Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΚΤΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ. Si:O 1:2 Si:O 1:2 Τεκτοπυριτικά Χαλαζίας SiO 2 Άστριοι KAlSi 3 O 8 Αστριοειδή Zεόλιθοι Σκαπόλιθοι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΚΤΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ. Si:O 1:2 Si:O 1:2 Τεκτοπυριτικά Χαλαζίας SiO 2 Άστριοι KAlSi 3 O 8 Αστριοειδή Zεόλιθοι Σκαπόλιθοι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΚΤΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

2 Si:O 1:2 Si:O 1:2

3 Τεκτοπυριτικά Χαλαζίας SiO 2 Άστριοι KAlSi 3 O 8 Αστριοειδή Zεόλιθοι Σκαπόλιθοι

4 ΧΑΛΑΖΙΑΣ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ΑΣΤΡΙΟΙ Κ-άστριοι Πλαγιόκλαστα

15 15 Άστριοι - συμμετρία ΜικροκλινήςΜικροκλινήςΣανίδινοΣανίδινοΟρθόκλαστοΟρθόκλαστοΠλαγιόκλαστοΠλαγιόκλαστο ΜΟΝΟΚΛΙΝΕΣΜΟΝΟΚΛΙΝΕΣΤΡΙΚΛΙΝΕΣΤΡΙΚΛΙΝΕΣ

16 Πολύμορφα KAlSi 3 O 8 - MT 4 O 8 Σανίδινο Μονοκλινές – Υψηλής θερμοκρασίας Ορθόκλαστο Μονοκλινές – Ενδιάμεσης θερμοκρασίας Μικροκλινής Τρικλινές – Χαμηλής Θερμοκρασίας

17 Μικροκλινής – ταξινομημένη διάταξη Al (order) Σανίδινο – μη ταξινομημένη διάταξη Al disorder

18 Το Al αντικαθιστά Si στη δομή των ορυκτών. Σανίδινο (υψηλής θερμοκρασίας μορφή) - μη ταξινομημένη κατανομή του Al στη δομή του. Μικροκλινής (χαμηλής θερμοκρασίας μορφή) - ταξινομημένη κατανομή του Al στη δομή του. Καταστάσεις ενδιάμεσης κατανομής του Al υπάρχουν μεταξύ σανιδίνου και μικροκλινή π.χ. Ορθόκλαστο. Κ-ΑΣΤΡΙΟΙ

19

20 20 Άστριοι - σύσταση KAlSi 3 O 8 NaAlSi 3 O 8 CaAl 2 Si 2 O 8 ΣανίδινοΟρθόκλαστοΜικροκλινήςΑδουλαίοςΣανίδινοΟρθόκλαστοΜικροκλινήςΑδουλαίος ΑλβίτηςΑλβίτηςΑνορθίτηςΑνορθίτης Αλκαλιούχοι άστριοι Πλαγιόκλαστα BaAl 2 Si 2 O 8 ΚελσιανόςΚελσιανός

21 21 Τι ρόλο παίζει η Τ στη σύσταση των αστρίων; χάσμα μείξης ΗφαιστειακάπετρώματαΗφαιστειακάπετρώματα ΣανίδινοΣανίδινο

22 22 Τι ρόλο παίζει η Τ στη σύσταση των αστρίων; χάσμα μείξης ΔιάμειξηΔιάμειξη ΠλουτωνικάπετρώματαΠλουτωνικάπετρώματα Ορθόκλαστο(περθίτης)Ορθόκλαστο(περθίτης) Plag (Ab) Plag (Ab) OrOr

23 23 Τι ρόλο παίζει η Τ στη σύσταση των αστρίων; χάσμα μείξης ΔιάμειξηΔιάμειξη ΠλουτωνικάπετρώματαΠλουτωνικάπετρώματα Μικροκλινής(περθίτης)Μικροκλινής(περθίτης) Plag (Ab) Plag (Ab) MicMic

24 ΔΙΔΥΜΙΕΣ ΑΣΤΡΙΩΝ

25

26 26 Άστριοι ΜικροκλινήςΜικροκλινήςΣανίδινοΣανίδινοΟρθόκλαστοΟρθόκλαστοΠλαγιόκλασταΠλαγιόκλαστα Άχρωμα – Χαμηλό ανάγλυφο – Χαμηλά χρώματα πόλωσης ΔιδυμίεςΔιδυμίες

27 27 Διδυμίες αστρίων Carlsbad άξονας διδυμίας [001] επίπεδο σύμφυσης (010) Carlsbad άξονας διδυμίας [001] επίπεδο σύμφυσης (010) Κ-άστριοι Σανίδινο – Ορθόκλαστο - Μικροκλινής Κ-άστριοι ΠλαγιόκλασταΠλαγιόκλαστα

28 28 Διδυμίες αστρίων Albite άξονας διδυμίας _|_ (001) επίπεδο σύμφυσης (010) Albite άξονας διδυμίας _|_ (001) επίπεδο σύμφυσης (010) ΠλαγιόκλασταΠλαγιόκλαστα

29 29 Διδυμίες αστρίων Pericline άξονας διδυμίας [010] επίπεδο σύμφυσης (h0l) Pericline άξονας διδυμίας [010] επίπεδο σύμφυσης (h0l) ΠλαγιόκλασταΠλαγιόκλαστα

30 30 Διδυμίες αστρίων ΠλαγιόκλασταΠλαγιόκλαστα

31 31 Διδυμίες αστρίων ΜικροκλινήςΜικροκλινής

32 ΣΑΝΙΔΙΝΟ

33

34

35

36

37

38

39

40 ΟΡΘΟΚΛΑΣΤΟ

41

42

43

44

45

46

47 ΜΙΚΡΟΚΛΙΝΗΣ

48

49

50

51

52 ΠΛΑΓΙΟΚΛΑΣΤΑ

53

54

55

56

57

58

59 Πλαγιόκλαστα Μικροκλινής

60

61 ΠΕΡΘΙΤΕΣ

62 Διάμειξη Αλκαλιούχοι αστριοι. Σε υψηλές θερμοκρασίες, Κ και Νa πλήρως ανταλλάξιμα. Στο σύστημα KAlSi 3 O 8 -NaAlSi 3 O 8 υπάρχει μόνο ένας μεικτός κρύσταλλος, μονοφασικός, συστάσεως (Κ,Νa)ΑlSi 3 Ο 8. Σε κανονικές θερμοκρασίες η ανταλλαξιμότητα Κ και Na είναι μικρή - λόγω διαφοράς μεγέθους των ιόντων τους. Με την πτώση της θερμοκρασίας, δημιουργούνται συμφύσεις νατριούχου και καλιούχου αστρίου, γνωστές ως Περθίτες.

63

64

65

66 ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ Γρανοφυρική Γραφική Μυρμηκίτης

67 Γραφική σύμφυση

68

69

70 Γρανοφυρική σύμφυση

71

72

73 Μυρμηκίτης

74

75 ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ

76 Καολινίωση

77

78 Σερικιτίωση

79

80 Σωσσυριτίωση

81

82


Κατέβασμα ppt "ΤΕΚΤΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ. Si:O 1:2 Si:O 1:2 Τεκτοπυριτικά Χαλαζίας SiO 2 Άστριοι KAlSi 3 O 8 Αστριοειδή Zεόλιθοι Σκαπόλιθοι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google