Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 8η Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΠΣ 2000-2006 8 Δεκεμβρίου 2005.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 8η Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΠΣ 2000-2006 8 Δεκεμβρίου 2005."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 8η Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΠΣ 2000-2006 8 Δεκεμβρίου 2005

2 1 REMACO A.E. – EUROTEC A.E ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΕΠ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ’ ΠΠ

3 2 REMACO A.E. – EUROTEC A.E ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (1/6) Απαισιόδοξο Σενάριο: Το Πρόγραμμα συνεχίζεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς και ολοκληρώνεται, χωρίς όμως να έχει απορροφηθεί το σύνολο των πόρων Αισιόδοξο Σενάριο: Ολοκλήρωση προγραμματισμένων παρεμβάσεων – απορρόφηση του συνόλου των κοινοτικών πόρων Εξετάζονται οι επιπτώσεις δύο ακραίων σεναρίων προόδου υλοποίησης του Γ΄ΚΠΣ, τα οποία ορίζουν το εύρος των δυνατών εξελίξεων: Σενάριο Αναφοράς: Εμπεριέχει το σύνολο των υποθέσεων για το διεθνές περιβάλλον και την οικονομική πολιτική, αλλά δεν περιλαμβάνει τους πόρους του ΚΠΣ

4 3 REMACO A.E. – EUROTEC A.E ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ’ ΚΠΣ ΣΤΟ ΑΕΠ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (2/6) Μέσες Ετήσιες Μεταβολές ΑΕΠ από Σενάριο Αναφοράς (ποσοστιαίες % μονάδες) Αισιόδοξο ΣενάριοΑπαισιόδοξο Σενάριο 2001-04 1,87 2005-08 4,962,18 2001-08 3,412,02

5 4 REMACO A.E. – EUROTEC A.E Συνολική Επίδραση του ΚΠΣ στο ρυθμό Ανόδου του ΑΕΠ (μέσες απόλυτες ετήσιες διαφορές ποσοστιαίων μονάδων από σενάριο αναφοράς) Αισιόδοξο ΣενάριοΑπαισιόδοξο Σενάριο 2001-04 0,59 2005-08 0,700,01 2001-08 0,640,30 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (3/6) ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ’ ΚΠΣ ΣΤΟ ΑΕΠ

6 5 REMACO A.E. – EUROTEC A.E Μέσες ετήσιες ποσοστιαίες διαφορές από σενάριο αναφοράς (Αισιόδοξο Σενάριο) 2001 - 2008 Ιδιωτική Κατανάλωση 2,1 Δημόσιες Επενδύσεις 51,0 Δημόσια Κατανάλωση 3,0 Ιδιωτικές Επενδύσεις 1,9 Εξαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών -0,6 Εισαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών 4,7 Αποπληθωριστής ΑΕΠ (διαφορά στο ρυθμό μεταβολής) 0,3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Γ’ ΚΠΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (4/6)

7 6 REMACO A.E. – EUROTEC A.E ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (5/6) Διαφορές από σενάριο αναφοράς Αισιόδοξο ΣενάριοΑπαισιόδοξο Σενάριο Απόλυτες Διαφορές * Ποσοστιαίες Διαφορές Απόλυτες Διαφορές * Ποσοστιαίες Διαφορές 2001-04 54,71,4055,21,41 2005-08 88,22,2030,50,80 2001-08 71,41,8042,91,09 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ’ ΚΠΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ * Απόλυτες Διαφορές σε χιλιάδες θέσεις εργασίας

8 7 REMACO A.E. – EUROTEC A.E ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (6/6) Η αναμενόμενη συμβολή του ΚΠΣ στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και στην επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης θα είναι σημαντική, εφόσον η υλοποίηση του Προγράμματος προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς και ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2008. Οι απώλειες από τις μέχρι τώρα καθυστερήσεις θα είναι, στην περίπτωση αυτή, ασήμαντη. Αν το Πρόγραμμα υλοποιηθεί σε περιορισμένο βαθμό, οι θετικές επιπτώσεις, σε όρους ΑΕΠ και Απασχόλησης, θα είναι σαφώς υποδεέστερες.

9 8 REMACO A.E. – EUROTEC A.E ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΕΠ) Κατάρτιση Ανέργων Βασικά κριτήρια πρόσληψης: προσωπικότητα, σπουδές Κατάρτιση εργαζομένων σε εξειδικευμένους τομείς Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) Πιο αποτελεσματική Ο ολοκληρωμένος & επίκαιρος σχεδιασμός παρεμβάσεων διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της στόχευσης Απαραίτητη η αντίστοιχη προετοιμασία του συστήματος εφαρμογής Ενισχύσεις ΜΜΕ Οι γενικού χαρακτήρα δράσεις ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων δεν φαίνεται να συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. Η αξιολόγηση της δημοσιότητας και της εμπλοκής των τραπεζών κρίνεται γενικά ικανοποιητική. Καινοτομία Έλλειψη ουσιαστικής σύνδεσης των «πόλων» καινοτομίας με την επιχειρηματική κοινότητα

10 9 REMACO A.E. – EUROTEC A.E ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (1/2) ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΥΛΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

11 10 REMACO A.E. – EUROTEC A.E ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (2/2) ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ – ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

12 11 REMACO A.E. – EUROTEC A.E ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ’ ΠΠ (1/7) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – Διαδικασία, Ρόλοι & Πλαίσιο Οι Κεντρικές Αρχές θα πρέπει:  Να παρέχουν στους φορείς ένα συγκροτημένο γενικό πλαίσιο σχεδιασμού με ποσοτικές διαστάσεις  Να τηρούν αυστηρή στάση σε προτάσεις που δεν πληρούν ένα ελάχιστο επίπεδο τεχνικών προϋποθέσεων  Να θέτουν στους φορείς όρους ανάλογους με εκείνους που τίθενται από την ΕΕ στην Ελλάδα Με τον τρόπο αυτόν οι Φορείς θα «υποχρεούνται»:  Να σχεδιάσουν προτάσεις με βάση το πλαίσιο που τίθεται από τις Κεντρικές Αρχές, ικανοποιώντας τις απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις  Να διασφαλίσουν ευρεία διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, αξιοποιώντας ουσιαστικά την εταιρική σχέση

13 12 REMACO A.E. – EUROTEC A.E ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – Ποιότητα του Σχεδιασμού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ’ ΠΠ (2/7) Υφιστάμενο Σύστημα Σχεδιασμού:  Ενιαίο Σύστημα συντονισμού σχεδιασμού & εφαρμογής  Υπηρεσίες Σχεδιασμού Φορέων: συχνά παραγκωνισμένες & υποστελεχωμένες  Καθυστερημένη έναρξη του σχεδιασμού, αρκετές φορές παράλληλα με την υλοποίηση

14 13 REMACO A.E. – EUROTEC A.E Προϋποθέσεις Αποτελεσματικού & Αποδοτικού Σχεδιασμού:  Έγκαιρη Προετοιμασία: Όταν οι Υπηρεσίες Διαχείρισης επιμελούνται την εφαρμογή του εκάστοτε τρέχοντος Προγράμματος, οι Υπηρεσίες Σχεδιασμού θα πρέπει να ετοιμάζουν το επόμενο.  Κατάλληλη Στελέχωση: Προτεραιότητα στα είδη των παρεμβάσεων που από τη φύση τους παρουσιάζουν αυξημένες δυσχέρειες – π.χ. Άυλες ενέργειες. Διασύνδεση με ερευνητικά κέντρα συγγενούς αντικειμένου  Τεχνικά Έργα: Έγκαιρη και επαρκής κατάρτιση προμελετών  Ενίσχυση & Παγίωση της διάστασης του Σχεδιασμού  Άυλες Δράσεις & Καθεστώτα Ενίσχυσης: Έρευνες πεδίου & έγκαιρη προετοιμασία για την κατάρτιση αποτελεσματικών Επιχειρησιακών Σχεδίων – Μελετών Σκοπιμότητας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – Ποιότητα του Σχεδιασμού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ’ ΠΠ (3/7)  Κατάλληλη προσαρμογή – βελτιστοποίηση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των παρεμβάσεων

15 14 REMACO A.E. – EUROTEC A.E ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ’ ΠΠ (4/7) ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ποιότητα Ανθρώπινου Κεφαλαίου Αποτελεσματικότητα Θεσμών Λειτουργία Αγορών Φορολογικό Βάρος Ελλείψεις & Υψηλό Κόστος Δημόσιας Διοίκησης Ποιότητα ελληνικής επιχειρηματικότητας & δυνατότητα να καινοτομεί Ελκυστικότητα της Χώρας για υλοποίηση Ξένων Επενδύσεων Προστασία Φυσικού & Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος

16 15 REMACO A.E. – EUROTEC A.E ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ’ ΠΠ (5/7) Αξιολόγηση & Επιλογή του καταλληλότερου είδους παρεμβάσεων, με βάση τις επικρατούσες συνθήκες Άυλες Ενέργειες: Ρεαλιστική εκτίμηση των δυνατοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν σχετικές παρεμβάσεις Καθορισμός κριτηρίων & προϋποθέσεων επιλεξιμότητας φορέων ως Τελικών Δικαιούχων με βάση κυρίως την ποιότητα και επάρκεια της επιχειρησιακής τους δομής και στελέχωσης

17 16 REMACO A.E. – EUROTEC A.E ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ’ ΠΠ (6/7) Υγιής Μακροοικονομική Θεμελίωση του Σχεδιασμού: Σχεδιασμός συμβατός με την ανάγκη γνήσιας και βιώσιμης εξισορρόπησης των δημοσίων οικονομικών Σχεδιασμός συμβατός με τις επιχειρησιακές δυνατότητες των φορέων που καλούνται να τον εφαρμόσουν Έμφαση στο Αναπτυξιακό Αποτέλεσμα και όχι στη μεγιστοποίηση των πόρων & στην συμβατική απορρόφηση τους Δέσμευση των απαιτούμενων πόρων για την ολοκλήρωση μεγάλων έργων που θα είναι ακόμη ημιτελή μετά τη λήξη του Γ’ ΚΠΣ Ομαδοποίηση παρεμφερών δράσεων – Απάλειψη δράσεων μικρού προϋπολογισμού

18 17 REMACO A.E. – EUROTEC A.E ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ’ ΠΠ (7/7) ΕΦΑΡΜΟΓΗ Συνένωση Διαχειριστικών Αρχών αντίστοιχη με την Δημιουργία Ενώσεων Περιφερειών Ενίσχυση Υφιστάμενου Συστήματος:  Ποιότητα Στελέχωσης  Τεχνική Υποστήριξη σε ζητήματα: α) Προτυποποίησης διαδικασιών β) Μεταφοράς τεχνογνωσίας γ) Αντιμετώπισης ειδικών δράσεων υψηλής θεματικής εξειδίκευσης & σημαντικού μεγέθους Έμφαση σε διαδικασίες παρακολούθησης της υλοποίησης των παρεμβάσεων Κάλυψη και των καθαρά εθνικού χαρακτήρα παρεμβάσεων Ουσιαστική υποστήριξη Τελικών Δικαιούχων Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συντονισμού και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων


Κατέβασμα ppt "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 8η Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΠΣ 2000-2006 8 Δεκεμβρίου 2005."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google