Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Νίκος Ζαχαριάς ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Νίκος Ζαχαριάς ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Νίκος Ζαχαριάς ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν. 4269/2014

2 Νίκος Ζαχαριάς Τι είναι οι θεσμικές γραμμές; Το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων, τα οποία επηρεάζουν το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3 Που αναφέρονται ;  α) Σε χωροταξικά − πολεοδομικά χαρακτηριστικά 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Ζαχαριάς  β) Σε περιοχές περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και εθνικής προστασίας  γ) Σε περιοχές καθορισμένες από λοιπές διοικητικές πράξεις σχετικά με τη γη (απαλλοτριώσεις, αναδασμούς – διανομές, οριογραμμές αιγιαλού – παραλίας)

4 Σχέδια πόλεων – πράξεων εφαρμογής ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ : 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Ζαχαριάς Διαγράμματα εφαρμογών Όρια οικισμών (προ του 1923 / κάτω από 2000 κατοίκους) Όρια ΖΟΕ / NATURA Γραμμές αιγιαλού – παραλίας – παλαιός αιγιαλός Όρια αρχαιολογικών περιοχών προστασίας Όρια πράξεων χαρακτηρισμού, αναδασώσεων Ζώνες προστασίας ρεμάτων

5 Πως καθορίζονται;  Με κοινή απόφαση Υπουργείων καθορίζονται οι προδιαγραφές καταγραφής. 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Ζαχαριάς  Σε επίπεδο Δήμου από επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων – υπηρεσιών η οποία εισηγείται προς το ΥΠΕΚΑ τον τελικό καθορισμό όλων των θεσμικών γραμμών στα όρια του Δήμου  Με απόφαση του ΥΠΕΚΑ για κάθε Δήμο εγκρίνεται Ειδικό Ψηφιακό Σχέδιο θεσμικών γραμμών και πληροφορίας γης.  Συγκροτείται επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης με τη συμμετοχή των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων κάθε υπουργείου.

6 ΥΠΟΡΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ Αποστέλλουν σε ψηφιακό αρχείο προς την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ και τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των σχεδίων που έχουν αρμοδιότητα να εκπονούν. Εγκαθιστούν σύστημα καταγραφής των δημογραφικών, οικονομικών, αναπτυξιακών, κοινωνικών και άλλων δεδομένων που απαιτούνται για την ανάλυση της φυσιογνωμίας της περιοχής τους. Σε προθεσμία 6 μηνών οι Δήμοι 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Ζαχαριάς

7 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Πώς θα γίνεται η καταγραφή των γραμμών (προδιαγραφές) ? Πως θα λειτουργεί η επιτροπή του Δήμου? Πως θα αντιμετωπιστεί η ασάφεια, η ανακρίβεια, η επικάλυψη ή οι περιπτώσεις απλών περιγραφών και σε πιο επίπεδο ? Πως θα γίνεται η γεωαναφορά ? Ποιο υπόβαθρο θα χρησιμοποιηθεί? 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Ζαχαριάς

8 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Περιγραφική οριοθέτηση οικισμών Οριοθέτηση με σκαρίφημα Εγκεκριμένα σχέδια χωρίς γεωαναφορά Όρια γραμμών χωρίς γεωαναφορά Όρια γραμμών επί υποβάθρων 1:5.000 ΓΥΣ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Ζαχαριάς

9 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Ζαχαριάς Οριοθέτηση οικισμού με σκαρίφημα

10 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Ζαχαριάς Καθορισμός αιγιαλού – παραλίας

11 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Ζαχαριάς Οριοθέτηση οικισμού

12 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Ζαχαριάς Όριο αιγιαλού – παραλίας Όριο αιγιαλού Όριο παραλίας

13 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Ζαχαριάς Όρια γραμμών επί υποβάθρων 1:5.000 ΓΥΣ

14 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Ζαχαριάς Όρια ZOE σε πινακίδα κλίμακας 1:25.000 χωρίς κάναβο

15 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Στις επιτροπές των Δήμων να συμμετέχουν οι προϊστάμενοι των τοπογραφικών υπηρεσιών της περιοχής Οι παραπάνω επιτροπές να προκηρύξουν μελέτες για την καταγραφή, ψηφιοποίηση, γεωαναφορά των θεσμικών γραμμών στα διοικητικά τους όρια. Ως υπόβαθρα να χρησιμοποιηθούν οι ορθοφωτογραφίες Κτηματολογίου σε μεγέθυνση 1:5.000 Η προσωρινή οριοθέτηση να αναρτηθεί δημόσια για διάστημα ενός μηνός και να δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων όπου υπάρχει αμφισβήτηση Οριστικοποίηση από την επιτροπή - αποστολή στο ΥΠΕΚΑ για έγκριση Εξορθολογισμός - αξιοπιστία καταγραφής 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Ζαχαριάς

16 Ευχαριστώ για την προσοχή σας 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Ζαχαριάς


Κατέβασμα ppt "4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Νίκος Ζαχαριάς ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google