Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΕΠΠ 2ο Κεφάλαιο: Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΕΠΠ 2ο Κεφάλαιο: Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΕΠΠ 2ο Κεφάλαιο: Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων
1Ο Λύκειο Ρόδου ΑΕΠΠ 2ο Κεφάλαιο: Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Γεωργαλλίδης Δημήτρης Καθηγητής Πληροφορικής

2 Algorithmi digit…. Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmi
Συστηματική Διαδικασία Αριθμητικών Χειρισμών…

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
2.1 Τι είναι αλγόριθμος 2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων 2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγόριθμου Σύνδεση με το 1.6 πρόβλημα και υπολογιστής

4 2.1 Αλγόριθμος Ορισμός: (σελ. 25) Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί… Να ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα, π.χ. Διοργάνωση ενός ταξιδιού ή υπολογισμός των μορίων εισαγωγής (Παν. Εξετάσεις)

5 2.1 Κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος (σελ.25, 26)
Είσοδος Έξοδος Καθοριστικότητα Περατότητα Αποτελεσματικότητα Σε πόσα βήματα τελειώνει; Είναι απαραίτητο να παίρνει δεδομένα; Πως πρέπει να είναι κάθε μεμονωμένη εντολή του; Είναι υποχρεωτικό να παράγει κάποιο αποτέλεσμα; Επιτρέπεται να έχει προβληματικά βήματα εκτέλεσης;

6 2.1 Παραδείγματα για συζήτηση:
Είσοδος Παραγωγή τυχαίων αριθμών Έξοδος Αλγόριθμος ταξινόμησης Καθοριστικότητα Διαίρεση χωρίς έλεγχο για μηδενικό διαιρέτη Περατότητα Υπολογιστική Διαδικασία Αποτελεσματικότητα Εντολή: «Υπολόγισε τις ρίζες της: 6Χ2+5Χ-10=0»

7 2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων (σελ.28)
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων (σελ.28) Τι από τα παρακάτω διαλέγω και γιατί; Ελεύθερο κείμενο Διαγραμματικές τεχνικές (Διαγράμματα Ροής) Φυσική γλώσσα κατά βήματα Κωδικοποίηση!!! Κίνδυνος Παραβίασης Αποτελεσματικότητας Όχι η καλύτερη λύση Κίνδυνος Παραβίασης Καθοριστικότητας

8 Για το σπίτι: Καλό Διάβασμα!!! Α) Βιβλίο Μαθητή Β) Τετράδιο Μαθητή
(Υπογραμμίσεις σελ ) Β) Τετράδιο Μαθητή Σελ. 27: 1-3, 6, 7, 9 Γ) Αλγόριθμος VS Υπολογιστική διαδικασία Καλό Διάβασμα!!!


Κατέβασμα ppt "ΑΕΠΠ 2ο Κεφάλαιο: Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google