Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μελετώντας το πρώτο διάγραμμα όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι μέσα στην οικογένεια υπάρχει διάκριση σε όλους τους τομείς δήλωσαν περισσότεροι ότι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μελετώντας το πρώτο διάγραμμα όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι μέσα στην οικογένεια υπάρχει διάκριση σε όλους τους τομείς δήλωσαν περισσότεροι ότι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Μελετώντας το πρώτο διάγραμμα όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι μέσα στην οικογένεια υπάρχει διάκριση σε όλους τους τομείς δήλωσαν περισσότεροι ότι γίνεται διάκριση λόγω της εμπιστοσύνης που τους έχουν οι γονείς.

4 Στο επόμενο διάγραμμα παρατηρούμε ότι η διάκριση ανάμεσα στα παιδιά γίνεται λόγω του φύλλου που έχουν, και λιγότερο λόγω της διαφοράς της ηλικίας που έχουν με τα αδέρφια τους.

5 Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ίσος αριθμός των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι και ο πατέρας και η μητέρα κάνουν διάκριση μέσα στην οικογένεια. Επίσης 2 ερωτηθέντες απάντησαν ότι κανένας από τους γονείς δεν κάνει διάκριση μέσα στην οικογένεια.

6 Στο παραπάνω ερώτημα οι περισσότερες απαντήσεις από τα παιδιά έδειξαν ότι η διάκριση μέσα στην οικογένεια τους μπορεί να γίνει αίτιο για ψυχολογικές διαταραχές στη συμπεριφορά των εφήβων. Επιπροσθέτως λίγες απαντήσεις έδειξαν ότι η ψυχολογία των παιδιών δεν διαταράσεται.

7 Συνεχίζοντας στη επόμενη ερώτηση ίσος αριθμός ερωτηθέντων απάντησαν ότι μπορεί να σταματήσει η διάκριση ανάμεσα στο έφηβο αγόρι και έφηβο κορίτσι ενώ λιγότεροι είναι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν μπορεί να σταματήσει.

8 Ποια μέτρα προτείνετε για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού;
Οι περισσότεροι ερωτηθέντες απάντησαν ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο με συζήτηση, κατανόηση και ουδετερότητα.

9 Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα οι περισσότεροι γονείς πιστεύουν ότι δεν κάνουν διακρίσεις στα παιδιά τους. Επίσης, αρκετοί απάντησαν ότι ίσως κάποιες φορές συμπεριφέρονται διαφορετικά στα παιδιά τους, ενώ τέλος λίγοι ήταν αυτοί που απάντησαν με σιγουριά ότι κρατάνε διαφορετική στάση στο καθένα από τα παιδιά τους.

10 Μελετώντας το παραπάνω διάγραμμα, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι περισσότεροι γονείς επιλέγουν το χόμπι που θα επιλέξουν τα παιδιά τους. Μικρό ήταν το ποσοστό εκείνων που είπαν ότι δεν θα διαλέξουν τη δραστηριότητα που θα ακολουθήσουν τα παιδιά τους. Επίσης υπήρξαν και εκείνοι που υποστήριζαν ότι ίσως να προσανατόλιζαν τα παιδιά τους σε συγκεκριμένο χόμπι.

11 Στο επόμενο διάγραμμα παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι γονείς μοιράζουν τις εργασίες του σπιτιού στα παιδιά τους ανάλογα την ηλικία και το φύλλο ενώ λίγοι είναι αυτοί που δεν δίνουν σημασία σε αυτά τα κριτήρια.

12 Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων απάντησε ότι το φύλλο παίζει σημαντικό ρόλο στο πόση εμπιστοσύνη έχουν τα παιδιά τους, ενώ άλλοι απάντησαν ότι μερικές φορές το φύλλο καθορίζει την εμπιστοσύνη που θα τους έχουν.

13 Μελετώντας το παραπάνω διάγραμμα, διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι γονείς διαμορφώνουν την συμπεριφορά που έχουν απέναντι στα παιδιά τους σύμφωνα με τις δικές τους παιδικές εμπειρίες. Ωστόσο, αρκετοί είναι αυτοί που απάντησαν ότι οι προσωπικές τους εμπειρίες δεν αποτελούν αίτιο για την διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους.

14 Στο επόμενο διάγραμμα, παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι γονείς επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα κοινωνικά στερεότυπα, ενώ άλλοι απάντησαν ότι μένουν ανεπηρέαστοι ή επηρεάζονται μερικές φορές.

15 Βιβλιογραφία


Κατέβασμα ppt "Μελετώντας το πρώτο διάγραμμα όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι μέσα στην οικογένεια υπάρχει διάκριση σε όλους τους τομείς δήλωσαν περισσότεροι ότι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google