Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Aν ο “αντίπαλός” σου μιλάει δυνατά είναι φοβισμένος Και αν η ομάδα του είναι αναστατωμένη η ηγεσία του είναι αναποτελεσματική? R&D Management approach.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Aν ο “αντίπαλός” σου μιλάει δυνατά είναι φοβισμένος Και αν η ομάδα του είναι αναστατωμένη η ηγεσία του είναι αναποτελεσματική? R&D Management approach."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Aν ο “αντίπαλός” σου μιλάει δυνατά είναι φοβισμένος Και αν η ομάδα του είναι αναστατωμένη η ηγεσία του είναι αναποτελεσματική? R&D Management approach O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ Dr. Dimitris Niarchos, IMS “D” 05

2 O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ Dr. Dimitris Niarchos, IMS “D” ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΙΑΣ  Ελληνικό περιβάλλον Εευνας  Ευρωπαϊκή-Διεθνής Πρακτική  Ρόλος ΕΚ Εσωτερικό Εξωτερικό  Μηχανισμοί  Συμπεράσματα

3 Η κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα

4

5

6 New Commissioner for Science and Research Janez Potocnik told the MEPs: “the goal should be excellence. But, to achieve it, we need to keep the overall balance between big and small, old and new, and we need to ensure equal access to research funds and its results to all.” He said his aim is to resolve the imbalances and “tackle the unknowns… in the fascinating world of science”. O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ Dr. Dimitris Niarchos, IMS “D”

7 Διεύρυνση του Μαΐου 2004: 10 νέα Κράτη Μέλη Δημοκρατία της ΤσεχίαςΔημοκρατία της Τσεχίας (Η κρατική υποστήριξη στην έρευνα ανήλθε στο 0,6% του ΑΕΠ το 2000, στο 0,65% το 2001 και στο 0,7% το 2002. Το κυριότερο νέο στοιχείο που προέκυψε το 2002 στον τομέα αυτό αφορά το νόμο για τις δημόσιες ενισχύσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, που εκδόθηκε το Μάρτιο 2002 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο 2002. Ο νόμος αυτός προβλέπει τη διάθεση κρατικών πόρων στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, υπενθυμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νομικών προσώπων που είναι επιφορτισμένα με την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, καθιερώνει ένα σύστημα αξιολόγησης και καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των σχετικών δημόσιων οργανισμών. ΕσθονίαΕσθονία (Τον Δεκέμβριο του 2001, το εσθονικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική έρευνας και ανάπτυξης που είχε καταρτισθεί για την περίοδο 2002-2006. Η στρατηγική αυτή θα χρησιμεύσει για την εκπόνηση των ετήσιων σχεδίων δράσης στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΕΑΚ). Το 2001, το μερίδιο που διατίθεται για την ΕΤΑ αυξήθηκε και αναμένεται να φθάσει το 1,5 % για την ΕΑΚ μέχρι το 2006. Η Εσθονία επίσης εξέφρασε την επιθυμία να συνδεθεί με το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο (2002-2006). ΚύπροςΚύπρος (Η Κύπρος τροποποίησε την οικεία πολιτική έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ) το 1994 με στόχο να αναπροσαρμόσει τις υφιστάμενες τεχνολογίες και να ενθαρρύνει την τεχνολογική πρόοδο σε ορισμένους τομείς ειδικότητας. Στο πλαίσιο της νέας αυτής προσέγγισης, αύξησε τις δαπάνες για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Οι σχετικοί χρηματοδοτικοί πόροι συνέβαλαν επίσης στην ίδρυση του πανεπιστήμιου της Κύπρου και στην ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του κυπριακού ιδρύματος νευρολογίας και γενετικής. ΛετονίαΛετονία (Τον Νοέμβριο του 2001, η Λεττονία ενέκρινε κατευθύνσεις προτεραιότητας στον τομέα της επιστήμης, ενόψει της χρηματοδότησης της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την περίοδο 2002-2005. Οι κατευθύνσεις αυτές καλύπτουν τις τεχνολογίεςτης πληροφορίας, την οργανική σύνθεση και τη βιοϊατρική, την επιστήμη των υλικών, τη δασοκομία και τις τεχνολογίες του ξύλου ΛιθουανίαΛιθουανία (Τον Οκτώβριο του 2001, η λιθουανική κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο αναδιάρθρωσης των δημόσιων οργανισμών επιστημονικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τον Ιανουάριο του 2002, δημιουργήθηκε ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία είναι επιφορτισμένη με την αξιολόγηση των δημόσιων συστημάτων επιστημονικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τον προσδιορισμό των κυρίαρχων τάσεων στις επιστημονικές και συναφείς δραστηριότητες. Σημειώθηκε επίσης πρόοδος προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων έρευνας και ανάπτυξης και των ΜΜΕ O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

8 Διεύρυνση του Μαΐου 2004: 10 νέα Κράτη Μέλη ΜάλταΜάλτα (Το Συμβούλιο επιστημών και τεχνολογιών της Μάλτας (MCST), αρμόδιο για τον συντονισμό της συμμετοχής της Μάλτας στα κοινοτικά προγράμματα έρευνας, σύστησε μια μονάδα στρατηγικού σχεδιασμού η οποία ανέλαβε την δημιουργία τομεακών δικτύων τα οποία να παρέχουν στρατηγικές συμβουλές σε πεδία εθνικού ενδιαφέροντος Ουγγαρία Ουγγαρία (Η ουγγρική κυβέρνηση ωστόσο αύξησε την οικονομική της ενίσχυση στον τομέα. Από το 0,6% του ΑΕΠ το 1998, πέρασε στο 1% το 1999. Η Ουγγαρία αποφάσισε επίσης να ανοίξει τις ερευνητικές της δραστηριότητες στις επιχειρήσεις, στους ερευνητές και στα πανεπιστήμια των κρατών μελών. Το 2001 εγκρίθηκαν εξάλλου σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις για τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα. Επιπλέον, το 2001 δρομολογήθηκαν νέα εθνικά προγράμματα Ε&Α με σκοπό να υποστηριχθούν, με πολύ υψηλότερα κονδύλια, μείζονα έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Στην έκθεση του 2002 της Επιτροπής υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η ουγγρική κυβέρνηση καθιέρωσε νέες φορολογικές απαλλαγές με σκοπό να τονώσει τις ερευνητικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Παρέχεται σήμερα στις ουγγρικές επιχειρήσεις δυνατότητα έκπτωσης μέχρι και 200% των ερευνητικών τους δαπανών, δυνατότητα που αναμένεται να ωφελήσει κυρίως τις ΜΜΕ οι οποίες γενικά δεν έχουν τα μέσα να αναλάβουν πολυδάπανα ερευνητικά έργα. ΠολωνίαΠολωνία (Η έκθεση του Νοεμβρίου 2000 συνιστά έντονα την αύξηση των μεικτών εσωτερικών δαπανών που αφιερώνονται στην έρευνα και την ανάπτυξη. Πλην όμως, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2002 επέβαλε σημαντικούς περιορισμούς, αφού, σε σύγκριση με το 2001, το ύψος των προβλεπόμενων δαπανών μειώθηκε περίπου κατά 20%. Η χρηματοδότηση εξακολουθεί λοιπόν να είναι δύσκολη, ενώ η Πολωνία καλείται να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την αύξηση των ακαθάριστων εγχώριων δαπανών των αφιερωμένων στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Όσον αφορά τα θεσμικά όργανα του κλάδου, η θέση τους είναι ισχυρή και έχουν ενισχυθεί περαιτέρω τα τελευταία χρόνια. Προβλέπονται, εξάλλου, νέες βελτιώσεις της λειτουργίας της Εθνικής επιτροπής επιστημονικής έρευνας (ΚΒΝ) και του δικτύου συνδέσμων. ΣλοβακίαΣλοβακία (Η έρευνα έχει τεθεί ως πρωτεύων στόχος στο εθνικό πρόγραμμα ευθυγράμμισης με το κοινοτικό κεκτημένο. Η πρόοδος που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους συμμετοχής της στο πρόγραμμα-πλαίσιο ανταποκρίνεται στα προσδοκώμενα. Τον Φεβρουάριο 2002, το νομικό πλαίσιο βελτιώθηκε με τον νόμο για την έρευνα και την τεχνολογία, καθώς και με τον νόμο για τη σλοβακική ακαδημία επιστημών. Κατά την ίδια περίοδο, το Εθνικό Συμβούλιο εξέδωσε επίσης τον νέο νόμο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, τον Φεβρουάριο 2002. Ο οργανισμός προώθησης της επιστήμης και της τεχνολογίας εξακολούθησε να εργάζεται με αποτελεσματικό τρόπο. Σλοβενία (Το 1999, το συνολικό ποσό που διατέθηκε για την έρευνα ανήλθε σε 1,45% του ΑΕΠ της Σλοβενίας. Τον Μάρτιο του 2002, η Σλοβενία θέσπισε, για την περίοδο 2002-2006, πρόγραμμα μέτρων με στόχο την προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος και της ανταγωνιστικότητας. Ως προς την επιστήμη και την έρευνα, το πρόγραμμα αυτό καθορίζει τους κανόνες που ισχύουν όσον αφορά τις απαιτήσεις, τις μεθόδους επιλογής και τη χρηματοδότηση των έργων ανάπτυξης που προτείνονται από εφευρέτες. Η Σλοβενία επίσης συνέχισε την εναρμόνιση των μηχανισμών χρηματοδοτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.Σλοβενία O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

9 "The mission of the JRC is to provide customer-driven scientific and technical support for the conception, development, implementation and monitoring of EU policies. As a service of the European Commission, the JRC functions as a reference centre of science and technology for the Union. Close to the policy-making process, it serves the common interest of the Member States, while being independent of special interests, whether private or national.“ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

10 The Max-Plank Society is an independent, non profit research organization to perform basic research in the interest of the general public in natural, life,social sciences and humanities. In particular MPS takes up new and innovative research areas that the Geman Universities are not in a position accommodate or deal with adequately. Moreover some institutes perform “service functions for research by providing equipment and facilities to a wide spectrum of scientists. Τhe Fraunhofer – Gesellschaft promotes and undertakes applied research in an international context, of direct utility to private and public enterprise and of wide benefit to society as a whole, thus einforcing the competitive strength of the economy in their region, throughtout Germany and in Europe. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

11 Argonne's Mission Argonne's mission is to serve the U.S. Department of Energy (DOE) and national security by advancing the frontiers of knowledge, by creating and operating forefront scientific user facilities, and by providing innovative and effective approaches and solutions to energy, environmental, and security challenges to national and global well-being, in the near and long term, as a contributing member of the DOE laboratory system. operation of scientific facilities, and energy. In accomplishing our mission, we partner with DOE, other federal laboratories and agencies, the academic community, and the private sector.scientific facilities ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

12 O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ INDUSTRY EKAEI Dr. Dimitris Niarchos, IMS “D”

13 Μετεξέλιξη Στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες Οι στρατηγικές που εφαρμόστηκαν για να γεφυρώσουν το τεχνολογικό χάσμα «νησιών τεχνολογίας (λονδίνο, Παρίσι, Γκρενομπλ,Τουλούζη,Δρέσδη) και υπολοιπου Ευρωπαϊκού χώρου στη δεκαετία του 80-90 είναι η δημιουργία Α) πόλων τεχνολογίας σε περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης Β) ενίσχυση υποδομών προσφοράς έρευνας και τεχνολογίας Γ) προώθηση του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας και στην επισήμανση των διαρθρωτικών παραγόντων της υστέρησής του. O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

14 Στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες στο μέλλον ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ Κινητήριες δυνάμεις Κινητήριες δυνάμεις Εσωτερικές δυνάμεις Εκπαιδευτικό σύστημα και συνεισφορά των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ) και των Ερευνητικών κέντρων Εξέλιξη και η συνεισφορά των τοπικών επιχειρήσεων Συνεισφορά των παραρτημάτων μεγάλων εταιρειών Οι υπάρχουσες υποδομές της περιφέρειας

15 Στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες στο μέλλον ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ Κινητήριες δυνάμεις Κινητήριες δυνάμεις Εξωτερικές δυνάμεις Η κοινωνία της γνώσης Ο ρόλος του κράτους και οι προτεραιότητες που τίθενται Η οικονομική κατάσταση της χώρας Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι αναπτυσσόμενες νέες τεχνολογίες

16 ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΜΕΡΟΣ Της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Ε&Τ (ΕΞ)ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ Ε&Τ

17 Άρση των φραγμών  Η έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων δεν είναι ο μόνος φραγμός στην ευρωπαϊκή Ε&Α και καινοτομία.  Οι μετακινήσεις των ερευνητών από τη μία χώρα στην άλλη ή μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα δεν είναι πάντα εύκολες.  Οι κανονισμοί και τα πρότυπα σχετικά με τα προϊόντα δυσκολεύουν την εμπορική εκμετάλλευση των καινοτόμων προϊόντων.  Το κόστος κατοχύρωσης ενός προϊόντος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην ΕΕ είναι πενταπλάσιο απ’ό,τι στις ΗΠΑ.  Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες ώστε να συνεκτιμά, σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό, τους παράγοντες αυτούς όταν χαράσσει πολιτική σε άλλους τομείς. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

18 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΑ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

19 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΡΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗς ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

20 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΤΑ ΕΚ ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ -ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΙ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΑΝ «ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΑΔΑ» ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ  ΣΑΝ «ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΑΔΑ» ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ  ΣΥΝΑΨΗ « ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ» ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚ ΓΙΑ ΙΣΟΤΙΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Π&Ε&Τ&Α

21 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – 4 ΚΠΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ε&Α Κίνητρα για Ερευνητές,ΜΜΕ κλπ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ-ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΕΚ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Της ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΩΡΟ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

22 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΚΑΙ 7 ΠΠ Της ΕΕ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΧΕ&Α ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ. ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ «ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΜΑΖΑΣ», ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ  ΙP,s, NoE, TI, …  Προσελκυση υψηλής στάθμης προσωπικού  Υποδομές  ΕΝΤΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΗΕ ΕΕ

23 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ Ε&Α ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΚ/ΑΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΜΕ ΜΕ vouchers! YΠΟΧΕΩΣΗ ΒΙΟΝΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚ/ΑΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΟ Ε&Α ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΠΌ “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ’»

24 Το ΜΕΛΛΟΝ και Ο ΡΟΛΟΣ των ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Το μέλλον των Ερευνητικών κέντρων είναι η πολυδιάστατη υπόσταση, δηλαδή η διαξαγωγή υψηλοτάτου επίπέδου - Βασικής έρευνας, Αριστεία - Εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων - Εφαρμογή ερευνητικών αποτελεσμάτων-επίλυση προβλημάτων εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος - Ο χώρος που η συντεταγμένη πολιτεία μπορεί και πρέπει να προσβλέπει για τη χάραξη και υλοποίηση Εθνικής στρατηγικής Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θυσιάσουμε την ποιότητα Και η πολιτεία θα πρέπει να καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες


Κατέβασμα ppt "Aν ο “αντίπαλός” σου μιλάει δυνατά είναι φοβισμένος Και αν η ομάδα του είναι αναστατωμένη η ηγεσία του είναι αναποτελεσματική? R&D Management approach."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google