Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Το παράδειγμα του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 29 / 06 / 2011

2 Περιεχόμενα παρουσίασης
Α. Εφαρμοσμένη Έρευνα και η αναγκαιότητα της στην Κύπρο Β. Ο ρόλος των Γραφείων Διασύνδεσης Ακαδημίας - Βιομηχανίας Γ. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ με τη Βιομηχανία

3 Η αλυσίδα ΕΡΕΥΝΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η αλυσίδα ΕΡΕΥΝΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έρευνα Καινοτομία Τεχνολογική Ανάπτυξη - Η σύμπραξη Βασικής και Εφαρμοσμένης έρευνας είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της Καινοτομίας - Η αξιοποίηση της αλυσίδας υποστηρίζει το όραμα για δημιουργία Οικονομίας της Γνώσης

4 Τι είναι Εφαρμοσμένη Έρευνα
Α1 Τι είναι Εφαρμοσμένη Έρευνα Ορισμός Η σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων για ανάπτυξη ή βελτίωση νέων ή υφιστάμενων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η εφαρμοσμένη έρευνα συμβάλει στα ακόλουθα: Ανάπτυξη τεχνογνωσίας Επίλυση πρακτικών προβλημάτων Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας Νέα τεχνολογικά επιτεύγματα – προϊόντα και Υπηρεσίες Επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας Ορισμός – Η επέκταση και η αξιοποίηση της βασικής έρευνας

5 Αναγκαιότητα Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Κύπρο
Α2 Αναγκαιότητα Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Κύπρο Η εφαρμοσμένη έρευνα συμβάλλει στην προώθηση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς για Βιομηχανική, Οικονομική και Κοινωνική ανάπτυξη και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων Ειδικότερα, επιτυγχάνονται τα ακόλουθα: Ανάπτυξη Καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας Ορθολογική διαχείριση και διατήρηση των φυσικών πόρων της χώρας Βελτίωση των μεθόδων αξιοποίησης νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ανάπτυξη μεθόδων διαχείρισης της ρύπανσης και των αποβλήτων Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας Ορισμός – Η επέκταση και η αξιοποίηση της βασικής έρευνας

6 Τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης και Αποδέκτες
Α3 Τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης και Αποδέκτες "Science finds, Industry applies, Man adapts" Chicago Fair 1933

7 Διασύνδεση Ακαδημίας - Βιομηχανίας
Διασύνδεση Ακαδημίας - Βιομηχανίας Εφαρμοσμένη Έρευνα Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα Κοινωνικοί και Παραγωγικοί Φορείς

8 Σκοπός και Στόχοι των Γραφείου Διασύνδεσης
Β1 Σκοπός και Στόχοι των Γραφείου Διασύνδεσης Η ουσιαστική Διασύνδεση μεταξύ των Ερευνητικών και Εργαστηριακών μονάδων του Πανεπιστημίου με τον επιχειρηματικό ιστό. Αποτελεσματική προώθηση των εκμεταλλεύσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου μέσω της παροχής εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με σκοπό την αξιοποίησή τους στην παραγωγική διαδικασία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Αποτελεσματική σύμπραξη Βασικής και Εφαρμοσμένης έρευνας

9 Άξονες Λειτουργίας / Βασικές Δραστηριότητες των Γραφείων Διασύνδεσης
Β2 Άξονες Λειτουργίας / Βασικές Δραστηριότητες των Γραφείων Διασύνδεσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Δημόσιες Σχέσεις Δικτύωση Τοποθετήσεις Φοιτητών Έρευνα και Συνέργειες Συνεργασία Ακαδημίας - Βιομηχανίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Τεχνοβλαστοί (Spin-Off) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

10 Μοντέλο Ανάπτυξης και Συνεργασίες
Β3 Μοντέλο Ανάπτυξης και Συνεργασίες Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

11 Αναμενόμενα αποτελέσματα Διασύνδεσης Ακαδημίας - Βιομηχανίας
Β4 Αναμενόμενα αποτελέσματα Διασύνδεσης Ακαδημίας - Βιομηχανίας Επίτευξη υψηλών ρυθμών βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης Ενίσχυση Παραγωγικής Βάσης και Ανταγωνιστικότητας της οικονομίας Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Τεχνολογική ανάπτυξη Ανάπτυξη Καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών Ανάπτυξη και εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών και μεθόδων Δημιουργία Ευρεσιτεχνιών

12 Γ Πλαίσιο Λειτουργίας και Δραστηριοτήτων του έργου ανάπτυξης και λειτουργίας ΓΔ Τα Γραφεία Διασύνδεσης εμπίπτουν στο στόχο υλοποίησης του Έργου: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα», του Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» Συμμετέχοντες: - Πανεπιστήμιο Κύπρου - Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Πανεπιστήμιο Frederick - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Κυπριακή Δημοκρατία Διάρκεια: 42 μήνες

13 Ταυτότητα Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΠΑΚ
Γ1 Ταυτότητα Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΠΑΚ Λειτουργεί από το Φεβρουάριο 2011 Το πρώτο και μοναδικό που λειτουργεί στο παρόν στάδιο Υπάγεται στην Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (ΥΕΔΔΣ) του ΤΕΠΑΚ Αποτελείται από 3 στελέχη και υποστηρίζεται από λειτουργούς και τον προϊστάμενο της ΥΕΔΔΣ

14 Προγραμματισμένες Δράσεις και Μεθοδολογία Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΠΑΚ
Γ2 Προγραμματισμένες Δράσεις και Μεθοδολογία Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΠΑΚ 1. Αναγνώριση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των εκμεταλλεύσιμων αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου που διενεργείται στο Πανεπιστήμιο (α) Καταγραφή Ερευνητικού προφίλ ΔΕΠ και Εργαστηρίων (β) Ηλεκτρονική καταχώρηση σε βάσεις δεδομένων 2. Διερεύνηση και αναγνώριση των συμβουλευτικών και συναφών αναγκών της κυπριακής βιομηχανίας (α) Επικοινωνία και ενημέρωση επιχειρήσεων (β) Καταγραφή δεδομένων και αναγκών (γ) Διερεύνηση δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης καινοτομίας (δ) Ηλεκτρονική καταχώρηση σε βάσεις δεδομένων

15 ΤΕΠΑΚ και εφαρμοσμένη έρευνα
Γ3 ΤΕΠΑΚ και εφαρμοσμένη έρευνα Συμμετοχή σε 100 ερευνητικά προγράμματα € συνολική χρηματοδότηση 150 ερευνητές και 2 ερευνητικές μονάδες

16 Ενδεικτικά παραδείγματα Αξιοποίησης Εφαρμοσμένης Έρευνας
Γ4 Ενδεικτικά παραδείγματα Αξιοποίησης Εφαρμοσμένης Έρευνας Προβλήματα προς επίλυση Τελικός Αποδέκτης Κοινωνία Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης για θέματα πολιτισμού, αρχαιολογίας και μουσείων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Τμήμα Αρχαιοτήτων / Μουσεία Τουριστική Βιομηχανία Ανάπτυξη στοχευμένου marketing για βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και αύξηση του τουριστικού ρεύματος Υπουργείο Εμπορίου, Βιομ. και Τουρισμ. Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων Τεχνολογία – Πληροφορική Δημιουργία μοντέλου κυκλοφοριακής διαχείρισης για σχεδιασμό οδικού δικτύου και απάμβλυνση της κυκλοφοριακής συμφόρησης Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ενέργεια Αξιοποίηση βιομάζας για παραγωγή ενέργειας Αειφόρος Ανάπτυξη (Περιβάλλον) Ανάπτυξη μεθόδου για επεξεργασία αστικών αποβλήτων Δήμοι

17 Ενδεχόμενα ενδεικτικά παραδείγματα Διασύνδεσης Ακαδημίας - Βιομηχανίας
Γ5 Ενδεχόμενα ενδεικτικά παραδείγματα Διασύνδεσης Ακαδημίας - Βιομηχανίας Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Νοσηλευτικής Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής Τμήμα Διοίκησης, Ξενοδοχείων και Τουρισμού Τμήμα Φαρμακευτικής Βιομηχανίες Τροφίμων Οινοβιομηχανίες Εργολάβοι, Αρχιτέκτονες, Παραγωγοί Δομικών Υλικών Συστήματα Εναλλακτικής Ενέργειας Υπηρεσίες Υγείας Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί Ναυτιλιακές εταιρείες Εταιρείες Πληροφορικής Ξενοδοχειακές και Τουριστικές επιχειρήσεις Φαρμακευτικές βιομηχανίες

18 Επικοινωνία Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΡΟΖΙΤΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΟΥ
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Τηλ.:  ΡΟΖΙΤΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ Λειτουργός Έρευνας Υπεύθυνη του Πανεπιστημίου για θέματα Καινοτομίας Τηλ.:  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΟΥ Υπεύθυνος Ομάδας Έργου Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου – Βιομηχανίας Τηλ.: 

19 24 / 05 / 2011


Κατέβασμα ppt "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google