Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Lamans s.a. Management Services 56, 3rd Septemvriou st., GR 104 33, Athens, Greece Tel.: (+30) 210 88 47 900  Fax : (+30) 210 82 14 150

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Lamans s.a. Management Services 56, 3rd Septemvriou st., GR 104 33, Athens, Greece Tel.: (+30) 210 88 47 900  Fax : (+30) 210 82 14 150"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Lamans s.a. Management Services 56, 3rd Septemvriou st., GR 104 33, Athens, Greece Tel.: (+30) 210 88 47 900  Fax : (+30) 210 82 14 150 e-mail : lamans@lamans.gr  http://www.lamans.gr

2 Lamans s.a. 2 / 24 INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα : Δίκτυο Κέντρων Υπηρεσιών για τον ολοκληρωμένο εναλλακτικό τουρισμό (TRIA net) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 9 Ιουνίου 2008 Χρίστος Λαμπρίδης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Lamans s.a.

3 Lamans s.a. 3 / 24 Ο εντοπισμός δυνατοτήτων για την ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας, στην Κέρκυρα. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

4 Lamans s.a. 4 / 24 1η Φάση: 1. Μελέτη των διεθνών τάσεων ανάπτυξης του τουρισμού υπαίθρου, και της κατάστασης στην Ελλάδα 2. Σύνταξη ερωτηματολογίου για την αποτύπωση των απόψεων των κοινωνικών εταίρων που εμπλέκονται στην διαμόρφωση πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη του Ν. Κέρκυρας 2η Φάση: Ανάλυση και χωροθέτηση των στοιχείων της προηγούμενης φάσης του έργου ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1/2

5 Lamans s.a. 5 / 24 3η Φάση 1. Μελέτη και επεξεργασία των αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων φάσεων για την ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 2. Διερεύνηση και συλλογή πρόσθετων πληροφοριών για την ύπαρξη υποστηρικτικών υπηρεσιών 4η Φάση Επεξεργασία δεδομένων σημερινής κατάστασης και διαμόρφωση προτάσεων ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2/2

6 Lamans s.a. 6 / 24 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού εκτιμά ότι ο Τουρισμός Υπαίθρου αυξάνεται ετησίως κατά 6% ενώ ο τουρισμός γενικά αυξάνεται κατά 2% ετησίως. Η αύξηση αυτή, διαμορφώνει προοπτικές οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της υπαίθρου. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

7 Lamans s.a. 7 / 24  Η ανάπτυξη σε μικρή κλίμακα.  H ποικιλία δραστηριοτήτων και  H απόκτηση εμπειριών σε τοπικές κουλτούρες και διατήρηση των παραδοσιακών αξιών ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

8 Lamans s.a. 8 / 24  Ορεινό τουρισμό  Οικολογικό τουρισμό  Θρησκευτικό τουρισμό  Πολιτιστικό τουρισμό  Αγροτουρισμό ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

9 Lamans s.a. 9 / 24  Συμβάλει ώστε ο επισκέπτης να γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές και ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα, την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τα πολιτισμικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου αυτού.  Φέρνει τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση.  Κινητοποιεί τις παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου. ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

10 Lamans s.a. 10 / 24 Οι προσπάθειες για ήπια εναλλακτική μορφή ανάπτυξης με άξονα τις ειδικές ή εναλλακτικές μορφές τουρισμού έγιναν στην Ευρώπη όπου υπήρχε και η μεγαλύτερη παράδοση στο χώρο αυτό. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

11 Lamans s.a. 11 / 24  Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για νέους και γυναίκες  Διασύνδεση της τουριστικής δραστηριότητας με άλλους κλάδους της τοπικής οικονομίας.  Αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας σε περιοχές ορεινές, ημιορεινές και νησιωτικές με έντονη προβληματικότητα.  Αναβίωση και επαναδραστηριοποίηση μορφών της βιοτεχνικής παραγωγής. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1/2

12 Lamans s.a. 12 / 24  Χρήση ήπιων και φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας  Ανάπτυξη μορφών επιχειρηματικής δράσης οικογενειακού τύπου  Ανάπτυξη καινοτομικών πρωτοβουλιών από ντόπιους (ιδιωτική ή συνεταιριστική μορφή)  Παρεμβάσεις ανάπλασης σε παραδοσιακούς οικισμούς και περιοχές φυσικού κάλλους  Εισοδήματα από τον τουρισμό. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2/2

13 Lamans s.a. 13 / 24  Έλλειψη συνέχειας και συνέπειας κυρίως από τους κρατικούς φορείς.  Ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου.  Μη πρόβλεψη συγκροτημένης ανάπτυξης πολλών μορφών μαζί για την δημιουργία πλέγματος δράσεων.  Έλλειψη συγκροτημένου σχεδίου μάρκετινγκ.  Έλλειψη σε καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

14 Lamans s.a. 14 / 24 Η αειφορική τουριστική ανάπτυξη μέσω των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, απαιτεί σημαντική διοικητική οργάνωση, επιστημονική μελέτη και θεσμική κάλυψη. παράλληλα, Οι σπασμωδικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες δεν κατορθώνουν να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δραστηριοτήτων σε βαθμό τέτοιο που να μπορέσει να αποτελέσει ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

15 Lamans s.a. 15 / 24  με τη μεγάλη οικιστική της διασπορά  με την πολυνησιακή της συγκρότηση  με την αποκεντρωμένη μνημειακή της τοπογραφία  με το εναλλασσόμενο τοπίο  με τις μορφολογικές της αντιθέσεις και  με τις διαφοροποιημένες κλιματολογικές της συνθήκες Συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη μιας πλατιάς κλίμακας μορφών αγροτουρισμού. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

16 Lamans s.a. 16 / 24  Χωριά ιδιαίτερου φυσικού κάλους (ορεινά και μη).  Νησιωτικές ή παραλιακές περιοχές  Παραδοσιακοί οικισμοί  Προστατευόμενες περιοχές  Καταλύματα συνεταιριστικής μορφής ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1/2 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1/2

17 Lamans s.a. 17 / 24  Αγροτικές περιοχές με αθλητικές εγκαταστάσεις.  Παιδικές κατασκηνώσεις με αθλητικές εγκαταστάσεις  Αγροτικές περιοχές όπου υπάρχουν πολιτιστικά ενδιαφέροντα. ΚΥΡΙ ΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2/2 ΚΥΡΙ ΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2/2

18 Lamans s.a. 18 / 24 Στοχεύει:  Στο συνδυασμό συνεργασίας των τριών τομέων της παραγωγής μιας χώρας,  Στην περιφερειακή ανάπτυξη,  Στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικολογικών επιβαρύνσεων,  Στην άνοδο του οικονομικού επιπέδου των περιοχών αυτών. ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1/2

19 Lamans s.a. 19 / 24  Στη διασφάλιση και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης,  Στην επιβίωση επαγγελμάτων που τείνουν να εκλείψουν,  Στη βελτίωση και διάθεση των τοπικών και γεωργικών προϊόντων καθώς και στη γνωριμία τους με το κοινό,  Στη διατήρηση, την προβολή και την αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς,  Στη γνωριμία με τη φύση,  Στην ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού με την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2/2

20 Lamans s.a. 20 / 24 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

21 Lamans s.a. 21 / 24 Ο Νομός Κέρκυρας έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να στηρίξουν σοβαρά μια τέτοια προσπάθεια. Το μόνο που απαιτείται είναι…  Στρατηγική  Διάθεση από όλες τις πλευρές &  Ουσιαστικές Αποφάσεις & Εφαρμογή τους. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ


Κατέβασμα ppt "Lamans s.a. Management Services 56, 3rd Septemvriou st., GR 104 33, Athens, Greece Tel.: (+30) 210 88 47 900  Fax : (+30) 210 82 14 150"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google