Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον και την παράκτια ζώνη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον και την παράκτια ζώνη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον και την παράκτια ζώνη
Η πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον και την παράκτια ζώνη. Η συμβολή των μεταπτυχιακών σπουδών Γιάννης Ν. Κρεστενίτης

2 Απειλές για το θαλάσσιο περιβάλλον
Απειλές για το θαλάσσιο περιβάλλον οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος η εμπορική αλιεία - υπεραλίευση η έκχυση πετρελαίου - πετρελαιοκηλίδες η εισαγωγή αλλοχθόνων ειδών ο ευτροφισμός και η συνακόλουθη αύξηση επιβλαβών πληθυσμιακών εξάρσεων του φυτοπλαγκτού η ρύπανση του θαλάσσιου νερού και πυθμένα, η μόλυνση από επικίνδυνες ουσίες η μικροβιολογική ρύπανση

3 Απειλές για την παράκτια ζώνη
Απειλές για την παράκτια ζώνη η παράκτια διάβρωση η καταστροφή ενδιαιτημάτων η απώλεια βιολογικής ποικιλότητας η μόλυνση/ρύπανση χερσαίων και υδατικών πόρων η μείωση της ποσότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων

4 πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον και την παράκτια ζώνη
Οργανωμένη παρέμβαση της κοινωνίας Σχεδιασμένες παρεμβάσεις και συλλογική δραστηριότητα Ικανοποίηση συλλογικών αναγκών

5 Η εθνική πολιτική ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (;)
- Υλοποίηση δεσμεύσεων σε διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες Εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών

6 Η ευρωπαϊκή πολιτική η οδηγία 2000/60/ΕΚ “για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων” η σύσταση 2002/413/ΕΚ “σχετικά με την εφαρμογή στην Ευρώπη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών” η πρόταση οδηγίας COM (2005) 550 “περί θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον”, οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική η οδηγία 2007/60/ΕΚ “για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας”

7 Στόχοι της εθνικής πολιτικής – εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών
να αντιμετωπίσει οργανωμένα τις απειλές για το θαλάσσιο περιβάλλον και την παράκτια ζώνη, να επιτύχει την καλή οικολογική ποιότητα των υδατικών πόρων, να εφαρμόσει την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών να επιτύχει την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσών του, και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους πλημμυρών.

8 Χρονικές Προθεσμίες Η οδηγία για τα νερά 2000/60/ΕΚ – 2015
Η σύσταση 2002/413/ΕΚ – 2007 (επανεξέτασης και αξιολόγησης της εφαρμοζόμενης πολιτικής) η προτεινόμενη οδηγία COM (2005) για την θαλάσσια στρατηγική η νέα οδηγία 2007/60/ΕΚ για τις πλημμύρες

9 με κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία και γνώση
εκπόνηση εθνικής πολιτικής και η εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο στελεχιακό δυναμικό εφοδιασμένο με κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία και γνώση

10 22 πανεπιστημιακά ιδρύματα
Προπτυχιακές σπουδές σε θέματα σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον και την παράκτια ζώνη 22 πανεπιστημιακά ιδρύματα Σε 9 δεν υπάρχουν καθόλου σχετικές σπουδές ή μαθήματα Σε 5 υπάρχει από ένα σχετικό τμήμα Στα υπόλοιπα 8 περισσότερα από ένα τμήματα

11 Ιωαννίνων – Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Πειραιά – Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πάντειο – Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης – Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Χαροκόπειο – Τμήμα Γεωγραφίας

12 Α.Π.Θ. – Πολυτεχνική & Βιολογίας, Γεωλογίας, Γεωπονίας, Φυσικής, Χημείας
Ε.Κ.Π.Α. – Βιολογίας, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής, Χημείας Πατρών - Πολυτεχνική & Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής, Χημείας Δ.Π.Θ. – Πολυτεχνική, Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

13 Πανεπιστήμιο Κρήτης – Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας
Ε.Μ.Π. – Πολυτεχνική Αιγαίου – Επιστήμης Θάλασσας, Περιβάλλοντος Θεσσαλίας – Πολυτεχνική, Γεωπονίας-Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

14 Μεταπτυχιακές σπουδές
Μεγάλος αριθμός προγραμμάτων – συνδυασμός γνωστικών περιοχών Ελάχιστα διατμηματικά προγράμματα Μόνον στα πλαίσια των ελληνικών ΑΕΙ 1 μόνον σε «Διαχείριση παράκτιων περιοχών»

15 Η συμβολή των μεταπτυχιακών σπουδών "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη"
Τα μαθήματα: Προστασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη Παράκτιων Ζωνών Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Οι εργασίες – θέματα Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

16 Διαπιστώσεις ισχυρά σημεία τα πεδία που αναπτύσσονται
η διεπιστημονικότητα των φοιτητών του η διμελείς ή τριμελείς ομάδες των διδασκόντων αδύνατα σημεία η έλλειψη διεπιστημονικότητας στις ομάδες των διδασκόντων η έλλειψη παρουσίασης και σχολιασμού μελετών περιπτώσεων (case studies) από διεπιστημονικές ομάδες

17 προτάσεις εμπλοκή περισσότερων διδασκόντων στην εκπόνηση των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. πιο γενικά – ολοκληρωμένα θέματα που θα άπτονται αντικειμένων σχετικά με την πολιτική για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. εκπόνηση ομαδικών εργασιών σε συνδυασμούς γνωστικών αντικειμένων


Κατέβασμα ppt "Η πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον και την παράκτια ζώνη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google