Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Ενίσχυση μπορούμε να πούμε ότι είναι η συνέπεια μιας ενέργειας, η οποία αυξάνει ή μειώνει τις πιθανότητες επανάληψης μιας ενέργειας. ΣωστόΛάθος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Ενίσχυση μπορούμε να πούμε ότι είναι η συνέπεια μιας ενέργειας, η οποία αυξάνει ή μειώνει τις πιθανότητες επανάληψης μιας ενέργειας. ΣωστόΛάθος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Ενίσχυση μπορούμε να πούμε ότι είναι η συνέπεια μιας ενέργειας, η οποία αυξάνει ή μειώνει τις πιθανότητες επανάληψης μιας ενέργειας. ΣωστόΛάθος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Επόμενη Διαφάνεια 

2  Σημαντικό και αποφασιστικό ρόλο στη μάθηση παίζουν και οι εσωτερικοί ενισχυτές. Μερικοί απ’ αυτούς είναι: • Η υπερηφάνεια για τις επιδόσεις • Η ικανοποίηση της περιέργειας • Η συναναστροφή με συνομηλίκους • Η ευχαρίστηση της μάθησης Επόμενη Διαφάνεια       

3  Μια συγκεκριμένη μορφή συμπεριφοράς δεν αποσβέννυται ακόμη κι όταν παύει να την συνοδεύει η ενίσχυση η οποία τη στηρίζει ΣωστόΛάθος Επόμενη Διαφάνεια  

4    Όταν κατά τη διαδικασία της μάθησης ο μαθητής ενημερώνεται από το δάσκαλο ή από τον ίδιο του τον εαυτό σχετικά με την πορεία της μάθησής του και λειτουργεί το σύστημα ενισχύσεων η ενημέρωση αυτή : 1. Οδηγεί σταδιακά στην έλλειψη ενδιαφέροντος του μαθητή αφού δρα αρνητικά σε περίπτωση που αυτός δεν τα καταφέρνει. 2. Ασκεί άμεση ενισχυτική επίδραση στις προσπάθειές του και οδηγεί στη βελτίωση της απόδοσής του. 3. Οι σχέσεις δασκάλου μαθητή οδηγούνται σε περαιτέρω ενίσχυση. 4. Ο μαθητής δυσκολεύεται να σχετίσει το άτομό του με το αποτέλεσμα των πράξεών του. Επόμενη Διαφάνεια    

5   Σύμφωνα με τον John Watson, για να γίνει επιστήμη η Ψυχολογία, θα πρέπει να κάνουμε αντικείμενό της την παρατηρήσιμη συμπεριφορά του ανθρώπου. Θα πρέπει δηλ. να περιορίσουμε την επιστημονική μας δραστηριότητα σε φαινόμενα, τα οποία μπορούμε να παρατηρήσουμε και να διατυπώσουμε νόμους και κανόνες, οι οποίοι θα αναφέρονται μόνον σε αυτά. ΣωστόΛάθος Επόμενη Διαφάνεια  

6    Σύμφωνα με τις συμπεριφοριστικές θεωρίες στις διαδικασίες της μάθησης συμμετέχουν τρεις παράγοντες. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δε συμμετέχει στις διαδικασίες αυτές : 1. Ο Οργανισμός 2. Το Ερέθισμα 3. Η Αντίδραση. 4. Η Σκέψη Επόμενη Διαφάνεια     

7 Ο τεμαχισμός του μαθήματος επιτρέπει στον μαθητή να επιδείξει και στον δάσκαλο να επικεντρωθεί σε παρατηρήσιμη συμπεριφορά. Π.χ. ο δάσκαλος, όταν διδάσκει κανόνες Γραμματικής στους μαθητές. Και όταν πράγματι ο μαθητής επιδείξει την προσδοκώμενη συμπεριφορά, ο δάσκαλος την ενισχύει θετικά. Είναι συμπεριφοριστικό αυτό το πρότυπο; ΝαιΌχι  Επόμενη Διαφάνεια  

8    Ποια από τις παρακάτω αρχές δεν αποτελεί αρχή του Συμπεριφορισμού : 1. Η μελέτη της συμπεριφοράς πρέπει να επικεντρώνεται στις εσωτερικές διεργασίες του ανθρώπου 2. Η μελέτη της μάθησης πρέπει να επικεντρώνεται στην παρατηρήσιμη συμπεριφορά και όχι σε εσωτερικά πνευματικά φαινόμενα και γεγονότα ή σε γλωσσικές αναπαραστάσεις γεγονότων. 3. Η μελέτη της συμπεριφοράς πρέπει να αρχίζει με τα πιο απλά στοιχεία της, δηλ. με ειδικά ερεθίσματα και ειδικές αντιδράσεις. 4. Η διαδικασία της μάθησης οδηγεί σε μεταβολή της συμπεριφοράς. Επόμενη Διαφάνεια    

9  Η «ψυχολογία» της διαφήμισης δεν στηρίζεται στη μάθηση με εξάρτηση. ΣωστόΛάθος Επόμενη Διαφάνεια 

10    Σύμφωνα με τον A. Bandura, η μάθηση προκύπτει από αλληλεπιδράσεις: 1. Των προσωπικών χαρακτηριστικών του ατόμου και της συμπεριφοράς. 2. Της συμπεριφοράς του ατόμου και του κοινωνικού περιβάλλοντος 3. Των προσωπικών χαρακτηριστικών του ατόμου και του περιβάλλοντος. 4. Των προσωπικών χαρακτηριστικών του ατόμου, του κοινωνικού περιβάλλοντος και της συμπεριφοράς Επόμενη Διαφάνεια    

11    Σύμφωνα με την κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία, η οποία βασίζεται στις ευρύτερες θεωρητικές προσεγγίσεις της θεωρίας τους Vygotsky, η απόκτηση της γνώσης είναι αποτέλεσμα κοινωνικο-ιστορικό-πολιτιστικής διαδικασίας. δίνει έμφαση σε δομικά στοιχεία τα οποία αναπτύσσονται μέσα σε μία ιδιαίτερα κοινωνική και πολιτιστική αλληλεπίδραση, όπως: 1. Κοινωνικά χαρακτηριστικά. 2. Σωματική ανάπτυξη 3. Επικοινωνιακά στυλ. 4. Ακαδημαϊκό υπόβαθρο Βρές το στοιχείο που δεν ταιριάζει. Επόμενη Διαφάνεια     

12  Σύμφωνα με τον Vygotsky, η ανθρώπινη ανάπτυξη και μάθηση δημιουργούνται και αναπτύσσονται από την κοινωνική και πολιτιστική αλληλεπίδραση μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται ως "ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης" ΣωστόΛάθος Επόμενη Διαφάνεια 

13   Σύμφωνα με τη θεωρία της εμπλαισιωμένης ή εγκαθιδρυμένης γνώσης (Situated Cognition). Η μάθηση στηρίζεται στις αρχές σύμφωνα με τις οποίες: 1. Η μάθηση δεν μπορεί να καθοριστεί από άλλο πλαίσιο παρά μόνο μέσα από τη συνεργασία 2. Η μάθηση είναι προσδιορισμένη αντικειμενικά και προκύπτει από προσωπικές πληροφορίες και επεξεργασία. 3. Η μάθηση είναι προσδιορισμένη από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, των ατόμων. Σημειώστε όποια αρχή δεν ταιριάζει. Επόμενη Διαφάνεια    

14    Σύμφωνα με μια άποψη, η γνωστική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία βάσει της οποίας το παιδί ως ενεργούν υποκείμενο οικοδομεί συστήματα νοημάτων και κατανόησης της πραγματικότητας με τις εμπειρίες του και τις διαδράσεις του. Τίνος είναι αυτή η άποψη; 1. John Watson 2. A. Bandura 3. Lev Vygotsky 4. Jean Piaget Επόμενη Διαφάνεια    

15   Ο πολλαπλασιασμός και η διαφοροποίηση των γνωστικών δομών, των σχημάτων, ή με άλλα λόγια η γνωστική ανάπτυξη του ανθρώπου, σύμφωνα με τον Piaget γίνεται με βάση δύο συμπληρωματικές λειτουργίες της προσαρμογής (adaptation), η οποία κατατείνει στην ισορροπία (bal­ ance). 1. Αφομοίωση 2. Προσομοίωση 3. Εναρμόνιση Σημειώστε τη συμπληρωματική λειτουργία που είναι λάθος. Επόμενη Διαφάνεια    

16  Σύμφωνα με τον Piaget, άπαξ και δημιουργήθηκε ένα γνωστικό σχήμα, δημιουργήθηκε ταυτόχρονα και η ανάγκη να τεθεί σε ενέργεια. Μια γνωστική δομή λοιπόν δεν χρειάζεται να δραστηριοποιηθεί με βάση οποιαδήποτε κίνητρο, διότι είναι από την φύση της αυτοδραστηριοποιούμενη. ΣωστόΛάθος Επόμενη Διαφάνεια 

17 Τα 4 στάδια γνωστικής ανάπτυξης σύμφωνα με τον Piaget είναι: 1. Φάση των αισθησιοκινητικών λειτουργιών 2. Φάση των συμβολικών λειτουργιών 3. Φάση των εμπειρικών λειτουργιών. 4. Φάση των συγκεκριμένων γνωστικών λειτουργιών 5. Φάση των αφηρημένων γνωστικών λειτουργιών Επιλέξτε τα σωστά  Επόμενη Διαφάνεια         

18    o Piaget χαρτογράφησε την γνωστική ανάπτυξη του παιδιού σαν ένα δρόμο. Οι πινακίδες τις οποίες τοποθέτησε δείχνουν καθαρά την κατεύθυνση της πορείας και μόνον κατά προσέγγιση τις αποστάσεις. Για την σωστή κατανόηση του μοντέλου των βαθμίδων γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού του Piaget πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: 1. Η σειρά της διαδοχής των φάσεων και βαθμίδων δεν αντιστρέφεται ποτέ, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μερικά παιδιά μπορούν να διεξέλθουν την σειρά αυτή με διαφορετική ταχύτητα. 2. Κάθε φάση παίρνει το όνομα της λειτουργίας η οποία μόλις ενεργοποιήθηκε, αν και την ίδια στιγμή εξακολουθούν να ενεργούν σχήματα και δομές άλλων φάσεων και 3. Κάθε φάση διαρκεί συγκεκριμένο χρόνο μέσα στον οποίο ενσωματώνονται συγκεκριμένες γνωστικές δομές 4. Κάθε φάση είναι μια μεγάλη ενότητα, η οποία συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένες τις δομές της προηγούμενης και την αρχή της δραστηριοποίησης των επόμενων Σημειώστε ό,τι δεν ταιριάζει. Επόμενη Διαφάνεια     

19  Ο εκπαιδευτικός πρέπει να περιορίσει την άμεση διδασκαλία και αντ’ αυτής να φροντίσει να εξασφαλίζει στους μαθητές ευκαιρίες δόμησης γνωστικών σχημάτων μέσω της ενεργητικής χειραγώγησης συγκεκριμένου υλικού. Το μοντέλο αυτό είναι: Συμπεριφοριστικό μοντέλο Κονστρουκτιβιστικό μοντέλο Επόμενη Διαφάνεια 

20  Σύμφωνα με την βασική άποψη του Lev Vygotsky πρέπει να μελετήσουμε πρώτα τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαδικασίες του περιβάλλοντος ενός παιδιού, προκειμένου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις γνωστικές του λειτουργίες. Δεν μπορούμε δηλ. να περιγράψουμε την γνωστική ανάπτυξη ενός παιδιού, χωρίς αναφορά στο κοινωνικό περιβάλλον του, αφού η ικανότητα σκέψης και μάθησης αναπτύσσεται σε μεγάλο βαθμό υπό την επίδραση των κοινωνικών συνθηκών. Σωστό Λάθος Επόμενη Διαφάνεια  

21   Οι απόψεις του Vygotsky λοιπόν στηρίζονται σε δύο βασικές ιδέες. Ποια από τις παρακάτω απόψεις δεν ταιριάζει με τη θεωρία του: 1. Την γνωστική ανάπτυξη μπορούμε να την κατανοήσουμε μόνο μέσα στα ιστορικά και πολιτιστικά πλαίσια στα οποία ζει το παιδί 2. Η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού μοιάζει με ένα δρόμο. Οι πινακίδες δείχνουν καθαρά την κατεύθυνση της πορείας και μόνον κατά προσέγγιση τις αποστάσεις 3. Η ανάπτυξη εξαρτάται από τα συμβολικά συστήματα μέσα στα οποία μεγαλώνει το παιδί. Τα συμβολικά συστήματα αναφέρονται σε σύμβολα τα οποία δημιουργεί μια κουλτούρα. Επόμενη Διαφάνεια    

22   Μεγάλη σημασία έχει στα πλαίσια της θεωρίας του Vygotsky η ιδέα της ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης (zone of proximal development). Προβλήματα τα οποία βρίσκονται εντός της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης είναι εκείνα τα προβλήματα τα οποία : 1. Το παιδί δεν είναι σε θέση να επιλύσει προς στιγμήν μόνο του, έχει ωστόσο την δυνατότητα να το κάνει με την βοήθεια άλλων, είτε πιο έμπειρων συνομηλίκων είτε ενηλίκων 2. Το παιδί είναι σε θέση να επιλύσει μόνο του, μετά από λίγο χρόνο αρκεί να ολοκληρωθεί το στάδιο γνωστικής ανάπτυξής του. 3. Το παιδί δεν είναι σε θέση να επιλύσει μόνο του, και δεν έχει την δυνατότητα να το κάνει ακόμη και με την βοήθεια άλλων, είτε πιο έμπειρων συνομηλίκων είτε ενηλίκων. Επόμενη Διαφάνεια    

23   Η θεωρία του Vygotsky έχει τις εξής βασικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση: 1.Πρέπει να δημιουργούμε στην τάξη περιστάσεις συνεργατικής μάθησης ανάμεσα σε ομάδες με διαφορετικά επίπεδα ικανότητας 2.εφαρμογή της αρχής της σταδιακής μείωσης της βοήθειας των μεγάλων και η σταδιακή ανάληψη όλο και μεγαλύτερης υπευθυνότητας από τα παιδιά (υποβοηθούμενη ανακάλυψη) 3.Πρέπει να δημιουργούμε στην τάξη περιστάσεις συνεργατικής μάθησης ανάμεσα σε ομάδες με ίσα επίπεδα ικανότητας. Σημειώστε αυτή που δεν ταιριάζει Επόμενη Διαφάνεια    

24  Κατά τον δομισμό η μάθηση είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας, κατά την οποία το άτομο συμμετέχει στην απόκτηση των γνώσεων σε διάδραση με τον κόσμο. Δρώντας στο περιβάλλον του, το άτομο οικοδομεί τον φυσικό και κοινωνικό κόσμο που το περιβάλλει, τον αντικειμενοποιεί και τον αναπαριστά. Σωστό Λάθος Επόμενη Διαφάνεια   

25 Επιλέξτε τα σωστά 1. Δίνει μεγάλη έμφαση στην μάθηση στο σχολείο 2. Η μάθηση στα πλαίσια των διάφορων μαθημάτων είναι πολύ χρήσιμη 3. Τονίζει την ανάγκη εμπειρικής μάθησης. 4. Τονίζει την ανάγκη ανακαλυπτικής μάθησης. 5. Τονίζει την ανάγκη σπειροειδούς ανάπτυξης της διδακτέας ύλης Ο Bruner δέχθηκε πολλές επιδράσεις από τον Piaget, όπως π.χ. την έμφαση στην σημασία που έχει η ενεργητική εξερεύνηση για την επίλυση προβλημάτων ως ένας φυσικός και για αυτό προτιμητέος τρόπος μάθησης. Ειδικότερα ο Bruner :  Επόμενη Διαφάνεια         

26  D. Ausubel: Έχει σημασία ο εκπαιδευτικός να μην τονίζει τις βασικές σχετικές ιδέες, τις οποίες κατέχουν ήδη οι μαθητές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τους βοηθάει να περιορίσουν την εξάρτησή τους από την αποστήθιση. Έτσι οι advance organizers(προκαταβολικοί οργανωτές) αποτελούν την γέφυρα ανάμεσα σε αυτά που ξέρουν οι μαθητές και σε αυτά που πρόκειται να διδαχθούν. ΣωστόΛάθος Επόμενη Διαφάνεια  

27  Η αφαίρεση δίνει την δυνατότητα στο άτομο να διακρίνει τις ομοιότητες, τα ουσιώδη γνωρίσματα των αντικειμένων και των φαινομένων, ενώ με την κατηγοριοποίηση συναρμολογεί και ταξινομεί τα διάφορα αντικείμενα και φαινόμενα σε κατηγορίες με βάση τα ουσιώδη γνωρίσματά τους. Έχει έτσι την δυνατότητα να προσδιορίσει πράγματα που συναντά για πρώτη φορά, εντάσσοντάς τα σε μια έννοια ή μια κατηγορία (τάξη εννοιών) που έχει ήδη σχηματίσει. Είναι η ίδια διαδικασία σχηματισμού νοητικών δομών («σχημάτων») του J. Piaget με βάση τις συμπληρωματικές λειτουργίες της νόησης, την αφομοίωση (assimilation) και την εναρμόνιση (accommodation). Την ίδια διαδικασία οι θεωρητικοί της μάθησης την ονομάζουν γενίκευση και την συμπληρωματικής της διάκριση. ΣωστόΛάθος Επόμενη Διαφάνεια  


Κατέβασμα ppt " Ενίσχυση μπορούμε να πούμε ότι είναι η συνέπεια μιας ενέργειας, η οποία αυξάνει ή μειώνει τις πιθανότητες επανάληψης μιας ενέργειας. ΣωστόΛάθος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google