Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Ν.4061/2012, η κατάργηση διατάξεων του Αγροτικού Κώδικα και οι επιπτώσεις στην άσκηση του επαγγέλματος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ν. Καλαμάκης,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Ν.4061/2012, η κατάργηση διατάξεων του Αγροτικού Κώδικα και οι επιπτώσεις στην άσκηση του επαγγέλματος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ν. Καλαμάκης,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Ν.4061/2012, η κατάργηση διατάξεων του Αγροτικού Κώδικα και οι επιπτώσεις στην άσκηση του επαγγέλματος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ν. Καλαμάκης, ΑΤΜ, Υπ. Διδάκτωρ Κ. Β. Κατσάμπαλος, Καθηγητής ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Α.Π.Θ.

2 4° Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ, Θεσσαλονίκη, 25-26-27 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Νόμος 4061/2012 ρυθμίζει θέματα που αφορούν ακίνητα που διαχειρίζεται το ΥΠΑΑΤ τροποποιεί το νομοθετικό πλαίσιο και τις διαδικασίες παραχώρησης αυτών των ακινήτων καταργεί συγκεκριμένες διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα και του Επικοιστικού δικαίου ενεργοποιεί εκ νέου τις διαδικασίες για την επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών

3 4° Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ, Θεσσαλονίκη, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014 Η παραχώρηση ακινήτων Ποια ακίνητα αφορά? Διαθέσιμα αγροτεμάχια και οικόπεδα που προέρχονται από αγροτική αποκατάσταση (Κληροτεμάχια, οικοπεδικοί κλήροι) Οι συνεταιριστικές εκτάσεις Οι αποστραγγιζόμενες Γαίες Τα μπασταινουχικά κτήματα Ακίνητα εν γένει που περιήλθαν στην κυριότητα, νομή, κατοχή και εποπτεία του ΥΠΑΑΤ

4 4° Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ, Θεσσαλονίκη, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014 Η παραχώρηση ακινήτων Ποιοι είναι οι τύποι παραχώρησης? 1. Παραχώρηση κατά χρήση 2. Παραχώρηση κατά κυριότητα Με τίμημα Δωρεάν Με τίμημα (αρ. 23) Δωρεάν (αρ. 22)

5 4° Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ, Θεσσαλονίκη, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014 Η παραχώρηση ακινήτων Ποιοι είναι οι τύποι παραχώρησης? ΔωρεάνΜε τίμημα Κατά χρήση Σε φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ για κοινωφελείς σκοπούς Ακίνητα έως 100στρ για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, ΑΠΕ, κλπ Ακίνητα έως 100στρ σε κατ’ επάγγελμα αγρότες για γεωργικές/κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κατά κυριότητα Σε περιπτώσεις μη έκδοσης οριστικού τίτλου Μη μεταγραφής του παραχωρητηρίου Σε περίπτωση νομής του ακινήτου για γεωργική χρήση από το 1965 Απόκτηση του ακινήτου με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία (προ 5.6.93) και να ασκεί την νομή καλή την πίστη Για αυθαιρέτως κατεχόμενα ακίνητα έως 10στρ. με απόδειξη της κατοχής προ τις 5.6.93

6 4° Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ, Θεσσαλονίκη, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014 Θέματα που αφορούν τον ΑΤΜ Τοπογραφικά Διαγράμματα Η κάθε αίτηση παραχώρησης πρέπει να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα του συγκεκριμένου ακινήτου, εξαρτημένο από ΕΓΣΑ’87 Τίθεται το ζήτημα της βέλτιστης ένταξης των Διανομών της ΤΥΥΓ στο ΕΓΣΑ’87. Απαιτείται εξάρτηση του διαγράμματος και στο τοπικό Σ.Α. της Διανομής (Hatt 6x6, «παλαιό Bessel») για την γεωμετρική εφαρμογή του ακινήτου από ορόσημα. Με δεδομένες τις ασυμβατότητες μεταξύ των δύο datum θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην εξάρτηση του διαγράμματος. (Μετατροπές συν/ων και ακρίβειες μετασχηματισμών)

7 4° Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ, Θεσσαλονίκη, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014 Θέματα που αφορούν τον ΑΤΜ Κατατμήσεις Σύμφωνα με το αρ. 37 καταργούνται διάφορες προγενέστερες διατάξεις, μεταξύ των οποίων και ο Α.Ν. 431/1968 ο οποίος απαγόρευε την κατάτμηση των κληροτεμαχίων και αίρονται οι περιορισμοί στις μεταβιβάσεις. «Με την κατάργηση του Α.Ν. 431/1968 αίρονται οι περιορισμοί στις μεταβιβάσεις των κληροτεμαχίων και επιτρέπεται η κατάτμησή τους, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις» Ερμηνευτική εγκύκλιος ΥΠΑΑΤ για την εφαρμογή του Ν.4061/12

8 4° Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ, Θεσσαλονίκη, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014 Θέματα που αφορούν τον ΑΤΜ Κατατμήσεις Σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή: Ύπαρξη ΖΟΕ στην περιοχή (ελάχιστο όριο κατάτμησης) Αρτιότητα δημιουργούμενων τεμαχίων Μεταγραφή

9 4° Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ, Θεσσαλονίκη, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014 Θέματα που αφορούν τον ΑΤΜ Κατατμήσεις Κατάτμηση Αρτιότητα ΖΟΕ Μεταγραφή

10 4° Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ, Θεσσαλονίκη, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Ο Ν.4061/2012, η κατάργηση διατάξεων του Αγροτικού Κώδικα και οι επιπτώσεις στην άσκηση του επαγγέλματος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ν. Καλαμάκης,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google