Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Λεωνίδας Αλεξόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ URL:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Λεωνίδας Αλεξόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ URL:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Λεωνίδας Αλεξόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ E-mail: leo@mail.ntua.grleo@mail.ntua.gr URL: http://users.ntua.gr/leohttp://users.ntua.gr/leo 3 ο Μάθημα 1 Εισαγωγή στον επιστημονικό προγραμματισμό Μελάς Ιωάννης Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ E-mail: melas@central.ntua.gr.ntua.gr

2 Τι είναι Αλγόριθμος ? Απλή Διατύπωση: ακριβής περιγραφή βημάτων που απαιτούνται για να επιτευχθεί μία εργασία (π.χ. είναι η συνταγή μαγειρικής αλγόριθμος;) Πιο Αυστηρή Διατύπωση: Διατεταγμένο σύνολο σαφών (≠ νόηση) και εκτελέσιμων βημάτων που ορίζουν μία διαδικασία με τέλος 2

3 Λογικά Διαγράμματα 3 Διεργασία / Εντολή W = W+1 W =5; disp W input W print (*,*) W Είσοδος Έξοδος Απόφαση Αρχή / Τέλος If w=5 then …. start Program function end ΝΑΙ ΟΧΙ

4 Λογικά Διαγράμματα 4 σύνδεση If i<3 then GOTO line 3 Goto line 3 Ροή

5 Παράδειγμα: Βρείτε τη θέση του πίνακα Α που εμφανίζεται η τιμή x Αρχή Διάβασε Α,x i=1 A(i)=x Εκτύπωσε i i=i+1 i>numel(A) Εκτύπωσε 0 Τέλος Ναι Όχι

6 Ορισμός Συνάρτησης

7 Υλοποίηση function k = vres(A,x) N = numel(A); k=0; for i=1:N; if A(i)==x k=i; return end

8 Recursion - Αναδρομή Fibonnaci function y=fib1(n) x(1)=0; x(2)=1; for i=3:n x(i)=x(i-1)+x(i-2); end y=x(n) end function y=fib2(n) if n==0 |n==1 y=n else y=fib2(n-1)+fib2(n-2) end

9 T(n) ≈ 2 n

10 Έβρεση Στοιχείου x σε Ταξινομημένο Πίνακα Α Κοίταξε αν το μεσαίο στοιχείο του πίνακα είναι το στοιχείο x. Αν είναι τερμάτισε. Αν δεν είναι Αν είναι μεγαλύτερο επανέλαβε την διαδικασία για το κάτω μισό του πίνακα Αν είναι μικρότερο επανέλαβε την διαδικασία για το πάνω μισό του πίνακα.

11 Υλοποίηση function k = vres2(A,x) k=0; i_max = numel(A); i_min = 1; while i_max>=i_min i_mid = floor((i_min+i_max)/2); if A(i_mid)==x k=i_mid; return elseif A(i_mid) { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/8/2297045/slides/slide_11.jpg", "name": "Υλοποίηση function k = vres2(A,x) k=0; i_max = numel(A); i_min = 1; while i_max>=i_min i_mid = floor((i_min+i_max)/2); if A(i_mid)==x k=i_mid; return elseif A(i_mid)=i_min i_mid = floor((i_min+i_max)/2); if A(i_mid)==x k=i_mid; return elseif A(i_mid)

12 Ταξινόμηση Διανύσματος Βρες το μικρότερο στοιχείο του πίνακα και φερτο βαλ’ το στη 1 η θέση Βρες το μικρότερο από τα υπόλοιπα στοιχειά του πίνακα και βαλ’ το στη 2 η θέση κοκ (Selection Sort)

13 Υλοποίηση function A = Selection_sort(A) N = numel(A); for i=1:N-1 i_min=i; for j=i:N; if a(j) { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/8/2297045/slides/slide_13.jpg", "name": "Υλοποίηση function A = Selection_sort(A) N = numel(A); for i=1:N-1 i_min=i; for j=i:N; if a(j)

14 Επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων στο MATLAB Να επιλυθεί η εξίσωση exp(x)-cos(x)-1=0 Στο x=[0,1]

15 Plotting plot(0:0.001:1,exp(0:0.001:1)-cos(0:0.001:1)-1,'b+')

16 Ορισμός inline συναρτήσεων f=@(x) exp(x)-cos(x)-1;

17 Μέθοδος της διχοτόμησης (bisection method)

18 a=lower bound c=upper bound b=(a+c)/2 f(a)*f(b)<0 ? c=b a=b |a-c| { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/8/2297045/slides/slide_18.jpg", "name": "a=lower bound c=upper bound b=(a+c)/2 f(a)*f(b)<0 ? c=b a=b |a-c|

19 Μέθοδος της διχοτόμησης (bisection method) a=lower bound c=upper bound b=(a+c)/2 f(a)*f(b)<0 ? c=b a=b |a-c| { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/8/2297045/slides/slide_19.jpg", "name": "Μέθοδος της διχοτόμησης (bisection method) a=lower bound c=upper bound b=(a+c)/2 f(a)*f(b)<0 .", "description": "c=b a=b |a-c|

20 Μέθοδος της διχοτόμησης (bisection method) a=lower bound c=upper bound b=(a+c)/2 f(a)*f(b)<0 ? c=b a=b |a-c| { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/8/2297045/slides/slide_20.jpg", "name": "Μέθοδος της διχοτόμησης (bisection method) a=lower bound c=upper bound b=(a+c)/2 f(a)*f(b)<0 .", "description": "c=b a=b |a-c|

21 Μέθοδος της διχοτόμησης (bisection method) a=lower bound c=upper bound b=(a+c)/2 f(a)*f(b)<0 ? c=b a=b |a-c| { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/8/2297045/slides/slide_21.jpg", "name": "Μέθοδος της διχοτόμησης (bisection method) a=lower bound c=upper bound b=(a+c)/2 f(a)*f(b)<0 .", "description": "c=b a=b |a-c|

22 Η συνάρτηση fsolve

23 Προαιρετικό θέμα GROUP I30/01/2014 (11.59μμ) GROUP II27/01/2014(11.59μμ)  Oι απαντήσεις (τα m files) να στέλνονται σε κείμενο e-mail και ΟΧΙ σαν συνημμένο αρχείο  Oι απαντήσεις να έχουν τίτλο με latinikous charaktires: ASKHSH03-GROUP1-ΤΟΕΠΟΝΥΜΟΜΟΥ-021?????-30.01.2014 ASKHSH03-GROUP2-ΤΟΕΠΟΝΥΜΟΜΟΥ-021?????-27.01.2014 F(x) = exp(x) – x^2 - (τα 2 τελευταία ψηφια του ΑΜ σας) Να βρείτε την λύση της ανωτέρω εξίσωσης


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Λεωνίδας Αλεξόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ URL:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google