Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ισαριθμητικές ή ισάριθμες ή χωροπληθείς καμπύλες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ισαριθμητικές ή ισάριθμες ή χωροπληθείς καμπύλες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ισαριθμητικές ή ισάριθμες ή χωροπληθείς καμπύλες
Ισοϋψεις, Ισοπληθείς, ισόθερμες, ισοβαθείς, ισοϋετείς, ίσης ατμοσφαιρικής πίεσης, ίσου θορύβου κλπ

2 Ανάγνωση, ερμηνεία και κατασκευή ενός χωρικού θεματικού χάρτη
Κάθε χάρτης που δείχνει περιοχές με συγκεκριμένη ιδιότητα/χαρακτηριστικό (πχ υψόμετρο, θερμοκρασία, πυκνοκατοίκηση κλπ) και το πώς αυτή η ιδιότητα μεταβάλλεται στο χώρο, λέγεται χωρικός θεματικός χάρτης. Ένας τέτοιος χάρτης είναι και εκείνος που αποδίδει τη μεταβολή του υψομέτρου ενός τόπου. Συνήθως οι χάρτες αυτοί δείχνουν την υψομετρική μεταβολή με τη βοήθεια των ισοϋψών καμπυλών. Οι ισοϋψείς καμπύλες ενώνουν σημεία που έχουν το ίδιο υψόμετρο. Κάθε σημείο πάνω στη ισοϋψή καμπύλη έχει το ίδιο υψόμετρο. Αντίστοιχες καμπύλες γραμμές μπορούμε να δημιουργήσουμε για σημεία με την ίδια θερμοκρασία (ισόθερμες καμπύλες), το ίδιο βάθος (ισοβαθείς), το ίδιο ύψος βροχής (ισοϋετείς), το ίδιο επίπεδο θορύβου κλπ. Οι καμπύλες αυτές λέγονται ισαριθμητικές ή ισάριθμες ή χωροπληθείς, αφού συνδέουν σημεία στα οποία το χαρακτηριστικό που μελετάμε έχει την ίδια αριθμητική τιμή. Κάθε φορά λοιπόν που θέλουμε να δείξουμε με χάρτη ένα μέγεθος που μεταβάλλεται στο χώρο, δημιουργούμε τις αντίστοιχες καμπύλες.

3 Ισοϋψεις καμπύλες

4 Ισοϋψεις καμπύλες

5 Ιόνια Νησιά - Ισαριθμητικές ή ισαριθμικές καμπύλες (εδώ: Ισοβαθείς καμπύλες)

6 ΗΠΑ, Μέσες Ισαριθμητικές ή ισαριθμικές καμπύλες (εδώ: Ισόθερμες-Καλοκαίρι & Ισόθερμες-Χειμώνα)

7 Ισαριθμητικές ή ισαριθμικές καμπύλες (εδώ: Ισόθερμες & Ισοϋετείς)

8 Ισαριθμητικές ή ισαριθμικές καμπύλες (εδώ: Ισοϋετείς καμπύλες-Isoyet Map)

9 Ισαριθμητικές ή ισαριθμικές καμπύλες (εδώ Ισοϋψείς)
Ισαριθμητικές ή ισαριθμικές καμπύλες (εδώ Ισοϋψείς)

10 17 Ιανουαρίου 1982, Ισαριθμητικές καμπύλες Βαρομετρικής πίεσης

11 Ισαριθμητικές καμπύλες που συνδυάζουν θερμοκρασίες, κλίμα και βλάστηση

12 Γεωργία, ΗΠΑ, ισοϋετείς καμπύλες

13 Κατασκευή ενός χωρικού χάρτη
Κατασκευή ενός χωρικού χάρτη. Ενας χάρτης που δείχνει περιοχές που έχουν ίδια χαρακτηριστικά, τα οποία μεταβάλλονται στο χώρο, αποτελεί ένα χωρικό θεματικό χάρτη. Ενας τέτοιος χάρτης είναι και εκείνος που αποδίδει τη μεταβολή του υψομέτρου ενός τόπου. Συνήθως οι χάρτες αυτοί δείχνουν μία τέτοια μεταβολή με τη βοήθεια των ισοϋψών καμπυλών. Δηλαδή, καμπύλες οι οποίες ενώνουν σημεία που έχουν το ίδιο υψόμετρο. Τέτοιες καμπύλες μπορούν να δημιουργηθούν για οποιοδήποτε φαινόμενο παρουσιάζει στο χώρο μία συνεχή μεταβολή (π.χ. θερμοκρασία - ισοθερμικές καμπύλες, ή βροχόπτωσης - ισοϋετείς καμπύλες). Ο τρόπος απόδωσης σε ένα χάρτη τέτοιων μεγεθών μπορεί να γίνει είτε με την παρουσίαση μόνο των ίδιων των καμπυλών (Σχ. 9) είτε με τον χρωματισμό των επιφανειών που περικλείονται μεταξύ δύο διαδοχικών καμπυλών (Σχ. 10.). Σχήμα 9 Σχήμα 10

14

15 Ισοϋψείς καμπύλες

16 Εδώ βλέπετε το ίδιο νησί σε τρεις διαφορετικές κλίμακες: 1/200
Εδώ βλέπετε το ίδιο νησί σε τρεις διαφορετικές κλίμακες: 1/ , 1/ και 1/50.000

17 Πώς κατασκευάζουμε χωροπληθείς καμπύλες

18 Έχουμε μια αυλή σχολείου, κάθε εικονίδιο δείχνει ένα μαθητή που παίζει στην αυλή (Σχ.1)

19 Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα στοιχειώδη χάρτη πυκνοτήτων
Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα στοιχειώδη χάρτη πυκνοτήτων. Τα βήματα είναι τα εξής: Εφαρμόζουμε ένα ορθογώνιο πλέγμα γραμμών, έναν κάναβο (Σχ.2)

20 Σε κάθε τετράγωνο αντιστοιχεί τώρα ένας αριθμός παιδιών, τον οποίον και αναγράφουμε. Στο παράδειγμά μας, ο αριθμός των παιδιών ανά τετράγωνο κυμαίνεται από 0-4. Έχουμε δηλαδή πέντε κατηγορίες πυκνοτήτων (Σχ.3)

21 Για διευκόλυνσή μας, ομαδο-ποιούμε τις πυκνότητες των παιδιών σε τρεις κατηγορίες, π.χ. πρώτη κατηγορία «0 παιδιά», δεύτερη «1-2 παιδιά», τρίτη κατηγορία «3-4 παιδιά». Διαγραμμίζουμε τις επιφάνειες ανάλογα με την αξία τους. Δηλ. αφήνουμε λευκό για τα «0 παιδιά», απλή διαγράμμιση για «1-2 παιδιά», διπλή «χιαστί» διαγράμμιση για «3-4 παιδιά». Δίπλα ή κάτω από το σχήμα μας κατασκευά-ζουμε ΥΠΟΜΝΗΜΑ (κουτάκια) με τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ αυτές. Τέλος, διαγραμμίζουμε και την κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές και στα «κουτάκια» του ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ, με διαγράμμιση διαφορετικής έντασης, στο ίδιο όμως πάντοτε χρώμα. π.χ. εδώ βλέπετε διαφορετικές διαβαθμίσεις του κόκκινου (Σχ.4)

22 Ενοποιούμε τις επιφάνειες όμοιας διαγράμμισης με συνεχή και ενιαία γραμμή. Αυτή είναι η χωροπληθής ή ισαριθμητική ή ισάριθμη καμπύλη μας (Σχ.5)

23 Ο χάρτης των πυκνοτήτων μας (στην συγκεκριμένη περίπτωση η «ΙΣΟΠΛΗΘΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗ») είναι έτοιμος, συνοδευόμενος από το ερμηνευτικό του υπόμνημα (Σχ.6)


Κατέβασμα ppt "Ισαριθμητικές ή ισάριθμες ή χωροπληθείς καμπύλες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google