Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γενικού τύπου χαρακτηριστικά

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γενικού τύπου χαρακτηριστικά"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χαρακτηριστικά περιβαλλόντων μάθησης μέσω διερεύνησης και ανακάλυψης για τη οικοδόμηση της γνώσης

2 Γενικού τύπου χαρακτηριστικά
Η ανακαλυπτική και η διερευνητική μάθηση συνιστούν εποικοδομιστικού τύπου προσεγγίσεις Τα αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης με υπολογιστές, τα ανοικτά συστήματα υπερμέσων και τα συστήματα προσομοιώσεων και μοντελοποίησης, σε μεγάλο βαθμό, στηρίζουν την προβληματική τους στην ιδέα της ανακαλυπτικής μάθησης.

3 Ανακαλυπτική μάθηση Η ανακαλυπτική μάθηση, είναι ένας τύπος μάθησης που οι μαθητευόμεναι οικοδομούν τις γνώσεις τους πειραματιζόμενοι σ’ έναν χώρο και εξάγουν κανόνες και συμπεράσματα από τα αποτελέσματα αυτών των εμπειριών. Το γεγονός αυτό αποτελεί και τη βασικότερη προδιαγραφή που πρέπει να διέπει κάθε υπολογιστικό περιβάλλον που διέπει αυτή την προσέγγιση.

4 Βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τα περιβάλλοντα ανοικτού τύπου
Πρέπει να προωθούν τις υπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών. Να παρέχουν νέες αυθεντικές εμπειρίες. Το περιβάλλον να προσομοιάζει με τον πραγματικό κόσμο. Πρέπει να ενθαρρύνει την έκφραση των απόψεων των αντιλήψεων, των ιδεών και των νοητικών μοντέλων των μαθητών

5 Βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τα περιβάλλοντα ανοικτού τύπου
5. Να προωθεί την εμπέδωση της μάθησης μέσω της κοινωνικής εμπειρίας και αλληλεπίδρασης. 6. Το περιβάλλον πρέπει να προσφέρει και να ενθαρρύνει χρήσεις πολλαπλών και ταυτόχρονων μορφών αναπαράστασης της πραγματικότητας (διαισθητικού, συμβολικού, ή φορμαλιστικού τύπου)

6 Βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τα περιβάλλοντα ανοικτού τύπου
7. Το περιβάλλον πρέπει να ενθαρρύνει την προσωπική επίγνωση στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης

7 Συστήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης
Η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι μια ειδική τεχνική οπτικοποίησης των σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες.

8 Βασικά συστατικά Βασικά συστατικά της εννοιολογικής χαρτογράφησης είναι οι κόμβοι που αναπαριστούν τις έννοιες και οι σύνδεσμοι που αναπαριστούν σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες ή αιτίες που προκαλούν ένα γεγονός.

9 Βασικά συστατικά Κόμβοι που συνδέονται με συνδέσμους σχηματίζουν έναν εννοιολογικό χάρτη (concept map) που μπορεί να έχει τη μορφή ενός σημασιολογικού δικτύου (semantic network)

10 Βασικά συστατικά Μια έννοια που αποτελεί μια μονάδα πληροφορίας αναπαριστάται από μια λέξη, μια φράση ή μια εικόνα Ένας σύνδεσμος περιγράφει πως μια έννοια συνδέεται με κάποια άλλη Ένα στιγμιότυπο είναι μια πρόταση της μορφής έννοια- σύνδεσμος – έννοια και περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στις δύο έννοιες.


Κατέβασμα ppt "Γενικού τύπου χαρακτηριστικά"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google