Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ / ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΕΚΠ / ΣΗΣ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΑΦΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΚΡΙΒΗΣ, ΕΓΚΥΡΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ / ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΕΚΠ / ΣΗΣ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΑΦΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΚΡΙΒΗΣ, ΕΓΚΥΡΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ / ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΕΚΠ / ΣΗΣ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΑΦΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΚΡΙΒΗΣ, ΕΓΚΥΡΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ­ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ( Ε. Λ. Ο. Τ ) ­ > ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ Ε. Α. Ι, Τ, Υ ­ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ­ ΞΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ( ΗΠΑ ) ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠ / ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΞΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ­ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ONLINE SYSTEM) ΓΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ­ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ WEB 2.0. ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΟΜΑΔΕΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να εκτιμηθεί από τεχνική πλευρά και από παιδαγωγική / διδακτική άποψη. Η εκτίμηση του διδακτικού αποτελέσματος είναι πολύ δύσκολη.

3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ • Αξιολόγηση του περιεχομένου. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού λογισμικού εκτιμάται από την άποψη : του περιεχομένου του, του όγκου του, της επιστημονικής του εγκυρότητας, της πληρότητας, του τρόπου παρουσίασης του, της γλώσσας του, της αισθητικής του, της συμφωνίας του με τα πολιτιστικά και κοινωνικά δεδομένα. • Αξιολόγηση της παιδαγωγικής ή διδακτικής μεθόδου. Βασίζεται στην αξιολόγηση της θεωρίας της μάθησης. Παρόλο που δεν υπάρχει όμως ένας και μοναδικός τρόπος χρήσης ενός λογισμικού στις περισσότερες περιπτώσεις τα εκπαιδευτικά λογισμικά έχουν δημιουργηθεί με βάση κάποια διδακτική ή παιδαγωγική θεώρηση, με βάση κάποια θεωρία μάθησης. • Αξιολόγηση της διεπαφής αποτελεί σημαντικό σημείο στη συνολική αξιολόγηση ενός λογισμικού. Η διεπαφή πρέπει να εξετάζεται : α ) εργονομικά ( τα περιεχόμενα των μενού να είναι ορθολογικά κατανεμημένα, καλή ποιότητα εικόνων,video, φωτογραφιών.) β ) διδακτικά ( τα περιεχόμενα να στηρίζουν τη μάθηση δηλ. ερωτήσεις - απορίες, αναζήτηση, διεύρυνση, διέγερση ενδιαφέροντος.) Η « αντίδραση » του συστήματος στις ενέργειες ή τα « αιτήματα » του χρήστη θα πρέπει να είναι σαφής και ανάλογη με το προφίλ του χρήστη. Στοιχεία της διεπαφής που πρέπει να αξιολογηθούν είναι η ευκολία εκμάθησης του περιβάλλοντος και η ευκολία στη διαχείρησή του.

4 Αξιολόγηση του μαθητή και του μαθησιακού αποτελέσματος. Στήριξη της διδασκαλίας - με την ύπαρξη σχετικής βιβλιογραφίας για τη χρήση των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. - με την ύπαρξη εγχειριδίων. Αξιολόγηση του κόστους. Είναι απαραίτητη μία εκτίμηση του απαιτούμενου κόστους για την προμήθεια ή προσαρμογή σε τοπικές συνθήκες. Τεχνική αξιολόγηση. Αξιολογούνται η λειτουργικότητα και η δυσλειτουργικότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού ή περιβάλλοντος όπως η αξιοπιστία, η ευχρηστία, η αποδοτικότητα, η ασφάλεια και η συμβατότητα με άλλα λειτουργικά και λογισμικά συστήματα.


Κατέβασμα ppt "Η ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ / ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΕΚΠ / ΣΗΣ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΑΦΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΚΡΙΒΗΣ, ΕΓΚΥΡΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google