Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας στις Επιχειρήσεις

3 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ:  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των κυπριακών επιχειρήσεων  Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της εμπλοκής των επιχειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας  Δημιουργία ισχυρών δεσμών ανάμεσα σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς / ακαδημαϊκούς οργανισμούς  Ανάπτυξη νέων ή τη βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, υπηρεσιών, μεθόδων παραγωγής και οργάνωσης

4 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:  Πρόγραμμα «Έρευνα για Επιχειρήσεις»  Πρόγραμμα «EUREKA Κύπρου»  Πρόγραμμα «Καινοτομία»

5 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ » Αρμόδια Λειτουργός: Κάτια Νικολαΐδου - knicolaidou@research.org.cy

6 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ:  Η εξοικείωση των κυπριακών επιχειρήσεων με τη διαδικασία και τα οφέλη της έρευνας ΔΡΑΣΕΙΣ: Δράση «Νέα Προϊόντα και Υπηρεσίες», (1.800.000 Ευρώ) Δράση «Συλλογική Έρευνα» Ανώτατο Ποσό Χρηματοδότησης: 150.000 Ευρώ / έργο Διάρκεια Έργων: 12-24 μήνες «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

7 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΗ: «Νέα Προϊόντα και Υπηρεσίες» ΣΤΟΧΟΣ:  Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η δημιουργία νέων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής ή την ουσιαστική αναβάθμιση υφιστάμενων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Έργα Πειραματικής Ανάπτυξης και Βιομηχανικής Έρευνας (τουλάχιστον 50% η Πειραματική Ανάπτυξη)  Καλύπτονται όλες οι επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές (εφόσον το έργο αφορά άμεσα τις δραστηριότητες της επιχείρησης ΑΦ)  Συνεργασία με εγχώριους ερευνητικούς φορείς αλλά και επιχειρήσεις

8 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΗ: «Νέα Προϊόντα και Υπηρεσίες» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΦ: Επιχείρηση (κατ.Β.1, Β.2 και Β.3) ΣΦ: Ερευνητικοί & Ακαδημαϊκοί Οργανισμοί (κατ. Α.1 & Α.2), Επιχειρήσεις (κατ.Β.1, Β.2 και Β.3, B.4), Κοινωφελείς Οργανισμοί (κατ. Γ.1 & Γ.2) Καταληκτική Ημερομηνία: 31 Μαΐου 2011

9 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ :  Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από την επίλυση κοινών τεχνολογικών προκλήσεων και την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Έργα Βιομηχανικής Έρευνας σε οποιαδήποτε επιστημονική / τεχνολογική περιοχή που να σχετίζονται με την προετοιμασία τεχνικών κανόνων, προτύπων και αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων των επιχειρήσεων (πχ περιβαλλοντικές απαιτήσεις, βελτιωμένα υλικά)  Τα αποτελέσματα της ΣΕ διαχέονται ευρέως στις επιχειρήσεις του τομέα ΔΡΑΣΗ: «Συλλογική Έρευνα»

10 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΦ: Ερευνητικός, Ακαδημαϊκός Οργανισμός (κατ. Α.1,Α.2), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων (κατ. Β.4) ΣΦ: Ερευνητικοί & Ακαδημαϊκοί Οργανισμοί (κατ. Α.1 & Α.2), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων (κατ. Β.4), Κοινωφελείς Οργανισμοί (κατ. Γ.1 & Γ.2)  Υποχρεωτική συμμετοχή στο Δίκτυο ενός Συνδέσμου Επιχειρήσεων (κατ. Β.4) και ενός Ερευνητικού ή Ακαδημαϊκού Οργανισμού (κατ. Α.1, Α.2)  Υποχρεωτική δημιουργία «Ομάδας Χρηστών» αποτελούμενη από επιχειρήσεις (επιχειρήσεις Μέλη του Συνδέσμου, χωρίς χρηματοδότηση) ΔΡΑΣΗ: «Συλλογική Έρευνα»

11 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EUREKA ΚΥΠΡΟΥ » Αρμόδιος Λειτουργός: Μαρίνος Πορτοκαλλίδης mportokallides@research.org.cy

12 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ:  Η δικτύωση και η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού για υλοποίηση έργων βιομηχανικής έρευνας ΔΡΑΣΕΙΣ:  Δράση «EUREKA – Νέα Έργα», (320.000 Ευρώ)  Δράση «EUREKA – Υφιστάμενα Έργα»  Δράση «EUROSTARS Κύπρου», (500.000 Ευρώ) Ανώτατο Ποσό Χρηματοδότησης: 150.000 Ευρώ ανά έργο 170.000 Ευρώ ανά έργο (Συντονιστής Διεθνικού Δικτύου) «EUREKA ΚΥΠΡΟΥ»

13 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα Έργα EUREKA/EUROSTARS:  υποστηρίζουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής σε διεθνή ερευνητικά έργα βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης  είναι έργα υψηλής τεχνολογίας, με στόχο την εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων  στοχεύουν στην ανάπτυξη νέου ή βελτιωμένου καινοτόμου προϊόντος, διαδικασίας ή υπηρεσίας το οποίο θα τύχει τεκμηριωμένης αξιοποίησης από την κυπριακή επιχείρηση που συμμετέχει στο έργο. «EUREKA ΚΥΠΡΟΥ»

14 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ:  «Νέο Έργο»: έργο το οποίο μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης δεν έχει λάβει έγκριση του οργανισμού EUREKA  «Υφιστάμενο Έργο»: έχει λάβει έγκριση του οργανισμού EUREKA αλλά δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 18 μήνες από την ημέρα υποβολής της πρότασης Διάρκεια Έργων: 12-30 μήνες (Eureka Νέα Έργα) ΔΡΑΣΕΙΣ: «EUREKA – Νέα & Υφιστάμενα Έργα»

15 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: «EUREKA – Νέα & Υφιστάμενα Έργα» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΦ: Επιχείρηση (κατ.Β.1, Β.2 και Β.3), Ερευνητικός & Ακαδημαϊκός Οργανισμός (κατ. Α.1 & Α.2), Κοινωφελείς Οργανισμοί (κατ. Γ.1 & Γ.2) ΣΦ: Ερευνητικοί & Ακαδημαϊκοί Οργανισμοί (κατ. Α.1 & Α.2), Επιχειρήσεις (κατ.Β.1, Β.2 και Β.3, B.4), Κοινωφελείς Οργανισμοί (κατ. Γ.1 & Γ.2)  Το Κυπριακό Δίκτυο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο μια κυπριακή επιχείρηση (κατ. Β.1, Β.2, Β.3) Καταληκτική Ημερομηνία: 3 Ιουνίου 2011, (Eureka Νέα Έργα)

16 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ  Η ενθάρρυνση καινοτόμων ΜΜΕ να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες διεθνούς δικτύωσης ΟΡΙΣΜΟΣ  Καινοτόμος θεωρείται η επιχείρηση της οποίας το 10% του προσωπικού δραστηριοποιείται στην Έρευνα και Ανάπτυξη ή/και το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών επενδύεται σε δραστηριότητες Ε&Α Διάρκεια Έργων: 12-36 μήνες ΔΡΑΣΗ: «EUROSTARS Κύπρου»

17 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περιορισμοί και Προϋποθέσεις Συμμετοχής:  Συντονιστής του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας πρέπει να είναι Καινοτόμος ΜΜΕ  Συμμετοχή από τουλάχιστον 2 χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα EUROSTARS  Κανένας φορέας ή χώρα δεν υλοποιεί περισσότερο από το 75% της εργασίας του έργου  Τουλάχιστον το 50% του κόστους έρευνας και ανάπτυξης του έργου πρέπει να αναλογεί στις Καινοτόμες ΜΜΕ  Η εισαγωγή του νέου προϊόντος, διαδικασίας ή υπηρεσίας στην αγορά αναμένεται να γίνει εντός 2 χρόνων από την ολοκλήρωση του έργου. ΔΡΑΣΗ: «EUROSTARS Κύπρου»

18 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΗ: «EUROSTARS Κύπρου» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΦ: Μικρομεσαία Επιχείρηση (κατ.Β.1 και Β.2), Ερευνητικός & Ακαδημαϊκός Οργανισμός (κατ. Α.1 & Α.2), Κοινωφελείς Οργανισμοί (κατ. Γ.1 & Γ.2) ΣΦ: Ερευνητικοί & Ακαδημαϊκοί Οργανισμοί (κατ. Α.1 & Α.2), Επιχειρήσεις (κατ.Β.1, Β.2 και Β.3), Κοινωφελείς Οργανισμοί (κατ. Γ.1 & Γ.2)  Το Κυπριακό Δίκτυο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο μια μικρομεσαία κυπριακή επιχείρηση (κατ. Β.1, Β.2) Καταληκτική Ημερομηνία: 22 Σεπτεμβρίου 2011

19 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ » Αρμόδια Λειτουργός: Μάρσια Τριλλίδου-Βαρζακάκου trillidou@research.org.cy

20 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ:  Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής / ερευνητικής κοινότητας  Η καλλιέργεια καινοτομικής κουλτούρας ΔΡΑΣΕΙΣ:  Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας», (100.000 Ευρώ)  Δράση «Ευρεσιτεχνία», (80.000 Ευρώ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

21 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ  Η γνωριμία των ΜΜΕ με την έννοια της καινοτομίας και η εμπλοκή τους σε δραστηριότητες ανάπτυξης καινοτομίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Απλός και αποτελεσματικός μηχανισμός για εμπλοκή ΜΜΕ σε καινοτομικές δραστηριότητες (απλή αίτηση στην οποία περιγράφεται το πρόβλημα της ΜΜΕ)  Συνεργασία ΜΜΕ με ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς οργανισμούς  Χρηματοδότηση συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταφοράς γνώσης, τεχνολογίας και αξιοποίησης καινοτομικών ιδεών προς όφελος των ΜΜΕ ΔΡΑΣΗ: «Κουπόνια Καινοτομίας»

22 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΗ: «Κουπόνια Καινοτομίας» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Ανάδοχος Φορέας : Μικρομεσαία Επιχείρηση (κατ.Β.1 και Β.2)  Δικαίωμα εξαργύρωσης Κουπονιού Καινοτομίας έχουν Ερευνητικοί και Ακαδημαϊκοί Οργανισμοί (κατ. Α.1 και Α.2) Αξία Κουπονιού: 5.000 Ευρώ Καταληκτική Ημερομηνία: Ανά πάσα στιγμή μέχρι την 29 η Δεκεμβρίου 2011 (μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού)

23 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ  Η αύξηση του αριθμού των ευρεσιτεχνιών που κατοχυρώνονται από κυπριακές επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και μεμονωμένους επινοητές / ερευνητές ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Οι αιτήσεις θα πρέπει να αφορούν αποτελέσματα έργων (ΙΠΕ, ΕΕ ή άλλου εθνικού ή διεθνούς φορέα) που ολοκληρώθηκαν την τελευταία πενταετία  Κάλυψη μέρους των εξόδων κατοχύρωσης και προστασίας της ευρεσιτεχνίας μέχρι και δύο χρόνια από την απόκτηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας Ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά έργο : 30.000 Ευρώ ΔΡΑΣΗ: «Ευρεσιτεχνία»

24 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Ανάδοχος Φορέας:Φυσικό Πρόσωπο, Ερευνητικός & Ακαδημαϊκός Οργανισμός (κατ. Α.1 και Α.2), Μικρομεσαία Επιχείρηση (κατ. Β.1 και Β.2), Κοινωφελής Οργανισμός (κατ. Γ.1 και Γ.2) ΔΡΑΣΗ: «Ευρεσιτεχνία»  Για τις κατηγορίες Α.2 και Γ.2 οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τον ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης Καταληκτική Ημερομηνία: Ανά πάσα στιγμή μέχρι την 29 η Δεκεμβρίου 2011 (μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού)

25 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο: +357-22205000 Τηλεομοιότυπο: +357-22205001 Ιστοχώρος: www.research.org.cy ευχαριστώ για την προσοχή σας…


Κατέβασμα ppt "Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google