Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Πολιτική της ΑΔΙΠ για τη Διασφάλιση Ποιότητας στα ΑΕΙ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Πολιτική της ΑΔΙΠ για τη Διασφάλιση Ποιότητας στα ΑΕΙ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Πολιτική της ΑΔΙΠ για τη Διασφάλιση Ποιότητας στα ΑΕΙ
Κωνσταντίνος Μέμος ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

2 Δεν μπορώ να δώσω τον ορισμό του ελέφαντα.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ; 1/4 Δεν μπορώ να δώσω τον ορισμό του ελέφαντα. Τον αναγνωρίζω όμως όταν τον βλέπω. Joan Robinson Economic philosophy English Economist and philosopher( ) _________________________________________________________________________ I cannot define an elephant, but I know one when I see it. Υποκειμενικότητα της αντίληψης της ποιότητας Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

3 “δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι”
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ; 2/4 “δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι” Ο άνθρωπος πρέπει να δίνει ποιότητα στις ενέργειές του (έτσι ώστε με την επανάληψη να γίνει κάτοχος της αρετής, διότι η τελειότητα δεν είναι πράξη αλλά συνήθεια) Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

4 η φύση, η υπόσταση οντότητος σε σχέση με την αξία της
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ; 3/4 Ποιότητα > ποιότης Ποίος: τι λογής η φύση, η υπόσταση οντότητος σε σχέση με την αξία της EN ISO 8402:1996 “το σύνολο των στοιχείων και χαρακτηριστικών μιας οντότητας (προϊόντος, υπηρεσίας κλπ), που της δίδουν τη δυνατότητα να εξυπηρετεί διατυπω- μένες και συνεπαγόμενες ανάγκες των χρηστών” Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

5 “Ιαπωνικό Θαύμα” μετά τον Πόλεμο
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ; ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 4/4 “Ιαπωνικό Θαύμα” μετά τον Πόλεμο E.W. Deming, J. Juran: ανέλαβαν την διαπαιδαγώγηση της χώρας στην ποιότητα Juran: βασίστηκε στα λόγια του Αριστοτέλη “Η τελειότητα δεν είναι πράξη αλλά συνήθεια”, για να εισάγει την “συνήθεια για ποιότητα” ως τη μόνη διέξοδο από την κρίση. 5 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

6 Συστηματική, δομημένη και συνεχή προσπάθεια
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ Επιδιώκεται με Συστηματική, δομημένη και συνεχή προσπάθεια Ανάπτυξη μηχανισμών βελτίωσης Εμπέδωση συνήθειας για ποιότητα Κριτική αυτο-ανάλυση και αξιολόγηση από τρίτους 6 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

7 Περιβάλλον παγκοσμιοποιημένης αγοράς
ΤΑ ΑΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Περιβάλλον παγκοσμιοποιημένης αγοράς Καλούνται να ανταποκριθούν σε προκλήσεις, όπως: κοινωνική προσφορά τροφοδότηση κοινωνίας με ικανά στελέχη κόστος λειτουργίας ποιότητα παραγόμενης γνώσης, που επηρεάζει άμεσα επαγγέλματα, οικονομίες, κοινωνία Καινοτομία και Ποιότητα: βασικές δυνάμεις για αντιμετώπιση των προκλήσεων Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

8 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1/4 Η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν κρίνεται από την προσπάθεια και το κόστος που καταβάλλει αυτός που την προσφέρει, αλλά από τον βαθμό που ικανοποιεί τις ανάγκες της κοινωνίας. Peter Drucker (Προσαρμογή) American (Austrian-born) management writer ( ) Quality in a product or service is not what the supplier puts in. It is what the customer gets out and is willing to pay for. A product is not quality because it is hard to make and costs a lot of money, as manufacturers typically believe. This is incompetence. Customers pay only for what is of use to them and gives them value. Nothing else constitutes quality. Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

9 c. 1990 η έννοια της ποιότητας στο χώρο της Εκπαίδευσης
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2/4 c η έννοια της ποιότητας στο χώρο της Εκπαίδευσης Διάφορες προσεγγίσεις λόγω της ιδιόμορφης φύσης τής εν λόγω υπηρεσίας και δυσκολιών προσδιορισμού της ποιότητας στην εκπαίδευση: Μοντέλο εισροών (πρόγραμμα, χρηματοδότηση) –εκροών (επιδόσεις αποφοίτων) Η ποιότητα στηρίζεται στο τι συμβαίνει εντός Ποιότητα: αναπτυξιακή λειτουργία και ικανότητα αλλαγής, παρά συμμόρφωση σε κριτήρια Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

10 Πρόσθετες δυσκολίες προσδιορισμού της ποιότητας στα ΑΕΙ
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3/4 Πρόσθετες δυσκολίες προσδιορισμού της ποιότητας στα ΑΕΙ Καθορισμός αποδεκτών (εντός –εκτός Ιδρύματος) Κριτήρια αποδεκτά από όλους τους “χρήστες” (αντικρουόμενα συμφέροντα;) Πολυπλοκότητα των “προϊόντων” που παράγονται Αποτελούν μέρος της αγοράς αλλά και μοχλούς της κοινωνικής προόδου Εργαλεία Μέτρησης της Ποιότητας: SERVOUAL SERVPERF HEDPERF κ.α. 10 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

11 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4/4
Παράδειγμα ΟΟΣΑ 11 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

12 Η ΑΔΙΠ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ: 2006 ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ: από 15μελές ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ καθηγητών και εκπροσώπων των φοιτητών και των παραγωγικών τάξεων ___________________________________________________________________ ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ : 180 Τμήματα Η ΑΔΙΠ λειτουργεί βάσει των προτύπων και οδηγιών της ENQA (European Network for Quality Assurance) Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

13 Καταγραφή, αξιολόγηση & πιστοποίηση της προσφοράς των ΑΕΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΔΙΠ Καταγραφή, αξιολόγηση & πιστοποίηση της προσφοράς των ΑΕΙ Υποστήριξη συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ν. 4009/2011 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

14 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΔΙΠ
Ύπαρξη εσωτερικής πολιτικής & διαδικασιών για ΔΠ Εδραίωση πολιτισμού ποιότητας στο Ίδρυμα Στρατηγική συνεχούς αναβάθμισης ποιότητας Με σαφή διατύπωση & δημόσια διαφάνεια Ρόλος στους φοιτητές και λοιπούς εμπλεκομένους Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

15 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Διερευνά την ύπαρξη ...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

16 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΔΙΠ
Διαφύλαξη της aυτονομίας του Ιδρύματος Προτεραιότητα: το συμφέρον των φοιτητών & λοιπών ενδιαφερομένων Έλεγχος αποτελεσματικότητας εσωτερικού μηχανισμού ΔΠ Διαδικασίες παρακολούθησης διορθωτικών παρεμβάσεων Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

17 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Είναι ... ΠΕΡΙΟΔ ΙΚΗ ΕΠΑΝΑ ΛΗΨΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚ ΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣ ΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σ ΟΜΟΙΟΜ ΟΡΦΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛ ΟΓΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤ Η ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠ ΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔ ΙΚΗ ΕΠΑΝΑ ΛΗΨΗ Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

18 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΔΙΠ ΓΙΑ ΔΠ
Αξιολόγηση ακαδημαϊκών μονάδων Πιστοποίηση εσωτερικού Μηχανισμού ΔΠ Ιδρυμάτων Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογή Κέντρων Αριστείας Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

19 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1/6 ΗΠΑ: Μετά τον Β΄ Παγκ. Πόλεμο ζητήθηκαν από ΑΕΙ αποδείξεις για την αποτελεσματικότητά τους απέναντι στην κοινωνία. Ευρώπη: Εφαρμογή μορφών αξιολόγησης από το (Γαλλία) και κατόπιν Αγγλία, Ολλανδία, Δανία. ΕΕ: Αναγνώριση ποιότητας και σχέδιο για αποτίμησή της (1994), ενιαίο σύστημα αξιολόγησης. Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

20 Πρόταση για ευρωπαϊκή συνεργασία
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2/6 Πρωτοβουλίες ΕΕ: Ίδρυση EFQM 1995 Πρόταση για ευρωπαϊκή συνεργασία Δημιουργία δικτύου διασφάλισης ποιότητας ENQA Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

21 υπευθυνότητα στην κοινωνία αξιοπιστία ως προς τα επαγγελόμενα
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3/6 EUA (1996): Η εξασφάλιση της ποιότητας κύριο καθήκον των ΑΕΙ. Η αξιολόγησή τους εξασφαλίζει ποιότητα στην έρευνα και την εκπαίδευση. Μείζονα ζητήματα: έλλειμμα ταυτότητας υπευθυνότητα στην κοινωνία αξιοπιστία ως προς τα επαγγελόμενα Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

22 Η Αξιολόγηση αποτελεί πρόκληση για:
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4/6 Η Αξιολόγηση αποτελεί πρόκληση για: Αφύπνιση της αυτοσυνειδησίας Αναγνώριση και ενίσχυση των καλών πρακτικών Αναγνώριση αδυναμιών Υιοθέτηση προτεινομένων βελτιώσεων από τα ίδια τα Τμήματα ή/και με την υποστήριξη του ΑΕΙ ή/και της Πολιτείας Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

23 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/6
ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Καθορισμός στόχων Αύξηση υπευθυνότητας ΑΕΙ Βελτίωση εξυπηρέτησης φοιτητών Αναβάθμιση υποδομών Συντόμευση χρόνου σπουδών Διευκόλυνση εξεύρεσης πόρων Θέσπιση κανόνων αποδοτικής λειτουργίας 1 2 3 4 5 6 7 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

24 1 2 3 4 5 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6/6 ΚΙΝΔΥΝΟΙ - - -
ΚΙΝΔΥΝΟΙ Μία κυρίαρχη ιδεολογία Περιορισμός αυτονομίας Ιδρύματος μέσω κανόνων αξιολόγησης Μονοδιάστατη προσαρμογή στις επιταγές της αγοράς “Εύκολη” γνώση / τυποποίηση προγραμμάτων Εκφυλισμός της σε τυπική διαδικασία 1 2 3 4 5 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

25 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Εγγυάται την διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης Αναλύει, εξειδικεύει και αναθεωρεί τις αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες της αξιολόγησης, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ Σχεδιάζει, συντονίζει και υποστηρίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης Συγκροτεί και αναθεωρεί το Μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων Διεξάγει έρευνες και μελέτες σε θέματα μεθοδολογίας, τεχνικών και εφαρμογής της ΔΠ στην ανώτατη εκπαίδευση Υποβάλλει εκθέσεις στην Πολιτεία Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

26 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ύπαρξη Διαδικασιών Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ύπαρξη Διαδικασιών Εφαρμογής των Πολιτικών Βελτίωσης της Ποιότητας Τεκμηρίωση της Βελτίωσης της Ποιότητας Ν. 4009/2011 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

27 Είναι ... ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επίπεδο Προσφερομένων Προσόντων Αρτιότητα Δομής και Οργάνωσης Υψηλή Ποιότητα Προσωπικού & Έργου Ύπαρξη αναγκαίων Υποδομών Διασύνδεση Διδασκαλίας με Έρευνα Ζήτηση στην Αγορά Εργασίας Ν. 4009/2011 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

28 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η ΑΔΙΠ έχει στη διάθεσή της ένα πλέγμα πολιτικών και μέσων για την αξιολόγηση του συστήματος ΔΠ στα ΑΕΙ. Η Ποιότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται πρωτίστως από τα ίδια τα ΑΕΙ, που οφείλουν να δεσμευτούν για τη συνεχή αναβάθμισή της. Η προσπάθεια πρέπει να αναληφθεί το συντομότερο - γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος προς την υγιή ανάπτυξη. Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

29 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012


Κατέβασμα ppt "Η Πολιτική της ΑΔΙΠ για τη Διασφάλιση Ποιότητας στα ΑΕΙ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google