούντα να είναι πρόσφορος  ορθή καταχώρηση των περιγραφικών στοιχείων της δήλωσης Περιπτώσεις σύγκρουσης ή διεκδίκησης δικαιωμάτων Κριτήρια Πρόκρισης δικαιώματος Λαμβάνονται υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία (δηλώσεις ιδιοκτησίας, συνυποβαλλόμενα έγγραφα, απώτεροι τίτλοι, έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο). ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διάκριση δηλώσεων που υποβλήθηκαν για: εντός σχεδίου περιοχές εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3127/2003 για την χρησικτησία Προϋποθέσεις εφαρμογής. εκτός σχεδίου περιοχές εφαρμογή του Α.Ν. 1539/38 «περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων». Διαχείριση δηλώσεων ιδιοκτησίας της Κτηματικής Υπηρεσίας. 1) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ισχύουσα νομοθεσία Έλεγχος νομιμότητας της κατάτμησης των γεωτεμαχίων με βάση τα προσκομιζόμενα στοιχεία Εφόσον προκύψει: Νόμιμη κατάτμηση- τα γεωτεμάχια κτηματογραφούνται ως διαιρετά, ενώ η εναπομείνασα αρχική έκταση καταχωρείται σε «άγνωστο ιδιοκτήτη». Παράνομη κατάτμηση-τα γεωτεμάχια κτηματογραφούνται ως ενιαία έκταση – οι αρχικοί κληρούχοι καταχωρίζονται ως δικαιούχοι κυριότητας 2) ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διάκριση αν πρόκειται για εντός ή εκτός σχεδίου περιοχή Ελέγχεται αν πρόκειται για κοινόχρηστες ή όχι οδούς με βάση την κείμενη νομοθεσία. Τρόπος κτηματογράφησης ιδιωτικών οδών Α) εντός σχεδίου- κτηματογραφούνται ως ειδικές εκτάσεις που ανήκουν στον ΟΤΑ, αν:  χαρακτηρίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ως κοινόχρηστοι και  έχουν αφεθεί σε κοινή χρήση από τον ιδιοκτήτη τους. Β) εκτός σχεδίου- κτηματογραφούνται ως εναπομείνασα έκταση από το αρχικό γεωτεμάχιο και ανήκουν σε ιδιώτη, εκτός αν ο κύριος παραιτήθηκε από της κυριότητα τους. 3) ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αντιστοίχιση των ορίων των γεωτεμαχίων της κτηματογράφησης με τις αρχικές ιδιοκτησίες Αντιστοίχιση των στοιχείων των ιδιοκτητών των γεωτεμαχίων της κτηματογράφησης και των στοιχείων των αρχικών ιδιοκτητών της Π.Ε. σύμφωνα με το τον πίνακά της Περιπτωσιολογία Δήλωση προσκυρωτέων τμημάτων που προκύπτουν από τον πίνακα της Π.Ε.  Εντοπισμός στην τελική ιδιοκτησία  Είδος δικαιώματος «λοιπό εγγραπτέο δικαίωμα - οφειλή αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης/ ρυμοτόμησης». 4) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  Ορισμός προσκύρωσης  Προσκόμιση της πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού (λεκτικό και διάγραμμα)  Όταν ΔΕΝ έχουν τακτοποιηθεί οι υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας- κτηματογραφείται η αρχική ιδιοκτησία στο αρχικό της εμβαδόν.  Μεταβίβαση προσκυρωτέου τμήματος με συμβολαιογραφική πράξη στην όμορη ιδιοκτησία- κτηματογραφείται μαζί με την ιδιοκτησία στην οποία το τμήμα προσκυρώνεται.  Ρυμοτομούμενα τμήματα- κρίσιμο είναι έχει καταβληθεί η αποζημίωση- αν όχι κτηματογραφείται η αρχική ιδιοκτησία. 5) ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  Προϋποθέσεις καταχώρισης  Κριτήριο: να υπάρχει «ταυτότητα» φερομένων ιδιοκτητών  Προέλευση δήλωσης φερομένων ιδιοκτητών Α) Έγγραφο προερχόμενο από δήλωση ετέρου δικαιούχου- συνιδιοκτήτη Β) Έγγραφο προερχόμενο από δήλωση εγγραπτέου βάρους Γ) Περίληψη πράξης από το Υποθηκοφυλακείο Δ) Διοικητικές Πράξεις 6) ΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Καταχώριση και επεξεργασία σε περιπτώσεις :  Δικαιωμάτων περιορισμένης προσωπικής δουλείας  Δικαιωμάτων δουλείας «πολλαπλού» περιεχομένου  Δικαιωμάτων δουλείας σε δουλεύον ακίνητο στο οποίο υφίστανται διηρημένες ιδιοκτησίες. 7) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Καταχώριση και επεξεργασία εμπράγματων ασφαλειών σε περίπτωση: Α) Αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή των ποσοστών συγκυριότητας ή άλλων περιγραφικών στοιχείων διηρημένης ιδιοκτησίας σε σχέση με την αρχική στην οποία αναφέρεται το βάρος Περιπτώσεις – αντιμετώπιση Β) Εμπράγματης ασφάλειας σε γεωτεμάχιο επί του οποίου συστήθηκε μεταγενέστερα διηρημένη ιδιοκτησία Περιπτώσεις – αντιμετώπιση 8) ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΑΡΩΝ ΟΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΧΕΙ ΕΠΕΛΘΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ή ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

14 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ! 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


Κατέβασμα ppt "ΕΜΠΕΙΡΙΑ & BΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: - Νομική & τεχνική επεξεργασία συλλεχθέντων στοιχείων. - Ειδικά Νομικά & Τεχνικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google