Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μοντέλο μέτρησης καινοτομίας σε Ευρωπαϊκές Περιφέρειες Measuring INnovation among EURopean Subregions ΜΟΝΤΕΛΟ SHAPES Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μοντέλο μέτρησης καινοτομίας σε Ευρωπαϊκές Περιφέρειες Measuring INnovation among EURopean Subregions ΜΟΝΤΕΛΟ SHAPES Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μοντέλο μέτρησης καινοτομίας σε Ευρωπαϊκές Περιφέρειες Measuring INnovation among EURopean Subregions ΜΟΝΤΕΛΟ SHAPES Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. N. A.

2 Μοντέλο μέτρησης καινοτομίας σε Ευρωπαϊκές Περιφέρειες Στο πλαίσιο του έργου SHAPES θα αναπτυχθεί ένα μοντέλο με τη μορφή μεθοδολογίας που θα έχει ως στόχο την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων δημόσιων φορέων στον προσδιορισμό του βαθμού καινοτομικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρειά τους. Το εν λόγω μοντέλο θα έχει τη μορφή εργαλείου και στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί για τη χάραξη πολιτικής όσον αφορά στην ε πιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

3 Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του μοντέλου το εταιρικό σχήμα έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες παραμέτρους: καταλληλότητα των δεικτών συγκρισιμότητα μεταξύ των εμπλεκόμενων περιοχών καινοτομικότητα χρόνος και κόστος εφαρμογής ευελιξία Παράμετροι Μοντέλου

4 Δεδομένου ότι υπάρχουν διάφορες παράμετροι όσον αφορά στην ανάλυση της καινοτομίας, το μοντέλο SHAPES διαθέτει 2 επίπεδα: Επίπεδο 1: ένα σύνολο συγκρίσιμων δεικτών, οι οποίοι είναι εύκολο να συμπληρωθούν και να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα Επίπεδο 2: ένα σύνολο από πιο «καινοτόμους» ​​ δείκτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα είναι ποιοτικοί και θα συμπληρώνονται μέσω έρευνας Επίπεδα Μοντέλου

5 Οι κατηγορίες δεικτών που θα διερευνηθούν για την κάθε συμμετέχουσα περιφέρεια είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: Επιχειρηματικό περιβάλλον Εκπαίδευση και έρευνα Υποδομές και γενικότερες συνθήκες Διακυβέρνηση καινοτομίας Χωρικές συνθήκες Για κάθε κατηγορία θα προσδιοριστούν οι πλέον κατάλληλοι δείκτες που θα ανήκουν και στα 2 επίπεδα δεικτών Κατηγορίες Δεικτών

6 Παράδειγμα δεικτών ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αριθμός επιχειρήσεων Κλάδοι Πατέντες Αριθμός πανεπιστημίων Πατέντες Αριθμός τραπεζικών υποκαταστημά- των Επιχειρηματικοί Άγγελοι Δάνεια προς ΜμΕ Έρευνα και Ανάπτυξη Καινοτομία προϊόντων και διεργασιών Έσοδα από αδειοδοτήσεις Ποσοστό επιβίωσης spin off επιχειρήσεων Κύριοι στόχοι επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου Επιχειρηματικό περιβάλλον Εκπαίδευση και έρευνα Υποδομές ΕΥΚΟΛΗ Επίπεδο 1 ΔΥΣΚΟΛΗ Επίπεδο 2

7 Μοντέλο SHAPES - Επίπεδο 1 Ο στόχος του 1 ου επιπέδου είναι η λήψη συγκρίσιμων στοιχείων, που είναι εύκολο να συλλεχθούν Τα στοιχεία αυτά είναι ως επί το πλείστον διαθέσιμα από στατιστικές υπηρεσίες και αρχεία δημόσιων υπηρεσιών. Μοντέλο SHAPES - Επίπεδο 2 Ο στόχος του 2 ου επιπέδου είναι η λήψη πιο λεπτομερών στοιχείων όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων περιφερειών. Λόγω της φύσης των δεικτών, θεωρείται απαραίτητη η στήριξη από τους τοπικούς φορείς και η άμεση εμπλοκή τους.

8 Φάση Δοκιμαστικής Εφαρμογής Όταν καθοριστεί και οριστικοποιηθεί η μορφή του μοντέλου, θα εφαρμοστεί δοκιμαστικά στις 7 συμμετέχουσες Περιφέρειες, προκειμένου να αποκτήσει επιστημονική αξία και να αποδειχθεί στους τοπικούς φορείς η σημασία του. Ο κάθε υπεύθυνος εταίρος θα συλλέξει τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που απαιτεί κάθε δείκτης και με αυτό τον τρόπο θα σχηματιστεί η εικόνα της Περιφέρειας όσον αφορά στο επίπεδο καινοτομίας. Η εν λόγω φάση θα καταλήξει στα ακόλουθα αποτελέσματα: Σύγκριση του βαθμού καινοτομίας των Περιφερειών που ανήκουν στο εταιρικό σχήμα Ανάλυση σχετικά με τις αδυναμίες και τις προοπτικές καινοτομίας που παρουσιάζει η κάθε Περιφέρεια, με στόχο τον κατάλληλο προσανατολισμό των τοπικών παρεμβάσεων.

9 Περιφέρειες Δοκιμαστικής Εφαρμογής Οι Περιφέρειες στις οποίες θα εφαρμοστεί πιλοτικά είναι οι ακόλουθες: Lazio (Ιταλία) Calabria (Ιταλία) Ljubljana (Σλοβενία) Lucca (Ιταλία) Aragona (Ισπανία) Algavre (Πορτογαλία) Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)

10 Η σχηματοποίηση των αποτελεσμάτων για κάθε Περιφέρεια θα έχει ενδεικτικά τη διπλανή μορφή, όπου το μέγεθος του κάθε χρωματιστού κομματιού της «πίττας» θα αντικατοπτρίζει και το βαθμό ικανοποίησης του κάθε δείκτη. Επομένως, τοποθετώντας για παράδειγμα τα διαγράμματα 2 Περιφερειών το ένα πάνω από το άλλο θα μπορούμε να προβαίνουμε σε μία πρώτου βαθμού σύγκριση των εν λόγω περιοχών ως προς τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά.


Κατέβασμα ppt "Μοντέλο μέτρησης καινοτομίας σε Ευρωπαϊκές Περιφέρειες Measuring INnovation among EURopean Subregions ΜΟΝΤΕΛΟ SHAPES Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google