Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Εθνικό Κέντρο Europass (Ε.Κ.Ε.) και τα Έγγραφα EUROPASS Μαρίνα Σπηλιώτη Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕUROPASS Αθήνα, 21 / 11 / 2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Εθνικό Κέντρο Europass (Ε.Κ.Ε.) και τα Έγγραφα EUROPASS Μαρίνα Σπηλιώτη Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕUROPASS Αθήνα, 21 / 11 / 2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Εθνικό Κέντρο Europass (Ε.Κ.Ε.) και τα Έγγραφα EUROPASS Μαρίνα Σπηλιώτη Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕUROPASS Αθήνα, 21 / 11 / 2006

2 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 2 Μέσα στη νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα όπου υπάρχει κοινή αγοράκοινή αγορά κοινό νόμισμακοινό νόμισμα Ευρωπαϊκή δράση Europass

3 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 3 Η πρόκληση …. Η δημιουργία μιας Ευρώπης που θα επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών  για εργασία  για σπουδές και κατάρτιση στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης Ευρωπαϊκή δράση Europass

4 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 4 15/12/2004 – EUROPASS Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε για τη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων. Η αδιαφάνεια αποτελεί:  εμπόδιο στην κινητικότητα  περιορισμός στην ανάπτυξη της ευελιξίας των αγορών εργασίας στην Ευρώπη. Ευρωπαϊκή δράση Europass

5 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 5 Στόχοι του Europass  Να προωθεί την κινητικότητα των πολιτών στις χώρες της Ε.Ε.  Να πιστοποιεί τις διαφορετικές διαδρομές κατάρτισης και εκπαίδευσης σε χώρες της Ε.Ε.  Να εξασφαλίζει και να προωθεί τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων μέσω των εγγράφων Europass

6 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 6 Εθνικό Κέντρο Europass (Ε.Κ.Ε.) διαχειρίζεται τα έγγραφα Europass σε ένα συντονισμένο πλαίσιο προβάλλει και προωθεί τα έγγραφα αυτά διαχειρίζεται το σύστημα παροχής πληροφοριών παρέχει πληροφορίες και προσανατολίζει τους νέους καθοδηγεί τους ενδιαφερόμενους για να μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή τα έγγραφα Europass. Στην Ελλάδα Εθνικό Κέντρο Europass = Ο.Ε.Ε.Κ. (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

7 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 7 ιδρύονται Ε.Κ.Ε. σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες που συντονίζονται σε ένα οργανωμένο δίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα Ε.Κ.Ε. παρέχουν άμεση διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα δημιουργείται βάση δεδομένων με τα ολοκληρωμένα έγγραφα - εργαλεία Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ε.Κ.Ε.

8 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 8 Ο φάκελος Europass Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass Διαβατήριο Γλωσσών Europass Παράρτημα Διπλώματος Europass CV Europass Mobility Πυρήνας του φακέλου: Europass CV Οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε από τα έγγραφά EUROPASS διότι η χρήση τους αποτελεί δυνατότητα που προσφέρεται σε αυτούς και όχι υποχρέωση.

9 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 9 Ο φάκελος Europass Η κεντρική ιδέα είναι να συνδεθούν όλα τα έγγραφα, σε έναν απλό, δομημένο φάκελο, γνωστό ως «φάκελο Europass». Το κάθε ένα έγγραφο χωριστά έχει τα δικά του κρίσιμα χαρακτηριστικά στοιχεία αλλά όλα υπηρετούν έναν κοινό σκοπό: να βοηθούν τους πολίτες να κοινοποιούν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητές τους.

10 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 10 1. Βιογραφικό Σημείωμα (CV) 2. Διαβατήριο Γλωσσών 3. Κινητικότητα Europass (Mobility) 4. Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού 5. Παράρτημα Διπλώματος Έγγραφα EUROPASS

11 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 11 Βιογραφικό Σημείωμα (CV) Europass Έγγραφα EUROPASS 1.

12 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 12 αποτελεί προσωπικό έγγραφο (χωρίς νομική ισχύ) το ετοιμάζει ο κάθε πολίτης μόνος του κοινή φόρμα διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες της Ε.Ε. παρουσιάζει προσόντα, δεξιότητες, γνώσεις με οργανωμένο, συστηματικό τρόπο ευέλικτη φόρμα - προσαρμόζεται στις ανάγκες του καθενός 1. Βιογραφικό σημείωμα EUROPASS

13 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 13 1. Βιογραφικό σημείωμα EUROPASS

14 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 14 1. Βιογραφικό σημείωμα EUROPASS

15 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 15 1. Βιογραφικό σημείωμα EUROPASS

16 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 16 1. Βιογραφικό σημείωμα EUROPASS

17 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 17 1. Βιογραφικό σημείωμα EUROPASS Μπορείτε να βρείτε το Europass CV… στο Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Europass στα ελληνικά και τα αγγλικά (http://europass.oeek.gr) στο Διαδίκτυο, στην πύλη του CEDEFOP (http://europass.cedefop.eu.int) στο Διαδίκτυο, στην πύλη EURES ώστε να είναι διαθέσιμο σε υποψήφιους εργοδότες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (http://ec.europa.eu/eures/) αν δε έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επικοινωνήστε με το Ε.Κ.Ε. / Ο.Ε.Ε.Κ.

18 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 18 Στο Διαδίκτυο… 1η επιλογή: κατεβάζετε τη φόρμα του Europass CV (αρχείο Word), την αποθηκεύετε στον Η/Υ σας και τη συμπληρώνετε εκτός σύνδεσης 2η επιλογή: συμπληρώνετε το CV on-line ακολουθώντας τις οδηγίες, μέσα από την εφαρμογή που έχει κατασκευάσει το Ε.Κ.Ε. και το αποθηκεύετε στο server του Ε.Κ.Ε. Το CV μπορείτε να το ενημερώνετε και να το ξανατυπώνετε όποτε θέλετε. 1. Βιογραφικό σημείωμα EUROPASS

19 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 19 1. Βιογραφικό σημείωμα EUROPASS http://europass.oeek.gr 1η επιλογή: βρίσκετε τη φόρμα στην «Αρχειοθήκη» & την κατεβάζετε στον Η/Υ σας

20 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 20 1. Βιογραφικό σημείωμα EUROPASS 2η επιλογή: Για να συμπληρώσετε το CV σας on-line και με τη βοήθεια οδηγιών, πρέπει να κάνετε εγγραφή στο σύστημα ως: Νέος Χρήστης Στη συνέχεια, μπαίνετε στο σύστημα κάνοντας ταυτοποίηση με το ψευδώνυμο (username) & τον κωδικό σας (password).

21 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 21 1. Βιογραφικό σημείωμα EUROPASS Είσοδος στο σύστημα ως απλός χρήστης

22 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 22 1. Βιογραφικό σημείωμα EUROPASS

23 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 23 1. Βιογραφικό σημείωμα EUROPASS Ευελιξία – προσαρμογή στις ανάγκες του κάθε χρήστη

24 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 24 1. Βιογραφικό σημείωμα EUROPASS Στο τέλος, μπορεί να γίνει: προεπισκόπηση του τελικού CV μεταφόρτωση (download) αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail) αποθήκευση στο σύστημα για ένα διάστημα

25 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 25 η φόρμα του Βιογραφικού Σημειώματος Europass υπάρχει σε πολλές γλώσσες της Ε.Ε. στην πύλη του CEDEFOP (http://europass.cedefop.eu.int) 1. Βιογραφικό σημείωμα EUROPASS

26 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 26 Διαβατήριο Γλωσσών Europass 2. Έγγραφα EUROPASS

27 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 27 αποτελεί προσωπικό έγγραφο (χωρίς νομική ισχύ) το ετοιμάζει ο κάθε πολίτης μόνος του κοινή φόρμα διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες της Ε.Ε. αποτελεί ένα από τα τρία μέρη του Ευρωπαϊκού Χαρτοφυλακίου Γλωσσομάθειας (Europass Πορτφόλιο Γλωσσών), για το οποίο υπεύθυνος φορέας είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2. Διαβατήριο Γλωσσών EUROPASS

28 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 28 καταγραφή των γλωσσικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατόπιν αυτοαξιολόγησης σε κατανόηση (προφορική και ανάγνωση) ομιλία (επικοινωνία και προφορική έκφραση) γραφή με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς που διαμορφώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης πίνακας αυτοαξιολόγησης με τρία επίπεδα: βασικός χρήστης (επίπεδα Α1 και Α2) ανεξάρτητος χρήστης (επίπεδα B1 και B2) έμπειρος χρήστης (επίπεδα C1 και C2) 2. Διαβατήριο Γλωσσών EUROPASS

29 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 29 2. Διαβατήριο Γλωσσών EUROPASS

30 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 30 για ικανότητες που αποκτήθηκαν εντός και εκτός του πλαισίου της τυπικής εκπαίδευσης 2. Διαβατήριο Γλωσσών EUROPASS

31 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 31 2. Διαβατήριο Γλωσσών EUROPASS Μπορείτε να βρείτε το Διαβατήριο Γλωσσών Europass… στο Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Europass στα ελληνικά και τα αγγλικά http://europass.oeek.gr στο Διαδίκτυο, στην πύλη του CEDEFOP http://europass.cedefop.eu.int αν δε έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επικοινωνήστε με τον Ο.Ε.Ε.Κ.

32 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 32 Κινητικότητα Europass (Mobility) 3.3. Έγγραφα EUROPASS

33 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 33 αποτελεί προσωπικό έγγραφο βεβαιώνει την πραγματοποίηση μιας περιόδου εκπαίδευσης/κατάρτισης σε μια άλλη χώρα της Ε.Ε. δικαιούνται να το πάρουν όλοι όσοι συμμετάσχουν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας (Leonardo da Vinci, Erasmus, Comenius, Youth, Grundtvig κλπ.) εκδίδεται από το Εθνικό Κέντρο Europass (Ε.Κ.Ε. / Ο.Ε.Ε.Κ.) σφραγίζεται και υπογράφεται από το Ε.Κ.Ε. και από τους δύο φορείς υλοποίησης της περιόδου εκπαίδευσης/κατάρτισης 3. Κινητικότητα EUROPASS (Mobility)

34 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 34 Φορέας αποστολής (ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, ΤΕΕ…) Φορέας υποδοχής (ΑΕΙ, Εταιρεία, Οργανισμός Κατάρτισης…) συμφωνία για πρόγραμμα κινητικότητας (Leonardo da Vinci, Socrates...) Europass Mobility Α Β Περίοδος κατάρτισης–εκπαίδευσης σε άλλη χώρα της Ε.Ε. Γ Δ 3. Κινητικότητα EUROPASS (Mobility)

35 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 35 Από τις αρχές του 2005 τo Europass Mobility αντικαθιστά το παλαιότερο έγγραφο Europass Training. 3. Κινητικότητα EUROPASS (Mobility) Europass Training: για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης Europass Mobility: για όλους τους τύπους Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας

36 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 36 3. Κινητικότητα EUROPASS (Mobility) Στην Ελλάδα έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα ≈ 4.500 Europass Training ≈ 500 Europass Mobility.

37 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 37 Έγγραφο “Europass Mobility” στα ελληνικά και τα αγγλικά σύνολο σελίδων: 3-4 πίνακες 1 – 4: κοινοί για όλα τα προγράμματα πίνακας 5.Α: προγράμματα Leonardo da Vinci, Grundtvig κλπ. πίνακας 5.Β: πρόγραμμα Erasmus 3. Κινητικότητα EUROPASS (Mobility)

38 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 38 3. Κινητικότητα EUROPASS (Mobility) Πίνακας 1: προσωπικά στοιχεία δικαιούχου Πίνακας 2: στοιχεία έκδοσης εγγράφου

39 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 39 3. Κινητικότητα EUROPASS (Mobility) Πίνακας 3: στοιχεία φορέα αποστολής στοιχεία φορέα υποδοχής

40 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 40 3. Κινητικότητα EUROPASS (Mobility) Πίνακας 4: Περιγραφή εμπειρίας κινητικότητας:  στόχος  διάρκεια  σχετικό πρόγραμμα κλπ.

41 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 41 3. Κινητικότητα EUROPASS (Mobility) Πίνακας 5.Α: (για προγράμματα Leonardo da Vinci Grundtvig κλπ.) Περιγραφή δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν & δεξιοτήτων - ικανοτήτων που αποκτήθηκαν:  επαγγελματικές  γλωσσικές  στη χρήση Η/Υ  οργανωτικές  κοινωνικές κλπ.

42 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 42 3. Κινητικότητα EUROPASS (Mobility) Πίνακας 5.B: (για προγράμματα Erasmus) κατάλογος μαθημάτων και βαθμολογία (βάσει του πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ECTS)  κωδικός μαθήματος  τίτλος μαθήματος  διάρκεια  τοπικός βαθμός  βαθμός ECST/ECVET  πιστωτικές μονάδες ECTS/ECVET.

43 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 43 3. Κινητικότητα EUROPASS (Mobility) Πώς εκδίδεται το Europass Mobility… Η διεκπεραίωση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Europass Mobility που έχει κατασκευάσει το Ε.Κ.Ε./Ο.Ε.Ε.Κ. και χρησιμοποιείται από τις αρχές του 2006. Έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Σύστημα Europass Mobility τόσο οι φορείς αποστολής όσο και οι φορείς υποδοχής. Για την έκδοση του Europass Mobility πρέπει να γίνει αίτηση από το Φορέα Αποστολής (Φ.Α.) και όχι από μεμονωμένα άτομα.

44 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 44 3. Κινητικότητα EUROPASS (Mobility) ο φορέας αποστολής (Φ.Α.) κάνει αίτηση ηλεκτρονικά στον Ο.Ε.Ε.Κ. (Εθνικό Κέντρο Europass – http://europass.oeek.gr )    ο Ο.Ε.Ε.Κ. κάνει έλεγχο της αίτησης    ο φορέας υποδοχής (Φ.Υ.) συμπληρώνει τα στοιχεία για την κατάρτιση-εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά    ο φορέας αποστολής (Φ.Α.) μεταφράζει το έγγραφο στα ελληνικά    ο Ο.Ε.Ε.Κ. κάνει τον τελικό έλεγχο και εκδίδει το Europass Mobility Πώς εκδίδεται το Europass Mobility…

45 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 45 Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass 4. Έγγραφα EUROPASS

46 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 46 για απόφοιτους ΙΕΚ και ΤΕΕ συνοδευτικό έγγραφο ενός διπλώματος ή πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης δίνει συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι προσωπικό έγγραφο (χωρίς νομική ισχύ) υπάρχει στα ελληνικά και στα αγγλικά υπεύθυνος φορέας για τη σύνταξή τους είναι το Εθνικό Σημείο Αναφοράς (National Reference Point) - στην Ελλάδα ο Ο.Ε.Ε.Κ. 4.Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού EUROPASS

47

48 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 48 Σελίδα 1 τίτλος πιστοποιητικού μεταφρασμένος τίτλος πιστοποιητικού προφίλ επαγγελματικών ικανοτήτων φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο κάτοχος του πιστοποιητικού 4.Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού EUROPASS

49 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 49 Σελίδα 2 επίσημη βάση πιστοποιητικού (φορέας, επίπεδο, βαθμολόγηση, νομική βάση κλπ.) περιγραφή εκπαίδευσης και κατάρτισης (θεωρητικό-πρακτικό μέρος) πρόσθετες πληροφορίες (μαθήματα, προϋποθέσεις εισαγωγής, πρακτική άσκηση κλπ.) 4.Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού EUROPASS

50 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 50 4.Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού EUROPASS Μπορείτε να βρείτε τα Συμπληρώματα Πιστοποιητικών Europass της χώρας μας… στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Europass http://europass.oeek.gr ή στην ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε.Κ. (Εθνικό Σημείο Αναφοράς) www.oeek.gr αν δε έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επικοινωνήστε με τον Ο.Ε.Ε.Κ. για να σας σταλεί ταχυδρομικά Είναι έτοιμα 82 Συμπληρώματα Πιστοποιητικών ΙΕΚ. Σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ετοιμασίας των υπόλοιπων 68.

51 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 51 Παράρτημα Διπλώματος Europass (Diploma Supplement) 5. Έγγραφα EUROPASS

52 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 52 ΝΟΜΟΣ υπ. αριθμ. 3374 (ΦΕΚ Α 189/02.08.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος.» Άρθρο 15: Παράρτημα διπλώματος χορηγείται σε απόφοιτους ΑΕΙ & ΤΕΙ δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών αλλά επισυνάπτεται σε αυτόν είναι προσωπικό έγγραφο (ονομαστική αναγραφή του δικαιούχου) αποτελεί επεξηγηματικό έγγραφο με πληροφορίες για τη φύση το επίπεδο το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών δεν περιέχει αξιολογικές κρίσεις ούτε δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό 5. Παράρτημα Διπλώματος EUROPASS

53 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 53 εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής του ενδιαφερομένου το βασικό περιεχόμενο του παραρτήματος διπλώματος είναι ενιαίο για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης τυπώνεται σε ειδικό ομοιόμορφο χαρτί (μεμβράνη) σύμφωνα με το υπόδειγμα, τον τύπο και τις διαστάσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Απόφαση 2241/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου: Συμπλήρωμα Διπλώματος Νόμος υπ.αριθμ.3374 (ΦΕΚΑ.189/02.08.2005): Παράρτημα Διπλώματος Στην παρούσα φάση, έχει ψηφιστεί ο Νόμος αλλά εκκρεμεί η εγκύκλιος για την εφαρμογή του. 5. Συμπλήρωμα Διπλώματος EUROPASS

54 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 54 Έγγραφα EUROPASS για να αποκτήσετε το φάκελο Europass, επικοινωνήστε με τον Ο.Ε.Ε.Κ.

55 Μαρίνα Σπηλιώτη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. 55 Χρήσιμες Ιστοσελίδες & Διευθύνσεις http://europass.oeek.gr www.oeek.gr http://europass.cedefop.eu.int Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων Τηλέφωνα: 210-2709020 / 2709121 210-2709108 / 09 / 10 / 11 Φαξ: 210-277 2208 E-mail: europass@iek.oeek.gr / tm.eth@oeek.gr Έγγραφα EUROPASS


Κατέβασμα ppt "Το Εθνικό Κέντρο Europass (Ε.Κ.Ε.) και τα Έγγραφα EUROPASS Μαρίνα Σπηλιώτη Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ο.Ε.Ε.Κ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕUROPASS Αθήνα, 21 / 11 / 2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google