Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Δρ. Χριστίνα Χατζησωτηρίου Συνάντηση 5 η.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Δρ. Χριστίνα Χατζησωτηρίου Συνάντηση 5 η."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Δρ. Χριστίνα Χατζησωτηρίου Συνάντηση 5 η

2 Πώς θα μοίραζες μια πίτσα σε 6 μαθητές σου (3 αγόρια και 3 κορίτσια);

3 Κοινωνική Δικαιοσύνη  Η κουλτούρα ένταξης απαιτεί ισότητα αποτελέσματος παρά ισότητα πρόσβασης (Opfer, 2006).  Στόχος της κοινωνικής και εκπ/κής πολιτικής πρέπει να είναι η κοινωνική δικαιοσύνη με βάση την ‘ανακατανομή’ παρά τη διαδικασία.  Παροχή διαφοροποιημένων (εκπ/κών) ευκαιριών.

4  Πολιτική της ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ αντί της πολιτικής της ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Διαφοροποιημένη μεταχείριση των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες με σκοπό να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα με την πλειοψηφία. Κοινωνική αλλαγή

5 Παράγοντες Επίδρασης Κοινωνικό Περιβάλλον Εξέλιξη του ζητήματος Κοινω νική Δικαιο σύνη Πολιτική Κουλτούρα Προσωπικά Πιστεύω

6 Κοινωνική Επιλογή και Ανισότητα Μεταβιομηχανική Εποχή Λόγω της ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας επιβάλλεται η εξειδίκευση των εργατών. Ειδίκευση μέσα στο σχολείο, με βάση αξιοκρατικά κριτήρια. Το σχολείο έστω και αν πρέπει να είναι αξιοκρατικός θεσμός, δεν παύει να είναι επιλεκτικό και να προετοιμάζει τον καταμερισμό της κοινωνικής εργασίας (Φραγκουδάκη 1985, σ.156).

7  Η κοινωνική ετερότητα-διαφορετικότητα προκαλεί καταμερισμό εργασίας και διαδραματίζει ρόλο κοινωνικής συντήρησης;; (Διαχωρισμός κοινωνικών στρωμάτων)  «Αρχή της αντιστοιχίας» ανάμεσα στο ρόλο του σχολείου και τις κοινωνικές σχέσεις εργασίας (Φραγκουδάκη 1985, σ.175).  Παρόλο που το σχολείο δεν αποβλέπει συνειδητά στον καταμερισμό εργασίας, αναλαμβάνει αυτό το ρόλο και επιπλέον διαπλάθει τους μαθητές με τέτοιο τρόπο ώστε να δεχτούν το οικονομικό σύστημα έτσι όπως έχει;;;

8 Σχολική Αξιολόγηση και Αναπαραγωγή Κοινωνικών Ανισοτήτων  Η αξιολόγηση ως μηχανισμός κοινωνικής επιλογής (π.χ. θέση στην κοινωνία της εργασίας).  Οι επιδόσεις του μαθητή και η εναρμόνισή του με τις ηθικές αξίες του σχολείου, προοικονομούν το ρόλο του μαθητή στην κοινωνία, τόσο ως πολίτη όσο και ως εργαζόμενου. ΚΡΙΤΙΚΗ;  Άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο, που έχουν λάβει διαφορετικές ευκαιρίες μάθησης, δεν πρέπει να κριθούν με τα ίδια μέτρα και κριτήρια.

9 Εκδημοκρατισμός της Εκπ/σης  Πρέπει το σχολείο να προσφέρει «ισότιμη ή διαφοροποιημένη παροχή ευκαιριών μάθησης»; (Ματσαγγούρας, 2003, σ. 337);  Αρχή της ισότητας  όλοι οι μαθητές είναι ισότιμοι δέκτες του διδακτικού χρόνου, της προσοχής του εκπαιδευτικού και του διδακτικού υλικού.  «Η ομοιόμορφη και ίση αντιμετώπιση ανόμοιων συνιστά ύψιστη αδικία» (Ματσαγγούρας, 2003, σ.337). ή

10  Ισότητα ή ανισότητα βάση της προτροπής και της ενθάρρυνσης που τυγχάνει ο/η μαθητής/ρια από το/την εκπαιδευτικό  Παροχή κινήτρων  «Η ιδέα που έχει το άτομο για τον εαυτόν του είναι δημιούργημα εκτίμησης των άλλων» και για τον παραπάνω λόγο «ο δάσκαλος αποτελεί το βασικό και κύριο αίτιο για την επίδοση ή μη του παιδιού στο σχολείο» (Τσιπλητάρης, 2000, σ. 119).

11  Προσδοκίες δασκάλου για ένα μαθητή  Επίδοση μαθητή.  Στοιχεία που διαμορφώνουν τις προσμονές του δασκάλου: (α) κοινωνικο-οικονομικό status μαθητή, (β) φύλο, (γ) επιδόσεις μαθητή και (δ) στάση του δασκάλου, όπως αυτή βιώνεται από το μαθητή (Τσιπλητάρης 2000, σ.149).  «Διαφοροποιήσεις στη συχνότητα, το περιεχόμενο και το επίπεδο των ερωτήσεων, στο περιεχόμενο και τη μεθοδολογία του μαθήματος και στις προσδοκίες του εκπαιδευτικού, που οδηγούν στη διαφοροποίηση των ευκαιριών μάθησης» (Ματσαγγούρας 2003, σ.359).

12 Στερεότυπα στο Σχολείο  Ο δάσκαλος και οι μαθητές επηρεάζονται από «τις στερεότυπες αντιλήψεις που έχουν δημιουργηθεί με βάση τις παραδόσεις του πολιτισμού του ατόμου για τα μέλη μιας ομάδας στα οποία αποδίδονται ως σταθερές και αμετάβλητες ιδιότητες» (Τσιπλητάρης, 2000)  Θετικά ή αρνητικά στερεότυπα: εμπερικλείουν συναισθηματική φόρτιση (συμπάθειες ή αντιπάθειες)

13 Βιβλιογραφία Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2003), Θεωρία της Διδασκαλίας. Η Προσωπική Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστικο-κριτικής Ανάλυσης, Αθήνα: Gutenberg. Τσιπλητάρης, Α. (2000) Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής τάξης, Αθήνα: Εκδ. Περιβολάκι.

14 Ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Δρ. Χριστίνα Χατζησωτηρίου Συνάντηση 5 η."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google