Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης 1. 2 Η ΕΤΕΑΝ και ο ρόλος της στην αγορά των ΜΜΕ Μοναδικός οργανισμός ελληνικών συμφερόντων με τεχνογνωσία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης 1. 2 Η ΕΤΕΑΝ και ο ρόλος της στην αγορά των ΜΜΕ Μοναδικός οργανισμός ελληνικών συμφερόντων με τεχνογνωσία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης 1

2 2 Η ΕΤΕΑΝ και ο ρόλος της στην αγορά των ΜΜΕ Μοναδικός οργανισμός ελληνικών συμφερόντων με τεχνογνωσία και εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμβατών με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τις πολιτικές των Διαρθρωτικών Ταμείων. Αδιάλειπτη παρουσία στην εγχώρια αγορά των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από το 2003 έως σήμερα. Περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις στα προγράμματά της. Ο Μοναδικός χρηματοπιστωτικός θεσμός δημοσίου συμφέροντος, με υγιή κεφαλαιακή δομή μετά από την αναδιάρθρωση της καθαρής του θέσης το 4ο τρίμηνο του 2012. Ο μοναδικός δημόσιος φορέας με σταθερές σχέσεις συνεργασίας με το τραπεζικό σύστημα. Μοναδικός οργανισμός ελληνικών συμφερόντων με τεχνογνωσία και εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμβατών με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τις πολιτικές των Διαρθρωτικών Ταμείων. Αδιάλειπτη παρουσία στην εγχώρια αγορά των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από το 2003 έως σήμερα. Περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις στα προγράμματά της. Ο Μοναδικός χρηματοπιστωτικός θεσμός δημοσίου συμφέροντος, με υγιή κεφαλαιακή δομή μετά από την αναδιάρθρωση της καθαρής του θέσης το 4ο τρίμηνο του 2012. Ο μοναδικός δημόσιος φορέας με σταθερές σχέσεις συνεργασίας με το τραπεζικό σύστημα.

3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα ΤΕΠΙΧ – Ταμείο Εγγυοδοσίας Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας Εγγύηση για Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα ΤΕΠΙΧ – Ταμείο Εγγυοδοσίας Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας Εγγύηση για Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 3

4 ETEAN: Παρουσίαση Δράσεων Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση 4

5 Πηγές Κεφαλαίων (Συγχρηματοδότηση) : Ταμείο Επιχειρηματικότητας €275 εκ – Συνεργαζόμενες Τράπεζες €275 εκ Πλεονέκτημα – Όφελος για την επιχείρηση: 50% Επιδότηση επιτοκίου του δανείου Επιλέξιμες επιχειρήσεις : Υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υποπρόγραμμα 1 : Δάνεια επενδυτικού σκοπού Ύψος δανείου : €10.000 - €800.000 Διάρκεια : 5-12 έτη, με περίοδο χάριτος 6-24 μήνες Υποπρόγραμμα 2 : Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης) Ύψος δανείου : €10.000 - €300.000 Διάρκεια : έως 48 μήνες Σκοπός: Η παροχή δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης και δάνεια επενδυτικού σκοπού) στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 5

6 ETEAN: Παρουσίαση Δράσεων Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα 6

7 Πηγές Κεφαλαίων ( Συγχρηματοδότηση) : Ταμείο Επιχειρηματικότητας : €80 εκ, έναντι του 70% των επιλέξιμων δαπανών + Ιδιωτικός τομέας €26 εκ έναντι του 30% των επιλέξιμων δαπανών Επιλέξιμες επιχειρήσεις : Υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της νησιωτικής χώρας που ασχολούνται με τον Τουρισμό. Χαρακτηριστικά της Δράσης : Δάνεια επενδυτικά ή κεφαλαίου κινήσεως Ύψος δανείου : €10.000 - €30.000 Διάρκεια : έως 4 έτη Επιτόκιο : Νησιά με πληθυσμό <3100 κατοίκων : 0% ( άτοκο δάνειο) Νησιά με πληθυσμό >3100 κατοίκων : 2,8 % 7

8 ETEAN: Παρουσίαση Δράσεων Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ΤΕΠΙΧ – Ταμείο Εγγυοδοσίας Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ΤΕΠΙΧ – Ταμείο Εγγυοδοσίας 8

9 Σκοπός: Εγγύηση δανείων για χρηματοδότηση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και επιχειρηματικών σχεδίων σε τελικό στάδιο υλοποιήσεως. Περιλαμβάνονται κεφάλαια κίνησης και προκαταβολές έναντι κρατικών ενισχύσεων (επιχορηγήσεων). ΥΠΟΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1 Δάνεια για επενδυτικά σχέδια€10.000- €800.000 5-10 έτη περίοδος χάριτος 6 -24 μήνες 70% 2 Δάνεια έναντι επιχορήγησης επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ & Επενδυτικό Νόμο) €10.000 - €500.000 * 24-36 μήνες περίοδος χάριτος 6 μήνες 80% 3 Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ή/και δάνεια χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων σε τελικό στάδιο υλοποιήσεως €10.000 - €800.000 ** 2-10 έτη περίοδος χάριτος 6 -24 μήνες 70% 9

10 ETEAN: Παρουσίαση Δράσεων Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 10

11 Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤΑΕ) Σκοπός: Χ ρηματοδότηση και στήριξη των πολιτικών για την αγροτική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα, την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των αγροτικών περιοχών Πηγές Κεφαλαίων (Συγχρηματοδότηση) : Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)/ Εθνικοί Πόροι: €116 εκ. + Συνεργαζόμενες τράπεζες: €138 εκατ. Πλεονέκτημα – Όφελος για την επιχείρηση: 50% Επιδότηση επιτοκίου Επιλεξιμότητα : Επενδυτικά σχέδια ενταγμένα σε συγκεκριμένα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης: Μέτρο 121 : Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Μέτρο 123 Α: Επενδύσεις στην Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 311 : Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες Μέτρο 312 : Στήριξη δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων Μέτρο 313Β: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 11

12 ETEAN: Παρουσίαση Δράσεων Εγγύηση για Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών 12

13 Πηγές Κεφαλαίων: €45 εκ. από ίδια διαθέσιμα ΕΤΕΑΝ για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών συνολικής αξίας €90 εκ. Χαρακτηριστικά Προγράμματος: Διάρκεια: έως 2 έτη Ύψος αιτούμενου ορίου Ε/Ε: €10.000 - €150.000 Αποδεκτή η χρήση του προγράμματος για λήψη εγγυητικής για προκαταβολή κοινοτικής ενίσχυσης Εγγύηση για Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Σκοπός: Η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της χρήσης Εγγυητικών Επιστολών εκδόσεως Τραπεζών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν μία μόνιμη ροή αγαθών και υπηρεσιών από αυτούς, χωρίς τη χρήση κεφαλαίων. 13

14 ETEAN: Παρουσίαση Δράσεων Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 14

15 Επιλέξιμες κατοικίες : μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που : Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ. Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Σκοπός: H ενίσχυση των νοικοκυριών (φυσικών προσώπων) για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους. Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Α1 Α2Β Ατομικό εισόδημα Α.Ε. ≤12.000€12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€ Οικογενειακό εισόδημα Ο.Ε. ≤ 20.000€20.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€60.000€ < Ο.Ε. ≤ 80.000€ Κίνητρο 70% Επιχορήγηση 30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100%) 35% Επιχορήγηση 65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100%) 15% Επιχορήγηση 85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100%) 15

16 Αναδιαρθρώσεις – Παρατάσεις Δανείων Ο αριθμός των δανείων που έχουν ρυθμισθεί υπερβαίνει τις 5.000 Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με σκοπό την υποβοήθηση των επιχειρήσεων στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων, επιμελήθηκε και υλοποιεί τη δυνατότητα παροχής παρατάσεως αποπληρωμής οφειλών από δάνεια με την εγγύηση της πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 16

17 ΞΕΝΙΑΣ 24 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 7450400 ΦΑΞ 210 7450500 e-mail: info@etean.com.grwww.etean.com.gr 17


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης 1. 2 Η ΕΤΕΑΝ και ο ρόλος της στην αγορά των ΜΜΕ Μοναδικός οργανισμός ελληνικών συμφερόντων με τεχνογνωσία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google