Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της έρευνας και καινοτομίας: Ο ρόλος ενός σύγχρονου τεχνολογικού πανεπιστημίου Ελπίδα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της έρευνας και καινοτομίας: Ο ρόλος ενός σύγχρονου τεχνολογικού πανεπιστημίου Ελπίδα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της έρευνας και καινοτομίας: Ο ρόλος ενός σύγχρονου τεχνολογικού πανεπιστημίου Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 29 Νοεμβρίου 2010

2 Οικονομικό Φόρουμ-2 Παρουσίαση Ορισμοί – Δείκτες Προόδου Προγράμματα σπουδών και απασχολησιμότητα –Αμφίδρομα κανάλια επικοινωνίας με το χώρο εργασίας Έρευνα – Καινοτομία – Ανάπτυξη –Διασύνδεση με βιομηχανικό και επιχειρηματικό κόσμο Συμπεράσματα

3 Ορισμοί – Δείκτες Προόδου

4 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-4 Απασχολησιμότητα Η ικανότητα ενός ατόμου να έχει απασχόληση Εξαρτάται από τη γνώση, τις δεξιότητες και στάσεις του ατόμου Επιπρόσθετα, οι κανόνες και τα θέσμια της αγοράς εργασίας έχουν καθοριστικό ρόλο

5 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-5 Κύρια Μηνύματα αναφορικά με την Απασχολησιμότητα Το ένα τρίτο του ανθρώπινου δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ηλικία εργασίας (15-64 ετών) έχει χαμηλού επιπέδου προσόντα Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ως προς τα ποσοστά του ανθρώπινου δυναμικού ηλικίας 25-64 ετών με προσόντα ανώτατης εκπαίδευσης: –Το υψηλότερο ποσοστό το έχει η Κύπρος: 29.7% –Το χαμηλότερο ποσοστό το έχει η Ρουμανία: 9.9% –Μόνο 10 χώρες μέλη υπερβαίνουν το 25% –ΗΠΑ και Ιαπωνία: 40%, Ρωσία: 55% Εκτιμάται ότι το 2015, το 30% των εργασιών θα απαιτούν προσόντα ανώτατης εκπαίδευσης

6 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-6 Κεντρικός Δείκτης Προόδου Ποσοστό πληθυσμού με υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά προσόντα –Οι τρεις χώρες με τη μεγαλύτερη πρόοδο κατά την περίοδο 2000-2007 είναι η Ιρλανδία, Κύπρος και Μάλτα Οι χώρες που έχουν υψηλά καταρτισμένο και προσαρμόσιμο εργατικό δυναμικό, είναι σε καλύτερη θέση να αναπτύξουν ή/και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες και να προωθήσουν αλλαγές

7 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-7

8 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-8

9 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-9

10 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-10 Δια Βίου Μάθηση Η επικαιροποίηση της γνώσης των ενηλίκων, για σκοπούς καριέρας ή της καθημερινής ζωής, είναι πλέον αναγκαιότητα –Λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στη δημιουργία νέας γνώσης, θεωρείται πλέον ότι η «μισή-ζωή» ενός προσόντος στις θετικές επιστήμες είναι κάτω των δύο ετών Σε δύο χρόνια τα μισά από ότι έμαθε κάποιος είναι ξεπερασμένα, σε άλλα δύο χρόνια τα μισά των υπολοίπων μισών είναι ξεπερασμένα, δηλαδή σε λιγότερο από 4 χρόνια τα ¾ είναι ήδη ξεπερασμένα, κτλ. Η επικρατούσα νοοτροπία ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είναι υποδεέστερη της παραδοσιακής εκπαίδευσης νεαρών ατόμων και συνεπώς δεν αρμόζει σε ερευνητικού τύπου πανεπιστήμια, πρέπει να ξεπεραστεί

11 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-11 Κύριοι Δείκτες Προόδου για Εκπαίδευση και Κατάρτιση (1) Δεξιότητες γλώσσας Δεξιότητες ICT Δεξιότητες του πολίτη Ικανότητες μάθησης – αυτοκατευθυνόμενη μάθηση

12 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-12 Κύριοι Δείκτες Προόδου για Εκπαίδευση και Κατάρτιση (2) Προσοντούχοι ανώτατης εκπαίδευσης Διακρατική κινητικότητα σπουδαστών ανώτατης εκπαίδευσης Συμμετοχή ενηλίκων στη δια βίου εκπαίδευση Δεξιότητες ενηλίκων Μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση

13 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-13

14 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-14 Προγράμματα σπουδών και απασχολησιμότητα

15 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-15 Χάσμα Ακαδημαϊκών Προσόντων – Αναγκών Βιομηχανίας Ειδική γνώση Αναγκαίες Μεταβιβάσιμες Ικανότητες και Δεξιότητες –ομαδική εργασία και συνεργασία –δημιουργικότητα –επίλυση σύνθετων προβλημάτων –κριτική σκέψη –επικοινωνία –αυτοκατευθυνόμενη μάθηση –διερεύνηση –διαχείριση πληροφοριών –ψηφιακό αλφαβητισμό Αμφίδρομο και συνεχές κανάλι επικοινωνίας πανεπιστημίων-βιομηχανίας

16 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-16 Ανώτατη Εκπαίδευση Δημιουργικότητα Καινοτομία Απασχολησιμότητα

17 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-17 Αποστολή ΤΕΠΑΚ ως προς την Εκπαίδευση Το Πανεπιστήμιο επιδιώκει να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο χώρο της Μεσογείου και ευρύτερα, προσφέροντας σφαιρική και πολυδιάστατη εκπαίδευση που να αντικατοπτρίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις και πρόοδο της σύγχρονης βιομηχανίας. Η υψηλής ποιότητας προσφερόμενη εκπαίδευση θα στηρίζεται σε μοντέρνες και παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Η συνεχής αναβάθμιση των προγραμμάτων και η προσφορά νέων προγραμμάτων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς, πέραν της ενίσχυσης του ακαδημαϊκού υπόβαθρου των φοιτητών, θα στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η ομαδικότητα, η συνεργασία, η ανάπτυξη πρωτοβουλίας, η κριτική σκέψη, η ικανότητα δημιουργίας καινοτομικών λύσεων και η επιχειρηματικότητα.

18 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-18 Εκπαίδευση Ιεραρχημένες Στρατηγικές Επιλογές 1.Στελέχωση Τμημάτων 2.Δημιουργία νέων Τμημάτων και Σχολών 3.Νέα Προγράμματα Σπουδών 4.Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Επιπέδου Μάστερ) 5.Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Διδακτορικά) 6.Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα 7.Εργαλεία Διαφάνειας και Αναγνώρισης 8.Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης 9.Κέντρο Μάθησης 10.Κέντρο Φοιτητών με Αναπηρίες 11.Ενίσχυση Κέντρου Γλωσσών

19 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-19 Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τμημάτων και Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΣχολήΤμήμα Χρόνος Ίδρυσης Προπτυχιακό Πρόγραμμα Χρόνος Εισδοχής πρώτων Φοιτητών, Αριθμός Εισακτέων Χρόνος Αποφοίτησης πρώτων Φοιτητών, Σύνολο Φοιτητών Επιστημών Υγείας Επιστημών Αποκατάστασης 2010Λογοθεραπεία2012, 402016, 160 Επιστημών Υγείας Επιστημών Αποκατάστασης 2010Φυσικοθεραπεία2013, 402017, 160 Επιστημών Υγείας Επιστημών Αποκατάστασης 2010Εργοθεραπεία2014, 402018, 160 Επιστημών Υγείας Επιστημών Αποκατάστασης 2010 Κλινική Κοινωνική Εργασία 2015, 402019, 160 Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Καλών Τεχνών 2010Καλών Τεχνών2013, 451017, 180 Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Δημόσιας Επικοινωνίας 2010 Δημόσιας Επικοινωνίας 2012, 402016, 160 Διοίκησης και Οικονομίας Πολιτικής Οικονομίας 2011 Πολιτικής Οικονομίας 2014, 402018, 160

20 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-20 Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τμημάτων και Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΣχολήΤμήμα Χρόνος Ίδρυσης Προπτυχιακό Πρόγραμμα Χρόνος Εισδοχής πρώτων Φοιτητών, Αριθμός Εισακτέων Χρόνος Αποφοίτησης πρώτων Φοιτητών, Σύνολο Φοιτητών Διοίκησης και Οικονομίας Διεθνών Επιχειρησιακών Σπουδών 2015 Διεθνών Επιχειρησιακών Σπουδών 2016, 402020, 160 Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Φυσικών Πόρων 2011 Φυσικών Πόρων 2014, 452018, 180 Επιστημών Υγείας Φαρμακευτικής 2013 Φαρμακευτικής 2015, 402019, 160 Μηχανικής και Τεχνολογίας Ναυτικής Μηχανικής 2015 Ναυτικής Μηχανικής 2016, 502010, 200 Μηχανικής και Τεχνολογίας Χημικών Μηχανικών 2015 Χημικών Μηχανικών 2017, 402021, 160 Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Παραστατικών Τεχνών 2016 Παραστατικών Τεχνών 2018, 402022, 160 Επιστημών Υγείας Τεχνολογιών Υγείας 2018 Τεχνολογιών Υγείας 2020, 402024, 160

21 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-21 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Προωθούν τη διεπιστημονικότητα Αναπόσπαστο στοιχείο τους αποτελεί η επιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών στο μελλοντικό επαγγελματικό τους χώρο –Στενά και αμφίδρομα κανάλια επικοινωνίας με το χώρο εργασίας Η φυσιογνωμία των προγραμμάτων σπουδών ενισχύει τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Πανεπιστημίου

22 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-22 Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πανεπιστημίου με Επαγγελματικούς και Κοινωνικούς Εταίρους Cyta ΟΕΒ ΚΟΤ ΚΥΠΕ Αστυνομική Διεύθυνση Κύπρου Υπουργεία –Συγκοινωνιών και Έργων –Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού –Εσωτερικών Τοπικές Αυτοδιοικήσεις –Λεμεσού, Γεροσκήπου, Αγίου Αθανασίου, Πολεμιδιών, Πάφου

23 Έρευνα – Καινοτομία – Ανάπτυξη

24 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-24 Ανώτατη Εκπαίδευση Έρευνα Καινοτομία Απαιτείται στενή αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των παραγόντων Τρίγωνο της Γνώσης

25 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-25 Εταίροι στον ΕRA καινοτομία επιχειρηματικότητα περιφέρειες γνώσης ανάπτυξη τοπικών περιφερειών τεχνολογική ανάπτυξη χάρτα ερευνητή κινητικότητα δικαιώματα

26 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-26 Κύπρος: Επενδύσεις στην Έρευνα (1) Σύμφωνα με τη Eurostat το 2007 η Κύπρος κατείχε την τελευταία θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ ως προς τις δαπάνες/επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία: –0.45% ΑΕΠ (δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες) –Μέσος όρος EE: 1.85% ΑΕΠ –Στόχος Στρατηγικής της Λισαβόνας: 3% ΑΕΠ

27 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-27 Κύπρος: Επενδύσεις στην Έρευνα (2) Το 2008 καταγράφηκε ικανοποιητική πρόοδος σχεδόν σε όλους τους τομείς προτεραιότητας σε σχέση με την έρευνα –Αύξηση επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη –Ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών –Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού –Ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας Η συμβολή της βιομηχανίας στην Ε & Α παρουσίασε αύξηση αλλά τα ποσοστά παρέμειναν χαμηλά

28 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-28 Κύρια Πρόοδος στην Έρευνα Οι ακαθάριστες εγχώριες δαπάνες στην Ε & Α αυξήθηκαν από € 61,3 εκ το 2006 σε €70,1 εκ το 2007 –Αύξηση κατά 14.2% Ανάμεσα στις υψηλότερες των EU27 –% αύξηση ήταν μόνο 0.02%, οδηγώντας στο 0.45% Ο ισοδύναμος αριθμός ερευνητών πλήρους απασχόλησης (FTE) αυξήθηκε κατά 1.5% –1244 το 2007, σε σύγκριση με 1226 το 2006 –Ο αριθμός των ερευνητών αυξήθηκε κατά 7% Το % των γυναικών που συμμετέχουν στην έρευνα παρέμεινε στα 38% του συνόλου των ερευνητών –Στόχος Στρατηγικής Λισαβόνας: 8 ερευνητές σε κάθε 1000 μέλη εργατικού δυναμικού

29 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-29 Καινοτομία Σύμφωνα με το “European Innovation Scoreboard 2008 (Strengths and Weaknesses Report)” η Κύπρος έχει βελτιώσει αισθητά τη θέση της από το 2008, μετακινούμενη από την 24 η στη 13 η θέση Αναμένεται ότι τα δύο μέτρα –Research and Technology Mediation System –Thematic and Innovation Networks θα βελτιώσουν σημαντικά τους δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα στους ερευνητικούς οργανισμούς και τον επιχειρηματικό κόσμο

30 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-30 Διασύνδεση Πανεπιστημίων με Βιομηχανία – ΕΤ Πάρκο Πρόσφατα λειτούργησαν στα έξι πανεπιστήμια της Κύπρου Γραφεία Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία αξιοποιώντας τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ Ως προς το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο –Ολοκληρώθηκε η μελέτη σκοπιμότητας –Αποκτήθηκε ο χώρος για τη στέγασή του και κατασκευάστηκε οδική πρόσβαση προς αυτό

31 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-31 Θεσμική Αναδόμηση Αναδόμηση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και Καινοτομίας –Διοικητικό Συμβούλιο –Επιστημονικό Συμβούλιο –Εθνική Πολιτική Έρευνας Τομείς Προτεραιότητας για την Έρευνα

32 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-32 Έρευνα Καινοτομία Τεχνολογική Ανάπτυξη Η αλυσίδα έχει σημασία για χώρες που οραματίζονται να καταστούν οικονομίες της γνώσης Αναμφίβολα οι τεχνολογικά προηγμένες χώρες έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

33 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-33 Αναγκαιότητα Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Κύπρο (1) Μέσα από την Εφαρμοσμένη Έρευνα, επιτυγχάνονται τα ακόλουθα: Προώθηση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς (βιομηχανία, επιχειρήσεις, τοπικοί φορείς κτλ) Επίλυση πρακτικών προβλημάτων Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας Νέα τεχνολογικά επιτεύγματα και βιομηχανική ανάπτυξη Παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή βελτίωση υφιστάμενων Βιομηχανική, οικονομική και κοινωνική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

34 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-34 Αύξηση της συμμετοχής κυπριακών ΜΜΕ σε ερευνητικά προγράμματα Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας Ανάπτυξη νέων μοντέλων παροχής υπηρεσιών στους πολίτες Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Ορθολογική διαχείριση και διατήρηση των φυσικών πόρων της Κύπρου Αναγκαιότητα Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Κύπρο (2)

35 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-35 Αναγκαιότητα Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Κύπρο (3) Βελτίωση των μεθόδων αξιοποίησης νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Μείωση και επεξεργασία αποβλήτων Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανακύκλωσης Ολοκληρωμένη διαχείριση και εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και αντιμετώπιση λειψυδρίας Πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, των νερών και του εδάφους Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας Οικονομική ανάπτυξη και ευημερία

36 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-36 Αποστολή ΤΕΠΑΚ ως προς την Έρευνα Το Πανεπιστήμιο στοχεύει να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα πρωτοπόρο και διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό κέντρο έρευνας, αριστείας και μάθησης με ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, με στόχο την παραγωγή επιστημονικών γνώσεων και καινοτόμων τεχνολογιών. Η δημιουργία Ερευνητικών Μονάδων/ Κέντρων στους τομείς που υπάρχει κρίσιμη μάζα ερευνητών, τα οποία θα μετεξελιχθούν σε κέντρα αριστείας, θα εστιάσουν τις δραστηριότητές τους στην επίλυση προβλημάτων, ειδικά σε σχέση με τις οικονομικά σημαντικές εγχώριες βιομηχανίες και θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια για μελλοντική ανάπτυξη της Κύπρου, προσφέροντας στην τοπική κοινωνία σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

37 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-37 Έρευνα Ιεραρχημένες Στρατηγικές Επιλογές 1.Δημιουργία Πυρήνων Έρευνας σε τομείς αιχμής 2.Δημιουργία Ερευνητικών Μονάδων και Κέντρων 3.Προσέλκυση Εξωτερικής Χρηματοδότησης 4.Ανάπτυξη και Ενίσχυση Έρευνας 5.Αξιοποίηση αποτελεσμάτων της Έρευνας 6.Δημιουργία Ιδρυματικού Κατατεθηρίου Βιβλιοθήκης

38 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-38 Διασύνδεση ΤΕΠΑΚ με τον παραγωγικό ιστό της χώρας Το Πανεπιστήμιο στοχεύει να ανοιχτεί προς τον παραγωγικό ιστό της χώρας και να δημιουργήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς μιας αμφίδρομης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, που δύναται να προωθήσουν τη δημιουργία νέων ιδεών για την έρευνα και να προάγουν τις αυξανόμενες ευκαιρίες για τη συνεργασία με τους τελικούς χρήστες. Το θέμα της διασύνδεσης του παραγωγικού ιστού με τα πανεπιστήμια είναι συνώνυμο και στενά συνδεδεμένο με το θέμα της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας.

39 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-39 Διασύνδεση με Παραγωγικό Ιστό Ιεραρχημένες Στρατηγικές Επιλογές 1.Ανάπτυξη Γραφείου Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία 2.Δημιουργία ή/και Συμμετοχή σε Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο 3.Περιφερειακή Ανάπτυξη Ενεργό εμπλοκή σε πρωτοβουλίες περιφερειακής ανάπτυξης Τα αναπτυξιακά σχέδια του να περιλαμβάνουν την τοπική κοινωνία και περιβάλλον Στο σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές βιομηχανικές και επιχειρηματικές ανάγκες και οι μελλοντικές τεχνολογικές τάσεις Η ανάπτυξη ρόλου μεσολαβητή σε υφιστάμενα και νέα βιομηχανικά σύνολα Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τη βιομηχανία και άλλους τοπικούς εταίρους συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών σταδιοδρομίες για φοιτητές και αποφοίτους

40 29 Νοεμβρίου 2010Οικονομικό Φόρουμ-40 Συμπεράσματα Η εκπαίδευση και η έρευνα συνιστούν τους κεντρικούς πυλώνες μιας κοινωνίας και οικονομίας της γνώσης Παρά την οικονομική κρίση οι συνολικοί προϋπολογισμοί της Κύπρου για την εκπαίδευση το 2009 και το 2010 παρουσιάζουν αύξηση –Όμως οι προϋπολογισμοί των δημόσιων πανεπιστημίων και της έρευνας για το 2010 παρουσιάζουν σημαντική μείωση και η εικόνα για τα επόμενα χρόνια δεν είναι θετική –Οι περικοπές θα επηρεάσουν την ανάπτυξη Υπάρχει πρόοδος σε σχέση με την έρευνα και καινοτομία, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει πολύς δρόμος να διανύσουμε Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει, μέσω του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, να δώσει μεγάλη ώθηση στην τοπική του περιφέρεια και ευρύτερα, με νέες θέσεις εργασίας για ερευνητές, κτλ

41 Σε εποχές οικονομικής δυσπραγίας Η οικονομική βιωσιμότητα μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση μέτρων μακροπρόθεσμης ανάπτυξης: Η εκπαίδευση και η έρευνα είναι οι δύο πυλώνες για το σκοπό αυτό


Κατέβασμα ppt "Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της έρευνας και καινοτομίας: Ο ρόλος ενός σύγχρονου τεχνολογικού πανεπιστημίου Ελπίδα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google