Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ Γεωργαλλίδης Δημήτρης 1 Ο Λύκειο Ρόδου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ Γεωργαλλίδης Δημήτρης 1 Ο Λύκειο Ρόδου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ Γεωργαλλίδης Δημήτρης 1 Ο Λύκειο Ρόδου

2 Δομή Επιλογής Παράγραφος 2.2.7.3 σελ. 34 - 38

3 ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Απλή Επιλογή 2. Σύνθετη Επιλογή 3. Πολλαπλή Επιλογή & Εμφωλευμένες εντολές επιλογής

4 1. Απλή Επιλογή Αν τότε εντολή 1 εντολή 2 εντολή 3 ……Τέλος_αν

5 Παράδειγμα 2.10, σελ. 36 Αλγόριθμος απόλυτη_τιμή Διάβασε α Αν α<0 τότε α α*(-1) α ← α*(-1)Τέλος_αν Εμφάνισε α Τέλος απόλυτη_τιμή Να διαβαστεί ένας αριθμός και να υπολογιστεί η απόλυτη τιμή του α ← α*(-1) Διάβασε α ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ Εμφάνισε α α<0 ΝΑΙ ΟΧΙ

6 σχόλια Στο βιβλίο:

7 Εφαρμογή (διαφ. 7) Να γραφτεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τρεις θερμοκρασίες μεσημεριού από τρία διαφορετικά σημεία της Αθήνας και: Να γραφτεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τρεις θερμοκρασίες μεσημεριού από τρία διαφορετικά σημεία της Αθήνας και: Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τη μέση τιμή των θερμοκρασιών Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τη μέση τιμή των θερμοκρασιών Θα εμφανίζει το μήνυμα «ΚΑΥΣΩΝΑΣ» αν η μέση τιμή ξεπερνά τους 37 βαθμούς κελσίου. Να γίνει και διάγραμμα ροής. Θα εμφανίζει το μήνυμα «ΚΑΥΣΩΝΑΣ» αν η μέση τιμή ξεπερνά τους 37 βαθμούς κελσίου. Να γίνει και διάγραμμα ροής.

8 Για το σπίτι (διαφ. 8) Να χρησιμοποιήσετε μόνο δομή απλής επιλογής Το ημερομίσθιο ενός υπαλλήλου είναι 40 ευρώ. Αυτό το μήνα θα πάρουν επίδομα των 10% επί των αποδοχών τους όσοι εργαζόμενοι έχουν αποδοχές που δεν υπερβαίνουν τα 650 ευρώ. Να γραφτεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το όνομα του και τις ημέρες απασχόλησής του τον τρέχοντα μήνα και θα εμφανίζει το όνομα και τις συνολικές αποδοχές του εργαζομένου. Να γίνει και διάγραμμα ροής. Το ημερομίσθιο ενός υπαλλήλου είναι 40 ευρώ. Αυτό το μήνα θα πάρουν επίδομα των 10% επί των αποδοχών τους όσοι εργαζόμενοι έχουν αποδοχές που δεν υπερβαίνουν τα 650 ευρώ. Να γραφτεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το όνομα του και τις ημέρες απασχόλησής του τον τρέχοντα μήνα και θα εμφανίζει το όνομα και τις συνολικές αποδοχές του εργαζομένου. Να γίνει και διάγραμμα ροής.

9 2. Σύνθετη Επιλογή Αν τότε εντολή 1 εντολή 2 ……αλλιώς εντολή 3 εντολή 4 ……Τέλος_αν

10 Παράδειγμα Σύνθετης Επιλογής Αλγόριθμος κρύο Διάβασε θερμοκρασία Αν θερμοκρασία <10 τότε εμφάνισε “πολύ Κρύο” εμφάνισε “πολύ Κρύο”Αλλιώς εμφάνισε “κανονική θερμοκρασία” εμφάνισε “κανονική θερμοκρασία”Τέλος_αν Τέλος κρύο Να διαβαστεί μία θερμοκρασία. Αν είναι μικρότερη ή ίση των 10 ο C να εμφανίζεται το μήνυμα «πολύ κρύο» αλλιώς «κανονική θερμοκρασία» Διάβασε Θ ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ Εμφάνισε “πολύ κρύο” Θ<10 ΝΑΙ ΟΧΙ Εμφάνισε “κανονική θερμοκρασία”

11 Εφαρμογή (διαφ. 11) Να γραφτεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το όνομα ενός μαθητή, τον βαθμό τετραμήνων και εξετάσεων σε ένα μάθημα και: Να γραφτεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το όνομα ενός μαθητή, τον βαθμό τετραμήνων και εξετάσεων σε ένα μάθημα και: Θα υπολογίζει τον τελικό βαθμό του και θα τον εμφανίζει μαζί με το όνομα του μαθητή. Θα υπολογίζει τον τελικό βαθμό του και θα τον εμφανίζει μαζί με το όνομα του μαθητή. Θα εμφανίζει το μήνυμα προάγεται αν ο βαθμός είναι από 10 και πάνω ή αλλιώς το μήνυμα απορρίπτεται. Θα εμφανίζει το μήνυμα προάγεται αν ο βαθμός είναι από 10 και πάνω ή αλλιώς το μήνυμα απορρίπτεται. Να γίνει και διάγραμμα ροής. Να γίνει και διάγραμμα ροής.

12 Παράδειγμα 2.11, σελ. 36

13 Παράδειγμα 2.11, σελ. 36 Λύση

14 Να μετατραπεί το παρών διάγραμμα ροής σε ισοδύναμο αλγόριθμο

15 Πολλαπλή Επιλογή Αν τότε εντολή 1 εντολή 2 …… Αλλιώς_αν τότε εντολή 3 εντολή 4 …… Αλλιώς_αν τότε εντολή κ εντολή λ ……Αλλιώς εντολή μ εντολή ν ……Τέλος_αν

16 Παράδειγμα Πολλαπλής Επιλογής Αλγόριθμος γράμμα Διάβασε χ Αν χ =1 τότε εκτύπωσε “Α” Αλλιώς_αν χ =2 τότε εκτύπωσε “Β” εκτύπωσε “Β” Αλλιώς_αν χ =3 τότε εκτύπωσε “Γ” εκτύπωσε “Γ”Αλλιώς εκτύπωσε “Άγνωστος” εκτύπωσε “Άγνωστος”Τέλος_αν Τέλος γράμμα Να διαβαστεί ένας ακέραιος και να εκτυπωθεί το αντίστοιχο γράμμα της αλφαβήτου, αν ο ακέραιος έχει τιμή 1,2 ή 3, διαφορετικά να εκτυπωθεί η λέξη άγνωστος.

17 Αλγόριθμος γράμμα Διάβασε χ ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ Εκτύπωσε “Β” Χ=1 ΝΑΙ ΟΧΙ Εκτύπωσε “Α” Χ=2 Χ=3 Εκτύπωσε “Γ” Εκτύπωσε “Άγνωστος” ΝΑΙ ΟΧΙ

18 Εφαρμογή (διαφ. 18) Να γραφτεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το όνομα ενός μαθητή, τον βαθμό τετραμήνων και εξετάσεων σε ένα μάθημα και: Να γραφτεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το όνομα ενός μαθητή, τον βαθμό τετραμήνων και εξετάσεων σε ένα μάθημα και: Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το όνομα του μαθητή και τον τελικό βαθμό του. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το όνομα του μαθητή και τον τελικό βαθμό του. Θα εμφανίζει το μήνυμα: Θα εμφανίζει το μήνυμα: απορρίπτεται αν βαθμός < 10, απορρίπτεται αν βαθμός < 10, προάγεται 10 <= βαθμός < 18 προάγεται 10 <= βαθμός < 18 και αριστεύει βαθμός >= 18. και αριστεύει βαθμός >= 18. Να γίνει και διάγραμμα ροής. Να γίνει και διάγραμμα ροής.

19 Παράδειγμα 2.12, σελ. 36

20 Παράδειγμα 2.12, σελ. 36 Λύση

21 Για το σπίτι: Α) Βιβλίο Μαθητή θεωρία σελ. 34-37 θεωρία σελ. 34-37 Β) σελ. 52: ασκήσεις 23, 24, 25, 27, 28

22 Για το σπίτι: Διαφάνεια 22 (συνδυασμός του σκεπτικού της ασκ.25 σελ.52 με δομή πολλαπλής επιλογής) Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει το ονοματεπώνυμο, και το πλήθος των KW που κατανάλωσε ένας πελάτης της ΔΕΗ και θα εμφανίζει το ποσό που θα καταβάλει ο καταναλωτής. Η εταιρία χρεώνει πάγιο 30 ευρώ και κοστολογεί κλιμακωτά: Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει το ονοματεπώνυμο, και το πλήθος των KW που κατανάλωσε ένας πελάτης της ΔΕΗ και θα εμφανίζει το ποσό που θα καταβάλει ο καταναλωτής. Η εταιρία χρεώνει πάγιο 30 ευρώ και κοστολογεί κλιμακωτά: τα πρώτα 100 KW με 0.5 ευρώ το ένα τα πρώτα 100 KW με 0.5 ευρώ το ένα τα επόμενα 100 KW και έως 200 KW προς 0.7 ευρώ. τα επόμενα 100 KW και έως 200 KW προς 0.7 ευρώ. τα υπόλοιπα προς 0.9 ευρώ/KW. τα υπόλοιπα προς 0.9 ευρώ/KW. Να γίνει το διάγραμμα ροής. Να γίνει το διάγραμμα ροής.


Κατέβασμα ppt "Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ Γεωργαλλίδης Δημήτρης 1 Ο Λύκειο Ρόδου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google