Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το παράδειγμα του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ 29 / 06 / 2011 Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το παράδειγμα του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ 29 / 06 / 2011 Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το παράδειγμα του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ 29 / 06 / 2011 Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

2 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Εφαρμοσμένη Έρευνα και η αναγκαιότητα της στην Κύπρο Β. Ο ρόλος των Γραφείων Διασύνδεσης Ακαδημίας - Βιομηχανίας Γ. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ με τη Βιομηχανία

3 Η αλυσίδα ΕΡΕΥΝΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έρευνα Καινοτομία Τεχνολογική Ανάπτυξη Α

4 Τι είναι Εφαρμοσμένη Έρευνα Ορισμός Η σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων για ανάπτυξη ή βελτίωση νέων ή υφιστάμενων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η εφαρμοσμένη έρευνα συμβάλει στα ακόλουθα: Ανάπτυξη τεχνογνωσίας Επίλυση πρακτικών προβλημάτων Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας Νέα τεχνολογικά επιτεύγματα – προϊόντα και Υπηρεσίες Επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας Α1Α1

5 Αναγκαιότητα Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Κύπρο Η εφαρμοσμένη έρευνα συμβάλλει στην προώθηση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς για Βιομηχανική, Οικονομική και Κοινωνική ανάπτυξη και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων Ειδικότερα, επιτυγχάνονται τα ακόλουθα: Ανάπτυξη Καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας Ορθολογική διαχείριση και διατήρηση των φυσικών πόρων της χώρας Βελτίωση των μεθόδων αξιοποίησης νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ανάπτυξη μεθόδων διαχείρισης της ρύπανσης και των αποβλήτων Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας Α2Α2

6 Τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης και Αποδέκτες ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΓΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ "Science finds, Industry applies, Man adapts" Chicago Fair 1933 Α3Α3

7 Διασύνδεση Ακαδημίας - Βιομηχανίας Εφαρμοσμένη Έρευνα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα Κοινωνικοί και Παραγωγικοί Φορείς Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Β

8 Σκοπός και Στόχοι των Γραφείου Διασύνδεσης Η ουσιαστική Διασύνδεση μεταξύ των Ερευνητικών και Εργαστηριακών μονάδων του Πανεπιστημίου με τον επιχειρηματικό ιστό. Αποτελεσματική προώθηση των εκμεταλλεύσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου μέσω της παροχής εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με σκοπό την αξιοποίησή τους στην παραγωγική διαδικασία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Αποτελεσματική σύμπραξη Βασικής και Εφαρμοσμένης έρευνας Β1Β1

9 Άξονες Λειτουργίας / Βασικές Δραστηριότητες των Γραφείων Διασύνδεσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Έρευνα και Συνέργειες Συνεργασία Ακαδημίας - Βιομηχανίας Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Δημόσιες Σχέσεις Δικτύωση Τεχνοβλαστοί (Spin-Off) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Β2Β2 Τοποθετήσεις Φοιτητών

10 Μοντέλο Ανάπτυξης και Συνεργασίες 3. 3. Τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης 4. 4. Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα 5. 5. Διερεύνηση Προβλήματος και Καταγραφή Λύσεων 6. 6. Υλοποίηση Έρευνας 7. 7. Εφαρμογή Αποτελεσμάτων Έρευνας 1. 1. Κοινωνικοί και Παραγωγικοί Φορείς 2. 2. Εντοπισμός Προβλήματος Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Β3Β3

11 Αναμενόμενα αποτελέσματα Διασύνδεσης Ακαδημίας - Βιομηχανίας Επίτευξη υψηλών ρυθμών βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης Ενίσχυση Παραγωγικής Βάσης και Ανταγωνιστικότητας της οικονομίας Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Τεχνολογική ανάπτυξη Ανάπτυξη Καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών Ανάπτυξη και εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών και μεθόδων Δημιουργία Ευρεσιτεχνιών Β4Β4

12 Πλαίσιο Λειτουργίας και Δραστηριοτήτων του έργου ανάπτυξης και λειτουργίας ΓΔ Τα Γραφεία Διασύνδεσης εμπίπτουν στο στόχο υλοποίησης του Έργου: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα», του Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-13. Συμμετέχοντες: - Πανεπιστήμιο Κύπρου - Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Πανεπιστήμιο Frederick - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Κυπριακή Δημοκρατία Διάρκεια: 42 μήνες Γ

13 Ταυτότητα Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΠΑΚ Λειτουργεί από το Φεβρουάριο 2011 Το πρώτο και μοναδικό που λειτουργεί στο παρόν στάδιο Υπάγεται στην Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (ΥΕΔΔΣ) του ΤΕΠΑΚ Αποτελείται από 3 στελέχη και υποστηρίζεται από λειτουργούς και τον προϊστάμενο της ΥΕΔΔΣ Γ1Γ1

14 Προγραμματισμένες Δράσεις και Μεθοδολογία Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΠΑΚ 1. Αναγνώριση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των εκμεταλλεύσιμων αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου που διενεργείται στο Πανεπιστήμιο (α) Καταγραφή Ερευνητικού προφίλ ΔΕΠ και Εργαστηρίων (β) Ηλεκτρονική καταχώρηση σε βάσεις δεδομένων 2. Διερεύνηση και αναγνώριση των συμβουλευτικών και συναφών αναγκών της κυπριακής βιομηχανίας (α) Επικοινωνία και ενημέρωση επιχειρήσεων (β) Καταγραφή δεδομένων και αναγκών (γ) Διερεύνηση δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης καινοτομίας (δ) Ηλεκτρονική καταχώρηση σε βάσεις δεδομένων Γ2Γ2

15 ΤΕΠΑΚ και εφαρμοσμένη έρευνα Γ3Γ3 Συμμετοχή σε 100 ερευνητικά προγράμματα € 13 500 000 συνολική χρηματοδότηση 150 ερευνητές και 2 ερευνητικές μονάδες

16 Ενδεικτικά παραδείγματα Αξιοποίησης Εφαρμοσμένης Έρευνας Προβλήματα προς επίλυσηΤελικός Αποδέκτης Κοινωνία Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης για θέματα πολιτισμού, αρχαιολογίας και μουσείων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Τμήμα Αρχαιοτήτων / Μουσεία Τουριστική Βιομηχανία Ανάπτυξη στοχευμένου marketing για βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και αύξηση του τουριστικού ρεύματος Υπουργείο Εμπορίου, Βιομ. και Τουρισμ. Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων Τεχνολογία – Πληροφορική Δημιουργία μοντέλου κυκλοφοριακής διαχείρισης για σχεδιασμό οδικού δικτύου και απάμβλυνση της κυκλοφοριακής συμφόρησης Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ενέργεια Αξιοποίηση βιομάζας για παραγωγή ενέργειαςΥπουργείο Εμπορίου, Βιομ. και Τουρισμ. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αειφόρος Ανάπτυξη (Περιβάλλον) Ανάπτυξη μεθόδου για επεξεργασία αστικών αποβλήτων Δήμοι Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Γ4Γ4

17 Ενδεχόμενα ενδεικτικά παραδείγματα Διασύνδεσης Ακαδημίας - Βιομηχανίας Βιομηχανίες Τροφίμων Οινοβιομηχανίες Εργολάβοι, Αρχιτέκτονες, Παραγωγοί Δομικών Υλικών Συστήματα Εναλλακτικής Ενέργειας Υπηρεσίες Υγείας Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί Ναυτιλιακές εταιρείες Εταιρείες Πληροφορικής Ξενοδοχειακές και Τουριστικές επιχειρήσεις Φαρμακευτικές βιομηχανίες Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Νοσηλευτικής Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής Τμήμα Διοίκησης, Ξενοδοχείων και Τουρισμού Τμήμα Φαρμακευτικής Γ5Γ5

18 Επικοινωνία Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Τηλ.: 25 00 25 62 email: c.chrisostomou@cut.ac.cy ΡΟΖΙΤΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ Λειτουργός Έρευνας Υπεύθυνη του Πανεπιστημίου για θέματα Καινοτομίας Τηλ.: 25 00 26 29 email: rozita.pavlidou@cut.ac.cy ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΟΥ Υπεύθυνος Ομάδας Έργου Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου – Βιομηχανίας Τηλ.: 25 00 21 60 email: george.kokou@cut.ac.cy

19 24 / 05 / 2011


Κατέβασμα ppt "Το παράδειγμα του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ 29 / 06 / 2011 Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google