Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κωνσταντίνος Μέμος Η Πολιτική της ΑΔΙΠ για τη Διασφάλιση Ποιότητας στα ΑΕΙ Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

2 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ; Δεν μπορώ να δώσω τον ορισμό του ελέφαντα. Τον αναγνωρίζω όμως όταν τον βλέπω. Joan Robinson Economic philosophy English Economist and philosopher(1903 - 1985) _________________________________________________________________________ I cannot define an elephant, but I know one when I see it. Υποκειμενικότητα της αντίληψης της ποιότητας 2 1/4 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

3 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ; “δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι” Ο άνθρωπος πρέπει να δίνει ποιότητα στις ενέργειές του ( έτσι ώστε με την επανάληψη να γίνει κάτοχος της αρετής, διότι η τελειότητα δεν είναι πράξη αλλά συνήθεια ) Ἀ ριστοτέλους Ἠ θικ ὰ Νικομάχεια 3 2/4 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

4 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA Ποιότητα > ποιότης Ποίος: τι λογής η φύση, η υπόσταση οντότητος σε σχέση με την αξία της EN ISO 8402:1996 “το σύνολο των στοιχείων και χαρακτηριστικών μιας οντότητας (προϊόντος, υπηρεσίας κλπ), που της δίδουν τη δυνατότητα να εξυπηρετεί διατυπω- μένες και συνεπαγόμενες ανάγκες των χρηστών” ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ; 4 3/4 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

5 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA “Ιαπωνικό Θαύμα” μετά τον Πόλεμο E.W. Deming, J. Juran E.W. Deming, J. Juran: ανέλαβαν την διαπαιδαγώγηση της χώρας στην ποιότητα Juran Juran: βασίστηκε στα λόγια του Αριστοτέλη “Η τελειότητα δεν είναι πράξη αλλά συνήθεια”, για να εισάγει την “συνήθεια για ποιότητα” ως τη μόνη διέξοδο από την κρίση. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ; ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012 4/44/4 5

6 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ Επιδιώκεται με  Συστηματική, δομημένη και συνεχή προσπάθεια  Ανάπτυξη μηχανισμών βελτίωσης  Εμπέδωση συνήθειας για ποιότητα  Κριτική αυτο-ανάλυση και αξιολόγηση από τρίτους Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012 6

7 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA  Περιβάλλον παγκοσμιοποιημένης αγοράς  Καλούνται να ανταποκριθούν σε προκλήσεις, όπως: ΤΑ ΑΕΙ ΣΗΜΕΡΑ o κοινωνική προσφορά o τροφοδότηση κοινωνίας με ικανά στελέχη o κόστος λειτουργίας o ποιότητα παραγόμενης γνώσης, που επηρεάζει άμεσα επαγγέλματα, οικονομίες, κοινωνία 7  Καινοτομία και Ποιότητα: βασικές δυνάμεις για αντιμετώπιση των προκλήσεων Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

8 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν κρίνεται από την προσπάθεια και το κόστος που καταβάλλει αυτός που την προσφέρει, αλλά από τον βαθμό που ικανοποιεί τις ανάγκες της κοινωνίας. Peter Drucker (Προσαρμογή) American (Austrian-born) management writer (1909 - 2005) Quality in a product or service is not what the supplier puts in. It is what the customer gets out and is willing to pay for. A product is not quality because it is hard to make and costs a lot of money, as manufacturers typically believe. This is incompetence. Customers pay only for what is of use to them and gives them value. Nothing else constitutes quality. 8 1/4 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

9 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  c. 1990 η έννοια της ποιότητας στο χώρο της Εκπαίδευσης  Διάφορες προσεγγίσεις λόγω της ιδιόμορφης φύσης τής εν λόγω υπηρεσίας και δυσκολιών προσδιορισμού της ποιότητας στην εκπαίδευση: o Μοντέλο εισροών (πρόγραμμα, χρηματοδότηση) –εκροών (επιδόσεις αποφοίτων) o Η ποιότητα στηρίζεται στο τι συμβαίνει εντός o Ποιότητα: αναπτυξιακή λειτουργία και ικανότητα αλλαγής, παρά συμμόρφωση σε κριτήρια 9 2/4 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

10 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  Πρόσθετες δυσκολίες προσδιορισμού της ποιότητας στα ΑΕΙ o Καθορισμός αποδεκτών (εντός –εκτός Ιδρύματος) o Κριτήρια αποδεκτά από όλους τους “χρήστες” (αντικρουόμενα συμφέροντα;) o Πολυπλοκότητα των “προϊόντων” που παράγονται o Αποτελούν μέρος της αγοράς αλλά και μοχλούς της κοινωνικής προόδου  Εργαλεία Μέτρησης της Ποιότητας: SERVOUAL SERVPERF HEDPERF κ.α. Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012 3/4 10

11 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Παράδειγμα Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012 ΟΟΣΑ 4/4 11

12 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA Η ΑΔΙΠ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ: 2006 ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ:από 15μελές ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ καθηγητών και εκπροσώπων των φοιτητών και των παραγωγικών τάξεων ___________________________________________________________________ ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ : 180 Τμήματα Η ΑΔΙΠ λειτουργεί βάσει των προτύπων και οδηγιών της ENQA (European Network for Quality Assurance) 12 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

13 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΔΙΠ 1.Καταγραφή, αξιολόγηση & πιστοποίηση της προσφοράς των ΑΕΙ 2.Υποστήριξη συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ν. 4009/2011 13 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

14 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΔΙΠ Ύπαρξη εσωτερικής πολιτικής & διαδικασιών για ΔΠ Εδραίωση πολιτισμού ποιότητας στο Ίδρυμα Στρατηγική συνεχούς αναβάθμισης ποιότητας Με σαφή διατύπωση & δημόσια διαφάνεια Ρόλος στους φοιτητές και λοιπούς εμπλεκομένους Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012 14

15 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Διερευνά την ύπαρξη... 15 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

16 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΔΙΠ Διαφύλαξη της aυτονομίας του Ιδρύματος Προτεραιότητα: το συμφέρον των φοιτητών & λοιπών ενδιαφερομένων Έλεγχος αποτελεσματικότητας εσωτερικού μηχανισμού ΔΠ Διαδικασίες παρακολούθησης διορθωτικών παρεμβάσεων Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012 16

17 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Είναι... 17 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

18 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA Αξιολόγηση ακαδημαϊκών μονάδων Πιστοποίηση εσωτερικού Μηχανισμού ΔΠ Ιδρυμάτων Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογή Κέντρων Αριστείας ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΔΙΠ ΓΙΑ ΔΠ Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012 18

19 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΗΠΑ: Μετά τον Β΄ Παγκ. Πόλεμο ζητήθηκαν από ΑΕΙ αποδείξεις για την αποτελεσματικότητά τους απέναντι στην κοινωνία.  Ευρώπη: Εφαρμογή μορφών αξιολόγησης από το 1984 (Γαλλία) και κατόπιν Αγγλία, Ολλανδία, Δανία.  ΕΕ: Αναγνώριση ποιότητας και σχέδιο για αποτίμησή της (1994), ενιαίο σύστημα αξιολόγησης. 19 1/6 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

20 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πρωτοβουλίες ΕΕ:  Ίδρυση EFQM 1995  Πρόταση για ευρωπαϊκή συνεργασία  Δημιουργία δικτύου διασφάλισης ποιότητας ENQA 20 2/6 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

21 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ EUA (1996):Η εξασφάλιση της ποιότητας κύριο καθήκον των ΑΕΙ. Η αξιολόγησή τους εξασφαλίζει ποιότητα στην έρευνα και την εκπαίδευση. Μείζονα ζητήματα: έλλειμμα ταυτότητας υπευθυνότητα στην κοινωνία αξιοπιστία ως προς τα επαγγελόμενα 21 3/6 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

22 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η Αξιολόγηση αποτελεί πρόκληση για: Αφύπνιση της αυτοσυνειδησίας Αναγνώριση και ενίσχυση των καλών πρακτικών Αναγνώριση αδυναμιών Υιοθέτηση προτεινομένων βελτιώσεων από τα ίδια τα Τμήματα ή/και με την υποστήριξη του ΑΕΙ ή/και της Πολιτείας 22 4/6 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

23 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA Καθορισμός στόχων Αύξηση υπευθυνότητας ΑΕΙ Βελτίωση εξυπηρέτησης φοιτητών Αναβάθμιση υποδομών Συντόμευση χρόνου σπουδών Διευκόλυνση εξεύρεσης πόρων Θέσπιση κανόνων αποδοτικής λειτουργίας ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ + + +... Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 23 5/6 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

24 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA Μία κυρίαρχη ιδεολογία Περιορισμός αυτονομίας Ιδρύματος μέσω κανόνων αξιολόγησης Μονοδιάστατη προσαρμογή στις επιταγές της αγοράς “Εύκολη” γνώση / τυποποίηση προγραμμάτων Εκφυλισμός της σε τυπική διαδικασία ΚΙΝΔΥΝΟΙ - - - Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 24 6/6 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

25 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εγγυάται την διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης Αναλύει, εξειδικεύει και αναθεωρεί τις αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες της αξιολόγησης, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ Σχεδιάζει, συντονίζει και υποστηρίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης Συγκροτεί και αναθεωρεί το Μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων Διεξάγει έρευνες και μελέτες σε θέματα μεθοδολογίας, τεχνικών και εφαρμογής της ΔΠ στην ανώτατη εκπαίδευση Υποβάλλει εκθέσεις στην Πολιτεία 25 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

26 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ύπαρξη Διαδικασιών Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ύπαρξη Διαδικασιών Εφαρμογής των Πολιτικών Βελτίωσης της Ποιότητας Τεκμηρίωση της Βελτίωσης της Ποιότητας Ν. 4009/2011 26 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

27 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επίπεδο Προσφερομένων Προσόντων Αρτιότητα Δομής και Οργάνωσης Υψηλή Ποιότητα Προσωπικού & Έργου Ύπαρξη αναγκαίων Υποδομών Διασύνδεση Διδασκαλίας με Έρευνα Ζήτηση στην Αγορά Εργασίας Ν. 4009/2011 Είναι... 27 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012

28 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA Η ΑΔΙΠ έχει στη διάθεσή της ένα πλέγμα πολιτικών και μέσων για την αξιολόγηση του συστήματος ΔΠ στα ΑΕΙ. Η Ποιότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται πρωτίστως από τα ίδια τα ΑΕΙ, που οφείλουν να δεσμευτούν για τη συνεχή αναβάθμισή της. Η προσπάθεια πρέπει να αναληφθεί το συντομότερο - γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος προς την υγιή ανάπτυξη. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012 28

29 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 29 Ημερίδα για την Αξιολόγηση, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2012


Κατέβασμα ppt "ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google