Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΣΥΠ ΧΑΝΙΩΝ Υπεύθυνοι : Μπαουράκη Αντωνία Μαρτίκας Δημήτρης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΣΥΠ ΧΑΝΙΩΝ Υπεύθυνοι : Μπαουράκη Αντωνία Μαρτίκας Δημήτρης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΣΥΠ ΧΑΝΙΩΝ 2013-14 Υπεύθυνοι : Μπαουράκη Αντωνία Μαρτίκας Δημήτρης
Νέο Λύκειο ΚΕΣΥΠ ΧΑΝΙΩΝ Υπεύθυνοι : Μπαουράκη Αντωνία Μαρτίκας Δημήτρης

2 Μαθήματα Α τάξης Τάξη Γενικής παιδείας , 35 ώρες
Μαθήματα Α τάξης Τάξη Γενικής παιδείας , 35 ώρες Ελληνική γλώσσα Αρχαία ελληνική γλώσσα & γραμματεία 5 ώρες Νέα ελληνική γλώσσα & γραμματεία ώρες Νέα ελληνική γλώσσα & Λογοτεχνία ώρες Μαθηματικά Άλγεβρα ώρες Γεωμετρία ώρες Φυσικές Επιστήμες Φυσική ώρες Χημεία ώρες Βιολογία ώρες

3 Α Τάξη Ιστορία ώρες Πολιτική παιδεία (Οικονομία , Πολιτικοί θεσμοί & Δίκαιο , Κοινωνιολογία) ώρες Θρησκευτικά ώρες Ερευνητική εργασία (δεν εξετάζεται γραπτά) 2 ώρες Ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά) 2ώρες Φυσική αγωγή ώρες

4 Α Τάξη Επιλογή 2 ώρες ( επιλέγω ένα μάθημα) Εφαρμογές Πληροφορικής ή
Εφαρμογές Πληροφορικής ή Γεωλογία & διαχείριση Φυσικών Πόρων Ελληνικός & Ευρωπαϊκός πολιτισμός Καλλιτεχνική παιδεία

5 Μαθήματα Β Τάξης 30 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας 5 ώρες μαθήματα προσανατολισμού
Ελληνική γλώσσα 6 ώρες (Αρχαία ,Νέα Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία από 2 ώρες) Μαθηματικά 5 ώρες (Άλγεβρα 3,Γεωμετρία 2 ώρες) Φυσικές επιστήμες 6 ώρες (Φυσική , Χημεία, Βιολογία, από 2 ώρες)

6 Β Τάξη Εισαγωγή στις αρχές Η/Υ 1 ώρα Ιστορία 2 ώρες Φιλοσοφία 2 ώρες
Εισαγωγή στις αρχές Η/Υ ώρα Ιστορία ώρες Φιλοσοφία ώρες Πολιτική παιδεία (οικονομία , δίκαιο, κοινωνιολ.) 2 ώρες Θρησκευτικά ώρες Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά) Ερευνητική εργασία (δεν εξετάζεται γραπτά) 1 ώρα Φυσική αγωγή ώρα

7 Μαθήματα προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών σπουδών Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματ. 3 ώρες Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών ( Κοινωνιολογία, Οικονομική & Πολιτική Επιστήμη ) ώρες Θετικών Σπουδών Φυσική ώρες Μαθηματικά ώρες

8 Μαθήματα Γ Τάξης Μαθήματα Γενικής Παιδείας 14 ώρες
Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία ( Νέα Ελληνική Γλώσσα ώρες Λογοτεχνία ) ώρες Εισαγωγή στις αρχές Η/Υ ώρες Ιστορία ώρες Θρησκευτικά ώρα Ξένη Γλώσσα ( Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 ώρες Φυσική Αγωγή ώρα

9 3 Ομάδες Προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Οικονομικών , Πολιτικών , Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών

10 Μαθήματα ομάδων Προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών Σπουδών (Αρχαία , Λατινικά ,Ιστορία) Θετικών Σπουδών (Φυσική , Μαθηματικά ή Βιολογία , Χημεία) Οικονομικών , Πολιτικών ,Κοινωνικών , Παιδαγωγικών Σπουδών (Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής , Αρχές Οικονομικών Επιστημών ή Αρχές Φυσικών Επιστημών , Στοιχεία Κοινωνικών Επιστημών & Πολιτικών Επιστημών ή Ιστορία

11 Επιστημονικά Πεδία 1)Ανθρωπιστικών & Νομικών Σπουδών
2)Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών 3)Επιστημών Υγείας 4)Οικονομικών , Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών 5)Παιδαγωγικών Επιστημών

12 Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο
Ανθρωπιστικών σπουδών, Νομικές Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα &Γραμματ ώρες Λατινικά ώρες Ιστορία ώρες

13 Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο
Θετικών & Τεχνολογικών επιστημών Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 6 ώρες Μαθηματικά ώρες Φυσική ώρες Χημεία ώρες

14 Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο
Επιστήμες Υγείας Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 6 ώρες Φυσική ώρες Χημεία ώρες Βιολογία ώρες

15 Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο
Επιστήμες Οικονομίας , Κοινωνικές & Πολιτικές Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία ώρες Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής ώρες Αρχές Οικονομίας ώρες Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτ. Επιστημών 6 ώρες

16 Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο
Παιδαγωγικών επιστημών Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 6 ώρες Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 8 ώρες Αρχές Φυσικών επιστημών ώρες Ιστορία ώρες

17 Προαγωγή Το 50% των θεμάτων είναι από τράπεζα θεμάτων ,διαβαθμισμένης δυσκολίας & ορίζονται με ηλεκτρονική κλήρωση ανά σχολείο Το υπόλοιπο 50% επιλέγεται από τον διδάσκοντα Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα

18 Προϋπόθεση για προαγωγή Α τάξη
1) Γενικός βαθμός ίσος ή ανώτερος του 10 2) Μ.Ο. γραπτής & προφορικής βαθμολογίας Ελληνικής γλώσσας & Μαθηματικών (σε κάθε διακριτό αντικείμενο ) τουλάχιστον 10 & τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα Επανάληψη φοίτησης εάν δεν πληροί τα 2 πρώτα Εάν δεν πληροί το 2 παραπέμπεται σε επανεξέταση

19 Παράδειγμα μαθητή Α τάξης
Μ.Ο. μαθημάτων Μ.Ο. Άλγεβρα Παραπέμπεται στην Άλγεβρα

20 Προϋπόθεση για προαγωγή Β τάξης
Προϋπόθεση για προαγωγή Β τάξης Α) Γενικός βαθμός ίσος ή ανώτερος του 10 Β) Μ.Ο. Ελληνικής Γλώσσας, Μαθηματικών & μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον 10 & τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα Εάν δεν πληροί το Α & Β επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ εάν δεν πληροί το Β , παραπέμπεται σε επανεξέταση

21 Παράδειγμα μαθητή Β τάξης
Μ.Ο. Μαθημάτων ,5 Αρχαία ,3 Φυσική(μάθημα ομάδας προσανατολισμού) 9 Παραπέμπεται Αρχαία & Φυσική

22 Παράδειγμα μαθητή Β Τάξης
Μ.Ο. μαθημάτων 9,4 Επαναλαμβάνει τη τάξη

23 Απολυτήριες εξετάσεις Γ τάξης
Νέα ελληνική γλώσσα & Λογοτεχνία (ενιαίο μάθημα με θέματα 60% γλώσσα & 40% λογοτεχνία ) Αρχές Η/Υ Θρησκευτικά Ιστορία Ξένη γλώσσα 3 μαθήματα από την ομάδα προσανατολισμού

24 Προϋπόθεση για προαγωγή Γ τάξης
Προϋπόθεση για προαγωγή Γ τάξης Α) Γενικός βαθμός ίσος ή ανώτερος του 10 Β) Μ.Ο. Νέας Ελληνικής Γλώσσας & λογοτεχνίας & καθενός από τα μαθήματα της επιλεγείσας ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον 10 & τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα Εάν δεν πληροί το Α & Β επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ εάν δεν πληροί το Β , παραπέμπεται σε επανεξέταση

25 Βαθμός Προαγωγής (Α & Β τάξης) Βαθμός Απόλυσης (Γ τάξης)
Βαθμός Προαγωγής (Α & Β τάξης) Βαθμός Απόλυσης (Γ τάξης) Βαθμός Προαγωγής Α & Β Τάξης είναι ο Μ.Ο. όλων των γραπτών & προφορικών μαθημάτων Βαθμός Απόλυσης είναι ο Μ.Ο. όλων των γραπτών & προφορικών μαθημάτων

26 Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια διεξάγονται μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο

27 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια
Προσμετράται ο Βαθμός Προαγωγής & Απόλυσης & αναπροσαρμόζεται εφόσον έκαστος είναι μεγαλύτερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των 4 μαθημάτων προσανατολισμού Α λυκείου* 0.4 Β λυκείου * 0,7 Γ λυκείου * 0.9 Το άθροισμα των τριών διαιρούμενο διά δύο αποτελεί τον Β.Π.Α Το πηλίκο είναι ο πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή

28 Ο Βαθμός Προαγωγής & Απόλυσης είναι ο Πέμπτος βαθμός
Β.Π.Α. = (Α*Ο.4+ Β*Ο,7+ Γ*0.9) / 2 Όπου Α & Β ο βαθμός προαγωγής ,όπου Γ ο βαθμός απόλυσης ,αναπροσαρμοσμένοι Μ. Ο. Γραπτών Πανελλαδικών εξετάσεων Μ.Ο. = ( Α+Β+Γ+Δ) / 4 Α,Β,Γ,Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων

29 1Ο Παράδειγμα Βαθμός προαγωγής Α τάξης 15 Βαθμός προαγωγής Β τάξης 14
1Ο Παράδειγμα Βαθμός προαγωγής Α τάξης Βαθμός προαγωγής Β τάξης Βαθμός απόλυσης Γ Τάξης Γραπτοί Βαθμοί 4 πανελλαδικών μαθημάτων 11, 12, 14, 15 Μ.Ο.= ( ) / 4 = 13 Αναπροσαρμογή Α τάξη (μειώνεται 1) Β τάξη ( μένει το ίδιο) Γ τάξη (βελτιώνεται 1 ) μονάδα το μέγιστο όριο) Β.Π.Α. = ( 14*0,4+ 14*0,7 +12*0,9 ) / 2 = 13,1 Το 13,1 είναι ο πέμπτος βαθμός Ο μαθητής θα περάσει με τους βαθμούς 11, 12, 14, 15 & 13,1

30 2ο Παράδειγμα Βαθμός προαγωγής Α τάξης 13 Βαθμός προαγωγής Β τάξης 12
2ο Παράδειγμα Βαθμός προαγωγής Α τάξης Βαθμός προαγωγής Β τάξης Βαθμός απόλυσης Γ Τάξης Γραπτοί Βαθμοί 4 πανελλαδικών μαθημάτων 12, 13, 14, 13 Μ.Ο.= ( ) / 4 = 13 Αναπροσαρμογή Α τάξη (μένει ίδιος αφού είναι ίδιος με Μ.Ο.) Β τάξη (αυξάνεται αφού είναι μικρότερος του Μ.Ο.) Γ τάξη (μένει ίδιος αφού είναι μεγαλύτερος 1 μονάδα) Β.Π.Α. = ( 13*0,4+ 13*0,7 +14*0,9 ) / 2 = 13,45 Το 13,45 είναι ο πέμπτος βαθμός Ο μαθητής θα περάσει με τους βαθμούς , 13, 14, 13 & 13,45

31 Συγκεντρωτικά βήματα 1) Υπολογισμός βαθμών προαγωγής Α & Β τάξης & βαθμό απόλυσης Γ τάξης (Μ.Ο. όλων των μαθημάτων) 2)Υπολογισμός Μ.Ο. των 4 μαθημάτων 3)Αναπροσαρμογή βαθμών προαγωγής Α, Β & απόλυσης της Γ τάξης , όπου είναι απαραίτητο 4)Υπολογισμός Βαθμού προαγωγής & απόλυσης 5ος βαθμός

32 Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων
50% από τράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης δυσκολίας με κλήρωση 50% από κεντρική επιτροπή εξετάσεων Θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης

33 Δεν έχουν καθοριστεί ακόμη
Ο συντελεστής βαρύτητας σε ένα μάθημα ανά Σχολή ή Τμήμα , μετά από πρόταση Σχολής,Τμήματος Η κατανομή των Σχολών & Τμημάτων ανά πεδίο

34 ΚΕΣΥΠ ΧΑΝΙΩΝ Στη διάθεση σας για να κουβεντιάσουμε τις απορίες & τους προβληματισμούς σας Υπεύθυνοι: Μπαουράκη Αντωνία Μαρτίκας Δημήτρης http ://dide.chan.sch.gr/ kesyp Mail : Τηλέφωνα: –


Κατέβασμα ppt "ΚΕΣΥΠ ΧΑΝΙΩΝ Υπεύθυνοι : Μπαουράκη Αντωνία Μαρτίκας Δημήτρης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google