Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Η Ειδική Υπηρεσία Σύσταση & Αρμοδιότητες

3 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σύσταση & Αρμοδιότητες 1.Αναδιάρθρωση και μετονομασία της Ε.Υ ΚΥΑ 4088 18/06/2008 (ΦΕΚ 278/30.6.08) 2.Ορισμός Ε.Υ ως Ε.Φ.Δ (Θεματικός Άξονας Προτ. 5 & κατηγορία Πράξης- ΣΥΔ Θεματικού Άξονα Προτ.4) ΚΥΑ 55741 28/7/2008 α. Την άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν στην υλοποίηση και ολοκλήρωση του ΕΠ «Υγεία−Πρόνοια» 2000−2006, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του ν.2860/2000 και στην παρούσα απόφαση β. Την άσκηση καθηκόντων στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για τις παρεμβάσεις του τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). γ. Τον συντονισμό της εφαρμογής των πράξεων του τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. δ. Την άσκηση καθηκόντων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 4 του ν. 3614/2007 και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». ε. Την υποστήριξη της Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 10, παρ. 4, εδ. α του ν. 3614/2007. στ. Οποιαδήποτε αρμοδιότητα της ανατεθεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ή αρμοδιότητες Δικαιούχου Πράξεων. Αρμοδιότητες Αρμοδιότητες (Αρ. 3/ΦΕΚ 278-30.06.09): Σύσταση:

4 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σύσταση & Αρμοδιότητες Προϊστάμενος Μονάδας Α1 (Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού) ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΘΕΩΝΗ 4 Προϊστάμενος Μονάδας Α2 (Συντονισμού Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης) ΜΝΙΕΣΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6 Προϊστάμενος Μονάδας Β (Παρακολούθησης Και Διαχείρισης) ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ 1414 Προϊστάμενος Μονάδας Γ (Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων) ΚΟΝΤΟΝΗ ΜΑΡΙΑ 9 Προϊστάμενος Μονάδας Δ (Οργάνωσης και Υποστήριξης) ΚΑΡΕΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 7 Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΛΑΒΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1 Συνεργασία με εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα Συνεργασία με εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα Σύνταξη Πορισμάτων και Εκθέσεων Σύνταξη Πορισμάτων και Εκθέσεων Διενέργεια Ελέγχων Επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας Επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Αξιολόγηση & Αναθεώρηση Αξιολόγηση & Αναθεώρηση Δημοσιότητα & Επικοινωνία Δημοσιότητα & Επικοινωνία Σύνταξη Τακτικών και Ειδικών Εκθέσεων Σύνταξη Τακτικών και Ειδικών Εκθέσεων Παρακολούθηση Διεθνών & Ευρωπαϊκών Πολιτικών Υγείας Παρακολούθηση Διεθνών & Ευρωπαϊκών Πολιτικών Υγείας Έκδοση Προσκλήσεων Έκδοση Προσκλήσεων Παρακολούθηση και Συντονισμό των δράσεων Παρακολούθηση και Συντονισμό των δράσεων Αξιολόγηση των Προτάσεων Αξιολόγηση των Προτάσεων Συνεργασία με τις ΕΥΔ των ΕΠ & ΠΕΠ Συνεργασία με τις ΕΥΔ των ΕΠ & ΠΕΠ Υποστήριξη και Επίβλεψη των Δικαιούχων Υποστήριξη και Επίβλεψη των Δικαιούχων Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του ΤΕΠ Αν.Α.Δ. Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του ΤΕΠ Αν.Α.Δ. Παρακολούθηση και Διαχείριση του Ε.Π Υγεία Πρόνοια 2000-2006 Παρακολούθηση και Διαχείριση του Ε.Π Υγεία Πρόνοια 2000-2006 Διενέργεια Επιθεωρήσεων και Επαληθεύσεων Διενέργεια Επιθεωρήσεων και Επαληθεύσεων Οριζόντια Γραμματειακή Υποστήριξη Οριζόντια Γραμματειακή Υποστήριξη Διαχείριση και Εποπτεία της Τεχνικής Βοήθειας Διαχείριση και Εποπτεία της Τεχνικής Βοήθειας Γραμματειακή Υποστήριξη της Επ.Πα και της Διυπουργικής Επιτροπής Γραμματειακή Υποστήριξη της Επ.Πα και της Διυπουργικής Επιτροπής Λειτουργία Γραφείου Ο.Π.Σ Λειτουργία Γραφείου Ο.Π.Σ

5 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΣΠΑ 2007-2013 Α.

6 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Στρατηγική του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 1. Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της Δημόσιας Υγείας. 2. Βελτίωση της ανταποκρισιμότητας της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 3. Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης - Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας. 4. Μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης. ΕΣΠΑ 2007 -2013 Γενικός Στόχος 10: Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας. Γενικός Στόχος 10: Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας. Γενικός Στόχος 9 : Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Γενικός Στόχος 9 : Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 1. Αποϊδρυματισμός (ΑμεΑ) και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης.

7 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Στρατηγική του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Υ.Υ.& Κ.Α. Εθνική Στρατηγική Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία & την Κοινωνική Αλληλεγγύη Ιανουάριο του 2007 στην περίοδο 2007-2013 αποτυπώνεται στο κείμενο προγραμματισμού που διαμόρφωσε το YYKA τον Ιανουάριο του 2007 Εθνική Στρατηγική Η Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνει 4 Στρατηγικούς Στόχους 4 Στρατηγικούς Στόχους και εξειδικεύεται σε 14 Γενικούς Στόχους Και έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

8 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Στρατηγική του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Υ.Υ.& Κ.Α. Στρατηγικός Στόχος 1:Βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού Γενικός Στόχος 1.α.: Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας Γενικός Στόχος 1.β.: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής

9 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Στρατηγική του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Υ.Υ.& Κ.Α. Στρατηγικός Στόχος 2:Βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Στρατηγικός Στόχος 2: Βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενικός Στόχος 2.α: Οικονομική Εξυγίανση του Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενικός Στόχος 2.β: Αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας Γενικός Στόχος 2.γ: Προώθηση της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά Υγείας Γενικός Στόχος 2.δ: Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της προαγωγής της έρευνας και της καινοτομίας στο τομέα Υ&ΚΑ Γενικός Στόχος 2.ε.: Επίτευξη Συμπράξεων Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ – PPP) Γενικός Στόχος 2.στ: Βελτίωση της Περιβαλλοντικής επίδοσης του Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενικός Στόχος 2.ζ.: Δια βίου εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

10 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Στρατηγική του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Υ.Υ.& Κ.Α. Στρατηγικός Στόχος 3: Στρατηγικός Στόχος 3: Ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Συστήματος Υγείας/e-health Γενικός Στόχος 3.α.: Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας και e- υπηρεσιών υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Στρατηγικός Στόχος 4: Στρατηγικός Στόχος 4: Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Αποϊδρυματισμός ΑμεΑ και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνομη διαβίωση Γενικός Στόχος 4.α: Εδραίωση της Μεταρρύθμισης της Ψυχικής Υγείας Γενικός Στόχος 4.β: Αποϊδρυματισμός ΑμεΑ και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνομη διαβίωση Γενικός Στόχος 4.α: Εδραίωση της Μεταρρύθμισης της Ψυχικής Υγείας Γενικός Στόχος 4.β: Αποϊδρυματισμός ΑμεΑ και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνομη διαβίωση Γενικός Στόχος 4.γ.: Ανάπτυξη και προώθηση του κοινωνικού εθελοντισμού και της εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης Γενικός Στόχος 4.δ.: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών ομάδων Γενικός Στόχος 4.γ.: Ανάπτυξη και προώθηση του κοινωνικού εθελοντισμού και της εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης Γενικός Στόχος 4.δ.: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών ομάδων

11 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ Ε.Π. & Π.Ε.Π. Η Στρατηγική του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

12 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Στρατηγική του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ποσοτικοποίηση των Στόχων Η Στρατηγική του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στοχεύει μεταξύ άλλων, σε: 2.500Δημιουργία ή αναβάθμιση περισσότερων από 2.500 κλίνες 67Δημιουργία 67 νέων μονάδων ΠΦΥ 50Δημιουργία 50 νέων στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 189Δημιουργία 189 νέων δομών πρόληψης και αντιμετώπισης Ψυχικών Ασθενειών 146Δημιουργία σύγχρονων υποδομών για 146 μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας Κάρτας ΥγείαςΚαθιέρωση της Κάρτας Υγείας για όλους τους πολίτες 5.000Κατάρτιση περισσοτέρων από 5.000 επαγγελματιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηλεκτρονικού ΦακέλουΕισαγωγή Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς 2.500Δημιουργία ή αναβάθμιση περισσότερων από 2.500 κλίνες 67Δημιουργία 67 νέων μονάδων ΠΦΥ 50Δημιουργία 50 νέων στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 189Δημιουργία 189 νέων δομών πρόληψης και αντιμετώπισης Ψυχικών Ασθενειών 146Δημιουργία σύγχρονων υποδομών για 146 μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας Κάρτας ΥγείαςΚαθιέρωση της Κάρτας Υγείας για όλους τους πολίτες 5.000Κατάρτιση περισσοτέρων από 5.000 επαγγελματιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηλεκτρονικού ΦακέλουΕισαγωγή Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς

13 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Β.

14 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Χρηματοδότηση του Τομέα στο ΕΣΠΑ 2007-13 Σε εκ € Δημόσιας Δαπάνης EKTEKT ΕΤΠΑΕΤΠΑ εκ € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1.477.500.000 € 75 εκ € Διοικητική Μεταρρύθμιση Περιβάλλον 20 εκ € 402 εκ € Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 45 εκ € Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 785,5 εκ € Ψηφιακή Σύγκλιση 150 εκ € ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

15 Ψυχική Υγεία Δημόσια Υγεία Πρωτοβάθμια Φροντίδα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Β’ & Γ’ Βάθμια % 42,03 M€ 91,05 M€ 84,32 M€ 52,88 M€ 55,38 M€ 34 M€ 54 M€ 101,23 M€ 51,03 M€ 72 M€ 84 M€42,46 M€ 21,02 M€ 785.453.708 € Σύνολο πόρων για την Υγεία στις περιφέρειες Ύψους: ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Η Χρηματοδότηση του Τομέα στο ΕΣΠΑ 2007-13 Κοινωνικές Υποδομές

16 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Γ.

17 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 5 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Τρεις ειδικοί στόχοι: 1.Ψυχική υγεία, 2.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 3.Δημόσια Υγεία) Άξονας 4: Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑμεΑ Προϋπολογισμός - 400 εκ. € Στο ΕΚΤ

18 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Άξονας 4 : Άξονας 4 : Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ – (ΣΥΔ) Πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ (οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης- ΣΥΔ) Σύνολο Προϋπολογισμού στον Άξονα 4 : € 25.000.000 ΥΥΚΑ/Δ/νση Πρόνοιας, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ-ΑμεΑ ΥΥΚΑ/Δ/νση Πρόνοιας, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ-ΑμεΑ Ενδεικτικοί Δικαιούχοι Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού»

19 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ 4. Ανάπτυξη και υλοποίηση οριζόντιων και διατομεακών προγραμμάτων πρόληψης. Παρακολούθηση, προτυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας.Διοικητική, λειτουργική και επιστημονική υποστήριξη των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας για την προώθηση του θεσμού και τη στήριξη του έργου τους. Υποστήριξη της αποτελεσματικότητας, της βιωσιμότητας και του ποιοτικού χαρακτήρα των παρεμβάσεων για την εδραίωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης 3. Κατάρτιση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και στελεχών άλλων τομέων 2. Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - Μετασχηματισμός Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - Ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές. 1. Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση - Πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων περιστατικών - Αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα Άξονας 5 : Ψυχική υγεία Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού»

20 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ξενώνες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Οικοτροφεία Προστατευμένα διαμερίσματα Καθώς και Ανάπτυξη, ενίσχυση και επέκταση του θεσμού των Φιλοξενουσών - Αναδόχων οικογενειών. 1. Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση - Πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων περιστατικών - Αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα Άξονας 5 : Ψυχική υγεία Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» ΥΥΚΑ, Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), Γενικά Νοσοκομεία, Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ με σχετικές αρμοδιότητες ΥΥΚΑ, Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), Γενικά Νοσοκομεία, Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ με σχετικές αρμοδιότητες Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

21 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ 2. Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - Μετασχηματισμός Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - Ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές. Κέντρα Ψυχικής Υγείας Κέντρα Ψυχικής Υγείας με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Κέντρα Ψυχικής Υγείας σε Κέντρα Υγείας Αστικού τύπου και υπηρεσίες Ψ.Υ σε Κ.Υ Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Κινητές μονάδες ψυχικής υγείας Κέντρα ημέρας –Νοσοκομεία Ημέρας Ψυχιατρικά τμήματα σε Γενικά Νοσοκομεία Ξενώνες Βραχείας παραμονής Προγράμματα κατ οίκων νοσηλείας-φροντίδας Κέντρα αντιμετώπισης της κρίσης από την χρήση ναρκωτικών ουσιών Κέντρα αντιμετώπισης της κρίσης από την χρήση αλκοόλ Εξειδικευμένα κέντρα παρέμβασης στην κρίση και την αντιμετώπιση προβλημάτων ακούσιας νοσηλείας ΚοιΣΠΕ Σύσταση, λειτουργία και υποστήριξη της δράσης δομών ψυχικής υγείας, όπως ενδεικτικά: Άξονας 5 : Ψυχική υγεία Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: ομοίως με προηγούμενο

22 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ 3. Κατάρτιση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και στελεχών άλλων τομέων Βασική κατάρτιση προσωπικού νέων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας Κατάρτιση προσωπικού παλαιών και νέων δομών για ανάπτυξη υπηρεσιών που απαντούν σε νέες “αναδυόμενες” (διπλές διαγνώσεις, βουλιμία, ανορεξία κ.α.) ανάγκες και σε αιτήματα ειδικών πληθυσμών (μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες, πρόσφυγες, θύματα κακοποίησης, έφηβοι με εναντιωματική συμπεριφορά, πολιτισμικά διαφοροποιημένοι, ηλικιωμένοι κ.λ.π.). Κατάρτιση στελεχών α΄βάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) για την αντιμετώπιση και θεραπεία ψυχικών διαταραχών στην Π.Φ.Υ. Κατάρτιση στελεχών Γενικών Νοσοκομείων για διασυνδετική ψυχιατρική και συμβουλευτική. Κατάρτιση στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και στελεχών μονάδων κοινωνικής αλληλεγγύης και φροντίδας για τη διαχείριση περιστατικών με ψυχικές διαταραχές. Κατάρτιση εκπαιδευτικών της α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης στην πρόληψη των διαταραχών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Εκπαίδευση εκπαιδευτών για την υποστήριξη – ψυχοεκπαίδευση οικογενειών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Κατάρτιση φροντιστών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, άνοιας, αυτισμού κ.α. Άξονας 5 : Ψυχική υγεία Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» ΥΥΚΑ, ΕΣΔΥ, ΚΕΚ Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

23 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Άξονας 5 : Ψυχική υγεία 4. Ανάπτυξη και υλοποίηση οριζόντιων και διατομεακών προγραμμάτων πρόληψης. Παρακολούθηση, προτυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας.Διοικητική, λειτουργική και επιστημονική υποστήριξη των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας για την προώθηση του θεσμού και τη στήριξη του έργου τους. Υποστήριξη της αποτελεσματικότητας, της βιωσιμότητας και του ποιοτικού χαρακτήρα των παρεμβάσεων για την εδραίωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» ΥΥΚΑ, Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), Γενικά Νοσοκομεία, Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ με σχετικές αρμοδιότητες ΥΥΚΑ, Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), Γενικά Νοσοκομεία, Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ με σχετικές αρμοδιότητες Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

24 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Άξονας 5 : Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 1.Μηχανισμός Υποστήριξης και Δράσεις για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 2.Διασφάλιση ποιότητας με ανάπτυξη προγραμμάτων διαπίστευσης και πιστοποίησης και Ανάπτυξη Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων 3.Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 4.Εκπαίδευση & Κατάρτιση του Προσωπικού όλων των βαθμίδων και υπηρεσιών Υγείας 5.Δημοσιότητα ΠΦΥ Σύνολο Προϋπολογισμού στον Άξονα 5: 50.000.000,00 € Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού»

25 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Άξονας 5 : Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Επιτελικός μηχανισμός Αρχικές πιλοτικές εφαρμογές Λοιπές Υποστηρικτικές Δράσεις 1.Μηχανισμός Υποστήριξης και Δράσεις για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Δ/νση πρωτοβάθμιας Υγείας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΑΕΜΥΥ Δ/νση πρωτοβάθμιας Υγείας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΑΕΜΥΥ Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

26 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ανάπτυξη προτύπων Διασφάλισης ποιότητας, Ανάπτυξη προγραμμάτων διαπίστευσης και πιστοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ή ατόμων που παρέχουν ΠΦΥ. Αξιολόγηση της υπάρχουσας τεχνολογίας στην ΠΦΥ. Έργα σχετικά με τη ανάπτυξη και εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων. 2. Διασφάλιση ποιότητας με ανάπτυξη προγραμμάτων διαπίστευσης και πιστοποίησης και Ανάπτυξη Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Άξονας 5 : Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ΚΕΣΥ), Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ΚΕΣΥ), Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ)

27 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Άξονας 5 : Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 3. Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ανάπτυξη νέων διοικητικών σχημάτων και λειτουργιών στην ΠΦΥ Λειτουργική Διασύνδεση υπηρεσιών ΠΦΥ με υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και Δημόσιας Υγείας, ενδυνάμωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη τοπικών δικτύων ΠΦΥ Δικτύωση με τις μονάδες νοσοκομειακής περίθαλψης, κοινωνικής φροντίδας και την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ΚΕΣΥ), Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ΚΕΣΥ), Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ)

28 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Άξονας 5 : Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εκπαίδευση από απόσταση με τη χρήση τεχνολογιών (e- learning) εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για την υλοποίηση των προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας κατάρτιση προσωπικού πφυ και εργαζομένων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς εκπαίδευση προσωπικού για τη διαχείριση ιατροασφαλιστικων δεδομένων και πληροφοριών 4. Εκπαίδευση & Κατάρτιση του Προσωπικού όλων των βαθμίδων και υπηρεσιών Υγείας Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ΚΕΣΥ), Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ΚΕΣΥ), Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ)

29 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ 5. Δημοσιότητα ΠΦΥ Άξονας 5 : Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ενημερωτικές εισηγήσεις Διαφημιστικές καμπάνιες Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό δημοσιότητας Προγράμματα προαγωγής υγείας και πρόληψης σε επιλεγμένες ομάδες πληθυσμού Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ΚΕΣΥ), Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ΚΕΣΥ), Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ)

30 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Άξονας 5 : Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας 1.Υπηρεσίες και δράσεις ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας Φορέων και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 2.Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης δεικτών Υγείας 3.Θεματικά προγράμματα και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού της χώρας, καθώς και ειδικών κατηγοριών πληθυσμού 4.Δικτύωση και διασύνδεση υπηρεσιών Δ.Υ. με υπηρεσίες ΟΤΑ. Ειδικές δράσεις ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού φορέων και υπηρεσιών ΔΥ. Δράσεις προώθησης ερευνητικής δραστηριότητας και διεπιστημονικής συνεργασίας. Παρακολούθηση-προτυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση υπηρεσιών δημόσιας υγείας Σύνολο Προϋπολογισμού στον Άξονα 5: € 50.000.000,00 Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού»

31 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Άξονας 5 : Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας Δημιουργία Υποστηρικτικού Μηχανισμού εφαρμογής Υλοποίηση λοιπών δράσεων για την υποστήριξη της εφαρμογής και την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων\δράσεων προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού 1. Υπηρεσίες και δράσεις ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας Φορέων και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΥΠΕ, ΕΣΔΥ και φορέων που θα συμβληθούν με το ΥΥΚΑ για θέματα Δημόσιας Υγείας Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΥΠΕ, ΕΣΔΥ και φορέων που θα συμβληθούν με το ΥΥΚΑ για θέματα Δημόσιας Υγείας Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

32 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Άξονας 5 : Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας 2. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης δεικτών Υγείας Εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων για την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης δεικτών υγείας Ίδρυση και λειτουργία νέων δικτύων επιδημιολογικής επιτήρησης ή παρακολούθησης δεικτών υγείας Κατάρτιση στελεχών που συμμετέχουν στο σύστημα παρακολούθησης δεικτών υγείας Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών και διαδικασιών λειτουργίας των υπηρεσιών και φορέων που ενεργούν για την Δημόσια Υγεία Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΥΠΕ, Περιφερειακές και Νομαρχιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ΑΕΙ\ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΚΕΠΙ, κ.α φορείς Δημόσιας Υγείας. Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΥΠΕ, Περιφερειακές και Νομαρχιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ΑΕΙ\ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΚΕΠΙ, κ.α φορείς Δημόσιας Υγείας. Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

33 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Άξονας 5 : Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας 3. Θεματικά προγράμματα και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού της χώρας, καθώς και ειδικών κατηγοριών πληθυσμού την καταπολέμηση του καπνίσματος την υγιεινή διατροφή την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων την πρόληψη του καρκίνου την πρόληψη των καρδιοπαθειών & των μεταβολικών νοσημάτων την πρόληψη των ατυχημάτων την προστασία της μητρότητας και του παιδιού την πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας υγείας σε ειδικούς πληθυσμούς την πρόληψη από τα ναρκωτικά Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΔΥΠε, Περιφερειακές και Νομαρχιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ΑΕΙ\ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΚΕΠΙ, κ.α φορείς Δημόσιας Υγείας. Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΔΥΠε, Περιφερειακές και Νομαρχιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ΑΕΙ\ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΚΕΠΙ, κ.α φορείς Δημόσιας Υγείας. Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

34 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Άξονας 5 : Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας 4. Δικτύωση και διασύνδεση υπηρεσιών Δ.Υ. με υπηρεσίες ΟΤΑ. Ειδικές δράσεις ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού φορέων και υπηρεσιών ΔΥ. Δράσεις προώθησης ερευνητικής δραστηριότητας και διεπιστημονικής συνεργασίας. Παρακολούθηση-προτυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Δράσεις διασύνδεσης των Υπηρεσιών της Δημόσιας Υγείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των απορριμμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και υγειονομικών συνθηκών των κοινόχρηστων δημόσιων χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών προτύπων για εργαστήρια και κέντρα αναφοράς, ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος πιστοποίησης των εργαστηρίων Δημόσιας υγείας Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΔΥΠε, Περιφερειακές και Νομαρχιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ΑΕΙ\ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΚΕΠΙ, κ.α φορείς Δημόσιας Υγείας. Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΔΥΠε, Περιφερειακές και Νομαρχιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ΑΕΙ\ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΚΕΠΙ, κ.α φορείς Δημόσιας Υγείας. Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

35 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Κατηγορίες πράξεων: 1.Υποστήριξη & εκσυγχρονισμός των Επαγγελματικών Σχολών του τομέα Υγείας (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ): η συγκεκριμένη κατηγορία πράξεων αποσκοπεί στην υποστήριξη και εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Σχολών του τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ) με έμφαση στη Δημόσια Υγεία (α νέα προγράμματα σπουδών θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη Δημόσια Υγεία. 2. Ενίσχυση της Αγωγής Υγείας στα σχολεία – προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας στο μαθητικό πληθυσμό Η συγκεκριμένη κατηγορία πράξεων αφορά: Στην υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας στο μαθητικό πληθυσμό. Στην υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της αγωγής υγείας στα σχολεία. Στη δημιουργία συστήματος εποπτείας του σχολικού περιβάλλοντος για την τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας. ΥΥΚΑ, ΝΠΔΔ και εποπτευόμενοι φορείς Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

36 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» Κατηγορίες πράξεων: 1.Αναδιοργάνωση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής φροντίδας: Κατάρτιση νέων Οργανισμών των Μονάδων Υγείας, του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Κατάρτιση Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των Μονάδων Υγείας, του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Ανάπτυξη/βελτίωση Προτύπων οργάνωσης και λειτουργίας Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Ανάπτυξη προτύπων και μοντέλων διαχείρισης ποιότητας σε Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής φροντίδας Ανάπτυξη/βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης 2. Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση του Διοικητικού και Οργανωτικού Περιβάλλοντος και Θεσμική Κατοχύρωση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς (Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας ). 3. Εισαγωγή Κάρτας Υγείας 4. Εκσυγχρονισμός του συστήματος προμηθειών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: ΥΥΚΑ, ΝΠΔΔ και εποπτευόμενοι φορείς

37 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΤΠΑ Κωδικός 76: Υποδομές Υγείας 76 – β.Ανάπτυξη και προστασίας της Δημόσιας Υγείας Ενδεικτικό Περιεχόμενο : Ενίσχυση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών δημόσιας υγείας Διαμόρφωση χώρων και εξοπλισμός επιδημιολογικού φραγμού Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Δημιουργία υποδομών για διαχείριση καταστροφών και κινδύνου Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. 76 – α. Ανάπτυξη Υποδομών στην Β’ θμια και τριτοβάθμια περίθαλψη Ενδεικτικό Περιεχόμενο : Ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών ΕΚΑΒ περιφέρειας και Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών. Δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών νοσηλευτικής περίθαλψης (Νέες Πτέρυγες, Ειδικές μονάδες κ.ά) Π.Ε.Π.Π.Ε.Π.

38 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΤΠΑ 76 – γ. Υποδομές Ψυχικής Υγείας : Ψυχιατρικά Τμήματα, Επέκταση δικτύου δομών στην κοινότητα (πχ ξενώνες, προστατευμένα διαμερίσματα ) Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, 76 – δ.Ανάπτυξη Υποδομών στην Α’ θμια Περίθαλψη Ενδεικτικό Περιεχόμενο : Δημιουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου (1/100.000) Ενίσχυση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης (Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Κινητές Μονάδες) Π.Ε.Π.Π.Ε.Π.

39 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΤΠΑ Κωδικός 79: Υποδομές Πρόνοιας 1.Ανάπτυξη δομών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων 2.Δημιουργία δομών ημιαυτόνομής διαβίωσης και κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης φιλοξενίας για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, γέροντες κλπ 3.Υλικοτεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη δομών ανοικτής φροντίδας κοινωνικών ομάδων 4.Κέντρα αποκατάστασηςΠ.Ε.Π.Π.Ε.Π.

40 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΤΠΑ 785.453.708 € Σύνολο Προϋπολογισμού στα ΠΕΠ: 785.453.708 € Π.Ε.Π.Π.Ε.Π. ΥΥΚΑ-ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΥΠΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΥΚΑ(ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΥΚΑ-ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΥΠΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΥΚΑ(ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

41 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Στο ΕΤΠΑ Ενισχυτικές δράσεις προώθησης υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας και ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων για βελτίωση της ανταποδοτικότητας του υγειονομικού συστήματος. Καθορισμός πλαισίου διαλειτουργικότητας σε εννοιολογικό, επιχειρησιακό κα τεχνολογικό επίπεδο: ομογενοποίηση διοικητικής και ιατρικής πληροφόρησης, επιλογή προτύπων, datasets και δομών, δημιουργία Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Υγείας – Συνεργαζόμενα Δίκτυα Υγείας. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τον εξορθολογισμό των προμηθειών υγείας και την υποστήριξη λειτουργίας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. Σχεδιασμός και εφαρμογή ηλεκτρονικού βιβλιαρίου υγείας και διασύνδεσης – διαλειτουργίας του με την κάρτα ασφάλισης. Κατηγορίες πράξεων:

42 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Σύνολο Προϋπολογισμού: € 150.000.000 Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Στο ΕΤΠΑ Ηλεκτρονική συνταγογράφηση, διαλειτουργικότητα με τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία και ηλεκτρονική εκκαθάριση ιατρικών πράξεων. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και ολοκλήρωση δικτύου πληροφοριών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ), καθορισμός εννοιολογικού και τεχνολογικού πλαισίου λειτουργίας και μοντέλων εφαρμογής του. Δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες. Ανάπτυξη εθνικού συστήματος τηλεϊατρικής – τηλεφροντίδας – υποστήριξης κοινωνικής αλληλεγγύης. ΥΥΚΑ, ΚΤΠ ΑΕ, ΝΠΔΔ και εποπτευόμενοι φορείς Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

43 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Σύνολο Προϋπολογισμού: € 45.000.000 Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» Στο ΕΤΠΑ Διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμηση ενέργειας Ενεργειακές επενδύσεις σε νοσοκομεία Στόχος: η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ή η βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης των νοσοκομειακών μονάδων με σύνδεση τους με δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, εγκατάσταση συμπαραγωγής ηλεκτρισμού, θερμότητας -ψύξης. Ενεργειακός εξορθολογισμός μονάδων υγείας Περιλαμβάνει μικρές τεχνικές επεμβάσεις (π.χ. βιοκλιματικές μετατροπές) Ενίσχυση της έρευνας κι ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών ΥΥΚΑ, ΔΕΠΑΝΟΜ, ΝΠΔΔ και εποπτευόμενοι φορείς Ενδεικτικές δράσεις: Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

44 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Σύνολο Προϋπολογισμού: € 20.000.000 Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» Στο ΕΤΠΑ Κατηγορίες πράξεων: Χωροθέτηση και προμήθεια εγκαταστάσεων διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ -ΜΧ) σε Νοσοκομειακές Μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Εκπόνηση μελετών για την οριοθέτηση ζωνών προστασίας των πηγών υδροδότησης των μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων της χώρας. Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: ΥΥΚΑ, ΝΠΔΔ και εποπτευόμενοι φορείς

45 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠροσκλήσειςΠροσκλήσεις Δ.

46 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Ενεργοποίηση του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσκλήσεις στο ΤΕΠ ΑνΑΔ Εκδόθηκαν οι παρακάτω προσκλήσεις: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΕΕΛΠΝΟ Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ,Πε.) Ε.Σ.Δ.Υ. Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) 23.000.000,00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: "ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ" 13/8/2008 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γενική Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας) Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ,Πε.) ΑΕΜΥΥ ΕΥτΥΚΑ 21.513.513,14 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: "Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας" 20/11/2008 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) Γενικά Νοσοκομεία, Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ΝΠΔΔ Ε.Υ.τΥ.Κ.Α 148.200.000,00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: "Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον τομέα της ψυχικής υγείας" 20/1/2009 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣΠ/ΥΤΙΤΛΟΣ A/A - ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ YYKA ΚΕΕΛΠΝΟ Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ,Πε.) Ε.Σ.Δ.Υ. Ε.Κ.ΕΠ.Ι. Ο.ΚΑ.ΝΑ. Εποπτευόμενοι από το ΥΥΚΑ Φορείς Δημόσιας Υγείας Περιφερειακές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ΑΕΙ/ΤΕΙ Και λοιπούς φορείς με σχετική αρμοδιότητα 23.000.000 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: "ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ" 27/5/2009

47 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Ενεργοποίηση του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσκλήσεις στα Π.Ε.Π. % % Ποσοστό ενεργοποίησης Προσκλήσεων στα ΠΕΠ: Π.Φ.Υ. Β΄& Γ΄ Φροντίδα Υγείας Δημόσια Υγεία Ψυχική Υγεία Πρόνοια

48 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ευχαριστώ για την Προσοχή σας…


Κατέβασμα ppt "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google