Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σεμινάριο Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας 2008 Προστασία επιχειρηματικών πληροφοριών προσωπικών δεδομένων, εμπορικών σημάτων Εισηγητής: Βασίλης Σωτηρόπουλος,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σεμινάριο Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας 2008 Προστασία επιχειρηματικών πληροφοριών προσωπικών δεδομένων, εμπορικών σημάτων Εισηγητής: Βασίλης Σωτηρόπουλος,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σεμινάριο Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας 2008 Προστασία επιχειρηματικών πληροφοριών προσωπικών δεδομένων, εμπορικών σημάτων Εισηγητής: Βασίλης Σωτηρόπουλος, δικηγόρος

2 Η άυλη περιουσία της επιχειρησης - Λογότυπο επιχείρησης - Πατέντες - Know how -Πελατολόγιο -Λογισμικό -Σχέδια, μελέτες, φωτογραφίες, αρχεία - Domain name - Ιστοσελίδα, εφαρμογές διαδικτύου

3 Oι απειλές της άυλης περιουσίας - Ανταγωνιστές, “εμπορική κατασκοπεία” - Εργαζόμενοι – συνεργάτες της επιχείρησης - Πελάτες της επιχείρησης

4 Νομική ασπίδα κατά των απειλών - Λογότυπο, εμπορικά σήματα, απεικονίσεις: κατοχύρωση στο υπουργείο Ανάπτυξης - Πατέντες, ευρεσιτεχνία: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

5 Νομική ασπίδα κατά των απειλών - Κnow how, πελατολόγιο = επιχειρηματικά μυστικά - λογισμικό, σχέδια, μελέτες, φωτογραφίες, αρχεία = πνευματική ιδιοκτησία Δεν προβλέπεται κατοχύρωση Μία λύση: συμβολαιογραφική κατάθεση

6 Δέσμευση συνεργατών - εργαζομένων Υπογραφή ρήτρας εχεμύθειας - Είτε στη σύμβαση συνεργασίας – είτε σε χωριστό έγγραφο - Ιδιωτικό συμφωνητικό για την τήρηση της μυστικότητας - Πρόβλεψη ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αποκάλυψης μυστικών - Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας ή/και μετά την λήξη της - Σύνταξη από νομικό σύμβουλο

7 Δέσμευση συνεργατών - εργαζομένων Παρακολούθηση της κίνησης ηλεκτρονικού υπολογιστή - Εγκατάσταση λογισμικού παρακολούθησης - Επέμβαση στα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων - Επιτρέπεται, εφόσον οι εργαζόμενοι ενημερώνονται πλήρως για την τύχη των δεδομένων τους κι εφόσον έχουν “ζωτικό χώρο” - Προτεινόμενο: έγκριση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

8 Προστασία του χώρου της επιχείρησης Λειτουργία συστήματος καταγραφής ήχου & εικόνας - Υποχρεωτική Γνωστοποίηση του συστήματος στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Ενημερωτικές ταμπέλες για τον σκοπό λειτουργίας των καμερών (όχι “κρυφές κάμερες”). - Μόνο όσες κάμερες είναι απολύτως αναγκαίες για την προστασία της περιουσίας της επιχείρησης - “ζωτικός χώρος” εργαζομένων

9 Δέσμευση πελατών Συμβάσεις μεταβίβασης λογισμικού, κατασκευής ιστοσελίδας, παραγωγής εφαρμογών = πνευματική ιδιοκτησία Αναφορά ότι μεταβιβάζεται μια άδεια χρήσης του έργου για το συγκεκριμένο σκοπό. Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας = αντικείμενο άλλης σύμβασης, νέας διαπραγμάτευσης

10 Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων - Λογότυπο επιχείρησης (εικόνα)‏ - Επωνυμία χωρίς απεικόνιση - Έγχρωμο/ασπρόμαυρο - Ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας - Ονομασία προϊόντος ή υπηρεσίας

11 Απορρίπτονται από το υπουργείο - Όσα στερούνται διακριτικού χαρακτήρα - Όσα αποτελούν συνήθεις ενδείξεις είδους, ποιότητας κλπ (π.χ. “Γάλα”)‏ -Όσα είναι αντίθετα στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη - Εμβλήματα κράτους - Όσα κατατίθενται κακόπιστα - Όσα ταυτίζονται με προγενέστερο

12 Αν δεν απορριφθούν: - Δυνατότητα προσφυγής για τη διαγραφή στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων - Δυνατότητα δικαστικής προσφυγής για την διαγραφή

13 Νομική προστασία για παράνομη χρήση σήματος - Ασφαλιστικά μέτρα για αφαίρεση σήματος - Αγωγή αποζημίωσης - Μήνυση (ποινικό αδίκημα)‏ - Αν πρόκειται για domain name: προσφυγή στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τη διαγραφή και τη μεταβίβαση του domain name στο δικαιούχο

14 Εφευρέσεις Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας: νέα επινοήματα που είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής Δεν αφορά: επιστημονικές θεωρίες, αισθητικές δημιουργίες, σχέδια και μέθοδοι για πνευματικές δραστηριότητες, λογισμικό, παρουσίαση πληροφοριών

15 Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - Εκδίδεται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Αποκλειστικό δικαίωμα στον δικαιούχο για 20ετή παραγωγική εκμετάλλευση της εφεύρεσης

16 Πελατολόγιο - Συλλογή πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες ή εν δυνάμει πελάτες = Προσωπικά δεδομένα των πελατών της επιχείρησης = Βάση δεδομένων επιχείρησης

17 Υποχρεώσεις για το πελατολόγιο - Νόμιμη συλλογή στοιχείων: (α) από προηγούμενες συναλλαγές ή (β) από δημόσια προσβάσιμες πηγές - Αν ο σκοπός είναι το direct marketing: Συμβουλευόμαστε το Μητρώο της Αρχής και διαγράφουμε όσους δεν επιθυμούν

18 Υποχρεώσεις για το πελατολόγιο Υποχρέωση γνωστοποίησης του αρχείου στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μόνον: (α) εφόσον τα δεδομένα κοινοποιούνται σε τρίτους (β) προκειται για ασφαλιστική εταιρεία, φαρμακευτική εταιρεία, εταιρεία εμπορίας πληροφοριών, χρηματοπιστωτικά νομικά πρόσωπα

19 Υποχρεώσεις για το πελατολόγιο Τήρηση μέτρων ασφαλείας: (α) firewalls, ειδικό λογισμικό κλπ. (β) πρόσωπα που δεσμεύονται από εχεμύθεια (γ) περιορισμοί φυσικής πρόσβασης στο αρχείο (δ) αποκλεισμός διάθεσης σε τρίτους

20 Υποχρεώσεις για το πελατολόγιο Ανάρτηση ονομάτων πελατών στην ιστοσελίδα της επιχείρησης; (α) Μόνο με τη γραπτή συγκατάθεσή τους (β) Μόνο εφόσον δεν απαγορεύεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του εκάστοτε κλάδου (γ) Αν αφορά ευαίσθητα δεδομένα = άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

21 Δικαιώματα στο πελατολόγιο Αποτελεί επιχειρηματικό μυστικό [εφόσον δεν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα] =ποινική προστασία Αποτελεί βάση δεδομένων = πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης [Προσωπικά δεδομένα = τα επικαλείται μόνο ο πελάτης]

22 Ιστοσελίδες - Νομοθεσία Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας = www.ovi.grwww.ovi.gr Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Εμπορικά Σήματα)= www.gge.grwww.gge.gr Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων= www.eett.grwww.eett.gr Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων= www.dpa.grwww.dpa.gr Νόμος για τα εμπορικά σήματα= Ν.2239/1994 Νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία= Ν.2121/1993 Νόμος για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας= Ν.1733/1987 Νόμος για την προστασία εμπορικού απορρήτου= Ν.146/1914 Νόμος για την προστασία προσωπικών δεδομένων= Ν.2472/1997

23 www.datpro.gr

24 -


Κατέβασμα ppt "Σεμινάριο Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας 2008 Προστασία επιχειρηματικών πληροφοριών προσωπικών δεδομένων, εμπορικών σημάτων Εισηγητής: Βασίλης Σωτηρόπουλος,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google