Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ, MBA, PHD, CIA, CFE ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ, MBA, PHD, CIA, CFE ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ, MBA, PHD, CIA, CFE ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α1. Ιδιαιτερότητες των γνωστικών πεδίων Α2.Ιστορική Αναδρομή Α3. Πρόσφατες Μεταβολές Α4. Αναγκαιότητα για Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Α5. Παράδειγμα Καλών Πρακτικών Α6. Αναγκαίες Παράλληλες Δράσεις Α7.Λοιπά θέματα Α8.Προτάσεις 2

3 1. Εύρος Γνωστικών πεδίων (Λογιστικής – Φορολογίας – Ελεγκτικής) 2. Νομοθετικό Πλαίσιο – Εύρος και συχνότητα μεταβολών 3. Εντύπωση στην αγορά – Απαιτήσεις εργοδοτών & πελατών 4. Εμπλεκόμενοι Φορείς (επιμελητήρια, ενώσεις, επιστημονικά όργανα 3

4 1. Συνθήκες αγοράς / οικονομίας πριν το 1990 2. Λογιστικό Πλαίσιο - ανομοιομορφίες 3. Χρήστες οικονομικών καταστάσεων 4. Σημαντικότητα Φορολογίας (για λογιστική και ελεγκτική) 5. Προγράμματα Σπουδών (πανεπ. κλπ) 4

5 1. Άνοιγμα της αγοράς (όμιλοι επιχειρήσεων, διεθνοποίηση κλπ) 2. Επεκτάσεις γνωστικών πεδίων (και ενσωμάτωση Οδηγιών ΕΕ) 3. Τεχνολογικές εξελίξεις 4. Νέοι κίνδυνοι για αντιμετώπιση 5

6 1. Μεταβολές γνωστικών πεδίων 2. Ανταγωνιστικές συνθήκες αγοράς (επίπεδο επιχειρήσεων - επίπεδο εργαζομένων) 3. Επέκταση/ αναγνώριση επαγγελματικών τίτλων 4. … 5. Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 6

7 ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1. Προϋποθέσεις ένταξης 2. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση – εξετάσεις 3. Εποπτεία (εκπ. φορέων – επαγγελματιών) 4. Ποιοτικοί έλεγχοι - κυρώσεις 5. Σημασία στην επαγγελματική ανεξαρτησία 7

8 1. Συντονισμός (συμφωνία όλων των εμπλεκομένων μερών /stakeholders, τουλάχιστον των 3: ΚΡΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) 2. Πιστοποίηση επαγγελματιών 3. Πιστοποίηση Φορέων Εκπαίδευσης 4. Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 5. Κυρώσεις 8

9 1. Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης 2. Προγράμματα Επιχειρηματικότητας 3. Δράσεις φορέων νέων (ΕΣΥΝΕ, AIESEC κλπ) 4. Δυνατότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 5. Νέες ειδικότητες (risk management/auditing, συμμόρφωση / compliance κλπ) 6. Βάσεις δεδομένων – ομάδες στήριξης 9

10 1. Αξιολόγηση Διεθνούς Εμπειρίας 2. Προώθηση Διεθνών Συνεργασιών 3. Συντονισμός Εμπλεκόμενων Φορέων 4. Αξιοποίηση εμπειρίας ‘σκυτάλη’ 5. Κατάλληλες επιλογές (αμφίδρομα) 6........ 10

11 ..ποτέ να μην περιμένεις να προσπορίζεις στον εαυτό σου τα κατάλληλα εφόδια υπό την πίεση της ανάγκης. Αλλά όταν κατ’ εξοχήν ευπορείς, τότε πρέπει να μηχανεύεσαι, προτού βρεθείς σε θέση ελλείψεως πόρων (μηδέποτε αναμένειν τό πορίζεσθαι τά επιτήδεια έστ’ άν ή χρεία σέ αναγκάση αλλ’ όταν μάλιστα ευπορής, τότε πρό τής απορίας μηχανώ) Ξενοφώντος ‘Κύρου παιδεία’..τα καλύτερα υλικά και όργανα πρέπει να δίδονται σε αυτούς που είναι ικανοί να παράγουν το καλύτερο δυνατό έργο (γιατί αυτοί θα τα αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά από τους λιγότερο καλούς) (δεί δέ τώ κατά τό έργον υπερέχοντι διδόναι και των οργάνων την υπεροχήν) Αριστοτέλη ‘Πολιτικά’..το μεγαλύτερο κεφάλαιο της χώρας είναι τα κεφάλια των παιδιών της.. Σαράντος Καργάκος, 2010 11


Κατέβασμα ppt "Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ, MBA, PHD, CIA, CFE ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google