Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ 21 Μαρτίου 2014 Αθανάσιος Σουπίλας ΕΥΑΘ Επιστημονικά Υπεύθυνος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ 21 Μαρτίου 2014 Αθανάσιος Σουπίλας ΕΥΑΘ Επιστημονικά Υπεύθυνος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ 21 Μαρτίου 2014 Αθανάσιος Σουπίλας ΕΥΑΘ Επιστημονικά Υπεύθυνος

2

3 Παράγοντες που Οδηγούν στην Κλιματική Αλλαγή και Συνέπειες

4 Regional Climate Model (RegCM3): Changes until 2071-2100 relative to 1961-1990 Changes in mean annual precipitation Changes in mean temperature

5 Γιατί ενδιαφέρονται οι Εταιρείες Ύδρευσης για τις επιπτώσεις της Κλιματικής αλλαγής  Η μεγαλύτερη πρόκληση για τους παρόχους νερού είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής  Επηρεάζεται η διαθεσιμότητα του νερού. Διάβρωση εδαφών/Λειψυδρία / ρύπανση υδατικών πόρων  Επηρεάζεται η ποιότητα του πόσιμου νερού (πχ. Πλημμύρες )  Απαιτούνται επενδύσεις για βελτίωση του εξοπλισμού και των υποδομών  Δημιουργούνται κοινωνικές επιπτώσεις (εμπλοκές, μετακινήσεις πληθυσμών, απώλεια εδαφών) και επηρεάζεται ο προγραμματισμός της διαχείρισης των Υδατικών πόρων

6 Βασικοί στόχοι του Προγράμματος  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για την προστασία των υδατικών πόρων και δημιουργία εθνικών και περιφερειακών διαχειριστικών σχεδίων προστασίας τους λόγω της κλιματικής αλλαγής  Μεταφορά και διάχυση της αποκτηθείσας πληροφορίας και τεχνογνωσίας στους συμμετέχοντες εταίρους αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο  Με βάση την υπάρχουσα Νομοθεσία και τις τοπικές υποδομές θα επιδιωχθεί η δημιουργία συνθηκών εφαρμογής της τεχνογνωσίας για το παρόν και το μέλλον.  Προώθηση των εθνικών ενεργειών για την μείωση της ευπάθειας του νερού με βάση διακρατικής συνεργασίας για την Ν.Α Ευρώπη

7 Στοιχεία για το πρόγραμμα  Προϋπολογισμός : 2 εκ € ( 85%ΕΕ 15% Εθνική συμμετοχή)  Συμμετέχοντες 15 εταίροι από Κρατικές Υπηρεσίες,Ινστιτούτα Νερού Δημοτικές Υπηρεσίες, Εταιρείες νερού από 7 Κράτη Μέλη της ΕΕ αλλά και 3 από χώρες υπό ένταξη  Διάρκεια : 24 μήνες ( 1/12/2012 έως 30/11/2014) 

8 Παραδοτέα του προγράμματος  Δημιουργία Χάρτη Τρωτότητας για τα αποθέματα των υδατικών πόρων στην ΝΑ Ευρώπη  Ανάπτυξη Κοινής μεθοδολογίας με την χρήση δεικτών ευπάθειας (Τεχνολογικούς, Κοινωνικοοικονομικούς, Οικολογικούς )  Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής και εθνικής Νομοθεσίας για σύνταξη σχεδίου διαχείρισης των υδατικών πόρων σε διακρατικό επίπεδο  Διάχυση της τεχνογνωσίας και στις υπό ένταξη χώρες της ΕΕ

9 Ψάχνοντας τον «μαθηματικό τύπο» για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στα νερά

10 H συμμετοχή της ΕΥΑΘ ΑΕ στο CC_WARE για την Κλιματική Αλλαγή  Λύσεις & προτάσεις για ανάπτυξη κοινής στρατηγικής εδαφικής συνεργασίας στον ευαίσθητο τομέα των υδάτων στην Νοτιοανατολικής Ευρώπη αναζητά η ΕΥΑΘ Α.ε από κοινού με τους υπόλοιπους εταίρους του προγράμματος CC_WARE.  “Κλειδί» στην ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής αποτελεί η προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή μέσα από την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων, τις χρήσεις γης, την προστασία των οικοσυστημάτων και την μείωση της τρωτότητας των υδατικών πόρων.

11 Ενέργειες της ΕΥΑΘ για τους υδατικούς πόρους Βελτίωση υποδομών & επεξεργασίας (κόστος) Ενημέρωση του κοινού Ποιοτικός έλεγχος _αναλύσεις Αναζήτηση νέων πηγών πόσιμου νερού Χρήση νέων δυνατοτήτων πχ ανακύκλωση,τεχνητός εμπλουτισμός Μείωση απωλειών χρήση GIS Μείωση απωλειών χρήση GIS Πιστή Εφαρμογή Νομοθεσίας ( Οδηγία Πλαίσιο κλπ) Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις

12 Ένας άλλος τρόπος Υπολογισμού του μαθηματικού τύπου  “Public funding alone cannot come close to meeting the costs of climate change-related adaptation in general – estimates of the total bill range from $ 170 to $ 475 billion per year, and the European Commission estimates that 80% of needed funding will come from private sources. Most of this investment will be required in the infrastructure sectors such as power, transport, water sanitation and solid waste.”

13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.


Κατέβασμα ppt "Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ 21 Μαρτίου 2014 Αθανάσιος Σουπίλας ΕΥΑΘ Επιστημονικά Υπεύθυνος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google