Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Δρ. Ι.Γ.Καράλη©

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Δρ. Ι.Γ.Καράλη©"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Δρ. Ι.Γ.Καράλη©

2 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΧΡΩΜΑΤΑ Οργανικά Ανόργανα Χημική Δομή Βαφική Συμπεριφορά π.χ Αζωχρώματα π.χ Χρώματα Αντιδράσεως.

3 Ο Color Index στην τετάρτη έκδοση ταξινομεί τις χρωστικές με βάση ταξινόμησης τη Χημική Δομή, ως εξής:

4 ΤΑ ΑΖΩΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ 65% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ «ΑΠΟΛΥΤΗ» ΧΗΜΙΚΗ ΤΑΞΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.

5 Αζωχρώµατα ΔΙΑΛΥΤΑ (ΧΡΩΜΑΤΑ) ΄Η ΑΔΙΑΛΥΤΑ(ΠΙΓΜΕΝΤΑ) ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΟΡΙΟ ΤΟΥΣ, ΩΣ ΧΡΩΜΟΦΟΡO ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΖΩ ΟΜΑΔΕΣ (-Ν=Ν-), ΟΠΟΥ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΖΩΤΟΥ ΤΩΝ ΑΖΩΟΜΑΔΩΝ ΕΧΟΥΝ sp 2 ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ ΚΑΙ ΩΣ ΑΥΞΟΧΡΩΜΑ ΥΔΡΟΞΥ ΚΑΙ ΑΜΙΝΟ ΟΜΑΔΕΣ. Η ΑΖΩΟΜΑΔΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Η ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ,ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ.

6 Αζωχρώµατα ΚΑΡΒΟΚΥΚΛΙΚΑ ΄Η ΟΜΟΚΥΚΛΙΚΑ ΑΖΩ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ ΑΖΩ ΧΡΩΜΑΤΑ

7 Αζωχρώµατα

8 R-N=N-R' γωνίες δεσμών 120 o X= H,R-,Ar-,ΟΗ, -ΝΗ 2, Ν 2 Η 4 (Z/cis) (E/trans) R ≠ R΄ ΚΑΙ R > R΄

9 Η ταυτομέρεια αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος ισομέρειας και εμφανίζεται σε ισορροπίες, στις οποίες πραγματοποιείται ταχύτατη αλληλομετατροπή μεταξύ δύο ενώσεων, με μεταφορά ενός πρωτονίου και μετατόπιση ενός διπλού δεσμού. Η αντίδραση οδηγείται σε ισορροπία μεταξύ δύο διακριτών ισομερών,τα οποία ονομάζονται ΤΑΥΤΟΜΕΡΗ.

10 ΤΑΥΤΟΜΕΡΕΙΣ ΔΟΜΕΣ Ι.ΑΖΩ/ΥΔΡΑΖΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΡΟΞΥ ΑΖΩΧΡΩΜΑΤΑ ΙΙ.ΑΖΩ/ΙΜΙΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΙΝΟΑΖΩΧΡΩΜΑΤΑ ΙΙΙ.ΑΖΩΝΙΟΥ/ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΝΙΩΜΕΝΑ ΑΖΩΧΡΩΜΑΤΑ.

11 Υδράζω-δομήΑζω-δομή Κίτρινο Αλκαλικό Διάλυμα Κόκκινο Όξινο Διάλυμα ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ

12

13 ΚΑΝΟΝΑΣ 1ος ΜΟΝΟΑΖΩ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ar-N=N-Ar ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΘΕΜΑ- ΑΖΩ - ΣΤΟΝ ΜΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ. Αζωβενζόλιο 1,2΄αζωναθφαλένιο Αζω-βένζολο-4-βένζολοσουλφονικό οξύ

14 ΚΑΝΟΝΑΣ 1ος ΜΟΝΟΑΖΩ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ar-N=N-Ar 4΄-άμινο-2-χλωρο-αζωβενζολο-4-σουλφονικό οξύ 2΄,4-διχλωρο-αζωβενζολο-2,4΄δισουλφονικό οξύ 2΄,4,-διχλωρο-2,4΄διαζω-βένζολοδισουλφονικό οξύ ή

15 ΚΑΝΟΝΑΣ 2ος ΜΟΝΟΑΖΩ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ar-N=N-Ar΄ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΟΜΟΙΕΣ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΟ ΠΡΟΘΕΜΑ –ΑΖΩ- Βένζολο-2-αζωναφθαλένιο ή Ναφθαλένο-2-αζωβενζόλιο Βένζολο-2-άζω-1-ναφθοϊκό οξύ ή 1-καρβοξυλ-ναφθαλενο-2-αζωβενζόλιο (4΄χλώρο-2΄μέθυλο-βένζυλο)-1-άζω-2ναφθυλαμίνη. ή 2-άμινο-ναφθαλένιο-1-αζω-(4΄χλώρο-2΄-μέθυλοβενζόλιο)

16 (1-ναφθυλο)(2-ναφθυλο)διαζένιο ή 1΄,2 Αζωναφθαλένιο ΚΑΝΟΝΑΣ 1ος ΜΟΝΟΑΖΩ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ar-N=N-Ar ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ Αr- ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΖΕΝΙΟ (3-χλωροφαινυλ)(4-χλωροφαινυλ)διαζένιο ή 3,4΄ Διχλωρο-αζω-βενζόλιο (2-ναφθύλ)φαινυλ-διαζένιο ή ναφθαλενο-2-αζωβενζόλιο Διφαινυλοδιαζένιο ή Αζωβενζόλιο

17 ΚΑΝΟΝΑΣ 2ος ΜΟΝΟΑΖΩ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ar-N=N-Ar΄-Υ Ο ΕΝΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΦΕΡΕΙ ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ–ΚΑΤΑΛΗΞΗ- Ο ΆΛΛΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙ-ΑΖ-ΕΝ-ΥΛ (Ο) 4-(Φαινυλ-διαζελυλο)βενζολοσουλφονικό οξύ ή 4-(Φαινυλάζω)βενζολο-σουλφονικό οξύ 4-[(2-Υδροξυ-1-ναφθαλεν)διαζενυλο] βενζολοσουλφονικό οξύ ή 4-[(2-Υδροξυ-1-ναφθαλεν)άζω] βενζολοσουλφονικό οξύ

18 http://www.acdlabs.com/iupac/no menclature/

19 Η πρώτη ύλη παρασκευής αζωχρωμάτων είναι η πρωτοταγείς Αρωματικές αμίνες. Σε πρώτο στάδιο με την αντίδραση Διαζώτωσης παρέχουν διαζωνιακά ανιόντα. Οι αρωματικοί πυρήνες μπορεί να είναι Ανθρακοκυκλικοί ή Ετεροκυκλικοί Αζωχρώµατα Σε δεύτερο στάδιο με την αντίδραση της αρωματικής Αζω-σύζευξης με αρωματικές αμίνες ή φαινόλες παρέχουν αζωχρώματα

20

21

22 Αζωχρώµατα ΕΚΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΑΖΩ ΧΡΩΜΟΓΟΝΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΕΝΟΣ ΔΙΑΖΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΖΕΥΞΕΩΣ.

23 Το βέλτιστο περιβάλλον για τις φαινόλες είναι το αλκαλικό, μεταξύ pH=9-12 Το βέλτιστο περιβάλλον για τις αρωματικές αμίνες είναι το ασθενώς όξινο έως ουδέτερο Η αντικατάσταση πραγματοποιείται στην πάρα-θέση ως προς την Υδρόξυ ομάδα ή την Αμινομάδα και εάν αυτή είναι κατειλημμένη πραγματοποιείται στην όρθο-θέση. Αλκαλικό περ. a=Όξινο περιβάλλον alk=Αλκαλικό περιβάλλον

24 Η σύζευξη με α-ναφθόλες και α-ναφθυλαμίνες γίνεται στη 4-θέση του ναφθαλενικού δακτυλίου, ή στην 2-θέση αν η 4-θέση είναι κατειλημμένη. H σύζευξη με β-ναφθόλες και β-ναφθυλαμίνες γίνεται αποκλειστικά στην α-θέση.

25 Συζευκτικά συστατικά που περιέχουν άμινο και υδρόξυ ομάδες Στο πρώτο στάδιο σε όξινο περιβάλλον γίνεται η σύζευξη ως προς την αμινομάδα και εν συνεχεία αυξάνεται το pH και γίνεται η σύζευξη ως προς την υδρόξυ ομάδα και παράγεται το τελικό προϊόν. a=Όξινο περιβάλλον alk=Αλκαλικό περιβάλλον

26 Συζευκτικά συστατικά που περιέχουν υδρόξυ ομάδες & σουλφονικές ομάδες

27

28 Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ

29 2,4,διαμινο-αζωβενζόλιο 4-νιτρο-αζωβένζολο-ναφθόλη-2

30 2,4-διυδροξυαζωβενζολο-4΄-σουλφονικό οξύ ACID ORANGE 6 2-υδροξυναφθαλεναζω-4-βενζολο σουλφονικό οξύ

31 ΥΠΟΔΙΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. ΤΟ ΒΕΛΑΚΙ ΑΡΧΙΖΕΙ (Η ΟΥΡΑ) ΑΠΌ ΔΙΑΖΩΝΙΑΚΟ ΑΛΑΣ & ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ (Η ΑΙΧΜΗ) ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΖΕΥΞΗΣ

32 Α 1 Ζ Α 2 Οι δύο πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες Α 1 και Α 2 διαζωτώνονται χωριστά και συζευγνύονται χωριστά με το Ζ σε διαφορετικά pH. 4-άμινο-5-υδρόξυ-3-(4-νιτροφαινυλάζω)-6-(φαινυλάζω)ναφθαλενο-2,7,δισουλφονικό νάτριο

33 Ε 1 D Ε 2 Μια πρωτοταγής αρωματική διαμίνη διαζωτώνεται δύο φορές (τετρακισαζωτώνεται) και ακολούθως γίνονται δύο διαδοχικές αζωσυζεύξεις με τα συζευκτικά συστατικά Ε 1 & Ε 2 Αλκαλικό περιβάλλον + 2,7,ναφθαλενοδισουλφονικό οξύ, 5-άμινο-3-[(4’-(7-αμινο-1-υδροξυ-3-σουλφό-2-ναφθαλενυλ-αζω)(1,1’-διφαινυλ)-4-υλ)αζω]-4-υδρόξυ,δινάτριο άλας.

34 Α Μ Ε Αλκαλικό περιβάλλον + 4-{[4-(φαινυλδιαζενυλ)φαινυλ]διαζενυλ}φαινόλη

35 Η κατηγορία αυτή στο C.I.διακρίνεται από την παρουσία της ομάδας Ζ-Χ-Ζ. Το Χ είναι ένα διδραστικό συστατικό συζεύξεως που είναι δυνατόν να αντιδράσει με δύο μόρια ε νός διάζω συστατικού ή με ένα μόριο από δύο διαφορετικά διάζω συστατικά Αλκαλικό περιβάλλον

36 CI Pigment Red 166 1,4-Δις [[1 - (2,5-διχλωροφαινυλάζω)-2-υδροξυ-3-ναφθόϋλο] αμινο] βενζόλιο; N, N'-1,4-Φαινυλδις [4 - [(2,5-διχλωροφαινυλ) αζω]-3-υδροξυ-2-ναφθάλενο-καρβοξαμίδιο. ]

37 ΤΑ ΤΡΙΣΑΖΩΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ C.I.ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ : (δ) Χρώματα του τύπου (ε) Χρώματα του τύπου

38 4-αμινο-3-[[4’-[(2,4-δίαμινοφαινύλ)άζω][1,1΄-διφαινύλ]-4-υλ]αζω]-5-υδροξυ-6-(φαινυλάζω) ναφθάλενο-2,7- δισουλφονικό νάτριο.

39 5-((4-((4-((7-αμινο-1-υδροξυ-3-σουλφα-2-ναφθανελυλ)αζω)- 6(ή7)-σουλφο-1-ναφθαλενυλ)αζω)(1,1-διφαινυλ)-4-υλ)αζω)-2-υδρόξυ βενζοικό οξύ, δινάτριο άλας

40 3-[[4-[[4-[6-αμινο-1-υδροξυ-3-σουλφο-2-ναφθυλ)αζω]-6-σούλφο-1-ναφθυλ]αζω] -1-ναφθυλ]αζω] ναφθάλενο-1,5-σουλφο,τετρανάτριο άλας.

41 (δ) Χρώματα του τύπου (ε) Χρώματα του τύπου

42 ΑΖΩΧΡΩΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

43

44 ΤΑ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΑ (PCBS), ΤΑ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ΔΙΒΕΝΖΟΦΟΥΡΑΝΙΑ (PCDFS), ΟΙ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΒΕΝΖΟ-Π-ΔΙΟΞΙΝΕΣ (PCDDS) ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ΝΑΦΘΑΛΕΝΙΑ (PCNS) ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΟΡΦΥΡΑ, ΧΛΩΡΑΚΜΗ, ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

45 ΤΑ ΑΖΩΧΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ. ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ ΔΡΑΣΗ Αζώχρωμα Μεταβολίτες αζωχρώματος Καρκίνος στην κύστη Το 1895 παρατηρήθηκαν αυξανόμενοι θάνατοι από καρκίνο των εργατών στη χημική βιομηχανία χρωμάτων (Rehn,1895) Αν και τα περισσότερα αζωχρώματα δεν είναι τοξικά υλικά, οι μεταβολίτες τους είναι τοξικοί Οι ξένες προσμίξεις, οι οποίες συνοδεύουν σε αρκετά υψηλά ποσοστά τα αζωχρώματα είναι μια άλλη πηγή τοξικότητας

46 Υπολογίζεται ότι περίπου το 15% της συνολικής παγκόσµιας παραγωγής χρωστικών ουσιών χάνεται κατά τη σύνθεση και διαχείρισή τους. Αυτό σηµαίνει ότι περίπου 128 τόνοι χρωστικών οδηγούνται στο περιβάλλον ηµερησίως, κυρίως εξαιτίας της µερικής συγκράτησης των χρωµάτων στο υπόστρωµα κατά τις διεργασίες βαφής, αλλά και της διαφυγής µεγάλου ποσοστού (10–20%) κατά τη σύνθεση των χρωµάτων Το 1991 αναφέρθηκε ότι το 5% µε 15% του οργανικού φορτίου του ποταµού Ρήνου στη Γερµανία οφειλόταν σε σουλφονικές οργανικές ενώσεις και στα παράγωγά τους. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

47 Καθώς τα χρώματα είναι σχεδιασμένα για να είναι χημικά και φωτολυτικά ευσταθή, είναι πολύ ανθεκτικά στο φυσικό περιβάλλον. Επομένως, η έκλυση χρωμάτων μπορεί να αποτελέσει μια οικοτοξική απειλή, αλλά και να εμφανιστεί ο επικείμενος κίνδυνος της βιοσυσσώρευσης που τελικά μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο μέσω της τροφικής αλυσίδας. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΟ C.I REACTIVE BLUE 19 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΧΡΟΝΟ ΗΜΙΖΩΗΣ 46 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ pH=7 & 25°C

48 ΑζώχρωμαΑμίνες 4-χλωρο-νιτρο βενζόλιο 4-χλωρο-ανιλίνη ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΜΙΝΗ

49 ΟΔΗΓΙΕΣ 2002/61/EC & LMBG § 5, Sect. 1, No. 6 -Απαγορευμένες Αρωματικές Αμίνες-

50 ΟΔΗΓΙΕΣ 2002/61/EC & LMBG § 5, Sect. 1, No. 6

51 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΖΩΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΟ7 ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ TIO 2 ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΣΟΥΣΑ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.

52 Άλλο ένα Καρκινογόνο ενδιάµεσο προϊόν είναι η 2-Ναφθυλαµίνη, η οποία χρησιµοποιούταν για τη σύνθεση άλλων ναφθαλινικών παραγώγων όπως το Ι-οξύ, αλλά και ως συζευκτικό µέσο για την σύνθεση µονο-αζωχρωµάτων. Σήµερα, το Ι-οξύ παρασκευάζεται µε άλλες συνθετικές οδούς που αποφεύγουν την 2-ναφθυλαµίνη, ενώ σαν συζευκτικό µέσο, αντί για τη 2-Ναφθυλαµίνη, χρησιµοποιείται το 2-ναφθυλαµινο-1-σουλφονικό οξύ. Αζωχρώµατα παράγωγα της βενζιδίνης δεν παρασκευάζονται πλέον. Τα ανάλογα πιγµέντα έχουν απαγορευτεί επίσης. Τα συγκεκριµένα πιγµέντα είναι αδύνατον να αναχθούν στην πεπτική οδό και έτσι δεν εµφανίζουν καρκινογόνες ιδιότητες. Όµως η σύνθεσή τους θα εξέθετε το εργατικό δυναµικό στη βενζιδίνη.

53 ΤΑ ΑΖΩΧΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ. ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ ΔΡΑΣΗ

54 Βενζιδίνη

55

56

57

58

59 ΤΑ ΑΖΩΧΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ. ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ ΔΡΑΣΗ

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Δρ. Ι.Γ.Καράλη©


Κατέβασμα ppt "ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Δρ. Ι.Γ.Καράλη©"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google