Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κουλλάς Χρίστος www.koullas.blogspot.com Δομές Διακλάδωσης «εάν ης φιλομαθής, έσει πολυμαθής» Ισοκράτης Σημαίνει: Αν αγαπάς την μάθηση σύντομα θα μάθεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κουλλάς Χρίστος www.koullas.blogspot.com Δομές Διακλάδωσης «εάν ης φιλομαθής, έσει πολυμαθής» Ισοκράτης Σημαίνει: Αν αγαπάς την μάθηση σύντομα θα μάθεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Κουλλάς Χρίστος www.koullas.blogspot.com Δομές Διακλάδωσης «εάν ης φιλομαθής, έσει πολυμαθής» Ισοκράτης Σημαίνει: Αν αγαπάς την μάθηση σύντομα θα μάθεις πολλά.

3 ck©ck© ckoullas © 2 Στόχοι Μαθήματος Οι μαθητές να μπορούν: να προσδιορίζουν τη διαφορά μεταξύ της ακολουθιακής δομής, της δομής διακλάδωσης και της δομής επανάληψης. να επεξηγούν τη χρησιμότητα των δομών διακλάδωσης να κατανοούν την λειτουργία των εντολών If/Then και If/Then/Else. να δημιουργούν προγράμματα χρησιμοποιώντας τις εντολές If/Then και If/Then/Else.

4 ck©ck© ckoullas © 3 Η Εντολή If … Then Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται, όταν ο προγραμματιστής επιθυμεί να εκτελέσει μια ή περισσότερες εντολές του προγράμματος, στην περίπτωση που ισχύει μια συνθήκη ή και περισσότερες. εάν ο καιρός είναι βροχερός τότε θα πάρω ομπρέλα.

5 ck©ck© ckoullas © 4 Δομή Διακλάδωσης Συνθήκη Αληθής Ψευδής Εντολές

6 ck©ck© ckoullas © 5 Η Εντολή If … Then Η γενική μορφή σύνταξης της εντολής είναι: IF <Συνθήκη> THEN <Διαδικασία> End If όπου: IF, THEN, END: είναι δεσμευμένες λέξεις <Συνθήκη>: καθορίζει τη ροή εκτέλεσης των εντολών που ακολουθούν. <Διαδικασία>: αποτελείται από τις εντολές που εκτελούνται σε περίπτωση που η συνθήκη είναι αληθής. If grade >= 50 then print “ επιτυχία ” end if

7 ck©ck© ckoullas © 6 Η Εντολή If … Then … Else Με την εντολή αυτή ο προγραμματιστής δεν ορίζει μόνο τη <Διαδικασία> που ο Η.Υ. θα εκτελέσει στην περίπτωση που η συνθήκη ελέγχου της δομής διακλάδωσης είναι αληθής, αλλά επίσης ορίζει και τη <Διαδικασία> που ο Η.Υ. θα εκτελέσει στην περίπτωση που η συνθήκη της δομής διακλάδωσης είναι ψευδής. εάν ο καιρός είναι βροχερός τότε θα πάω θέατρο αλλιώς θα πάω στο γήπεδο.

8 ck©ck© ckoullas © 7 Δομή Διακλάδωσης ΑληθήςΨευδής Εντολές Συνθήκη

9 ck©ck© ckoullas © 8 Η Εντολή If … Then … Else Η γενική μορφή σύνταξης της εντολής είναι: IF THEN ELSE End If όπου: IF, THEN, ELSE : είναι δεσμευμένες λέξεις. : καθορίζει τη ροή εκτέλεσης των εντολών που ακολουθούν. : αποτελείται από τις εντολές που εκτελούνται σε περίπτωση που η συνθήκη είναι αληθής. : αποτελείται από τις εντολές που εκτελούνται σε περίπτωση που η συνθήκη είναι ψευδής.

10 ck©ck© ckoullas © 9 Η Εντολή If … Then … Else If grade>= 50 then print “ επιτυχία ” else print “ αποτυχία ” end if

11 ck©ck© ckoullas © 10 Βιβλιογραφία / Πηγές Βουτυράς Γ., Βιδιαδάκης Α., Ματζάκος Π., Σκουρλάς Χ. Προγραμματισμός Υπολογιστών με Visual Basic. Αθήνα – Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. Σταυρινίδης Ε., Σωτικόπουλος Κ. (1998). Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Pascal. Λευκωσία - Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Δρ. Καβακλή Β. (2002 - 2003) Εισαγωγή στους αλγόριθμους και στον προγραμματισμό. www.aegean.gr/culturaltec/kavakli/algorithms_spring_2003/lecture_notes.htm


Κατέβασμα ppt "Κουλλάς Χρίστος www.koullas.blogspot.com Δομές Διακλάδωσης «εάν ης φιλομαθής, έσει πολυμαθής» Ισοκράτης Σημαίνει: Αν αγαπάς την μάθηση σύντομα θα μάθεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google