Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

*ταξινομημένα ανά αντικείμενο σπουδών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "*ταξινομημένα ανά αντικείμενο σπουδών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 *ταξινομημένα ανά αντικείμενο σπουδών
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ* (1o)* Φιλολογίας Ιστορίας - Αρχαιολογίας Τουρκικών Σπουδών Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών *ταξινομημένα ανά αντικείμενο σπουδών *Παρακαλώ να δείτε και το 2ο αρχείο Μαριάννα Κουρουπάκη, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κέντρο ΣΕΠ 10/6/2008

2 Αναζήτηση μεταπτυχιακών
ΑΠΘ ΕΚΠΑ

3 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φιλολογίας
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φιλολογίας ΚΟΡΑΗΣ Με τις εξής κατευθύνσεις: 1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, 2. Λατινική Φιλολογία, 3. Νεοελληνική Φιλολογία, 4. Γλωσσολογία, 5. Βυζαντινή Φιλολογία, 6. Λαογραφία Γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι α) απόφοιτοι του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και των αντίστοιχων Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων και β) κάτοχοι πτυχίων κλάδων εκτός της Ελληνικής Φιλολογίας, ύστερα από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΕΜΣ) με τη δυνατότητα, εάν γίνουν δεκτοί, να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα που αντιστοιχούν με τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα. Σημείωση: στην παραπάνω ιστοσελίδα, μεταξύ άλλων, βρίσκεται η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών

4 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φιλολογίας-Τομέας Γλωσσολογίας
Α. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις: α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Στην κατεύθυνση της θεωρητικής γλωσσολογίας ειδικεύεται ο φοιτητής σε θέματα θεωρίας της γλώσσας και στην αντίστοιχη μεθοδολογία ανάλυσης και περιγραφής των διαφόρων επιπέδων/μορφών της. β) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, με κύριο αντικείμενο τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής. Γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι: α) απόφοιτοι του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και των αντίστοιχων τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων, και β) κάτοχοι πτυχίων κλάδων εκτός της Ελληνικής Φιλολογίας, ύστερα από απόφαση της Σ.Ε.Μ.Σ., με την πιθανότητα, εάν γίνουν δεκτοί, να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα που αντιστοιχούν με τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα στα μεταπτυχιακά σεμινάρια του οποίου μετέχουν.

5 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φιλολογίας-Τομέας Γλωσσολογίας
Β. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Ελληνικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής, κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι των Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας. Γ. ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ Διεπιστημονικό-Διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τον Τομέα Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

6 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Φιλολογίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Φιλολογίας Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Λατινική Φιλολογία Μεσαιωνική Φιλολογία Νεοελληνική Φιλολογία Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία Θεωρητική Γλωσσολογία Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία Γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ειδικότερα πτυχιούχοι Τμήματος Φιλολογίας ή ενιαίου Φιλοσοφικού Τμήματος (για την περίοδο ) ή Φιλοσοφικής Σχολής ειδικότητας Κλασικών Σπουδών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (με τις επιμέρους ειδικότητες Νεοελληνικών Σπουδών και Μεσαιωνικών Ελληνικών Σπουδών) και Γλωσσολογίας (για την περίοδο έως και το 1981), καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής ή άλλων Σχολών.

7 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Φιλολογίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Φιλολογίας Διατμηματικά NΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Eυρωπαϊκός, Bαλκανικός, Aνατολικός) ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ / ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τμήμα Φιλολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τμήμα Φιλολογίας ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογίας (ή του ενιαίου Φιλοσοφικού Τμήματος), των Φιλοσοφικών Σχολών (ή πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής).

9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φιλολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φιλολογίας ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Φιλοσοφικών και Θεολογικών Σχολών και Τμημάτων Θεατρολογίας και Επικοινωνίας των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Φιλολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Φιλολογίας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας και άλλων Τμημάτων που έχουν κατευθύνσεις γλωσσολογίας των ελληνικών Πανεπιστημίων (Τμήματα Ξένων Φιλολογιών και Μεσογειακών Σπουδών), ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ, ως και αποφοίτων αντιστοίχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

11 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (λειτουργεί από το ακαδ. Έτος )

12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Με εξειδίκευση των φοιτητών στις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Ιστορική-γραμματολογική (κριτικές εκδόσεις κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας, μετρική, αρχειονομία, ιστορία της λογοτεχνίας κ.λπ.). β) Θεωρητική (αναλύσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις κειμένων στη βάση γενικότερης ισχύος θεωρητικών αρχών και κατηγοριών, όπως τα λογοτεχνικά είδη, η ρητορική και αφηγηματολογική οργάνωση των λογοτεχνικών κειμένων, η αναγνωστική πρόσληψη κλπ.). γ) Κριτική (ιστορία και θεωρητικές αρχές της νεοελληνικής κριτικής). δ) Συγκριτολογική (προσεγγίσεις που στηρίζονται στη σύγκριση μεταξύ εθνικών λογοτεχνιών, με άξονες αναφοράς έννοιες όπως: επίδραση, τύχη, αναλογία κλπ.).

14 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ με κατευθύνσεις Ιστορία της Φιλοσοφίας Συστηματική Φιλοσοφία Ηθική Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων προς το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ελληνικών Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ως ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι άλλων τμημάτων και κλάδων έχουν επίσης δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση.

15 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Τομέας Φιλοσοφίας EΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ Διατμηματικό Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Tμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή ομοειδών Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής καθώς επίσης και πτυχιούχοι όλων των Tμημάτων των AEI της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον στις βασικές τους σπουδές έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με αυτά που προσφέρει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ο Tομέας Φιλοσοφίας. Mε τους ίδιους όρους γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων των T.E.I.

16 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Τομέας Φιλοσοφίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (i) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, (ii) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, (iii) συναφών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, (iv) πτυχιούχοι άλλων τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής, (v) πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν τίτλους σπουδών επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους. Γίνονται επίσης δεκτοί (vi) πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Φοιτητές χωρίς πτυχίο στην κατεύθυνση της Φιλοσοφίας υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Φιλοσοφίας

17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΓΝΩΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Με τις εξής ειδικεύσεις: Αρχαία και Βυζαντινή Φιλοσοφία: Γνώση και Αξίες Φιλοσοφία και Νεωτερικότητα: Επιστήμη και Κοινωνία Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων όλων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή των αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, ως και των ΤΕΙ.

18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Φιλοσοφίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Με τις εξής κατευθύνσεις: Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική

19 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδ. έτος με τρεις (3) κατευθύνσεις: 1. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη 2.  Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων 3. Αγωγή και Πολιτισμός Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι Παιδαγωγικών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄). Με απόφαση της ΓΣΕΣ θα καθορίζονται συμπληρωματικά κριτήρια ή πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα κατά την επιλογή των υποψηφίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κατευθύνσεις α. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση β. Ειδική Αγωγή

21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δεκτοί γίνονται: Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών, Προσχολικής Ηλικίας και Ειδικής Αγωγής, Ελληνικής Φιλολογίας, Αγγλικής Φιλολογίας, Γαλλικής Φιλολογίας, Γερμανικής Φιλολογίας, Ιταλικής Φιλολογίας, Ισπανικής Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, Ψυχολογίας

22 ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Απευθύνεται σε πτυχιούχους Ελληνικών και αλλοδαπών Πανεπιστημίων αναγνωρισμένων και ισότιμων προς τα ημεδαπά στους τομείς Πολιτικών, Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων, Δημόσιας Διοίκησης, Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικής (Ιστορίας), Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και άλλων θεωρητικών και εφαρμοσμένων επιστημών

23 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Τομέας Παιδαγωγικής ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Tμημάτων: α) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, β) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, καθώς και ομοειδών Tμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, και πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Tμημάτων Δημοτικής Eκπαίδευσης και Nηπιαγωγών. Γίνονται ακόμη δεκτοί: α) πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της Aλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους τίτλους σπουδών και β) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τριετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία. Στην τελευταία περίπτωση οι υποψήφιοι για το Π.M.Σ. του Tομέα Παιδαγωγικής υποχρεούνται, με πρόταση του Tομέα και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Eιδικής Σύνθεσης του Tμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, να παρακολουθήσουν με επιτυχία συγκεκριμένα, κατά περίπτωση, γνωστικά αντικείμενα του προπτυχιακού κύκλου παιδαγωγικών σπουδών.

24 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τις εξής κατευθύνσεις: α) Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης β) Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality) Γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των τμημάτων: Οικονομικών Σπουδών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Κοινωνιολογίας, Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξίας, Πολυτεχνικών Σχολών Αρχιτεκτονικής, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Μηχανικών Νομικών, Πληροφορικής, Φιλοσοφικών Σχολών ,Θετικών Επιστημών, Μ.Μ.Ε., Οικονομικής και Διοίκησης και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

25 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με 3 κατευθύνσεις: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών-Παραγωγή Λογιστική – Ελεγκτική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων α) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών β) Πολυτεχνικών Σχολών γ) Θετικών Επιστημών δ) Επιστημών Πληροφορικής ε) Νομικής στ) Φιλοσοφικών σχολών

26 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γίνονται δεκτοί: α) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων  Τουρισμού Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με ισοτιμία από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..     β) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων  Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Διοίκησης, Οικονομίας, Κοινωνιολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Νομικής, Ναυτιλιακών Σπουδών, Μετάφρασης, Ιστορίας και Αρχαιολογίας κ.ά.

27 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γίνονται δεκτοί: Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Tμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και των Σχολών Καλών  Τεχνών,  καθώς  και Τμημάτων  Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ελληνικού Πολιτισμού, Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Φιλολογίας, Eπιστημών της Τέχνης, Διοίκησης,  Νομικής, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπογεωγραφίας, Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας & Δημοσιογραφίας, Θεάτρου,  Βιβλιοθηκονομίας – Αρχειονομίας, Μεσογειακών Σπουδών, ΠΣΕ Μουσειοπαιδαγωγικής, ΠΣΕ «Επιστήμης και Πολιτισμού» και Μουσικής κ.ά.  

28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων: Θεατρικών Σπουδών, Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών, Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικών- Ψυχολογίας, όπως επίσης και των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Οι παραπάνω απόφοιτοι μπορεί να προέρχονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, καθώς και από αντίστοιχα Τμήματα των ΤΕΙ.

29 ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Για να γίνει κανείς δεκτός στο πρόγραμμα απαιτείται να έχει πτυχίο αντίστοιχου Τμήματος ελληνικού ή αναγνωρισμένου ομοταγούς ξένου πανεπιστημίου και να γνωρίζει επαρκώς μια από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες και εφόσον δεν είναι Έλληνας και την Ελληνική.

30 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Απευθύνεται σε πτυχιούχους: Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικής Επιστήμης, Νομικής και Ιστορίας

31 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Κλάδος Ιστορίας Κλάδος Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Ειδικεύσεις Λαογραφίας κ Ιστορίας Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εγγράφονται πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., καθώς και όλων των άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της Αλλοδαπής.

32 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Διατμηματικό) Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε βαθµό πτυχίου τουλάχιστον "Λίαν Καλώς" (6,5). ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Διατμηματικό) στους κάτωθι κλάδους: α) Βυζαντινή Ιστορία β) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη γ) Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία δ) Βαλκανική Ιστορία ε) Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία στ) Ελληνοαραβικές Σπουδές Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Φιλολογίας των ελληνικών ΑΕΙ ή των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, ή πτυχιούχοι τωνσυναφών κλάδων των ΤΕΙ.

33 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΚΟΛΟΓΙΑ Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Κοινωνιολογίας ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

34 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
ΤΟΥΡΚΟΛΟΓΙΑ Διοργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Κοινωνιολογίας ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (ανά διετία)

35 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με κατεύθυνση τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες καθώς και πτυχιούχοι αvτίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  Kατ’ εξαίρεσιν γίνονται δεκτές και αιτήσεις πτυχιούχων άλλων Σχολών A.E.I ή T.E.I., με κριτήρια που θα θεσπίσει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.).

36 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Δεκτοί στις εξετάσεις γίνονται απόφοιτοι σχολών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

37 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διατμηματικό Π.Μ.Σ. α΄ κύκλου Περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις : α) Βυζαντινή Ιστορία. β) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης. γ) Βυζαντινή Φιλολογία. Δεκτοί γίνονται σε όλες τις κατευθύνσεις του προγράμματος πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ. Επί πλέον στη Βυζαντινή Αρχαιολογία γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Αρχιτεκτονικής ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ και στη Βυζαντινή Ιστορία των Τμημάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

38 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διατμηματικό νέο ΠΜΣ (2007) Γίνονται δεκτοί με Πτυχίο Βυζαντινής Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, Κλασικών Σπουδών ή συναφούς κλάδου με βαθμό «λίαν καλώς» και άνω, κατάθεση μιας εργασίας.

39 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ιστορίας
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ιστορίας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας (κατεύθυνση Ιστορίας), Ιστορίας και Εθνολογίας (κατεύθυνση Ιστορίας), Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Φιλολογίας, Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού Αντικειμένου.

40 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ιστορίας
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ιστορίας ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 16ο ΑΙΩΝΑ Δυνατότητα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιστορίας, και Ιστορίας - Αρχαιολογίας ή αντιστοίχων Τμημάτων (κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ελληνικών ΑΕΙ ή ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες και Πολιτικοί Μηχανικοί απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ.

41 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ιστορίας
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ιστορίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σπουδών, σπουδών πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών νόμων για τις αντιστοιχίες των πτυχίων.

42 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ιστορίας
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ιστορίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος , σε συνεργασία με το Τμήμα Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων του ΤΕΙ Μεσολογγίου και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ ή ξένων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων ανθρωπιστικών ή θετικών επιστημών, καθώς επίσης πτυχιούχοι αναγνωρισμένων Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

43 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Γίνονται δεκτοί (i) πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής, (ii) πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ, (iii) πτυχιούχοι ΤΕΙ

44 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Οδηγεί στις εξής ειδικότητες: Προϊστορική και Πρωτοϊστορική Αρχαιολογία Περιβαλλοντική Αρχαιολογία, Αρχαιομετρία Αρχαιολογία της Γεωμετρικής, Αρχαϊκής και Κλασικής Περιόδου Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Αρχαιολογία Αρχαία Ιστορία Λαϊκή Τέχνη και Αρχιτεκτονική

45 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών   ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστήμιου, Τμημάτων και Κατευθύνσεων Διεθνών Σπουδών, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεσογειακών Σπουδών, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Ιστορίας, Δημόσιας Διοίκησης, Βαλκανικών, Ανατολικών και Σλαβικών Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι αντιστοίχων τμημάτων ΤΕΙ με τα παραπάνω Τμήματα, καθώς και απόφοιτοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών.  

46 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Υποψήφιοι μπορεί να είναι: (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας των Ελλαδικών Πανεπιστημίων, (β) Πτυχιούχοι του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και των αντίστοιχων Τμημάτων των Ελλαδικών Πανεπιστημίων, (γ) Πτυχιούχοι Τμημάτων Αρχαιολογίας ή Κλασικών Σπουδών άλλων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων, (δ) Πτυχιούχοι συναφών γνωστικών πεδίων άλλων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων (Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης, Αρχιτεκτονική, Ανθρωπολογία και άλλες επιστήμες που στηρίζουν την Αρχαιολογία, όπως Γεωλογία, Φυσική και Χημεία) (ε) Πτυχιούχοι της Φιλοσοφικής Σχολής με Δευτερεύον Πτυχίο στην Ιστορία και Αρχαιολογία.

47 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ Με τις εξής κατευθύνσεις: 1. Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι συναφών τμημάτων ΤΕΙ υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

48 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους τμημάτων Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών, όπως και σε πτυχιούχους συναφών τμημάτων ΤΕΙ.

49 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ειδικεύσεις: 1) Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 2) Μετάφραση 3) Λεξικογραφία και 4) Λογοτεχνία, Πολιτισμός και Ιδεολογία. Γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι: (α) Απόφοιτοι/ες τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής (β) Κάτοχοι αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου ομοταγών και αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., όπου απαιτείται.) (γ) Κάτοχοι πτυχίου άλλων τμημάτων της ημεδαπής, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν καλύψει επαρκώς βασικά πεδία της Γλωσσολογίας και της Λογοτεχνίας και Πολιτισμού των Αγγλόφωνων Λαών.

50 ΘΕΩΡΙΑ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΘΕΩΡΙΑ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Διατμηματικό Γίνονται δεκτοί/ές ως υποψήφιοι/ες: (α) Απόφοιτοι Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής. (β) Κάτοχοι αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου ομοταγών και αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ-ΔΙΚΑΤΣΑ όπου απαιτείται). (γ) Κάτοχοι πτυχίου άλλων τμημάτων της ημεδαπής, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν καλύψει επαρκώς βασικά πεδία της γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των αγγλόφωνων λαών.

51 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τις παρακάτω κατευθύνσεις: α) αγγλική, β) γαλλική, γ) γερμανική, δ) ισπανική και ε) ιταλική γλώσσα. Γίνονται δεκτοί/ές κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων, πτυχιούχοι των ξενόγλωσσων τμημάτων και ένα ποσοστό πτυχιούχων των Τμημάτων των Θεωρητικών Επιστημών των ΑΕΙ και τμημάτων των ΤΕΙ.

52 ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής, απόφοιτοι Σχολών ή Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις απόφοιτοι Σχολών ή Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, Μετάφρασης και Διερμηνείας ή άλλων Τμημάτων σχετικών με το αντικείμενο του προγράμματος ή και αντίστοιχων σχολών ή τμημάτων της αλλοδαπής.

53 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με 2 κατευθύνσεις: Μετάφρασης και Διερμηνείας Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι οποιασδήποτε ειδικότητας Α.Ε.Ι του εσωτερικού ή του εξωτερικού που έχουν εξαιρετικές γνώσεις της μητρικής τους γλώσσας, πολύ καλές γνώσεις τουλάχιστον δυο άλλων (δεύτερων / ξένων) γλωσσών και καλό επίπεδο γενικής παιδείας και πληροφόρησης. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται καλή γνώση της νεοελληνικής. Οι γλώσσες που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα είναι ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά.

54 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Κατεύθυνση Διερμηνείας πρέπει να έχουν: - πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - πολύ καλή γνώση της μητρικής γλώσσας τους και - ή πολύ καλή γνώση δυο άλλων γλωσσών από αυτές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα - ή εξαιρετική γνώση (ισοδύναμη με τη γνώση της μητρικής) μιας από αυτές και πολύ καλή γνώση μιας τρίτης γλώσσας μαζί με - την ικανότητα να εκφράζονται με άνεση και ακρίβεια μπροστά σε κοινό - καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας Υποψήφιοι για εισαγωγή στη κατεύθυνση Μετάφρασης πρέπει να έχουν: - πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - πολύ καλή γνώση της μητρικής γλώσσας τους και - πολύ καλή γνώση τουλάχιστον δυο άλλων γλωσσών από αυτές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα μαζί με - την ικανότητα να εκφράζονται γραπτώς με καλαισθησία και ακρίβεια - καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας

55 ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Νέο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. στο οποίο συμμετέχουν όλα τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, καθώς και το Τμήμα Φιλολογίας (κυρίως ο Τομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών). Το πρόγραμμα δέχεται φοιτητές από όλες τις φιλολογίες, ελληνική και ξενόγλωσσες, αλλά σχεδιάστηκε κυρίως για να εξυπηρετήσει τους καθηγητές φιλολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή και να ανανεώσουν την επαφή τους με το αντικείμενο διδασκαλίας τους.

56 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γίνονται δεκτοί: πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων των  Τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας ή κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον 3 έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

57 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Applied Linguistics) ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Comparative Cultural Studies) ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (Conference Interpreting) ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (Translation Studies)

58 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής του Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Μετάφρασης – Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες έχουν οι πτυχιούχοι όλων των πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Γίνονται δεκτοί χωρίς εξετάσεις : 1. μέχρι 6 (έξι) πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης «Μετάφραση» του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου με γλώσσα εργασίας τη Γαλλική και με μέση βαθμολογία άνω του 7/10 στις ειδικές μεταφράσεις από και προς τη Γαλλική των Ε΄, ΣΤ΄ και Η΄ Εξαμήνων. Για την επιλογή τους θα ληφθεί υπόψη η μέση βαθμολογία στα μαθήματα των ειδικών μεταφράσεων. 2. μέχρι 2 (δύο) πτυχιούχοι της κατεύθυνσης «Διερμηνεία» του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου με γλώσσα εργασίας τη Γαλλική και με βαθμό πτυχίου άνω του 7/ μέχρι 3 (τρεις) απόφοιτοι του ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης» με γλώσσα εργασίας τη Γαλλική και βάσει του βαθμού αποφοίτησης.

59 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Γίνονται δεκτοί με εξετάσεις: Μέχρι 15 (δεκαπέντε) πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη κατηγορία εισάγονται κατόπιν ειδικής εξέτασης η οποία συνίσταται στην προφορική παρουσίαση ενώπιον επιτροπής αποτελούμενη από διδάσκοντες του ΤΞΓΜΔ ή συνεργαζομένων ΑΕΙ ενός κειμένου λέξεων που έχει συνταχθεί στη Γαλλική και το οποίο δίδεται στον υποψήφιο 30 (τριάντα) λεπτά πριν την εξέταση.

60 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑΣ (Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό) 1. Γαλλική Γλώσσα: θέσεις 5 2. Αγγλική Γλώσσα: θέσεις 5 3. Γερμανική Γλώσσα: θέσεις 5 4. Ιταλική Γλώσσα: θέσεις 5 5. Ισπανική Γλώσσα: θέσεις 3 Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι του Τμήματος Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου.

61 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Με τις εξής κατευθύνσεις : 1. Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού 2. Γαλλική Λογοτεχνία 3. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι του Τμήματος Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου. Εισακτέοι: κατ΄ ανώτατο όριο 15 ανά κατεύθυνση

62 Με τις εξής κατευθύνσεις:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τομέας Λογοτεχνίας ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Με τις εξής κατευθύνσεις: Ιστορία Λογοτεχνίας και Πολιτισμού Θεωρία Λογοτεχνίας και Θεάτρου Συγκριτική Γραμματολογία και Γαλλοφωνία Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής και Σχολών επιστημών του ανθρώπου του Α.Π.Θ. των αντίστοιχων ισότιμων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής καθώς και των ΤΕΙ με συναφείς σπουδές.

63 ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τομέας Λογοτεχνίας ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το πρόγραμμα δέχεται φοιτητές από όλες τις φιλολογίες, ελληνική και ξενόγλωσσες, αλλά σχεδιάστηκε κυρίως για να εξυπηρετήσει τους καθηγητές φιλολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή και να ανανεώσουν την επαφή τους με το αντικείμενο διδασκαλίας τους.

64 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Με ειδικεύσεις: Γλωσσοδιδακτική Γλωσσοτεχνολογία Γλωσσοοικονομία Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Ανώτατης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

65 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΜΣ: "Διδασκαλία της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας" Γίνονται δεκτοί: πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον 1 έτος πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

66 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί: α) Κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής. β) Κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής. γ) Κάτοχοι πτυχίων άλλων Τμημάτων που έχουν κατευθύνσεις Λογοτεχνίας / Γλωσσολογίας ύστερα από απόφαση της Σ. Ε. Μ. Σ., με την προϋπόθεση να έχουν πιστοποιημένη την άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας (Kleines Sprachdiplom / ΚΠγ: Γ2).

67 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΛΕΞΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Διατμηματικά Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής, κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής και κάτοχοι πτυχίων άλλων Τμημάτων που έχουν κατευθύνσεις Λογοτεχνίας / Γλωσσολογίας ύστερα από απόφαση της Σ. Ε. Μ. Σ., με την προϋπόθεση να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας.

68 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟ ΧΩΡΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟ ΧΩΡΟ Από το χειμερινό εξάμηνο 2006/7 αρχίζει η λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο», το οποίο περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις: «Λογοτεχνία-Πολιτισμός» και «Γλωσσολογία-Διδακτική»

69 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Διατμηματικά ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

70 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΜΣ: "Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας" Γίνονται δεκτοί:  α)  Πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων με πτυχίο σχετικό προς το πρόγραμμα σπουδών (Τμημάτων γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας, Ξένων Γλωσσών-Μετάφρασης και Διερμηνείας ή κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)  β) Απόφοιτοι γερμανόφωνων Πανεπιστημίων  αναγνωρισμένων από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  των Τμημάτων γλωσσολογίας, λογοτεχνίας, παιδαγωγικής, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, φιλοσοφίας.

71 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Διατμηματικά ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ


Κατέβασμα ppt "*ταξινομημένα ανά αντικείμενο σπουδών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google