Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Στυλιανή Πετρούδη ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Στυλιανή Πετρούδη ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Στυλιανή Πετρούδη ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

2 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ • Δυαδική λογική • Πύλες AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR • Κύκλωμα συνδυαστικής λογικής από λογική συνάρτηση • Δυαδικοί αθροιστές

3 Δυαδική λογική ◊ Ασχολείται με -- δυαδικές μεταβλητές που μπορούν να πάρουν δύο διακριτές τιμές (1 και 0, ή σωστό και λάθος, ή true and false) -- λογικές πράξεις χρησιμοποιώντας τις πιο πάνω μεταβλητές ◊ Οι δυαδικές μεταβλητές -- αναπαριστούνται με γράμματα του αλφαβήτου -- μπορούν να πάρουν ΜΟΝΟ δύο τιμές (0 και 1) ◊ Υπάρχουν τρεις βασικές πράξεις -- AND (και) -- OR (ή) -- NOT (αντιστροφή) ◊ Μορφή δυαδικής λογικής συνάρτησης: F(μεταβλητές) = έκφραση

4 Βασικοί λογικοί τελεστές -- AND ή. -- OR ή + -- NOT ή ¯ ή ´ Παράδειγμα

5 Άλγεβρα Boole (Boolean algebra) • Περιλαμβάνει τις πράξεις που γίνονται με δυαδικές μεταβλητές. • Πήρε το όνομα της από τον George Boole (1854). Κανόνες πολλαπλασιασμού A.0 = 0 A.1 = A A.A = A (όχι Α 2 ) A.A´ = 0 Κανόνες πρόσθεσης A+0 = A A+1 = 1 A+A´ = 1 A+A = A (όχι 2Α) Αντιμεταθετική ιδιότητα Α+B = B+A A.B = B.A Προσεταιριστική ιδιότητα Α+(B.C) = (A+B).(A+C) A.(B+C) = (A.B)+(A.C) Άλλοι κανόνες

6 Παράδειγμα άλγεβρας Boole

7 Διατάξεις ψηφιακής λογικής • Λογικές πύλες (logic gates) -- Είναι το βασικό συστατικό των ψηφιακών κυκλωμάτων. -- Αποτελούνται από μια ή περισσότερες εισόδους (inputs) (συνήθως δύο) και μια έξοδο (output). Κάθε τερματικό (είσοδος ή έξοδος) έχει μια τιμή (είτε 1, είτε 0). -- Υπάρχουν εφτά βασικές λογικές πύλες (NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR). • Πίνακας αληθείας (truth table) -- Ορίζει όλες τις πιθανές τιμές των εισερχόμενων και εξερχόμενων σημάτων μιας λογικής πύλης.

8 Το F είναι σωστό (1) αν το A είναι λάθος (0) Πύλη αντιστροφής (NOT gate) A F=A ´ 01 10

9 Πύλη AND Το F είναι σωστό (1) αν το A είναι σωστό (1) και το Β είναι σωστό (1) ΑΒF=A.B 000 010 100 111

10 Πύλη OR Το F είναι σωστό (1) αν το A είναι σωστό (1) ή το Β είναι σωστό (1) ΑΒF=A+B 000 011 101 111

11 Πύλη NAND ΑΒ F=(A.B) ´ 001 011 101 110 Το F είναι λάθος (0) αν το A είναι σωστό (1) και το Β είναι σωστό (1)

12 Πύλη NOR ΑΒ F=(A+B) ´ 001 010 100 110 Το F είναι σωστό (1) αν το A είναι λάθος (0) και το Β είναι λάθος (0)

13 Πύλη XOR ΑΒF=A B 000 011 101 110 Το F είναι λάθος (0) αν το A και το Β έχουν την ίδια τιμή XOR: eXclusive OR

14 Πύλη XNOR Το F είναι σωστό (1) αν το A και το Β έχουν την ίδια τιμή XNOR: eXclusive NOR ΑΒ F=(A B) ´ 001 010 100 111

15 Κύκλωμα συνδυαστικής λογικής από λογική συνάρτηση Λογική συνάρτηση: F = B´ + A´.B + B.C´ ABCB´A´.BB.C´F 0001001 0011001 0100111 0110101 1001001 1011001 1100011 1110000 Πίνακας αληθείας

16 Παράδειγμα (2) Λογική συνάρτηση: F = A´ + A.B.C´ + B´.C´

17 Αθροιστής ενός ψηφίου (1-bit adder) -- Προσθέτει δύο δυαδικά ψηφία -- Τέσσερις πιθανές πράξεις 0+0 = 0 0+1 = 1 1+0 = 1 1+1 = 10 -- Απαιτούνται δύο εξερχόμενα σήματα: το άθροισμα και το κρατούμενο ψηφίο.

18 Δυαδικός ημιαθροιστής (half-adder) • Κάνει πρόσθεση 1-bit • Εισερχόμενα: A, B • Εξερχόμενα: S (άθροισμα), C (κρατούμενο) • Λογική συνάρτηση: ABSC 0000 0110 1010 1101 Πίνακας αληθείας

19 Δυαδικός ημιαθροιστής (half-adder) 1 bit Ημιαθροιστής A B C S Λογικό Διάγραμμα Μπλοκ Διάγραμμα S B A C


Κατέβασμα ppt "ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Στυλιανή Πετρούδη ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google