Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Όνομα μαθήματος : EDG 220- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εκπαιδευτική Τεχνολογία Διδάσκων: Δρ. Δημήτριος Βλαχόπουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Όνομα μαθήματος : EDG 220- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εκπαιδευτική Τεχνολογία Διδάσκων: Δρ. Δημήτριος Βλαχόπουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Όνομα μαθήματος : EDG 220- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εκπαιδευτική Τεχνολογία Διδάσκων: Δρ. Δημήτριος Βλαχόπουλος Τίτλος εργασίας: Η ένταξη της τεχνολογίας στην εκπαίδευση Ονόματα Φοιτητριών: Αναστάση ΕιρήνηF20101640 Χατζόγλου ΜαλαματήF20101988 Εαρινό Τετράμηνο 2014

3  Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ. Π. Ε.) στην Εκπαίδευση.  Θεωρίες Μάθησης › Συμπεριφοριστική Θεωρία › Κοινωνικοπολιτισμική θεωρία › Γνωστική Θεωρία  Σχέδιο Μαθήματος  Συμπεράσματα – Εισηγήσεις  Επίλογος  Βιβλιογραφία

4  Αλλαγή ρόλου του εκπαιδευτικού  Μαθητοκεντρική Διαδικασία  Διασκεδαστική – ψυχαγωγική – ευχάριστη μάθηση  Διαθεματικότητα (Σολομωνίδου, 2006)

5 Συμπεριφοριστικές Θεωρίες:  Εκπρόσωποι: Pavlov, Thorndike, Skinner και Watson  Μάθηση: αντίδραση σ’ ένα ερέθισμα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις εσωτερικές διεργασίες του ατόμου, όπως τη μνήμη, τη προσοχή, την αντίληψη, κ.λ.π.  Πείραμα του Skinner (Μπασέτας, 2011)

6 Κοινωνικοπολιτισμική θεωρία  Εκπρόσωποι: Vygotsky και Bandura  Μάθηση: αποτέλεσμα παρατήρησης και μίμησης. (Μπασέτας, 2011)  Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης, Vygotsky (Κολιάδης, 2007)

7 Γνωστική Θεωρία  Εκπρόσωποι: Piaget, Bruner  Μάθηση: αποτέλεσμα ενεργούς επεξεργασίας πληροφοριών.  Η γνωστική ανάπτυξη συνδέεται με τις νοητικές διεργασίες του ατόμου και με τις εξής ικανότητες: • μνήμη • αντίληψη • απόκτηση γλώσσας • δημιουργική σκέψη • στρατηγική επίλυση προβλημάτων (Δημητρίου- Χατζηνεοφύτου, 2009)

8 Τάξη: Προδημοτική Μάθημα: Πρώτο – Μαθηματικές Έννοιες Τίτλος: Η ιστορία του μηδενός Προϋπάρχουσες γνώσεις: Τα παιδιά έχουν μάθει τους αριθμούς από το 1 – 9. Μέσα και Υλικά:  Projector (για να δείξουμε το βίντεο στα παιδιά)  Διαδραστικό πίνακα (για να γράψουν τον αριθμό 10, να κάνουν πρόσθεση)  Computer ( για να δείξουμε τις εικόνες με τους αριθμούς από το 2 – 9 σε power point, να δείξουμε το θερμόμετρο, τη ζυγαριά και το χάρακα)  Cd – player ( για το τραγούδι του τέλους)

9 Τα παιδιά να:  Συνδέσουν τα μαθηματικά με την καθημερινότητα.  Κατανοήσουν τη δυναμική αλλά και αβέβαιη φύση της μαθηματικής και επιστημονικής γνώσης  Να εκφράσουν τη σημασία του μηδενός  Εκφράσουν τη σημασία του μηδενός.

10  Κατά τη διάρκεια του θεατρικού τα παιδιά μετράνε είτε από το 0 είτε από το 1 μέχρι το 9 και βλέπουν αντικείμενα, όπως ζυγαριά, θερμόμετρο και ρίγα όπου ο αριθμός 0 είναι στο πρώτο.  Βασιστήκαμε στη θεωρία του Δομητισμού: • ενεργός ρόλος του μαθητή • η προηγούμενη γνώση τροποποιείται και επεκτείνεται ως αποτέλεσμα της μάθησης • υποστηρικτικό- συμβουλευτικό ρόλο έχει ο δάσκαλος.

11  Πρόσθεση αριθμών με το 0  Προσπάθεια να φτιάξουν το 10 χωρίς το 0  Προβολή βίντεο για το 0  Βασιστήκαμε στη θεωρία του Bruner μεγάλη σημασία στα διάφορα οπτικά μέσα  Στις θεωρίες δομητισμού- κοινωνικοπολιτισμού Η συναναστροφή με η κοινωνική τους ενήλικες επηρεάζει αλληλεπίδραση τη μάθηση και την ανάπτυξη αναπτύσσει τα του παιδιού επίπεδα γνώσεων

12  Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν:  Με τον διαδραστικό πίνακα  Με το βίντεο που είναι στα αγγλικά.  Θετικά στοιχεία:  Η χρήση της Τεχνολογίας  Η σύνδεση με την καθημερινή ζωή  Η εμπλοκή των παιδιών στο μάθημα

13  Η χρήση της τεχνολογίας μας βοήθησε σε μεγάλο βαθμό για να είναι πιο εύστοχο το μάθημα μας διότι τα παιδιά:  Νέες εμπειρίες μέσα από το «παιχνίδι»,  Ελκυστικό και ευχάριστο με συνεχή και ενεργή συμμετοχή των παιδιών.

14  Σύμφωνα με τον Bruner σκοπός της διδασκαλίας είναι: «Οι μαθητές δεν πρέπει να καθηλώνονται στα θρανία τους, αλλά να βοηθούνται από τους δασκάλους τους να νιώθουν ως ερευνητές και ως αυτόνομοι και αυθόρμητοι στοχαστές ώστε στο τέλος της σχολικής τους ζωής να μπορούν να ζουν τις αυτόνομες και αυτοδύναμες μαθήσεις τους, αλλά και λύσεις των καθημερινών τους προβλημάτων» (Μπασέτας, 2011, σελ:278-279).

15 Δημητρίου- Χατζηνεοφύτου, Λ. (1997). Τα 6 πρώτα χρόνια της ζωής. Αθήνα: Singular Pubications. Κολιάδης, Ε., (2007). Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη. Γνωστικές θεωρίες. (Τόμος Γ΄). Αθήνα. Μπασέτας, Κ., (2011). Ψυχολογία της μάθησης. Αθήνα: Εκδόσεις Διάδραση. Σολομωνίδου, Χ., (2006). Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο.

16


Κατέβασμα ppt "ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Όνομα μαθήματος : EDG 220- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εκπαιδευτική Τεχνολογία Διδάσκων: Δρ. Δημήτριος Βλαχόπουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google