Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Δρ. Ι.Γ.Καράλη©

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Δρ. Ι.Γ.Καράλη©"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Δρ. Ι.Γ.Καράλη©

2 Ο Color Index στην τετάρτη έκδοση ταξινομεί τις χρωστικές με βάση ταξινόμησης τη Χημική Δομή, ως εξής:

3 ΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΑ ΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΤΣΙ ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΘΑΝΙΟ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΥΟ Η ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΑΡΥΛΟ ΟΜΑΔΕΣ. ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΡΥΛΟ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΦΑΙΝΥΛΟΜΑΔΑ, ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΑ Ή ΟΡΘΟΤΕΡΑ ΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ.

4 ΔΙΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΤΡΙΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

5 ΔΙΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΑ ΔΙΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΄Η ΔΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ.

6 ΧΡΩΜΟΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ* Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΖΑΜΕΘΙΝΙΟΥ (=C=NH) *ΑΚΟΡΕΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΒΑΘΥΧΡΩΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

7 ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ * ΔΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΑΝΙΜΙΝΗ *ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ και η ΧΡΩΜΟΦΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑ είναι μια ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΝΩΣΗ, η οποία ονομάζεται ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να χρησιμοποιηθεί για βαφή

8 ΔΥΟ ΜΟΝΟ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Αουραμίνη Ο (C.I. Basic Yellow 2)Αουραμίνη G (C.I. Basic Yellow 3) 4,4'-καρβονιμιδοϋλο δις [N-μέθυλ-o-τολουϊδίνη] μονο-υδροχλωρική Έχουν χρησιμοποιηθεί στη βαφή και στην τυποβαφή βάμβακα ο οποίος έχει υποστεί πρόστυψη, μαλλιού, μέταξας, δέρματος και χάρτου καθώς επίσης και στην παραγωγή μελάνης. 4,4'-καρβονιμιδοϋλο δις(N,N-διμεθυλ-ανιλίνη) μονο-υδροχλωρική

9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΕΤΟΝΗΣ ΤΟΥ MISCHLER Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΕΝΩΣΗ COCl 2 4,4΄Διμεθυλάμινο-βενζολοκετόνη

10 ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΟΥΡΑΜΙΝΗΣ Ο (C.I.41000) 4,4'-καρβονιμιδοϋλο δις(N,N-διμεθυλ-ανιλίνη) μονο-υδροχλωρική

11 ΤΡΙΑΡΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

12 ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΑΡΥΛΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ KAI ΦΕΡΟΥΝ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΑΜΙΝΟΜΑΔΕΣ ΤΡΙΑΡΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

13 YΠΟΔΙΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΑ ΤΡΙΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΤΙΟΝΙΚΑ (ΒΑΣΙΚΑ) ΧΡΩΜΑΤΑ, ΟΞΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΥΨΕΩΣ.

14 ΧΡΩΜΟΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ ΚΙΝΟΝΟΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑ (=C = Ar = O ) ( =C = Ar = NH )

15 ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ ΔΥΟ ΄Η ΤΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΔΟΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ π- ΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΕΘΑΝΙΚΟ ΑΝΘΡΑΚΑ. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΚΑΡΒΟΞΥΛΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ο- ΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΔΡΟΞΥ ΟΜΑΔΑ ΕΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΥΨΕΩΣ. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΟΞΙΝΟ ΧΡΩΜΑ. C.I.MORDANT BLUE 1

16 ROSANILINE ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΓΝΩΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΡΟΖΑΝΙΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΛΑΧΙΤΗ MALACHITE GREEN [4,4΄-δις(διμεθυλαμινο)]τριφαινυλομέθυλο χλωρίδιο 4-[(4-αμινοφαινυλ)-(4-ιμινο-2,5-κυκλοεξαδιένιο-1-υλιδένο)μέθυλο]-2-μεθυλανιλίνη Μόνο υδροχλωρική

17 ΔΙΑΜΙΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΤΡΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΩΝ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ ΜΑΛΑΧΙΤΗ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΑΜΙΝΟ Ή ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΑΜΙΝΟΜΑΔΕΣ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΛΑΧΙΤΗ (C.I. BASIC GREEN 4)

18 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΛΑΧΙΤΗ BASIC GREEN 4 (C.I.NO.42000) ΒενζαλδεύδηΝ,Ν-διμεθυλανιλίνη [4,4΄-δις(διμεθυλαμινο)]τριφαινυλομεθάνιο Τετραμέθυλο-δι-παρα-αμινο-τριφαίνυλο-μέθυλο χλωρίδιο Τετραμέθυλο-δι-παρα-αμινο-τριφαινυλο-καρβινόλη [4,4΄-δις(διμεθυλαμινο)]τριφαινυλομέθυλο χλωρίδιο [4,4΄-δις(διμεθυλαμινο)]τριφαινυλο καρβινόλη

19 www.shimadzu.com

20 ΤΡΙΑΜΙΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΤΡΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΩΝ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ ΡΟΖΑΝΙΛΙΝΗΣ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΑΜΙΝΟ Ή ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΑΜΙΝΟΜΑΔΕΣ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΡΟΖΑΝΙΛΙΝΗ (C.I. BASIC VIOLET 14 ) 4-[(4-αμινοφαινυλ)-(4-ιμινο-2,5-κυκλοεξαδιένιο-1-υλιδένο)μέθυλο]-2-μεθυλανιλίνη Μόνο υδροχλωρική

21 ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΖΑΝΙΛΙΝΗΣ C.I. Basic Red 9 ή Magenta® O(Sigma-Aldrich)

22 ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΟΖΑΝΙΛΙΝΗΣ (C.I. BASIC VIOLET 14, 42510-MAGNETA) 4-[(4-αμινοφαινυλ)-(4-ιμινο-2,5-κυκλοεξαδιένιο-1-υλιδένο)μέθυλο]-2-μεθυλανιλίνη μόνο υδροχλωρική

23 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΟΖΑΝΙΛΙΝΗΣ 4-[(4-αμινοφαινυλ)-(4-ιμινο-2,5-κυκλοεξαδιένιο-1-υλιδένο)μέθυλο] ανιλίνη μόνο υδροχλωρική

24 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΦΙΛΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤA FRIEDEL-CRAFTS

25 FRIEDEL-CRAFTS Οξικός Ανυδρίτης

26 FRIEDEL-CRAFTS

27 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΡΙΑΡΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.

28 1,3,5-τριμεθοξυβενζόλιο Σύμπλοκο δισθενούς παλλαδίου Βένζολο-βορικό οξύ

29 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙ- ΚΑΙ ΤΡΙ- ΑΜΙΝΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΥ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΤΡΙΑΡΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ. Η ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗ ΑΠΟΧΩΡΟΥΣΑ ΟΜΑΔΑ (Χ), ΟΠΩΣ ΑΛΟΓΟΝΟ, ΑΛΚΟΞΥ ΟΜΑΔΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, ΣΕ π-ΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΕΘΑΝΙΚΟ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΜΙΝΕΣ. Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ/ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ IPSO ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

30 Η ΠΛΕΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ… Άρυλο-άκυλο-χλωρίδιο Κατιόν καρβινόλης

31 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ CRYSTAL VIOLET (C.I. BASIC VIOLET 3) {4-[δις(4-διμεθυλαμινοφαιλυλ)μεθυλίδενο]-2,5-κυκλοεξανοδιένιο-1-υλιδένιο}-διμεθυλ-αζάνιο χλωριούχο

32 ΥΔΡΟΞΥ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΤΡΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΩΝ

33 {4-[4-(Διμεθυλ-αμινο)-1-(2-υδροξυ-3,6δισουλφο-1-ναφθύλ)βενζυλίδενο] κυκλοεξανο-2,5-διέν-1-υλιδενο} διμεθυλαμίνη ΣΟΥΛΦΟΝΙΛΙΩΜΕΝΑ ΤΡΙΑΡΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ACID GREEN 50 Δις-[4,4’Ν,Ν-διμέθυλαμινοφαινυλο] υδρόξυ καρβινόλη

34 ΤΡΙΑΡΥΛΟΜΕΘΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ CRYSTAL VIOLET LACTONE (CVL) ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΛΕΥΚΟΧΡΩΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΛΑΚΤΟΝΗΣ & CRYSTAL VIOLET Ταυτομερή ΘΕΡΜΟΧΡΩΜΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 2-[4,4’-δις(διμεθυλάμινοφαίνυλο)]-5-διμεθυλάμινο βενζοϊκό οξύ

35 ΤΟ 99%ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΕΙΣ & ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΕΙΣ ΕΝΏ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΕΙΕΣ & ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ. ΑΡΥΛΟΜΕΘΙΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

36 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Δρ. Ι.Γ.Καράλη©


Κατέβασμα ppt "ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Δρ. Ι.Γ.Καράλη©"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google