Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Β.1.3 Λειτουργικό Σύστημα1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ENOTHTA B.1.3 (1) Λειτουργικό Σύστημα ΣΕΛ ΒΙΒΛΙΟΥ: 56 – 59.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Β.1.3 Λειτουργικό Σύστημα1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ENOTHTA B.1.3 (1) Λειτουργικό Σύστημα ΣΕΛ ΒΙΒΛΙΟΥ: 56 – 59."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Β.1.3 Λειτουργικό Σύστημα1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ENOTHTA B.1.3 (1) Λειτουργικό Σύστημα ΣΕΛ ΒΙΒΛΙΟΥ: 56 – 59

3 Β.1.3 Λειτουργικό Σύστημα2 ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Να κατανοήσουν οι μαθητές έννοιες που αφορούν το Λειτουργικό Σύστημα Τι είναι το Λειτουργικό Σύστημα Ποιες οι Λειτουργίες του

4 Β.1.3 Λειτουργικό Σύστημα3 Επικοινωνία ανθρώπου και Η/Υ Γλώσσα Ανθρώπου ( Ελληνικά, Αγγλικά, Κινέζικα,...) Γλώσσα Μηχανής ( 11010011, 10100110,...) Γλώσσες Προγραμματισμού Υψηλού επιπέδου (Fortran, Cobol, Visual Basic, Pascal, C++, Lisp...) Γλώσσες Προγραμματισμού Xαμηλού επιπέδου (Assembly)

5 Β.1.3 Λειτουργικό Σύστημα4 Το Λογισμικό - Software Λογισμικό ονομάζομε όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιεί ο Η/Υ Λογισμικό Συστήματος (System Software) Λογισμικό Εφαρμογών (Application Software) Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Βοηθητικά Προγράμματα (Utilities) Μεταφραστές & Διερμηνείς (Compilers & Interpreters) Όλα τα άλλα Προγράμματα όπως: Επεξεργαστής Κειμένου (Microsoft Word) Λογιστικό Φύλλο (Microsoft Excel) Βάσεις Δεδομένων (Microsoft Access) Παρουσιάσεις (Microsoft PowerPoint) Ηλεκτρονικά Παιχνίδια Εγκυκλοπαίδειες Ηλεκτρονικά Λεξικά Visual Basic, Pascal, Delphi, Fortran… Και άλλα πολλά…

6 Β.1.3 Λειτουργικό Σύστημα5 Λειτουργία του Η/Υ ΓΓια να μπορέσει ο Η/Υ να λειτουργήσει, θα πρέπει: ΝΝα ε εε ελέγχονται και να σ σσ συντονίζονται οι λειτουργίες των επιμέρους μονάδων του (πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη κτλ) ΝΝα είναι σε θέση να ε εε εκτελεί την ε εε επεξεργασία των δεδομένων που θα του εισάγει ο χειριστής του. ΝΝα υπάρχει η δυνατότητα ε εε επικοινωνίας με τον εσωτερικό του κόσμο (μνήμη, κεντρική μονάδα επεξεργασίας, κάρτες κτλ)

7 Β.1.3 Λειτουργικό Σύστημα6 Χρειάζεται δηλαδή…  Τα κατάλληλα προγράμματα, μια σειρά δηλαδή εντολών που έχουν γραφτεί για το σκοπό αυτό. Λειτουργικό Σύστημα.  Τα προγράμματα αυτά που έχουν δημιουργηθεί για την σωστή λειτουργία του Η/Υ αποτελούν όλα μαζί το Λειτουργικό Σύστημα.

8 Β.1.3 Λειτουργικό Σύστημα7 Λειτουργικό Σύστημα σύνολο προγραμμάτων είναι ένα σύνολο προγραμμάτων που:  ελέγχει τη λειτουργία του υπολογιστή συνολικά  και χρησιμοποιείται για την εκτέλεση όλων των υπόλοιπων προγραμμάτων, τη διαχείριση των περιφερειακών συσκευών  και την επικοινωνία του χρήστη με τον υπολογιστή. Ορισμός

9 Β.1.3 Λειτουργικό Σύστημα8 Λειτουργικό Σύστημα  Πριν μπορέσει ο υπολογιστής να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία, πρέπει πρώτα να φορτωθεί στην κύρια μνήμη το βασικό τμήμα του Λειτουργικού Συστήματος, ο πυρήνας του, όπως αποκαλείται.  Όταν για πρώτη φορά ανοίξετε τον υπολογιστή σας προηγούνται κάποιες διαδικασίες, τις οποίες εμείς δεν βλέπουμε  Γίνεται έλεγχος των περιφερειακών μονάδων που είναι συνδεδεμένες με τον Η/Υ.  Φορτώνεται στη μνήμη ένα μέρος του λειτουργικού Συστήματος, που είναι βασικό για την εκκίνηση του Η/Υ (πυρήνας)  Άρα, χωρίς την ύπαρξη του Λειτουργικού Συστήματος, ο Η/Υ δεν θα δουλέψει !!!

10 Β.1.3 Λειτουργικό Σύστημα9 Υλικό / Συσκεύες Εισόδου/εξόδου, CPU, Memory…) ΛειτουργικόΣύστημα(Windows, Linux, OS/2…) Λογισμικό Εφαρμογών Εφαρμογών (Word, Excel, PP, Access …) χρήστης Σχέση μεταξύ Λογισμικού /Υλικού

11 Β.1.3 Λειτουργικό Σύστημα10 Οι κυριότερες λειτουργίες που εκτελεί το Λειτουργικό Σύστημα σ' έναν υπολογιστήΛειτουργικόΣύστημα Διαδικασίαεκκίνησης Έλεγχος διαδικασιών διαδικασιών εισόδου /εξόδου επεξεργασίας Διαχείρισημνήμης ΔιαχείρισηΠρογραμμάτωνμεταφραστέςΑσφάλεια – Προστασία ΔιαχείρισηΑρχείων & Φακέλων ΔιαχείρισηΠόρωνΔικτύου

12 Β.1.3 Λειτουργικό Σύστημα11 Αρμοδιότητες Λειτουργικού Συστήματος  Διαδικασία εκκίνησης  Διαδικασία εκκίνησης (boot), του Η/Υ την ώρα που ξεκινά το πρώτο πρόγραμμα που εμφανίζεται είναι το WINDOWS  Δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος (ΓΠΕ) μεταξύ χρήστη και υλικού (εικονίδια, χρήση ποντικιού, βοηθητικά μενού κτλ)  Ελέγχει και συντονίζει τις εισόδουεξόδουεπεξεργασίας  Ελέγχει και συντονίζει τις διαδικασίες εισόδου /εξόδου και επεξεργασίας (πληκτρολόγιο, οθόνη, εκτυπωτής, Modem, προγράμματα κτλ)  Διαχείρισημνήμης κύριας και περιφερειακής  Διαχείριση μνήμης κύριας και περιφερειακής : καθορίζει ποίο πρόγραμμα ή μέρος αυτού θα φορτωθεί στη κύρια μνήμη (RAM) για εκτέλεση. Φροντίζει επίσης να μεταφέρει από το σκληρό δίσκο προγράμματα στη κύρια μνήμη ή και αντίστροφα (για αποθήκευση)  Διαχείρισηπρογραμμάτων  Διαχείριση προγραμμάτων (αποτελεί την πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούν να λειτουργήσουν όλα τα προγράμματα, ενεργοποιώντας τους μεταφραστές και διερμηνείς για να μεταφράσουν τις οδηγίες μας σε γλώσσα μηχανής (0,1)  ΑσφάλειαΠροστασία  Ασφάλεια – Προστασία (με αποστολή «μηνυμάτων στον χρήστη» π.χ Ο εκτυπωτής σας δεν έχει κόλλες !!!  Διαχείρισηαρχείων και φακέλων (Folders)  Διαχείριση αρχείων και φακέλων (Folders),παρέχοντας δυνατότητες στο χρήστη όπως : διαγραφή, δημιουργία, αλλαγή ονόματος, αντιγραφή, μετακίνηση, αποθήκευση κτλ  Διαμοιράζει του πόρους του Η/Υ  Διαμοιράζει του πόρους του Η/Υ σε περίπτωση που ο Η/Υ είναι συνδεδεμένος με άλλους Η/Υ (δίκτυο) ελέγχει την προτεραιότητα που έχει ο κάθε υπολογιστής για εκτύπωση, χρήση προγραμμάτων κτλ. )

13 Β.1.3 Λειτουργικό Σύστημα12 Λειτουργικό σύστημα ονομάζεται το σύνολο των προγραμμάτων που είναι απαραίτητα στον υπολογιστή για να ξεκινήσει, να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του και να συντονίσει τη λειτουργία του. Λειτουργικά Συστήματα Operating System Operating System Linux FreeBSD

14 Β.1.3 Λειτουργικό Σύστημα13 Γενικά το Λειτουργικό Σύστημα: 1. Ελέγχεισυντονίζει 1. Ελέγχει και συντονίζει τις διαδικασίες εισόδου/ εξόδου και επεξεργασίας, παίζοντας το ρόλο τροχονόμου. 2. Διαχειρίζεταιμνήμη 2. Διαχειρίζεται την κύρια μνήμη και περιφερειακή μνήμη. 3. Ενεργοποιείπρογράμματα 3. Ενεργοποιεί διάφορα προγράμματα. 4. Διαμοιράζειπόρους 4. Διαμοιράζει τους πόρους( το υλικό και λογισμικό) στην περίπτωση που αυτοί χρησιμοποιούνται από περισσότερους από ένα υπολογιστές. 5. Δημιουργείφιλικόπεριβάλλον 5. Δημιουργεί ένα φιλικό περιβάλλον επικοινωνίας μεταξύ του χρήστη και του υπολογιστή.

15 Β.1.3 Λειτουργικό Σύστημα14 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "Β.1.3 Λειτουργικό Σύστημα1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ENOTHTA B.1.3 (1) Λειτουργικό Σύστημα ΣΕΛ ΒΙΒΛΙΟΥ: 56 – 59."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google