Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υποθέτοντας ότι ο τελεστής ^ δεν είναι διαθέσιμος στην Γλώσσα Προγραμματισμού, να γραφτεί αλγόριθμος που να υπολογίζει την παράσταση xν, όπου xR, νZ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υποθέτοντας ότι ο τελεστής ^ δεν είναι διαθέσιμος στην Γλώσσα Προγραμματισμού, να γραφτεί αλγόριθμος που να υπολογίζει την παράσταση xν, όπου xR, νZ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υποθέτοντας ότι ο τελεστής ^ δεν είναι διαθέσιμος στην Γλώσσα Προγραμματισμού, να γραφτεί αλγόριθμος που να υπολογίζει την παράσταση xν, όπου xR, νZ αριθμός που εισάγεται από το χρήστη. Υπενθυμίζεται ότι η έκφραση 00 δεν ορίζεται, όπως επίσης και η xν για x=0 και ν<0.

2

3 Καλύπτονται κατά ενιαία κωδικοποίηση οι περιπτώσεις ν>0 και ν<0

4 Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει έναν θετικό ακέραιο αριθμό και θα ελέγχει αν είναι πρώτος ή όχι. Υπενθυμίζεται ότι πρώτοι ονομάζονται οι αριθμοί που διαιρούνται με τον εαυτό τους και τη μονάδα μόνο. ΥΠΟΔΕΙΞΗ: να θεωρήσετε ότι ο αριθμός 1 είναι πρώτος. PGP=Pretty Good Privacy 1) Κωδικοποίηση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας με χρήση Δημόσιου Κλειδιού (ΔΚ) και Ιδιωτικού Κλειδιού (ΙΚ) Με χρήση αντίστροφων συναρτήσεων 2) Ψηφιακή Υπογραφή Πελάτης Έμπορος Μήνυμα

5 Η ΓΙΑ θα μπορούσε (για μεγαλύτερη ταχύτητα) να τερματίζεται στο Τ_Ρ(x) αντί στο Α_Μ(x/2)

6 2ος τρόπος Μείωση των περιττών επαναλήψεων με αντικατάσταση της ΓΙΑ από ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ και ενίσχυση της συνθήκης τερματισμού, ώστε να σταματάμε μόλις βρεθεί έστω και ένας διαιρέτης. 2β τρόπος Παράλειψη των άρτιων Πιθανών Διαιρετών

7 Συνολική διάρκεια κλήσεων (sec)
Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας κοστολογεί τις κλήσεις με ελάχιστη διάρκεια τα 30 sec και, για κλήσεις μεγαλύτερης διάρκειας, βήμα χρέωσης τα 15 sec. Έτσι, αν μία κλήση έχει διάρκεια 22 sec ο συνδρομητής χρεώνεται για 30 sec, ενώ αν μια κλήση έχει διάρκεια 31 sec, ο συνδρομητής χρεώνεται για 45 sec (=30sec+15sec). Για τη συνολική διάρκεια των κλήσεων στη διάρκεια ενός μήνα, εφαρμόζεται τιμολόγιο κλιμακωτής χρέωσης, ως εξής: Συνολική διάρκεια κλήσεων (sec) Κόστος (€/sec) 0,1 0,08 0,065 Πάνω από 7000 0.034 Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει το πλήθος των κλήσεων που πραγματοποίησε ο χρήστης σε ένα μήνα και τη διάρκεια κάθε μίας από αυτές. Ακολούθως θα υπολογίζει το ποσό που οφείλει ο συνδρομητής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λύση που γράψαμε στο μάθημα περιέχει λάθος. Στην επόμενη διαφάνεια θα βρείτε μια σωστότερη (και σίγουρα απλούστερη στη λογική της) λύση.

8 Στη μεταβλητή tυπολ υπολογίζουμε το χρόνο που απομένει μέχρι να συμπληρωθούν τα επόμενα 15 δευτερόλεπτα. Συνεχίζεται στην επόμενη διαφάνεια

9


Κατέβασμα ppt "Υποθέτοντας ότι ο τελεστής ^ δεν είναι διαθέσιμος στην Γλώσσα Προγραμματισμού, να γραφτεί αλγόριθμος που να υπολογίζει την παράσταση xν, όπου xR, νZ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google