Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέο Λύκειο ΚΕΣΥΠ ΧΑΝΙΩΝ 2013-14 Υπεύθυνοι : Μπαουράκη Αντωνία Μαρτίκας Δημήτρης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέο Λύκειο ΚΕΣΥΠ ΧΑΝΙΩΝ 2013-14 Υπεύθυνοι : Μπαουράκη Αντωνία Μαρτίκας Δημήτρης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέο Λύκειο ΚΕΣΥΠ ΧΑΝΙΩΝ 2013-14 Υπεύθυνοι : Μπαουράκη Αντωνία Μαρτίκας Δημήτρης

2 Μαθήματα Α τάξης Τάξη Γενικής παιδείας, 35 ώρες Ελληνική γλώσσα • Αρχαία ελληνική γλώσσα & γραμματεία 5 ώρες • Νέα ελληνική γλώσσα & γραμματεία 2 ώρες • Νέα ελληνική γλώσσα & Λογοτεχνία 2 ώρες • Μαθηματικά • Άλγεβρα 3 ώρες • Γεωμετρία 2 ώρες • Φυσικές Επιστήμες • Φυσική 2 ώρες • Χημεία 2 ώρες • Βιολογία 2 ώρες

3 Α Τάξη • Ιστορία 2 ώρες • Πολιτική παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί θεσμοί & Δίκαιο, Κοινωνιολογία) 3 ώρες • Θρησκευτικά 2 ώρες • Ερευνητική εργασία (δεν εξετάζεται γραπτά) 2 ώρες • Ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά) 2ώρες • Φυσική αγωγή 2 ώρες

4 Α Τάξη Επιλογή 2 ώρες ( επιλέγω ένα μάθημα) • Εφαρμογές Πληροφορικής ή • Γεωλογία & διαχείριση Φυσικών Πόρων • Ελληνικός & Ευρωπαϊκός πολιτισμός • Καλλιτεχνική παιδεία

5 Μαθήματα Β Τάξης 30 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας 5 ώρες μαθήματα προσανατολισμού • Ελληνική γλώσσα 6 ώρες (Αρχαία,Νέα Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία από 2 ώρες) • Μαθηματικά 5 ώρες (Άλγεβρα 3,Γεωμετρία 2 ώρες) • Φυσικές επιστήμες 6 ώρες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, από 2 ώρες)

6 Β Τάξη • Εισαγωγή στις αρχές Η/Υ 1 ώρα • Ιστορία 2 ώρες • Φιλοσοφία 2 ώρες • Πολιτική παιδεία (οικονομία, δίκαιο, κοινωνιολ.) 2 ώρες • Θρησκευτικά 2 ώρες • Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά) 2 ώρες Ερευνητική εργασία (δεν εξετάζεται γραπτά) 1 ώρα Φυσική αγωγή 1 ώρα

7 Μαθήματα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματ. 3 ώρες • Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών ( Κοινωνιολογία, Οικονομική & Πολιτική Επιστήμη ) 2 ώρες Θετικών Σπουδών • Φυσική 3 ώρες • Μαθηματικά 2 ώρες

8 Μαθήματα Γ Τάξης Μαθήματα Γενικής Παιδείας 14 ώρες • Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία ( Νέα Ελληνική Γλώσσα 4 ώρες Λογοτεχνία ) 2 ώρες • Εισαγωγή στις αρχές Η/Υ 2 ώρες • Ιστορία 2 ώρες • Θρησκευτικά 1 ώρα • Ξένη Γλώσσα ( Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 ώρες • Φυσική Αγωγή 1 ώρα

9 3 Ομάδες Προσανατολισμού • Ανθρωπιστικών Σπουδών • Θετικών Σπουδών • Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών

10 Μαθήματα ομάδων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών • (Αρχαία, Λατινικά,Ιστορία) Θετικών Σπουδών • (Φυσική, Μαθηματικά ή Βιολογία, Χημεία) Οικονομικών, Πολιτικών,Κοινωνικών, Παιδαγωγικών Σπουδών • (Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Αρχές Οικονομικών Επιστημών ή Αρχές Φυσικών Επιστημών, Στοιχεία Κοινωνικών Επιστημών & Πολιτικών Επιστημών ή Ιστορία

11 Επιστημονικά Πεδία • 1)Ανθρωπιστικών & Νομικών Σπουδών • 2)Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών • 3)Επιστημών Υγείας • 4)Οικονομικών, Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών • 5)Παιδαγωγικών Επιστημών

12 Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο Ανθρωπιστικών σπουδών, Νομικές • Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 6 ώρες • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα &Γραμματ. 10 ώρες • Λατινικά 4 ώρες • Ιστορία 6 ώρες

13 Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο Θετικών & Τεχνολογικών επιστημών • Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 6 ώρες • Μαθηματικά 8 ώρες • Φυσική 6ώρες • Χημεία 6 ώρες

14 Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο Επιστήμες Υγείας • Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 6 ώρες Φυσική 6 ώρες • Χημεία 6 ώρες • Βιολογία 8 ώρες

15 Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές & Πολιτικές • Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 6 ώρες • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 8 ώρες • Αρχές Οικονομίας 6 ώρες • Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτ. Επιστημών 6 ώρες

16 Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Πεδίο Παιδαγωγικών επιστημών • Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 6 ώρες • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 8 ώρες • Αρχές Φυσικών επιστημών 6 ώρες • Ιστορία 6 ώρες

17 Προαγωγή • Το 50% των θεμάτων είναι από τράπεζα θεμάτων,διαβαθμισμένης δυσκολίας & ορίζονται με ηλεκτρονική κλήρωση ανά σχολείο • Το υπόλοιπο 50% επιλέγεται από τον διδάσκοντα • Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα

18 Προϋπόθεση για προαγωγή Α τάξη 1) Γενικός βαθμός ίσος ή ανώτερος του 10 2) Μ.Ο. γραπτής & προφορικής βαθμολογίας Ελληνικής γλώσσας & Μαθηματικών (σε κάθε διακριτό αντικείμενο ) τουλάχιστον 10 & τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα • Επανάληψη φοίτησης εάν δεν πληροί τα 2 πρώτα • Εάν δεν πληροί το 2 παραπέμπεται σε επανεξέταση

19 Παράδειγμα μαθητή Α τάξης • Μ.Ο. μαθημάτων 11 • Μ.Ο. Άλγεβρα 9 • Παραπέμπεται στην Άλγεβρα

20 Προϋπόθεση για προαγωγή Β τάξης • Α) Γενικός βαθμός ίσος ή ανώτερος του 10 • Β) Μ.Ο. Ελληνικής Γλώσσας, Μαθηματικών & μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον 10 & τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα Εάν δεν πληροί το Α & Β επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ εάν δεν πληροί το Β, παραπέμπεται σε επανεξέταση

21 Παράδειγμα μαθητή Β τάξης • Μ.Ο. Μαθημάτων 11,5 • Αρχαία 9,3 • Φυσική(μάθημα ομάδας προσανατολισμού) 9 • Παραπέμπεται Αρχαία & Φυσική

22 Παράδειγμα μαθητή Β Τάξης • Μ.Ο. μαθημάτων 9,4 • Επαναλαμβάνει τη τάξη

23 Απολυτήριες εξετάσεις Γ τάξης • Νέα ελληνική γλώσσα & Λογοτεχνία (ενιαίο μάθημα με θέματα 60% γλώσσα & 40% λογοτεχνία ) • Αρχές Η/Υ • Θρησκευτικά • Ιστορία • Ξένη γλώσσα • 3 μαθήματα από την ομάδα προσανατολισμού

24 Προϋπόθεση για προαγωγή Γ τάξης • Α) Γενικός βαθμός ίσος ή ανώτερος του 10 • Β) Μ.Ο. Νέας Ελληνικής Γλώσσας & λογοτεχνίας & καθενός από τα μαθήματα της επιλεγείσας ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον 10 & τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα Εάν δεν πληροί το Α & Β επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ εάν δεν πληροί το Β, παραπέμπεται σε επανεξέταση

25 Βαθμός Προαγωγής ( Α & Β τάξης ) Βαθμός Απόλυσης ( Γ τάξης ) • Βαθμός Προαγωγής Α & Β Τάξης είναι ο Μ.Ο. όλων των γραπτών & προφορικών μαθημάτων • Βαθμός Απόλυσης είναι ο Μ.Ο. όλων των γραπτών & προφορικών μαθημάτων

26 • Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια διεξάγονται μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο

27 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια • Προσμετράται ο Βαθμός Προαγωγής & Απόλυσης & αναπροσαρμόζεται εφόσον έκαστος είναι μεγαλύτερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των 4 μαθημάτων προσανατολισμού • Α λυκείου* 0.4 • Β λυκείου * 0,7 • Γ λυκείου * 0.9 • Το άθροισμα των τριών διαιρούμενο διά δύο αποτελεί τον Β.Π.Α • Το πηλίκο είναι ο πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή

28 Ο Βαθμός Προαγωγής & Απόλυσης είναι ο Πέμπτος βαθμός • Β.Π.Α. = (Α*Ο.4+ Β*Ο,7+ Γ*0.9) / 2 Όπου Α & Β ο βαθμός προαγωγής,όπου Γ ο βαθμός απόλυσης,αναπροσαρμοσμένοι • Μ. Ο. Γραπτών Πανελλαδικών εξετάσεων Μ.Ο. = ( Α+Β+Γ+Δ) / 4 Α,Β,Γ,Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων

29 1 Ο Παράδειγμα • Βαθμός προαγωγής Α τάξης 15 • Βαθμός προαγωγής Β τάξης 14 • Βαθμός απόλυσης Γ Τάξης 11 • Γραπτοί Βαθμοί 4 πανελλαδικών μαθημάτων 11, 12, 14, 15 • Μ.Ο.= ( 11+12+14+15 ) / 4 = 13 • Αναπροσαρμογή Α τάξη 14 (μειώνεται 1) • Β τάξη 14 ( μένει το ίδιο) • Γ τάξη 12 (βελτιώνεται 1 ) μονάδα το μέγιστο όριο) • Β.Π.Α. = ( 14*0,4+ 14*0,7 +12*0,9 ) / 2 = 13,1 • Το 13,1 είναι ο πέμπτος βαθμός • Ο μαθητής θα περάσει με τους βαθμούς 11, 12, 14, 15 & 13,1

30 2 ο Παράδειγμα • Βαθμός προαγωγής Α τάξης 13 • Βαθμός προαγωγής Β τάξης 12 • Βαθμός απόλυσης Γ Τάξης 14 • Γραπτοί Βαθμοί 4 πανελλαδικών μαθημάτων 12, 13, 14, 13 • Μ.Ο.= ( 12+13+14+13 ) / 4 = 13 • Αναπροσαρμογή Α τάξη 13 (μένει ίδιος αφού είναι ίδιος με Μ.Ο.) • Β τάξη 13 (αυξάνεται αφού είναι μικρότερος του Μ.Ο.) Γ τάξη 14 (μένει ίδιος αφού είναι μεγαλύτερος 1 μονάδα) • Β.Π.Α. = ( 13*0,4+ 13*0,7 +14*0,9 ) / 2 = 13,45 • Το 13,45 είναι ο πέμπτος βαθμός • Ο μαθητής θα περάσει με τους βαθμούς 12, 13, 14, 13 & 13,45

31 Συγκεντρωτικά βήματα 1) Υπολογισμός βαθμών προαγωγής Α & Β τάξης & βαθμό απόλυσης Γ τάξης (Μ.Ο. όλων των μαθημάτων) 2)Υπολογισμός Μ.Ο. των 4 μαθημάτων 3)Αναπροσαρμογή βαθμών προαγωγής Α, Β & απόλυσης της Γ τάξης, όπου είναι απαραίτητο 4)Υπολογισμός Βαθμού προαγωγής & απόλυσης 5 ος βαθμός

32 Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων • 50% από τράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης δυσκολίας με κλήρωση • 50% από κεντρική επιτροπή εξετάσεων • Θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης

33 Δεν έχουν καθοριστεί ακόμη • Ο συντελεστής βαρύτητας σε ένα μάθημα ανά Σχολή ή Τμήμα, μετά από πρόταση Σχολής,Τμήματος • Η κατανομή των Σχολών & Τμημάτων ανά πεδίο

34 ΚΕΣΥΠ ΧΑΝΙΩΝ Στη διάθεση σας για να κουβεντιάσουμε τις απορίες & τους προβληματισμούς σας Υπεύθυνοι: Μπαουράκη Αντωνία Μαρτίκας Δημήτρης http ://dide.chan.sch.gr/ kesyp Mail : kesyp@dide.chan.sch.grkesyp@dide.chan.sch.gr Τηλέφωνα: 28210 – 28135 28210- 20235


Κατέβασμα ppt "Νέο Λύκειο ΚΕΣΥΠ ΧΑΝΙΩΝ 2013-14 Υπεύθυνοι : Μπαουράκη Αντωνία Μαρτίκας Δημήτρης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google