Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι είναι μάθηση; Άθροισμα γνώσεων που αποκτώνται λόγω αλληλεπίδρασης ερεθίσματος – αντίδρασης; Άθροισμα γνώσεων που αποκτώνται λόγω αλληλεπίδρασης ερεθίσματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι είναι μάθηση; Άθροισμα γνώσεων που αποκτώνται λόγω αλληλεπίδρασης ερεθίσματος – αντίδρασης; Άθροισμα γνώσεων που αποκτώνται λόγω αλληλεπίδρασης ερεθίσματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Τι είναι μάθηση; Άθροισμα γνώσεων που αποκτώνται λόγω αλληλεπίδρασης ερεθίσματος – αντίδρασης; Άθροισμα γνώσεων που αποκτώνται λόγω αλληλεπίδρασης ερεθίσματος – αντίδρασης;Ή Διαδικασία ανάπτυξης νέων διαισθήσεων και ικανοτήτων που προέρχονται από την ανασύνθεση μιας προηγούμενης κατάστασης; Διαδικασία ανάπτυξης νέων διαισθήσεων και ικανοτήτων που προέρχονται από την ανασύνθεση μιας προηγούμενης κατάστασης;

3 Σύνθεση των δύο απόψεων Μάθηση Μάθηση είναι η μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου που είναι τόσο αποτέλεσμα εμπειρίας όσο και πράξης.

4 Με ποιο τρόπο μαθαίνουμε ; Ποιες προϋποθέσεις ευνοούν τη μάθηση; Κάθε θεωρία μάθησης είναι μια ολοκληρωμένη συστηματική άποψη για τη φύση της αλλαγής της συμπεριφοράς του ατόμου σαν αποτέλεσμα της εμπειρίας και της δράσης του ατόμου Κάθε θεωρία μάθησης είναι μια ολοκληρωμένη συστηματική άποψη για τη φύση της αλλαγής της συμπεριφοράς του ατόμου σαν αποτέλεσμα της εμπειρίας και της δράσης του ατόμου

5 Πριν προχωρήσουμε… Δεν υπάρχουν νόμοι και αρχές μάθησης που να μπορούν να διδαχθούν με πλήρη εμπιστοσύνη για το αποτέλεσμά της. Δεν υπάρχουν νόμοι και αρχές μάθησης που να μπορούν να διδαχθούν με πλήρη εμπιστοσύνη για το αποτέλεσμά της. Προς το παρόν καμία θεωρία μάθησης δεν είναι δυνατόν να ερμηνεύσει όλα τα εργαστηριακά ευρήματα Προς το παρόν καμία θεωρία μάθησης δεν είναι δυνατόν να ερμηνεύσει όλα τα εργαστηριακά ευρήματα

6 Συμπεριφοριστική (behavioral) θεωρία Η μάθηση και η απόκτηση γνώσης είναι αποτέλεσμα της της αλληλεξάρτησης μεταξύ των ερεθισμάτων που δέχεται το άτομο από το περιβάλλον και τις αντιδράσεις του στα ερεθίσματα αυτά. Η μάθηση και η απόκτηση γνώσης είναι αποτέλεσμα της της αλληλεξάρτησης μεταξύ των ερεθισμάτων που δέχεται το άτομο από το περιβάλλον και τις αντιδράσεις του στα ερεθίσματα αυτά. Έννοιες – κλειδιά : εξάσκηση και ανταμοιβή ( Thorndike- θεωρία συνδέσμων) Έννοιες – κλειδιά : εξάσκηση και ανταμοιβή ( Thorndike- θεωρία συνδέσμων) Επηρέασε τους σπυμπεριφοριστές παιδαγωγούς ( Skinner, κ.λ.π.) Επηρέασε τους σπυμπεριφοριστές παιδαγωγούς ( Skinner, κ.λ.π.)

7 Αρχές μάθησης κατά Skinner Ενεργός συμμετοχή του μαθητή Ενεργός συμμετοχή του μαθητή Θετικοί και αρνητικοί ενισχυτές Θετικοί και αρνητικοί ενισχυτές Όχι ενδιαφέρον για την εσωτερική διανοητική λειτουργία του κάθε μαθητή Όχι ενδιαφέρον για την εσωτερική διανοητική λειτουργία του κάθε μαθητή Δόμηση της διδακτέας ύλης σε σύντομες ενότητες Δόμηση της διδακτέας ύλης σε σύντομες ενότητες Βαθμωτή πρόοδος ανάλογα με τους ρυθμούς του μαθητή Βαθμωτή πρόοδος ανάλογα με τους ρυθμούς του μαθητή Αμεση επαλήθευση Αμεση επαλήθευση Σωστή απάντηση και επιβράβευση Σωστή απάντηση και επιβράβευση

8 Αποτέλεσμα… Οι μαθητές ως επί το πλείστον φτάνουν στο αποτέλεσμα με μηχανικές διαδικασίες χωρίς απαραίτητα να κατανοούν τι ακριβώς κάνουν και γιατί το κάνουν Οι μαθητές ως επί το πλείστον φτάνουν στο αποτέλεσμα με μηχανικές διαδικασίες χωρίς απαραίτητα να κατανοούν τι ακριβώς κάνουν και γιατί το κάνουν Ο ρόλος του δασκάλου είναι απλά να προσφέρει την κατάλληλη ποσότητα εξάσκησης επιλέγοντας τα κατάλληλα προβλήματα Ο ρόλος του δασκάλου είναι απλά να προσφέρει την κατάλληλη ποσότητα εξάσκησης επιλέγοντας τα κατάλληλα προβλήματα Κατάλληλη μέθοδος για την εκμάθηση μηχανικών πράξεων αλλά μειονεκτεί στη μάθηση σύνθετων εννοιών που η διαδικασία κατανόησής τους δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί σε ένα σύνολο απλών βημάτων Κατάλληλη μέθοδος για την εκμάθηση μηχανικών πράξεων αλλά μειονεκτεί στη μάθηση σύνθετων εννοιών που η διαδικασία κατανόησής τους δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί σε ένα σύνολο απλών βημάτων

9 Επίδραση στη Εκπαιδευτική τεχνολογία Drill and Practice λογισμικά, όχι αμελητέα για την επίτευξη ταχύτητας και ακρίβειας της υπολογιστικής ικανότητας των μαθητών Drill and Practice λογισμικά, όχι αμελητέα για την επίτευξη ταχύτητας και ακρίβειας της υπολογιστικής ικανότητας των μαθητών Λανθασμένη αντίληψη για το σκοπό της μάθησης : Όχι το αποτέλεσμα αλλά πως φτάνει κανείς σε αυτό Λανθασμένη αντίληψη για το σκοπό της μάθησης : Όχι το αποτέλεσμα αλλά πως φτάνει κανείς σε αυτό

10 Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών Αυτόματη αντίδραση – μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών από το ανθρώπινο μυαλό- ανάλογο του ηλεκτρονικού υπολογιστή Αυτόματη αντίδραση – μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών από το ανθρώπινο μυαλό- ανάλογο του ηλεκτρονικού υπολογιστή Το ανθρώπινο μυαλό επεξεργάζεται την πληροφορία που δέχεται μέσα από μια σειρά από μνήμες με διαφορετική χωρητικότητα και περιορισμούς. Το ανθρώπινο μυαλό επεξεργάζεται την πληροφορία που δέχεται μέσα από μια σειρά από μνήμες με διαφορετική χωρητικότητα και περιορισμούς.

11 Γνωστικοί ψυχολόγοι – Mayer 1981 Η μάθηση είναι εσωτερική διαδικασία κάθε μαθητή που οδηγεί σε αλλαγή της συμπεριφοράς του Η μάθηση είναι εσωτερική διαδικασία κάθε μαθητή που οδηγεί σε αλλαγή της συμπεριφοράς του Η διδασκαλία είναι το σύνολο των δράσεων που διενεργούνται στο εξωτερικό κόσμο του μαθητή από τον δάσκαλο, ώστε να τον επηρεάσουν και να τον οδηγήσουν στη μάθηση Η διδασκαλία είναι το σύνολο των δράσεων που διενεργούνται στο εξωτερικό κόσμο του μαθητή από τον δάσκαλο, ώστε να τον επηρεάσουν και να τον οδηγήσουν στη μάθηση

12 Οι φάσεις της μάθησης 1) Παρότρυνση 1) Παρότρυνση 2)Σύλληψη 2)Σύλληψη 3) Απόκτηση 3) Απόκτηση 4) Συγκράτηση 4) Συγκράτηση 5) Ανάκληση 5) Ανάκληση 6)Γενίκευση 6)Γενίκευση 7)Εκτέλεση 7)Εκτέλεση 8)Επανατροφοδότηση 8)Επανατροφοδότηση

13 Ο Cagne και οι ιεραρχίες τις μάθησης Γιατί η μάθηση ευκολότερων εννοιών μας οδηγεί στη μάθηση πιο σύνθετων και δυσκολότερων; Γιατί η μάθηση ευκολότερων εννοιών μας οδηγεί στη μάθηση πιο σύνθετων και δυσκολότερων; Οι πολύπλοκες μαθηματικές δραστηριότητες μπορούν να αναλυθούν στα πιο απλά τους συστατικά. Οι πολύπλοκες μαθηματικές δραστηριότητες μπορούν να αναλυθούν στα πιο απλά τους συστατικά. Διδακτική τεχνική : Ανάλυση θέματος στα γνωστικά του στηρίγματα Διδακτική τεχνική : Ανάλυση θέματος στα γνωστικά του στηρίγματα

14 Ιεραρχίες μάθησης Μάθηση σημάτων Μάθηση σημάτων Μάθηση ερεθισμάτων- αντιδράσεων Μάθηση ερεθισμάτων- αντιδράσεων Μάθηση αλυσιδώσεων Μάθηση αλυσιδώσεων Μάθηση λεκτικών συνειρμών Μάθηση λεκτικών συνειρμών Μάθηση πολλαπλής διάκρισης Μάθηση πολλαπλής διάκρισης Μάθηση εννοιών Μάθηση εννοιών Μάθηση κανόνων Μάθηση κανόνων Επίλυση προβλήματος Επίλυση προβλήματος

15 Επίδραση στην εκπαιδευτική τεχνολογία Προγράμματα παρουσίασης της πληροφορίας- Tutorials Προγράμματα παρουσίασης της πληροφορίας- Tutorials O στόχος στην αναβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας της παρεχόμενης πληροφορίας, O στόχος στην αναβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας της παρεχόμενης πληροφορίας, Ιεραρχική δομή παρουσίασης της πληροφορίας Ιεραρχική δομή παρουσίασης της πληροφορίας Συνδυασμός με Drill and Practice Συνδυασμός με Drill and Practice

16 Piaget Γενετική Επιστημολογία: Η μελέτη της ανάπτυξης της γνώσης Γενετική Επιστημολογία: Η μελέτη της ανάπτυξης της γνώσης Δομικός γνωστικισμός ή στρουκτουραλισμός: Δομικός γνωστικισμός ή στρουκτουραλισμός: Κάθε γνωστικό σύστημα αυτοοργανώνεται και από τα αρχικά του χαρακτηριστικά εξελίσσεται προς καταστάσεις ισορροπίας Κάθε γνωστικό σύστημα αυτοοργανώνεται και από τα αρχικά του χαρακτηριστικά εξελίσσεται προς καταστάσεις ισορροπίας

17 Τι είναι γνώση; Οι γνώσεις του κάθε ατόμου δεν είναι αντίγραφα της πραγματικότητας αλλά αφομοιώσεις του πραγματικού σε δομές διαμόρφωσης και μεταμόρφωσης : γνωρίζω ένα αντικείμενο σημαίνει ενεργώ σε αυτό και το μεταμορφώνω Οι γνώσεις του κάθε ατόμου δεν είναι αντίγραφα της πραγματικότητας αλλά αφομοιώσεις του πραγματικού σε δομές διαμόρφωσης και μεταμόρφωσης : γνωρίζω ένα αντικείμενο σημαίνει ενεργώ σε αυτό και το μεταμορφώνω

18 Βασικές αρχές της θεωρίας του Piaget Όλα τα ζώντα όντα προσαρμόζονται στο περιβάλλον, ακόμα και αυτά που δεν έχουν εγκέφαλο Όλα τα ζώντα όντα προσαρμόζονται στο περιβάλλον, ακόμα και αυτά που δεν έχουν εγκέφαλο Η προσαρμογή αυτή ( adaptation ) έχει δύο συνιστώσες την αφομοίωση (assimilation) και τη συμμόρφωση (accommodation ) Η προσαρμογή αυτή ( adaptation ) έχει δύο συνιστώσες την αφομοίωση (assimilation) και τη συμμόρφωση (accommodation )

19 Αφομοίωση : Η ενέργεια του οργανισμού να εντάξει μια κατάσταση σε σχήματα δραστηριοτήτων που ήδη διαθέτει Αφομοίωση : Η ενέργεια του οργανισμού να εντάξει μια κατάσταση σε σχήματα δραστηριοτήτων που ήδη διαθέτει Συμμόρφωση: Οι ενέργειες του οργανισμού ώστε να επιτύχει ένα σκοπό ανάλογα με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος Συμμόρφωση: Οι ενέργειες του οργανισμού ώστε να επιτύχει ένα σκοπό ανάλογα με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος Προσαρμογή = αφομοίωση + συμμόρφωση = βασική βιολογική διαδικασία η οποία επεκτείνεται και στη διαδικασία μάθησης του ατόμου Προσαρμογή = αφομοίωση + συμμόρφωση = βασική βιολογική διαδικασία η οποία επεκτείνεται και στη διαδικασία μάθησης του ατόμου

20 Η κινητήρια δύναμη που οδηγεί σε νοητική ανάπτυξη είναι η τάση των οργανισμών – και του μυαλού – για εξισορρόπηση (equilibrium) με το περιβάλλον Η κινητήρια δύναμη που οδηγεί σε νοητική ανάπτυξη είναι η τάση των οργανισμών – και του μυαλού – για εξισορρόπηση (equilibrium) με το περιβάλλον Equilibrium = η ισορροπία ανάμεσα στην δομή του μυαλού μας και στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος Equilibrium = η ισορροπία ανάμεσα στην δομή του μυαλού μας και στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος Οι διανοητικές ικανότητες οικοδομούνται πάνω στις παλιές χωρίς να συσσωρεύονται η μία πάνω στην άλλη Οι διανοητικές ικανότητες οικοδομούνται πάνω στις παλιές χωρίς να συσσωρεύονται η μία πάνω στην άλλη

21 Τα στάδια της διανοητικής ανάπτυξης Αισθησιοκινητικό ( 0-2 ετών) Αισθησιοκινητικό ( 0-2 ετών) Προσυλλογιστικό( 2-7 ετών ) Προσυλλογιστικό( 2-7 ετών ) Στάδιο συγκεκριμένων ενεργειών- συλλογιστικό ( 7-12 ετών ) Στάδιο συγκεκριμένων ενεργειών- συλλογιστικό ( 7-12 ετών ) Στάδιο αφηρημένων ενεργειών ( 12 και άνω) – αφηρημένη σκέψη Στάδιο αφηρημένων ενεργειών ( 12 και άνω) – αφηρημένη σκέψη

22 Αισθησιοκινητικό Το παιδί χρησιμοποιεί τις αισθήσεις και την κίνηση για να κατανοήσει τον κόσμο Το παιδί χρησιμοποιεί τις αισθήσεις και την κίνηση για να κατανοήσει τον κόσμο

23 Προσυλλογιστικό Εχουν εικονικές αναπαραστάσεις και χρησιμοποιούν σύμβολα Εχουν εικονικές αναπαραστάσεις και χρησιμοποιούν σύμβολα Αντιλαμβάνονται τη σχέση παρελθόντος – παρόντος Αντιλαμβάνονται τη σχέση παρελθόντος – παρόντος Εγωκεντρικότητα Εγωκεντρικότητα Δεν μπορεί να συλλογιστεί ούτε επαγωγικά ούτε με απαγωγή Δεν μπορεί να συλλογιστεί ούτε επαγωγικά ούτε με απαγωγή

24 Στάδιο συγκεκριμένων ενεργειών Λογική διαχείριση των συμβόλων Λογική διαχείριση των συμβόλων Διατήρηση αριθμού, υγρού όγκου, μήκους μάζας, εμβαδού Διατήρηση αριθμού, υγρού όγκου, μήκους μάζας, εμβαδού Στο τέλος αυτής της περιόδου αναπτύσσουν την έννοια της ταξινόμησης, της διάταξης και της διαδοχικότητας καθώς και την έννοια του συνόλου Στο τέλος αυτής της περιόδου αναπτύσσουν την έννοια της ταξινόμησης, της διάταξης και της διαδοχικότητας καθώς και την έννοια του συνόλου

25 Στάδιο της αφηρημένης σκέψης Αναπτύσσει την αφαιρετική σκέψη και διαμορφώνει αφηρημένες εικασίες και με βάση αυτές οδηγείται σε συμπεράσματα Αναπτύσσει την αφαιρετική σκέψη και διαμορφώνει αφηρημένες εικασίες και με βάση αυτές οδηγείται σε συμπεράσματα Επεξεργασία συστήματος πολλών μεταβλητών Επεξεργασία συστήματος πολλών μεταβλητών Μπορεί και εργάζεται με τύπους και όχι με αριθμούς Μπορεί και εργάζεται με τύπους και όχι με αριθμούς

26 Συνέπειες για τη διδασκαλία Η μάθηση πρέπει να συντελείται μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατάλληλες για το στάδιο νοητικής ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται ο μαθητής Η μάθηση πρέπει να συντελείται μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατάλληλες για το στάδιο νοητικής ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται ο μαθητής Οι δραστηριότητες θα πρέπει να οδηγούν τον μαθητή μέσα από «διατάραξη» του equilibrium στην οικοδόμηση νέων γνώσεων και την ένταξή τους στο γνωστικό του οικοδόμημα Οι δραστηριότητες θα πρέπει να οδηγούν τον μαθητή μέσα από «διατάραξη» του equilibrium στην οικοδόμηση νέων γνώσεων και την ένταξή τους στο γνωστικό του οικοδόμημα

27 Ανακαλυπτική μέθοδος - Bruner O βασικός ρόλος του δασκάλου είναι να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τους μαθητές του να ανακαλύψουν μόνοι τους τις μαθηματικές έννοιες O βασικός ρόλος του δασκάλου είναι να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τους μαθητές του να ανακαλύψουν μόνοι τους τις μαθηματικές έννοιες Η μάθηση είναι ενεργητική διαδικασία που συμπεριλαμβάνει πειραματισμό, εξερεύνηση, ανακάλυψη και ανακατασκευή της γνώσης Η μάθηση είναι ενεργητική διαδικασία που συμπεριλαμβάνει πειραματισμό, εξερεύνηση, ανακάλυψη και ανακατασκευή της γνώσης Βασικός σκοπός της διδασκαλίας είναι η καλλιέργεια της διαισθητικής σκέψης του παιδιού Βασικός σκοπός της διδασκαλίας είναι η καλλιέργεια της διαισθητικής σκέψης του παιδιού

28 Αντιδιαστολή Αναλυτικής – Διαισθητικής προσέγγισης Αναλυτική σκέψη : Απλά, σαφή βήματα και πλήρης συνείδηση των στοιχείων και των λειτουργιών της Αναλυτική σκέψη : Απλά, σαφή βήματα και πλήρης συνείδηση των στοιχείων και των λειτουργιών της Διαισθητική σκέψη : Νοητικά άλματα, στηρίζεται στην οικειότητα του μαθητή με το αντικείμενο και τα συμπεράσματα ελέγχονται στη συνέχεια με αναλυτικά μέσα. Η διαισθητική σκέψη οδηγεί σε εικασίες άξιες ελέγχου και διερεύνησης αν και η φύση της είναι συμπληρωματική Διαισθητική σκέψη : Νοητικά άλματα, στηρίζεται στην οικειότητα του μαθητή με το αντικείμενο και τα συμπεράσματα ελέγχονται στη συνέχεια με αναλυτικά μέσα. Η διαισθητική σκέψη οδηγεί σε εικασίες άξιες ελέγχου και διερεύνησης αν και η φύση της είναι συμπληρωματική

29 ……Όλοι μπορούν να τα μάθουν όλα- απλά από διαφορετικό δρόμο ……Όλοι μπορούν να τα μάθουν όλα- απλά από διαφορετικό δρόμο Στόχος της διδασκαλίας είναι να αντιληφθεί ο μαθητής και να κατανοήσει την δομή της κάθε έννοιας Στόχος της διδασκαλίας είναι να αντιληφθεί ο μαθητής και να κατανοήσει την δομή της κάθε έννοιας Ο μαθητής πρέπει να έρχεται σε επαφή με την έννοια περιοδικά – μοντέλο σπιράλ Ο μαθητής πρέπει να έρχεται σε επαφή με την έννοια περιοδικά – μοντέλο σπιράλ

30 Η πορεία της μάθησης μέσω ανακάλυψης 1ο στάδιο: Μέσα από χειρισμό και επεξεργασία διαφόρων υλικών το παιδί ανακαλύπτει κάποιες κανονικότητες, κάποια πρότυπα που αντιστοιχούν στα διαισθητικά πρότυπα που ήδη έχει σχηματίσει 1ο στάδιο: Μέσα από χειρισμό και επεξεργασία διαφόρων υλικών το παιδί ανακαλύπτει κάποιες κανονικότητες, κάποια πρότυπα που αντιστοιχούν στα διαισθητικά πρότυπα που ήδη έχει σχηματίσει 2ο στάδιο συνδυάζει τα πρότυπα μέσα στο μυαλό του με αυτά που βιώνει στον εξωτερικό κόσμο και …. 2ο στάδιο συνδυάζει τα πρότυπα μέσα στο μυαλό του με αυτά που βιώνει στον εξωτερικό κόσμο και ….

31 3ο στάδιο :Αναδιοργανώνει τις γνωστές του ιδέες ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα του πρότυπα 3ο στάδιο :Αναδιοργανώνει τις γνωστές του ιδέες ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα του πρότυπα

32 Τα τρία επίπεδα – κατά Bruner - αντιπροσώπευσης των εννοιών Επίπεδο δράσης Επίπεδο δράσης Εικονικό επίπεδο Εικονικό επίπεδο Συμβολικό επίπεδο Συμβολικό επίπεδο ….Παρέμβαση του δασκάλου : Από απόλυτη μέχρι ανύπαρκτη. ….Παρέμβαση του δασκάλου : Από απόλυτη μέχρι ανύπαρκτη.

33 Vygotsky Τα ψυχολογικά εργαλεία της μάθησης είναι η γλώσσα, η γραφή, τα συστήματα αρίθμησης και τα αναπαραστασιακά συστήματα

34  Η κατανόηση συνδέεται με το είδος των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη μάθηση  Η μάθηση είναι κοινωνική διεργασία  Ζώνη εγγύτατης προσέγγισης

35 Συνέπειες για την διδασκαλία Η διδασκαλία πρέπει να συντελείται με κατάλληλα εργαλεία Η διδασκαλία πρέπει να συντελείται με κατάλληλα εργαλεία Πρέπει να συντελείται σε κοινωνικό περιβάλλον Πρέπει να συντελείται σε κοινωνικό περιβάλλον Ο ρόλος της παρέμβασης του ενήλικα είναι καθοριστικός Ο ρόλος της παρέμβασης του ενήλικα είναι καθοριστικός

36 Constructivism (Sinclair, Steffe κ.λ.π) 1. Ο μαθητής δεν απορροφά παθητικά την παρεχόμενη γνώση αλλά την κατασκευάζει ενεργά σύμφωνα με τα γνωστικά του αποθέματα. 2.Το ερέθισμα για την παραγωγή της νέας γνώσης ξεκινάει από μια προβληματική κατάσταση την οποία το παιδί κατ΄αρχήν φαίνεται να μην μπορεί να διαχειριστεί.

37 ……Δημιουργείται έτσι μια διανοητική αστάθεια που οδηγεί σε διανοητική δράση και σε τροποποίηση προηγούμένων αντιλήψεων και ιδεών για να ερμηνευθεί η νέα εμπειρία. Η εργασία σε ομάδες οδηγεί σε αλληλοσυμπλήρωση, και καλύτερη συνειδητοποίηση της αστάθειας μεταξύ των ιδεών των μαθητών Η εργασία σε ομάδες οδηγεί σε αλληλοσυμπλήρωση, και καλύτερη συνειδητοποίηση της αστάθειας μεταξύ των ιδεών των μαθητών

38 Αρα για τους constructivists Η μάθηση των μαθηματικών είναι διαδικασία επίλυσης προβλήματος Η μάθηση των μαθηματικών είναι διαδικασία επίλυσης προβλήματος Τα παιδιά επινοούν τις δικές τους ιδέες και στρατηγικές επίλυσης Τα παιδιά επινοούν τις δικές τους ιδέες και στρατηγικές επίλυσης Η κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών είναι καθοριστικής σημασίας για την μάθηση Η κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών είναι καθοριστικής σημασίας για την μάθηση

39 Διδασκαλία και δάσκαλος Βασικός στόχος της διδασκαλίας είναι η παροχή ευκαιριών και η καλλιέργεια κινήτρων για να κατασκευάσει μόνο του το παιδί τις θεμελιώδεις μαθηματικές ιδέες και να συνειδητοποιήσει της δυνατότητές του για μαθηματική σκέψη και μάθηση Βασικός στόχος της διδασκαλίας είναι η παροχή ευκαιριών και η καλλιέργεια κινήτρων για να κατασκευάσει μόνο του το παιδί τις θεμελιώδεις μαθηματικές ιδέες και να συνειδητοποιήσει της δυνατότητές του για μαθηματική σκέψη και μάθηση Ο δάσκαλος είναι ο δημιουργός των προβληματικών καταστάσεων, συντονίζει την μαθησιακή διαδικασία και εναρμονίζει τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος με τα ενδιαφέροντα των μαθητών Ο δάσκαλος είναι ο δημιουργός των προβληματικών καταστάσεων, συντονίζει την μαθησιακή διαδικασία και εναρμονίζει τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος με τα ενδιαφέροντα των μαθητών

40 Τέσσερις σύγχρονες μεγάλες ιδέες Piaget : Ο μαθητής είναι αυτόνομο όν που μαθαίνει μέσα από την πράξη και κατάλληλα σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες Piaget : Ο μαθητής είναι αυτόνομο όν που μαθαίνει μέσα από την πράξη και κατάλληλα σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες Piaget : Θεωρία σταδίων νοητικής ανάπτυξης Piaget : Θεωρία σταδίων νοητικής ανάπτυξης Bruner : Η μάθηση μέσω ανακάλυψης μπορεί να οδηγήσει τον κάθε μαθητή στη γνώση Bruner : Η μάθηση μέσω ανακάλυψης μπορεί να οδηγήσει τον κάθε μαθητή στη γνώση Vygotsky : Ο ρόλος των εργαλείων, του κοινωνικού πλαισίου και του ενήλικα είναι καθοριστικής σημασίας για τη μάθηση Vygotsky : Ο ρόλος των εργαλείων, του κοινωνικού πλαισίου και του ενήλικα είναι καθοριστικής σημασίας για τη μάθηση

41 Συνέπειες για την εκπαιδευτική τεχνολογία Ανοικτά μαθησιακά περιβάλλοντα ή εργαλεία ανάπτυξης νοητικών δεξιοτήτων όπως μικρόκοσμοι, γλώσσες προγραμματισμού, διερευνητικό λογισμικό Ανοικτά μαθησιακά περιβάλλοντα ή εργαλεία ανάπτυξης νοητικών δεξιοτήτων όπως μικρόκοσμοι, γλώσσες προγραμματισμού, διερευνητικό λογισμικό

42 Διερευνητικό λογισμικό Δίνει την δυνατότητα πειραματισμού και παραμετροποίησης φαινομένων Δίνει την δυνατότητα πειραματισμού και παραμετροποίησης φαινομένων Δίνει τη δυνατότητα οικοδόμησης της γνώσης μέσα από αναζήτηση πληροφορίας και κριτικής αποδοχής ή απόρριψης μιας πρότασης Δίνει τη δυνατότητα οικοδόμησης της γνώσης μέσα από αναζήτηση πληροφορίας και κριτικής αποδοχής ή απόρριψης μιας πρότασης Δίνει δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης των εννοιών ώστε η γνώση να μην είναι αποσπασματική Δίνει δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης των εννοιών ώστε η γνώση να μην είναι αποσπασματική Δίνει δυνατότητες συνεργασίας των μαθητών και κοινής οικοδόμησης της γνώσης μέσα από συζήτηση και αντιπαράθεση απόψεων Δίνει δυνατότητες συνεργασίας των μαθητών και κοινής οικοδόμησης της γνώσης μέσα από συζήτηση και αντιπαράθεση απόψεων

43 Το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό δίνει στο μαθητή ευκαιρίες να: Είναι ενεργητικός Είναι ενεργητικός Εκφράζει τις ατομικές του διαφορές στη μάθηση Εκφράζει τις ατομικές του διαφορές στη μάθηση Αναστοχάζεται Αναστοχάζεται Κατασκευάζει γνώση και όχι να είναι απλός δέκτης πληροφοριών Κατασκευάζει γνώση και όχι να είναι απλός δέκτης πληροφοριών Αυτοδιορθώνεται Αυτοδιορθώνεται Διερευνά Διερευνά Υποθέτει, γενικεύει, οδηγείται σε συμπεράσματα Υποθέτει, γενικεύει, οδηγείται σε συμπεράσματα

44 Ιδιότητες κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού Αλληλεπιδραστικότητα Αλληλεπιδραστικότητα Αμεση διαχείριση μαθηματικών αντικειμένων Αμεση διαχείριση μαθηματικών αντικειμένων Εικονική ανατροφοδότηση Εικονική ανατροφοδότηση Αριθμητική ανατροφοδότηση Αριθμητική ανατροφοδότηση Ποικιλία εργαλείων για εννοιολογική κατασκευή μαθηματικών εννοιών Ποικιλία εργαλείων για εννοιολογική κατασκευή μαθηματικών εννοιών Εργαλεία κυμαινόμενης διαφάνειας Εργαλεία κυμαινόμενης διαφάνειας => =>

45 Επίσης…. Πολλαπλά αναπαραστασιακά συστήματα ( γραφικά, πινακοποίηση, εξισώσεις, υπολογισμοί) Πολλαπλά αναπαραστασιακά συστήματα ( γραφικά, πινακοποίηση, εξισώσεις, υπολογισμοί) Εργαλεία βοήθειας Εργαλεία βοήθειας Να είναι επεκτάσιμο Να είναι επεκτάσιμο Να είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αντιλήψεις για την μάθηση των μαθητών – όχι των ενηλίκων Να είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αντιλήψεις για την μάθηση των μαθητών – όχι των ενηλίκων

46 Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων- Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπ΄όψιν Ο επιστημονικός ορισμός του αντικειμένου Ο επιστημονικός ορισμός του αντικειμένου Οι βασικές δραστηριότητες που δομούν το αντικείμενο μάθησης Οι βασικές δραστηριότητες που δομούν το αντικείμενο μάθησης Το πώς οι μαθητές μαθαίνουν το συγκεκριμένο αντικείμενο Το πώς οι μαθητές μαθαίνουν το συγκεκριμένο αντικείμενο Το προφίλ των μαθητών Το προφίλ των μαθητών και και

47 Οι βασικές αρχές σχεδίασης δραστηριοτήτων Να αναπτύσσουν εσωτερικό κίνητρο στο μαθητή Να αναπτύσσουν εσωτερικό κίνητρο στο μαθητή Να τον οδηγούν στη διατύπωση εικασιών και τον έλεγχό τους Να τον οδηγούν στη διατύπωση εικασιών και τον έλεγχό τους Να του επιτρέπουν να επαληθεύει σχέσεις και να αυτοδιορθώνεται Να του επιτρέπουν να επαληθεύει σχέσεις και να αυτοδιορθώνεται Να τον παρακινούν να συνεργάζεται Να τον παρακινούν να συνεργάζεται

48 Είδη δραστηριοτήτων Διερευνητικές με βάση την μεταβαλλόμενη εικόνα ή τα μεταβαλλόμενα αριθμητικά δεδομένα Διερευνητικές με βάση την μεταβαλλόμενη εικόνα ή τα μεταβαλλόμενα αριθμητικά δεδομένα Επαλήθευσης εικασίας με βάση την μεταβαλλόμενη εικόνα ή τα μεταβαλλόμενα αριθμητικά δεδομένα Επαλήθευσης εικασίας με βάση την μεταβαλλόμενη εικόνα ή τα μεταβαλλόμενα αριθμητικά δεδομένα Επαλήθευσης σχέσης με βάση τα μεταβαλλόμενα αριθμητικά δεδομένα σε συνδυασμό με την μεταβαλλόμενη εικόνα Επαλήθευσης σχέσης με βάση τα μεταβαλλόμενα αριθμητικά δεδομένα σε συνδυασμό με την μεταβαλλόμενη εικόνα Μαύρο κουτί – αιτιολόγηση του τι συμβαίνει Μαύρο κουτί – αιτιολόγηση του τι συμβαίνει Πολλαπλών επιλύσεων Πολλαπλών επιλύσεων


Κατέβασμα ppt "Τι είναι μάθηση; Άθροισμα γνώσεων που αποκτώνται λόγω αλληλεπίδρασης ερεθίσματος – αντίδρασης; Άθροισμα γνώσεων που αποκτώνται λόγω αλληλεπίδρασης ερεθίσματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google