Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΚΤΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΚΤΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΚΤΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

2 Si:O 1:2

3 Τεκτοπυριτικά Χαλαζίας SiO2 Άστριοι KAlSi3O8 Αστριοειδή Zεόλιθοι
Σκαπόλιθοι

4 ΧΑΛΑΖΙΑΣ

5

6 ΧΑΛΑΖΙΑΣ

7 ΧΑΛΑΖΙΑΣ

8

9

10

11

12

13

14 ΑΣΤΡΙΟΙ Κ-άστριοι Πλαγιόκλαστα

15 Άστριοι - συμμετρία ΜΟΝΟΚΛΙΝΕΣ ΤΡΙΚΛΙΝΕΣ Σανίδινο Ορθόκλαστο
Μικροκλινής Πλαγιόκλαστο ΜΟΝΟΚΛΙΝΕΣ ΤΡΙΚΛΙΝΕΣ

16 Πολύμορφα KAlSi3O8 - MT4O8 Σανίδινο Μονοκλινές – Υψηλής θερμοκρασίας
Ορθόκλαστο Μονοκλινές – Ενδιάμεσης θερμοκρασίας Μικροκλινής Τρικλινές – Χαμηλής Θερμοκρασίας

17 Μικροκλινής – ταξινομημένη
διάταξη Al (order) Σανίδινο – μη ταξινομημένη διάταξη Al disorder

18 Κ-ΑΣΤΡΙΟΙ Το Al αντικαθιστά Si στη δομή των ορυκτών.

19 Κ-ΑΣΤΡΙΟΙ

20 Άστριοι - σύσταση KAlSi3O8 BaAl2Si2O8 NaAlSi3O8 CaAl2Si2O8 Σανίδινο
Ορθόκλαστο Μικροκλινής Αδουλαίος BaAl2Si2O8 Κελσιανός Αλκαλιούχοι άστριοι Αλβίτης Ανορθίτης NaAlSi3O8 CaAl2Si2O8 Πλαγιόκλαστα

21 Τι ρόλο παίζει η Τ στη σύσταση των αστρίων;
Σανίδινο Ηφαιστειακά πετρώματα χάσμα μείξης

22 Τι ρόλο παίζει η Τ στη σύσταση των αστρίων;
Ορθόκλαστο (περθίτης) Or Πλουτωνικά πετρώματα Plag (Ab) Διάμειξη χάσμα μείξης

23 Τι ρόλο παίζει η Τ στη σύσταση των αστρίων;
Mic Πλουτωνικά πετρώματα Plag (Ab) Διάμειξη χάσμα μείξης Μικροκλινής (περθίτης)

24 ΔΙΔΥΜΙΕΣ ΑΣΤΡΙΩΝ

25 ΔΙΔΥΜΙΕΣ ΑΣΤΡΙΩΝ

26 Άχρωμα – Χαμηλό ανάγλυφο – Χαμηλά χρώματα πόλωσης
Άστριοι Σανίδινο Ορθόκλαστο Μικροκλινής Πλαγιόκλαστα Άχρωμα – Χαμηλό ανάγλυφο – Χαμηλά χρώματα πόλωσης Διδυμίες

27 Σανίδινο – Ορθόκλαστο - Μικροκλινής
Διδυμίες αστρίων Κ-άστριοι Σανίδινο – Ορθόκλαστο - Μικροκλινής Carlsbad άξονας διδυμίας [001] επίπεδο σύμφυσης (010) Πλαγιόκλαστα

28 Διδυμίες αστρίων Albite άξονας διδυμίας _|_ (001)
επίπεδο σύμφυσης (010) Πλαγιόκλαστα

29 Διδυμίες αστρίων Pericline άξονας διδυμίας [010]
επίπεδο σύμφυσης (h0l) Πλαγιόκλαστα

30 Διδυμίες αστρίων Πλαγιόκλαστα

31 Διδυμίες αστρίων Μικροκλινής

32 ΣΑΝΙΔΙΝΟ

33 ΣΑΝΙΔΙΝΟ

34

35

36

37

38

39

40 ΟΡΘΟΚΛΑΣΤΟ

41 ΟΡΘΟΚΛΑΣΤΟ

42

43

44

45

46

47 ΜΙΚΡΟΚΛΙΝΗΣ

48 ΜΙΚΡΟΚΛΙΝΗΣ

49

50

51

52 ΠΛΑΓΙΟΚΛΑΣΤΑ

53 ΠΛΑΓΙΟΚΛΑΣΤΑ

54

55

56

57

58

59 Πλαγιόκλαστα Μικροκλινής

60

61 ΠΕΡΘΙΤΕΣ

62 Διάμειξη Αλκαλιούχοι αστριοι. Σε υψηλές θερμοκρασίες, Κ και Νa πλήρως ανταλλάξιμα. Στο σύστημα KAlSi3O8-NaAlSi3O8 υπάρχει μόνο ένας μεικτός κρύσταλλος, μονοφασικός, συστάσεως (Κ,Νa)ΑlSi3Ο8. Σε κανονικές θερμοκρασίες η ανταλλαξιμότητα Κ και Na είναι μικρή - λόγω διαφοράς μεγέθους των ιόντων τους. Με την πτώση της θερμοκρασίας, δημιουργούνται συμφύσεις νατριούχου και καλιούχου αστρίου, γνωστές ως Περθίτες.

63

64

65

66 ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ Γρανοφυρική Γραφική Μυρμηκίτης

67 Γραφική σύμφυση

68

69

70 Γρανοφυρική σύμφυση

71

72

73 Μυρμηκίτης

74

75 ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ

76 Καολινίωση

77

78 Σερικιτίωση

79

80 Σωσσυριτίωση

81

82


Κατέβασμα ppt "ΤΕΚΤΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google