Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χ. ΚΟΥΡΒΕΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ ΝΕΕΣ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χ. ΚΟΥΡΒΕΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ ΝΕΕΣ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χ. ΚΟΥΡΒΕΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ ΝΕΕΣ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ

2 PLASMA CELL DYSCRASIASProliferation of a clone of B-cell lineage Production of monoclonal immunoglobulin with a variable quantity of monoclonal free light chain Tissue injury (often kidney)

3 PLASMA CELL DYSCRASIAS

4 ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ ΚΑΡΔΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΝΕΦΡΟΣ

5 Οι αμυλοειδώσεις αποτελούν μια ομάδα ασθενειών στις οποίες πρωτείνες εναποτίθενται εξωκυττάρια στους ιστούς με τη μορφή αδιάλυτων ινιδίων Η νεφρική συμμετοχή είναι πολύ συχνή στη συστηματική αμυλοείδωση Χωρίς θεραπεία η νεφρική αμυλοείδωση καταλήγει σε τελικό στάδιο ΧΝΝ Η νεφρική αμυλοείδωση αποτελεί ένα πολύ συχνό αίτιο νοσηρότητας και θνησιμότητας στους ασθενείς αυτούς Εμφανίζεται με συχνότητα 5-12 περιστατικά/εκατομμύριο/χρόνο Εμφανίζεται στο 30% των ασθενών με ΠΜ & αντίστροφα Το ΠΜ εμφανίζεται στο 20% των ασθενών με αμυλοείδωση

6 >25 διαφορετικές πρωτείνες αποτελούν την αιτία της αμυλοείδωσης Amyloid formation Amyloid degradation ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΥΣ

7 ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗΣ

8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΤΟ ΝΕΦΡΟ ΝΕΦΡΟΣΑΑ, AL, Fibrinogen, Lysozyme, apoAII, apoAI Small difference in amino-acid sequence (for familial amyloidosis) Uptake by mesangial cells (for light chains) Negative charge of the glomerular basement membrane Glycosaminoglycan content of the glomerular basement membrane Presence of proteases Local pH Function of the amyloidogenic protein

9 I. Primary structure of free light chains II. Response of mesangial cells II. Response of tubular epithelial cells WHY DO SOME CLONAL FLCs CAUSE KIDNEY INJURY?

10 Expansion of ECM Transformation of MC phenotype Deposition of FLC-derived protein AMYLOIDOSIS LCDD

11 ΠΩΣ Η ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Amyloid fibrils accumulation Physical disruption & malfunction of surrounding tissue Direct cellular toxicity by : amyloidogenic precursor proteins folding intermediates aggregates fibrils Interactions with cell surface receptors Entry into cells III

12 ΑΙΤΙΑ ΑΑ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗΣ

13 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗΣ Πρωτεϊνουρία Υποαλβουμιναιμία Οίδημα GFR Μικρή πρωτεϊνουρία Υπέρταση Νεφρογενής άποιος διαβήτης Σ. Fanconi Νεφρικός μυελός:apoA1 οικογενής αμυλοείδωση σπανιότερα σε ΑΑ αμυλοείδωση *Δεν υπάρχει κλινικοπαθολογοανατομική συσχέτιση Λευκωματουρία στο 80% Νεφρωσικό στο 30-50% Νεφρική ανεπάρκεια (συχνότερα χρόνια) στο 50% Κρεατινίνη>2mg/dl στο 20%

14 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΥΣ Χρώση του ιστού με Congo-red Πορτοκαλοκόκκινο χρώμα στο κοινό μικροσκόπιο Πράσινη διπλοδιαθλαστικότητα στο πολωμένο φως Χρώση του ιστού με θειοφλαβίνη-ΤΠαράγει πρασινοκίτρινο φθορισμό Βιοψία κοιλιακού λίπους Βιοψία ορθού ή σιελογόνων αδένων Βιοψία νεφρού Ευαισθησία 80-90% σε ΑL Eυαισθησία 65-75% σε ΑΑ Ευαισθησία μικρή σε οικογενείς Πολύ εμφανής η διάγνωση και με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο Βιοψία μυελού Αναδεικνύει το αμυλοειδές αλλά Το ποσοστό των πλασματοκυττάρων δεν υπερβαίνει το 5-10%

15 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΥΣ Φασματοσκοπία μάζας Προσδιορισμός αλληλουχίας αμινοξέων ΑΠΟ αμυλοειδές ιστών AL ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ ΑΑ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΕΙΣ Ανοσοφθορισμός Ανοσοιστοχημεία ΣΕ ιστούς Ανοσοηλεκτροφόρηση αίματος & ούρων Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών Οστεομυελική βιοψία Παρουσία προϋπάρχουσας φλεγμονώδους νόσου για μεγάλο χρονικό διάστημα Ανοσοϊστοχημεία Θετικό οικογενειακό ιστορικό Φασματοσκοπία μάζας Προσδιορισμός αλληλουχίας αμινοξέων

16 ΒΙΟΨΙΑ ΝΕΦΡΟΥ ΣΕ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ ΚΟΙΝΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Εναπόθεση αμυλοειδούς (άμορφης ουσίας) στα σπειραματικά τριχοειδή & στο μεσάγγειο συχνά με μορφή όζων PAS (-) Εναπόθεση αμυλοειδούς στο διάμεσο ιστό με σωληναριακή ατροφία & ίνωση (συνήθως στη μυελώδη μοίρα και τα ευθέα αγγεία) Εναπόθεση αμυλοειδούς στα αγγεία Χρώση με Congo-red Θετικός για Ig light chain (συχνότερα λ παρά κ) & αλβουμίνη Αρνητικός για κ ή λ αλύσους δεν αποκλείει AL αμυλοείδωση Θετικός με αντισώματα έναντι ΑΑ αμυλοειδούς Μη διασταυρούμενα ινίδια διαμέτρου 8-10nm τυχαία κατανεμημένα χωρίς προσανατολισμό στο μεσάγγειο, βασικές μεμβράνες,διάμεσο ιστό και αγγεία Δ/Δ : LCDD, cast nephropathy, fibrillary, immunotactoid, diabetic nephropathy

17 ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΝΗ

18

19 CONGO-RED

20 PAS

21 MASSON

22 SILVER

23 Kidney biopsy from a patient with Ig light chain (AL) amyloidosis and a monoclonal IgG λ protein in the serum and urine. ΚΜ:PAS χρώση ΚΜ:congo red ΚΜ:congo-red,polarized light ΑΦ:λ-αλυσιδες(++) ΑΦ:κ-αλυσιδες(+)ΗΜ:ινίδια 10nm

24 ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗΣ Μέση επιβίωση (ΑL) με νεφρωσικό σύνδρομο Μέση επιβίωση (ΑA) με νεφρωσικό σύνδρομο Χειρότερη πρόγνωση οι ασθενείς με λ-αλυσίδες σε σχέση με κ-αλυσίδες Χειρότερη πρόγνωση αυτοί με κρεατινίνη>1.3mg/dl Χειρότερη πρόγνωση αυτοί που έχουν καρδιακή συμμετοχή 16μήνες 133μήνες 12v30μήνες 15v26μήνες <6μήνες

25 ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ AL ΘΕΡΑΠΕΙΑ AIM : Complete hematologic response better survival Ann Intern Med 140:85-93,2004

26 ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ AL ΘΕΡΑΠΕΙΑ 15 years ago Mid-1990s Now Melphalan+prednisone in repeated cycles over many months CR <5% Median survival from 8-12mo to 12-18mo Melphalan 140-200mg/m 2 (myeloablative doses) & Autologous stem cell transplantation HDM/SCT Tandem transplantation with a second course of HDM/SCT Oral melphalan (0.22mg/kg/d) +dexamethasone (40mg/d) in 4-day cycles each month CR 40% Median survival 4.6y Treatment-mortality 13%

27 ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ AL ΘΕΡΑΠΕΙΑ Survival in all 100 patients Survival in low-risk & high-risk Survival in low-risk group NEJM 2007;357:1083-1093

28 ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ AL ΘΕΡΑΠΕΙΑ I.REFFERAL CENTER II.ELIGIBILITY CRITERIA Age>18 & <65y Performance status 0-2 Ejection fraction>40% SBP>90mmHg Median survival in all 80pts: 4.75y 32pts 31pts CR: survival>10y Non-CR: survival 50mo Blood 2007;110:3561 HDM/SCT Treatment-related mortality<5%

29 RENAL AMYLOIDOSIS : Early recovery of the albumin concentration after treatment with HDM/ASCT Ann Intern Med 2004;140:85

30 ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ AL ΘΕΡΑΠΕΙΑ Εναλλακτικές επιλογές Mel/Dex Thalidomide Lenalizomide Bortezomide Rapid hematological improvement with improvement of organs Peripheral neuropathy & cardiotoxicity Worsen renal function Poor tolerability

31 ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ AL ΘΕΡΑΠΕΙΑ (HDM/ASCT in ESRD) More complications The same complete response rate No difference in survival P=0.1 5/15 pts : renal transplantation Kidney Int 2003;63:1051-1057

32 P=0.04 P=0.42 Renal response after HDM/SCT is a favorable marker in patients with primary systemic amyloidosis AJKD 2005; 46:270-277

33 Precursor protein production or concentration Anti-plasma cell chemotherapy Anti-inflammatory agents Liver transplantation Renal transplantation Hemofiltration or absorption In use: AL In use: AA In use: Familial In use: DRA Fibril formationGAG mimetics TTR stabilizers Human studies: AA Human studies: Familial Amyloid depositsGAG mimetics Iodo-deoxydoxorubucin (IDOX) Serum amyloid P (SAP) depletion Human studies: AA Human studies: AL Treatment targetTreatment approachTreatment status Treatment targets for systemic amyloidoses

34 Eprodisate for the treatment of renal disease in AA Amyloidosis NEJM 2007;356:2349-2360

35 familialAAALfibrinogen 89% 11% 13.1 10.3 5.8 7.3 Median graft survival(y) Renal transplantation outcome is influenced by amyloid type AJ Transplant 2013;13(2):433-441

36 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !


Κατέβασμα ppt "Χ. ΚΟΥΡΒΕΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ ΝΕΕΣ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google