Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντώνης Μονοκρούσος Διευθυντής Πωλήσεων Τεχνολογίας, Oracle

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντώνης Μονοκρούσος Διευθυντής Πωλήσεων Τεχνολογίας, Oracle"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αντώνης Μονοκρούσος Διευθυντής Πωλήσεων Τεχνολογίας, Oracle
ICT Forum, Αθήνα 4 Νοεμβρίου 2009 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Διαλειτουργικότητα Σημαντικοί Παράγοντες Σχεδιασμού Έργων Υπηρεσιών Αντώνης Μονοκρούσος Διευθυντής Πωλήσεων Τεχνολογίας, Oracle

2 Agenda Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: που είμαστε σήμερα
Αναδιοργάνωση του back office & υποστήριξη ολοκληρωμένων (end-to-end) διαδικασιών Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής (διαλειτουργικής) διακυβέρνησης προς τον πολίτη

3 Στόχοι της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Μείωση κόστους και αύξηση εσόδων Παροχή καλύτερων υπηρεσιών Βελτίωση της ανάπτυξης και του ηθικού του προσωπικού Συμβατότητα με οδηγίες για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

4 Στόχοι της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Παροχή καλυτέρων υπηρεσιών κατά απαίτηση των πολιτών και επιχειρήσεων Γρηγορότερα, απλούστερα Με διάφορους τρόπους (social inclusion) – προσωπικά, τηλέφωνο, web, Δίνοντας αξία στο φορολογούμενο Βελτίωση της ανάπτυξης του προσωπικού και του ηθικού του προσωπικού Πίεση για μείωση του κόστους της παροχής των υπηρεσιών και αύξησης των εσόδων Πολιτική και οδηγίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικό επίπεδο Βελτίωση της δια-υπηρεσιακής (inter-departmental) συνεργασίας Πρόσβαση στις διαδικασίες του back-office από το front-office Έλεγχος προστασίας δεδομένων

5 <Insert Picture Here>
Μετρήσεις των Αποτελεσμάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – που είμαστε σήμερα στην Ελλάδα

6 Μελέτη για τη μέτρηση των δεικτών του σχεδίου δράσης i2010 για το έτος 2008
Απογραφική Μελέτη Ε3: «Καταγραφή δημοσίων υπηρεσιών διαθέσιμων στους πολίτες on‐line»

7 Επίπεδα Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5 Εισαγωγή 5ου επιπέδου 4 Οι τρόποι μέτρησης του επιπέδου των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προσαρμόζονται Χρήσιμο και αναγκαίο καθώς όλο και περισσότερες χώρες έχουν προχωρήσει Εισαγωγή και 5ου επιπέδου 3 2 1

8 Ελλάδα: Βασικές δημόσιες υπηρεσίες διαθέσιμες στους πολίτες on-line (12)
Το κομμάτι που λείπει αφορά την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση και είναι το ποιό δύσκολο αλλά και το ποιό σημαντικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2008

9 Ελλάδα: Βασικές δημόσιες υπηρεσίες διαθέσιμες στις επιχειρήσεις on-line (8)
Το κομμάτι που λείπει αφορά την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση και είναι το ποιό δύσκολο αλλά και το ποιό σημαντικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2008

10 Αριθμός βασικών δημόσιων υπηρεσιών που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά
Δείκτης Αριθμητικά Ποσοστό Αριθμός βασικών δημόσιων υπηρεσιών που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (online availability) 7 από σύνολο 20 35% Επίπεδο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των βασικών δημόσιων υπηρεσιών (online sophistication) N/A 70,17% Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2008

11 Ομάδες Υπηρεσιών (Clusters)
online sophistication online availability Δημιουργία Εισοδήματος 100% Καταχωρίσεις Στοιχείων 71% 20% Κοινωνική Πρόνοια 60% 17% Έκδοση Αδειών 48% 0% Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2008

12 Επίπεδο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των βασικών δημόσιων υπηρεσιών για τα έτη 2001‐2008
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2008

13 Αριθμός βασικών δημόσιων υπηρεσιών πλήρως διαθεσίμων ηλεκτρονικά για τα έτη 2001‐2008
Εδώ έχουμε σημαντικό δρόμο μπροστά μας σε σχετικό και σε απόλυτο βαθμό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2008

14 <Insert Picture Here>
Αναδιοργάνωση / ψηφιοποίηση του back office & υποστήριξη ολοκληρωμένων (end-to-end) διαδικασιών Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής (διαλειτουργικής) διακυβέρνησης προς τον πολίτη

15 Το μέγεθος της πρόκλησης για την Ελλάδα
Οργανισμοί και Διαδικασίες 18 υπουργεία, 13 περιφέρειες, 52 Νομαρχίες, 1024 Δήμοι & Κοινότητες, 691 Οργανισμοί Δημοσίου Τομέα 10,000 σημεία παροχής υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα 2,000 Υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις 10,000 Τύποι εγγράφων που ανταλλάσσονται 300,000 Δημόσιοι Υπάλληλοι «γραφείου» Συστήματα 10 Κεντρικές Πύλες 200 Internet Portals Υπουργείων, Οργανισμών 100 Internet Portals Μεγάλων Δήμων 900 Internet Portals Μικρότερων Δήμων & Κοινοτήτων 2,500 Συστήματα Back Office Χρήστες – λήπτες υπηρεσιών 11 εκ. πολίτες 200 χιλ. μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις 600 χιλ. ελεύθεροι Επαγγελματίες 18 εκ. τουρίστες Οργανισμοί και επιχειρήσεις από 26 κράτη-μέλη Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μη/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών, ΕΜΠ

16 Ποσοστό των φορέων που κάνουν χρήση ολοκληρωμένων ψηφιακών διεργασιών back office για την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2008

17 Παρατηρήσεις Η μέχρι σήμερα παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών αφορά κύρια αυτοτελείς οργανισμούς Οι υπάρχουσες πλήρεις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προέρχονται πρωτίστως από διασύνδεση / διαλειτουργικότητα Front office με back-office και όχι από διασύνδεση διαφορετικών οργανισμών Υπάρχει πολύ μεγάλο ποιοτικό και ποσοτικό περιθώριο αύξησης στην ηλεκτρονική διάθεση των υπηρεσιών/διαδικασιών του δημοσίου

18 Πολύ λεπτομερής μελέτη
Κύρια θέματα / προβλήματα στην πορεία για την παροχή πραγματικά χρήσιμων υπηρεσιών προς τον πολίτη από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ας δούμε κάποια βασικά συμπεράσματα...

19 Βασικά συμπεράσματα της μελέτης - Πού είμαστε τώρα και ποιο είναι το μέλλον;
Η μεγαλύτερη έμφαση μέχρι τώρα σε Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «μεγάλης προβολής», με κέντρο τον πολίτη, πολύ συχνά με απλή παρουσία Όμως...η πραγματική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών εξαρτάται αποφασιστικά από το βαθμό αναδιοργάνωσης και ολοκλήρωσης των συστημάτων back-office Πολλά παραδείγματα έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπου δεν έγινε καμία προσπάθεια αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων διαδικασιών και των οργανωτικών δομών παροχής των υπηρεσιών Σημαντικός στόχος πρέπει να είναι η πρόοδος και η επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαλειτουργικότητας εντός αλλά και μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών

20 Κύριες προτάσεις της μελέτης (1/2)
Ψηφιοποίηση back-offices που λειτουργούν καλά Αναδιοργάνωση back-offices που είναι σύνθετα και μη ολοκληρωμένα Back-offices που είναι σύνθετα και μη ολοκληρωμένα αλλά δύσκολο να αλλάξουν: Δημιουργία ξεχωριστού μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων ανάμεσα σε οργανισμούς δημοσίου και πολιτών

21 Κύριες προτάσεις της μελέτης (2/2)
Αύξηση της κεντρικοποίησης των συστημάτων back-office and αποκέντρωσης της επαφής με τον πολίτη Αύξηση της αποτελεσματικότητας Οικονομία “Πακετοποίηση” εφαρμογών/υπηρεσιών του back-office που είναι κοινές Οικονομίες κλίμακας Portals Με ηλεκτρονικές διαδικασίες σχετικές με τις ανάγκες των πολιτών και όχι σχετικές με υφιστάμενες διαδικασίες back-office

22 Κεντρικό μήνυμα Η ποιότητα των υπηρεσιών εξαρτάται από το εύρος της ολοκλήρωσης των διαδικασιών. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε από την αρχή – μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές αυτά που υπάρχουν. Βασικό ζητούμενο είναι να υπάρξει η σωστή στρατηγική προσέγγιση-υποδομής που μπορεί να υποστηρίξει μια οικονομικά εφικτή ολοκλήρωση των υπηρεσιών, τμημάτων και οργανισμών και να δώσει την απαραίτητη πλατφόρμα για την εισαγωγή νέων δυνατοτήτων

23 <Insert Picture Here>
From e-Government to t-Government (transformational) Aνάγκη υποστήριξης σε πλήρεις (end-to-end) διαδικασίες

24 E-Government –μέχρι σήμερα
Έχει δοθεί έμφαση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση εισαγωγή της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων απαιτήσεων Σημαντική πρόοδος, αλλά… Η καλύτερη πρόσβαση στο front-end που δόθηκε, αποκάλυψε τις αδυναμίες της πραγματικής δυνατότητας παροχής των υπηρεσιών Η αυτοματοποίηση μέρους της διαδικασίας επιβαρύνει το υπόλοιπο σύστημα Άρχισε με τα εύκολα κομμάτια, αλλά πλήρεις (end-to-end) διαδικασίες είναι αναγκαίες για πραγματικά υψηλής αξίας υπηρεσίες Υπάρχουν δυσκολίες στην υλοποίηση μιας πραγματικά διαλειτουργικής κοινής υποδομής

25 Transformational Government
Εισάγεται η ανάγκη να κοιτάμε την πλήρη (end-to-end) διαδικασία (όχι μόνο το front ή το back-end) που οδηγεί σε ένα μετρήσιμο προσδοκώμενο όφελος Επίπτωση: Διαδικασίες που οδηγούνται από την πληροφορία – καθώς χρειάζεται η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης, ο υπολογισμός της επιθυμητής, συμφωνία για τους στόχους Προσέγγιση: Συνεχόμενα έργα που κτίζουν το ένα πάνω στο άλλο, βασισμένα όμως σε μια κοινή διαλειτουργική υποδομή, που οδηγεί τελικά σε ένα ολοκληρωμένο έργο

26 Transformational Government - τι χρειάζεται
Έμφαση στην προσέγγιση-υποδομής Integration με τα υπάρχοντα legacy συστήματα Ασφάλεια της πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένου του identity management Πλατφόρμα ολοκλήρωσης (Consolidation platform) Χρήση έτοιμων εφαρμογών όπου είναι δυνατόν και πρόσφορο Δυνατότητα ανάπτυξης ειδικών εφαρμογών, αλλά με πλήρη ολοκλήρωση στην κοινή υποδομή Μεγάλες και πλήρεις δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας και ελέγχου (μέτρηση αποτελεσμάτων και σύγκριση)

27 <Insert Picture Here>
Ενδιαφέροντα παραδείγματα κοιτώντας το μέλλον

28 ΕΠ – Διοικητική Μεταρρύθμιση

29 ΕΣΠΑ Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση (απόσπασμα από το site) “αναβάθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και τον εξορθολογισμό των υφιστάμενων διοικητικών δομών, με γνώμονα την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και την εν γένει αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, της περιφερειακής διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”

30 eGIF-GR – μια πολύ απαραίτητη προυπόθεση

31 “ΕΡΜΗΣ” – ένα μεγάλο βήμα μπροστά

32 Αντώνης Μονοκρούσος Διευθυντής Πωλήσεων Τεχνολογίας, Oracle
ICT Forum, Αθήνα 4 Νοεμβρίου 2009 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Διαλειτουργικότητα Σημαντικοί Παράγοντες Σχεδιασμού Έργων Υπηρεσιών Αντώνης Μονοκρούσος Διευθυντής Πωλήσεων Τεχνολογίας, Oracle


Κατέβασμα ppt "Αντώνης Μονοκρούσος Διευθυντής Πωλήσεων Τεχνολογίας, Oracle"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google